Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

CHRIST TRỔI LÊN TA GIẢM HẠ?
Ấy về Đấng đó mà tôi đã nói: 'Có một Người đến sau tôi đã vượt trước tôi, vì Người vốn trước tôi.' Giăng 1:30
“Ngài cần phải trổi lên, ta cần phải sụt xuống-“ Giăng 3:30.
-
Một số  nhà truyền giảng đã so sánh Giăng báp-tít tự mình làm giảm giá trị với sự tôn cao của Chúa Jesus. Giăng Báp-tít tìm cách chuyển sự chú tâm của thính giả ra khỏi chính ông mà khiến họ nhìn xem Chúa Jesus. Khi ông có được môn đồ nào, ông đều làm cho họ lìa bỏ mình mà theo Chúa Jesus cả., Đấng có quyền ưu tiên và đáng được ưa thích hơn ông.”Giăng làm chứng về Ngài mà kêu lên rằng: “Ấy về Đấng đó mà tôi đã nói: 'Đấng đến sau tôi vượt trước tôi, vì Ngài vốn trước tôi.” (Giăng 1:15).—Vì cớ Chúa Jesus thực hữu trước ông.

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

CỦA BÁU TRONG BÌNH ĐẤT-2 Cor 4:6-7, “Vì Đức Chúa Trời là Đấng có phán: “Sự sáng phải từ sự tối tăm soi ra,” cũng đã soi vào lòng chúng tôi, để khiến sự tri thức về vinh hiển của Đức Chúa Trời ở nơi mặt Jêsus Christ từ chúng ta mà sáng chói ra. Nhưng chúng tôi đựng của báu nầy trong khí mạnh bằng đất, hầu tỏ ra quyền năng lớn lao quá đỗi nầy là bởi Đức Chúa Trời, chớ chẳng phải từ chúng tôi”-
Trong hai câu kinh thánh nầy tâm trí chúng ta được đưa về  với thời gian khi Đức Chúa Trời phán “hãy có sự sáng” và ánh sáng đã xua tan bóng tối trong thế giới hỗn độn hồi ban đầu. Sau đó chúng ta được đưa đến sự kiện trong sách Các Quan xét khi quân đội của Ghi-đê-ôn đánh trận với dân Ma-đi-an bằng cây kèn trong một tay và cây đuốc giấu trong bình đất trong tay kia.
Theo lệnh của Ghi-đê-ôn họ đã đập vỡ bình đất và ánh sáng lòe ra gây khiếp đảm cho tấm lòng quân thù khi họ không hiểu ánh sáng chói lòa từ đâu mà có giữa đêm khuya.
Chúng ta những người đã được cứu, là những kẻ đã ra khỏi bóng tối được vào ánh sáng, bây giờ phải có trách nhiệm chiếu sáng cho Đức Chúa Trời trong thế giới nầy.  Nhưng để có được điều đó, những chiếc bình đất nhân tánh chúng ta phải bị đập vỡ, hầu người khác có thể ngắm xem ánh sáng.

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018

TUA ÁO MÀU THIÊN THANH-
“Hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên và bảo họ rằng: ‘Từ thế hệ nầy sang thế hệ kia, hãy làm một cái tua nơi các chéo áo mình; trên mỗi tua kết một sợi dây màu xanh da trời (blue)”- Dân số kí 15;38
Những sợ chỉ màu thiên thanh  nơi tua (trôn áo) của dân Israel nhắc nhở họ nhớ mình thuộc về Đức Chúa trời ở trên trời. Họ phải có nếp sống thích ứng với thiên quốc.
Tín đồ ngày nay bước đi như những người nam và người nữ giữa xã hội tội lỗi và sự hư hoại của thế giới. Quốc tịch của chúng ta ở trên trời. Chúng ta đại diện cho một xứ sở khác. Chúng ta chỉ là khách lạ, là kiều dân tại đây. Tính chất thuộc thiên nên được biểu lộ trong lối sống và lời nói của chúng ta.
-
Bài ca “Lên Đường” con vẫn hát,
Cuộc sống lữ khách con tham gia,
Suy tư thấp hèn về bản ngã,
Nào thích ứng kiều dân đâu mà.

Giúp con càng thêm thánh khiết,
Trong tâm linh tinh sạch, khiêm ti,
Ngày càng giống công dân thiên quốc,
Chỉ nói năng thiên đàng diệu kì.

