Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015

Ân Điển Trong 1 Và 2 Phi-e-rơ
Kinh văn Phi 1:2,10; 3:7; 4:10; 5:5,10,12, II Phi. 1:2, 3:1
Tất cả các câu kinh thánh trên trích từ 9 phần của I và II Phi.-e rơ. Chữ “ân điển”đã được dùng trong mỗi một của 9 phần này. Nói cách khác tất cả 9 phần này đều luận về sự việc ân điển. Phi e rơ đã chỉ viết 8 chương, nhưng trong tất cả các chương này ông đã đề cập “ân điển” 9 lần.
Định nghĩa ân điển:
Ân điển là một chữ dịu ngọt. Tôi tin đây là một của các tên tốt hơn hết mà một chị em nào đã có thể có. Nhưng ân điển là gì? Nói theo cách loài người ân điển là đôi điều đã được ban cho từ sự thương yêu, song le không có giá nào cả. Nếu anh em không yêu tôi, anh em sẽ không ban gì cho tôi. Vì vậy, quà tặng cho tôi là một dấu hiệu của tình yêu thương của anh em đối với tôi. Ân điển là một vài điều ban phát từ tình yêu, nếu tôi đã phải cho anh một chiếc đồng hồ vì cớ tôi đã yêu anh, đây sẽ là ân điển nếu tôi đã phải bảo anh em nơi nào tôi để có được đồng hồ giá hạ, đó sẽ không phải là ân điển, ân điển là điều được ban cho như là biểu hiện của tình yêu ở bên trong, miễn phí tổn và dĩ nhiên không giảm giá.

PHÚC ÂM CỨU RỖI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI-
Thế nhân hấp hối kiếm tìm,
Thoát ngoài đau đớn đắm chìm tâm can,
Lương tâm bớt cắn rứt thầm,
Trí năng dễ chịu việc làm trước đây.

SỰ CHĂM SÓC ÊM ÁI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐỐI VỚI HỘI THÁNH-
Niềm vui tâm khảm dâng trào,
Phát ra lời hát ngọt ngào dường bao,
Tình yêu thôi thúc thâm sâu,
Âm thanh hoan hỉ tuôn trào đôi môi.

THƯƠNG YÊU ĐỨC CHÚA TRỜI—
Tấm lòng ân điển trị vì,
TÌnh yêu thần thượng nhiều khi dẫy tràn,
Tình yêu chói sáng huy hoàng,
Tâm trung dân thánh lại càng phát huy.

SỰ HẠ MÌNH VÀ TÔN CAO KHẢI HOÀN CỦA ĐẤNG CHRIST-
Hồng ân vinh diệu quyền năng,
Kỳ đài chói sáng kính danh Chúa Trời,
Tình yêu Ngài đã định rồi,
Ban niềm thư thái trí người rối tung.

NGƯỜI CẤP DƯỠNG VÀ NGƯỜI NÔ LỆ-
Mathio 25:25-27, “Jêsus bèn gọi họ đến mà phán rằng: "Các ngươi biết rằng các vua chúa dân ngoại bang đều chủ trị họ, và các quan lớn đều cầm quyền trên họ.  Song trong các ngươi thì không phải như vậy đâu; trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì phải làm tôi tớ (minister) của các ngươi, còn hễ ai trong các ngươi muốn làm đầu thì phải làm tôi mọi (slave) các ngươi”

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

LỜI ĐỨC TIN VÀ LỜI LẼ THẬT-“Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành; Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài” (Thi 37:3).
“Nếu con nhắc nhở các điều ấy cho anh em, thì con là chấp sự (minister) tốt của Christ Jêsus, được nuôi bằng lời của đức tin và giáo lý lành mà con đã theo” (1 Tim. 4:6)
“Hãy ân cần trình diện mình cho Đức Chúa Trời, như người đã chịu thí nghiệm, như người làm công không hổ thẹn, phân giải lời của lẽ thật cách ngay thẳng” (2 Tim. 2:15)

TÍNH CHÂN THẬT CƠ ĐỐC-

Hỡi ai Cơ Đốc nhân mà
Mọi lời hứa với Chúa Cha làm tròn,
Thánh đồ theo gót Chiên Con,
Là dân đáng trọng giữa vòng thế nhân.
-
Thệ tuyên trân trọng một lần,
Thề khi đau khổ đường trần bao vây,
Chúa Trời, thiên sứ nghe rày,
Ta nên làm trọn chớ hay nuốt lời.