Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Đức Chúa Trời đã thực sự nói chúng ta kế thừa tội lỗi của Adam không?

Tội lỗi
TỘI  LỖI


Đây là sự tấn công vào Lời Đức Chúa Trời ngày hôm nay.

Kìa, tôi đã được sinh ra trong sự gian ác và đã mẹ tôi hoài thai tôi trong tội lỗi. (Thánh Vịnh 51:5)

Câu hỏi lớn hiện nay: Đức Chúa Trời đã thực sự nói rằng chúng ta thừa hưởng tội lỗi của Adam?

Vào năm 418 S.C, Hội đồng ở Carthage bác bỏ quan điểm của một người tên là Pelagius. Pelagius tin rằng mỗi hồn đã được Đức Chúa Trời trực tiếp tạo ra  và do đó con người được sinh ra mà không có một bản chất tội lỗi. Nếu đúng, thì theo đó một con người có thể được cứu trên thành tích cá nhân, ngoài sự hy sinh chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi. Hội đồng lên án Pelagian như là dị giáo, vì cớ các đoạn, chẳng hạn như người La Mã 5:12-21, trong đó nhấn mạnh rõ rằng vì tội lỗi của Adam, tất cả các con cháu của ông đã được cấu tạo thành tội nhân.

Những tạp chất xấu trong Kinh Thánh có thực sự là Lời Đức Chúa Trời không ?

Samson

Vì vậy, Sa-tan đã trả lời Chúa và nói: "Lẽ nào Gióp kính sợ Đức Chúa Trời    vô cớ sao?" (Gióp 1:9)

Trong Đức Chúa Trời chúng ta tin cậy,  ta có một cái nhìn sâu sắc hơn vào việc sống một cuộc sống thực sự tập trung vào Đức Chúa Trời. Bạn sẽ không chỉ học bảo vệ đức tin của bạn theo thẩm quyền của Lời Đức Chúa Trời, nhưng còn sống nó ra trong mỗi một phần của cuộc sống.

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

Hê-Rốt Đại Vương Là Ai?

Herod đại vương

Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 2:1-8 có chép, " Khi Ðức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài. Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Ðấng Christ phải sanh tại đâu. Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy: Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, Vì từ ngươi sẽ ra một tướng, Là Ðấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân ta. Vua Hê-rốt bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm, mà hỏi kỹ càng và ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng: Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lạy Ngài.."
Mathiơ 2:16 có chép, "Vua Hê-rốt thấy mình đã bị mấy thầy bác sĩ đánh lừa, thì tức giận quá, bèn sai giết hết thảy con trai từ hai tuổi sấp xuống ở thành Bết-lê-hem và cả hạt, theo đúng ngày tháng mà mấy thầy bác sĩ đã cho vua biết."

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

Sống với nhau như thế nào ?
Tôi hỏi đất: đất sống với nhau thế nào?
Đất trả lời: chúng tôi làm nền móng cho nhau.

Tôi hỏi nước: nước sống với nhau thế nào?
Nước trả lời: chúng tôi hoà lẫn vào nhau.


Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

NÓI XẤU.

Noi  Xau
Ngay từ khi hồi nhỏ, tôi đã được sách giáo khoa dạy rằng: không gì tốt bằng cái lưỡi, nhưng cũng không gì xấu bằng cái lưỡi.


Hồi đó, tôi không hiểu lắm. Nhưng dần dần càng đi sâu vào đời, tôi càng nghiệm thấy đúng. ... Không biết tôi có bi quan hay không, nhưng kinh nghiệm sống đã cho tôi cảm nghĩ không mấy khác những tư tưởng của mấy đoạn Kinh Thánh sau: “Nhiều người chết vì võ khí, nhưng số người chết chính vì cái lưỡi của mình lại nhiều hơn’’ (Huấn đạo 28: 32). “Rắn rết và thú dữ thì con người trị nổi, chỉ có cái lưỡi khó ai trị nổi. Nó đầy nọc độc. Đi đâu thì hại đó...’’ (Gia co 3: 7-8).

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

Tàu của Noah đã được tìm thấy?

Khám phá tàu Noah

Sử gia cổ đại Hy Lạp Herodotus nói rằng những người hành hương tôn giáo đi đếnnúi Ararat, mà theo truyền thống đã được chấp nhận như là nơi hạ cánh của tàu Noah. Dân Armenia, người đã sống dưới chân núi Ararat từ trước thời Chúa Giêsu, duy trì sự gắn bó mạnh mẽ với Noah và con tàu.

Trong những thế kỷ gần đây, sự lưu tâm về ngọn núi và chiếc thuyền gỗ khổng lồ có thể nằm ở đó, đã lan rộng. Những người châu Âu đầu tiên mạo hiểm leo núi đã chinh phục được đỉnh núi cao 17.000 bộ (5,182 m) vào năm 1829. Các báo cáo trong thế kỷ XX là họ tìm thấy gỗ ở trên cao và đã thúc đẩy mối quan tâm đặc biệt trong cuộc thám hiểm mới. Đáng chú ý nhất, nhà thám hiểm người Pháp Fernando Navarro tuyên bố vào năm 1955 rằng ông đã phát hiện ra các loại gỗ  trong một kẽ nứt băng, kích thích sự quan tâm nhiều hơn giữa các cơ đốc nhân phương Tây, khi đó có tôi còn là một cậu bé.

Có vườn Eden ở Iraq không?

Vùng Lưỡng Hà


Có nhiều huyền thoại đi ngược lại những lời dạy của Kinh Thánh, được nhiều người tin cách rộng rãi, chúng ta có bổn phận xua tan những huyền thoại đó để bảo vệ Hội thánh Chúa. Những niềm tin sai lạc chạy lan tràn từ tuyên bố rộng rãi của các nhà tiến hóa mãnh liệt rằng "tất cả các nhà khoa học đều tin vào quá trình tiến hóa và hàng triệu năm," trở thành truyền thuyết lan truyền của một số cơ đốc nhân có thông tin sai lạc rằng Charles Darwin đã công khai đính chính thuyết tiên hóa trên giường hấp hối của mình.

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

Melchizedek, Chúa Giêsu, và chúng ta

Một hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô đến với những đám mây của thiên đường chắn ngang một con ngựa trắng.
Chúa Jesus đến

Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi. Đức Giê-hô-va từ Si-ôn sẽ sai đến cây phủ việt về sự năng lực ngươi:”.( Thánh Vịnh 110:1 -2 )

“Đức Giê-hô-va đã thề, không hề đổi ý, rằng: Ngươi là thầy tế lễ đời đời, Tùy theo ban Mên-chi-xê-đéc." ( Thánh Vịnh 110:4 )

'Chúa phán cùng Chúa tôi: Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến khi ta đặt kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi?'  Vậy, nếu Đa-vít gọi Ngài là Chúa, thì thể nào Ngài là con của người được ư?"  Không ai có thể đáp một lời, và từ ngày đó cũng chẳng ai dám hỏi Ngài nữa.” (Matt 22: 41-46 )