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018

CHÚA DẪN ĐƯỜNG-
Dân số kí 10:33-34- “Vậy dân Y-sơ-ra-ên khởi hành từ núi Đức Giê-hô-va trong ba ngày đường. Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va đi trước dân chúng trong ba ngày đường để tìm cho họ một nơi an nghỉ. 34 Ban ngày khi dân Y-sơ-ra-ên dời trại quân đi thì đám mây của Đức Giê-hô-va ở trên họ”.
-
Chúa Trời là ánh sáng dẫn dắt,
Ta nương theo lối chưa người đi,
Bước chân Jesus giẫm trước nhất,
Chỉ đường từng bước theo lạ kì.

Mỗi bước đi mới đều chứng tỏ,
Đấng Hướng Đạo khôn ngoan tuyệt vời,
Tình yêu thành tín và nhẫn nại,
Không hề dẫn sai hướng cả đời.

Ma-na, suối nước không vơi cạn,
Hằng ngày thỏa mản mọi nhu cầu,
Chùm nho Ếch-côn lời tuyên bố,
Ô lối Chúa đúng đắn dường nào!

Trụ mây, trụ lửa dẫn đường đúng,
Trụ mây dừng hạ trại nghỉ ngơi,
Trụ lửa mở đường trong đêm tối,
Xua bóng đêm kinh hoàng rồi.

Hòm chứng cớ đi tìm chỗ nghỉ,
Hội chúng vào cơ nghiệp kịp thời,
Hôm nay theo Jesus cao quý,
Ta vào hưởng vương quốc nghỉ ngơi
ST.

CỦA LỄ THIÊU-Lê-vi-kí 1:3-4- “Nếu lễ vật của người ấy là tế lễ thiêu bằng bò thì phải chọn một con bò đực không tì vết. Người ấy phải dâng nó tại cửa Lều Hội Kiến, trước mặt Đức Giê-hô-va, để được Ngài vui nhậm.  Người dâng lễ vật sẽ đặt tay trên đầu con vật làm tế lễ thiêu và nó sẽ được chấp nhận như một sinh tế chuộc tội thay cho người ấy”

SỨ MẠNG CỦA DÂN SÓT ISRAEL TRONG THIÊN HI NIÊN-Trong vương quốc thiên hi niên, dân Israel sẽ làm sứ đồ đi rao giảng khắp cả địa cầu. Các dân tộc sẽ đưa rước các giáo sĩ ấy.  Ngày nay hội thánh tân ước của dân ngoại giảng phúc âm cho địa cầu. Ngày đến dân Do thái sẽ là nhà giảng phúc âm trong cả thiên niên kỉ sắp tới.
-
Ê-sai 66: 19–20-
   “Ta sẽ đặt một dấu hiệu giữa họ, và sai những người sống sót của họ đến các nước Ta-rê-si, Phun, Lút, là dân có tài bắn cung, đến Tu-banh và Gia-van, đến các hải đảo xa xôi, là nơi chưa nghe nói về Ta và chưa từng thấy vinh quang Ta. Họ sẽ loan báo vinh quang của Ta giữa các nước.”  Đức Giê-hô-va phán: “Các dân ngoại sẽ đem tất cả anh em các ngươi về từ mọi nước. Chúng chở họ trên ngựa, xe, kiệu, la, lạc đà một gu mà đến núi thánh Ta là Giê-ru-sa-lem, để dâng họ như một lễ vật lên Đức Giê-hô-va;cũng như con dân Y-sơ-ra-ên đem lễ vật trong vật dụng thanh sạch vào đền thờ Đức Giê-hô-va vậy.”

ĐỒNG ĐI VỚI CHÚA-
Bắt con đường đồng đi với Chúa,
Qua vùng đồi núi hẻo lánh thay,
Đến mục tiêu ít người nhìn thấy,
Nơi nhiều người không muốn đến rày.

Đồng đi với Chúa không nên sợ,
Nỗi hiểm nguy đe dọa trên đường,
Chớ dừng bước đôi khi tuyệt vọng,
Linh lực Ngài thúc đẩy luôn luôn.

Đồng đi với Chúa hãy bươn tới,
Mặt trời sáng hay mây phủ đen,
Tiếng của người đi trước kêu gọi,
Hay lắm người cản lối, lấn chen.

