Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018

TUA ÁO MÀU THIÊN THANH-
“Hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên và bảo họ rằng: ‘Từ thế hệ nầy sang thế hệ kia, hãy làm một cái tua nơi các chéo áo mình; trên mỗi tua kết một sợi dây màu xanh da trời (blue)”- Dân số kí 15;38
Những sợ chỉ màu thiên thanh  nơi tua (trôn áo) của dân Israel nhắc nhở họ nhớ mình thuộc về Đức Chúa trời ở trên trời. Họ phải có nếp sống thích ứng với thiên quốc.
Tín đồ ngày nay bước đi như những người nam và người nữ giữa xã hội tội lỗi và sự hư hoại của thế giới. Quốc tịch của chúng ta ở trên trời. Chúng ta đại diện cho một xứ sở khác. Chúng ta chỉ là khách lạ, là kiều dân tại đây. Tính chất thuộc thiên nên được biểu lộ trong lối sống và lời nói của chúng ta.
-
Bài ca “Lên Đường” con vẫn hát,
Cuộc sống lữ khách con tham gia,
Suy tư thấp hèn về bản ngã,
Nào thích ứng kiều dân đâu mà.

Giúp con càng thêm thánh khiết,
Trong tâm linh tinh sạch, khiêm ti,
Ngày càng giống công dân thiên quốc,
Chỉ nói năng thiên đàng diệu kì.