Mọi thách thức đến giờ kết thúc,
Không có gì ngoài sự mỏi mê,
Rồi người đến hừng đông đỏ rực,
Suốt chặng đường có Chúa phủ che.
-         Bài Chọn LọcThứ Hai, 18 tháng 6, 2018

ĐẤNG CHĂN CHIÊN-Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; Tập họp các chiên con trong cánh tay mình Và ẵm chúng vào lòng; Nhẹ nhàng dẫn các chiên cái đang cho bú.
Ê-sai 40:11
-
Hỡi Cứu Chúa, Đấng Chăn Chiên thánh,
Chiên con nhỏ thân thiết với Ngài,
Gom chúng trong vòng tay bảo vệ,
Ẵm vào lòng chiên dại thơ ngây.

Dịu ngọt, thân thương, an toàn bấy,
Không thiếu thốn, hay nguy hiểm bao giờ,
Đấng Chăn hiền lành không bỏ họ,
Chẳng có chiên lạc bầy bơ vơ.

Không tội lỗi, không còn buồn bả,
Chiên bước theo lối hẹp, đường dài,
Xin Chúa chỉ dẫn che chở họ,
Kẻo ngã trên đường đến trước ngai.
ST

--HỒN NGƯỜI CHẾT CẢM BIẾT RA SAO?   Có một người giàu mặc áo tía và áo vải gai mịn, hằng ngày tiệc tùng xa xỉ.  Lại có một người nghèo tên La-xa-rơ nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy ghẻ chốc.  Anh ta ước ao được ăn những miếng vụn ở trên bàn người giàu rơi xuống. Cũng có mấy con chó đến liếm ghẻ của anh nữa.  Người nghèo chết, được thiên sứ đem đặt vào lòng Áp-ra-ham.Người giàu cũng chết và người ta đem đi chôn.  Người giàu nơi âm phủ(z) bị đau đớn, ngước mắt lên thấy Áp-ra-ham ở xa xa và La-xa-rơ ở trong lòng người.  Người giàu kêu lên: ‘Tổ phụ Áp-ra-ham ơi, xin thương xót con, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước làm cho mát lưỡi con, vì con quá khốn khổ trong lửa nầy.’  Nhưng Áp-ra-ham trả lời: ‘Con ơi, hãy nhớ lại lúc còn sống, con đã được hưởng những điều lành rồi, còn La-xa-rơ phải chịu nhiều điều dữ; bây giờ, nó ở đây được an ủi, còn con phải bị khổ hình.  Hơn nữa, có một vực sâu lớn được phân định giữa chúng ta với con, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được.’  Người giàu nói: ‘Tổ phụ ơi! Thế thì xin sai La-xa-rơ đến nhà cha của con,  vì con có năm anh em,để anh ta cảnh cáo họ, kẻo họ cũng bị xuống nơi khổ hình nầy- Lu ca 16: 19-28

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018

THẦY TẾ LỄ CHÚA ẤN ĐỊNH - VÀ THẨY TỄ LỄ CHUYÊN NGHIỆP-


Xuất hành 19: 5-6, “Vậy bây giờ, nếu các con thật lòng vâng lời Ta và giữ giao ước Ta thì trong tất cả các dân tộc, các con sẽ là tài sản riêng của Ta; dù cả thế giới đều thuộc về Ta. Các con sẽ trở thành một vương quốc thầy tế lễ và một dân tộc thánh cho Ta”.
Xuất hành 32: 25-29, “Khi Môi-se thấy dân chúng buông tuồng, vì A-rôn đã để họ buông tuồng, đến nỗi thành trò cười trước mặt kẻ thù, thì ông đứng tại cổng trại quân và nói: “Ai thuộc về Đức Giê-hô-va, hãy đến với ta!” Tất cả các con trai Lê-vi đều tụ họp quanh ông”.
Dân số Ký 3:10 “Vậy, ngươi sẽ lập A-rôn và các con trai người, để làm chức tế lễ; người ngoại đến gần sẽ bị xử tử”.
1 Phi e rơ 2: 9, “Hãy để Ngài sử dụng anh em như những hòn đá sống mà xây nên ngôi nhà thuộc linh, và nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà làm chức tế lễ thánh, để dâng sinh tế thuộc linh, đẹp lòng Đức Chúa Trời”
Khải 2: 8,” Tuy nhiên, con được điều nầy: Ấy là con ghét những công việc của nhóm Ni-cô-la, mà Ta cũng ghét nữa.’