Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Người phụ nữ lớn tuổi ngăn chặn cuộc tấn công vào hội thánh của bà và hướng dẫn tên khủng bố đến cùng Chúa Jesus--
Al-Khadir *, sinh ra trong một gia đình Hồi giáo Ả Rập ở Trung Đông, ngày càng mạnh mẽ hơn trong đức tin của mình đối với Hồi giáo và luật pháp Sharia, khi anh lớn lên thành một chàng trai trẻ. Trong khi còn ở trường đại học, một ngày kia, một người nào đó đã nhanh tay nhét cho anh ta một tập sách tin lành. Anh ta bắt đầu đọc, nhưng khi anh ta đọc đến “Jesus  là vị Cứu tinh duy nhất và là Con của Đức Chúa Trời tối cao”, lòng anh đã nổ ra trong sự tức giận. Xé tờ rơi phúc âm thành mảnh vụn, anh ném nó vào đống lửa gần đó.

Ngay sau khi tốt nghiệp, anh gia nhập một nhóm khủng bố địa phương. Sau đó, chỉ vài tháng trước đây, anh ta và một trong những người bạn cực đoan của anh ta đã lên kế hoạch tấn công một nhà giảng  ALG [ALG là tổ chức bảo trợ việc phân phát các cuốn Kinh thánh cho các nhà giảng Trung Đông]. Khi họ được trang bị súng lục và  bước vào nhà giảng, có một người phụ nữ lớn tuổi, bằng cách nào đó đã nắm lấy đôi chân của Al-Khadir.
-

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Áp-ra-ham-8-Sáng thế kí 22:7-8
--Một dáng đi im lặng
"Y-sác nói với Áp-ra-ham cha của mình và nói: "Thưa cha của con!" Và người nói: "Có cha đây, con trai của cha!" Nó bèn nói: "Kìa, lửa và củi, nhưng con chiên con cho của-lễ thiêu ở đâu?" Áp-ra-ham nói: "Đức Chúa TRỜI sẽ thấy cho
chính Ngài một chiên con cho của-lễ thiêu, con trai của cha." Thế là hai cha con tiếp-tục đi với".

Dường như là một bước đi ít nói của cha và con đến Mô-ri-a. Không có nhiều lời trao đổi giữa hai người được truyền lại cho chúng ta. Nhưng đột nhiên Y-sác làm gián đoạn sự im lặng bằng một câu hỏi. Anh ta nhìn thấy lửa và củi, nhưng nhận ra rằng điều quan trọng nhất bị thiếu: con cừu (hoặc con chiên) cho của lễ thiêu. Câu hỏi về con chiên cho lễ thiêu có ý nghĩa tiên tri sâu rộng.
-

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

EMM-ANUEL--Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta “Nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, và sinh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Em-ma-nu-ên,” nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta" ( Mathio 1:23).
" Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta" (Khải 3:20).
" Đức Giê-hô-va phán: “Vô số sinh tế của các ngươi chẳng có ý nghĩa gì đối với Ta? Ta đã chán các tế lễ thiêu bằng chiên đực, Và mỡ của súc vật mập. Ta chẳng hài lòng về máu của bò đực, Hoặc chiên con và dê đực.  Khi các ngươi đến trước mặt Ta, Ai đòi hỏi điều nầy từ tay các ngươi, Để các ngươi giày đạp hành lang Ta?  Đừng tiếp tục đem tế lễ chay vô ích đến nữa! Ta ghê tởm trầm hương, Lễ hội trăng mới, ngày sa-bát và các cuộc nhóm họp khác; Ta không chịu nổi việc cứ phạm tội rồi lại nhóm họp trọng thể.  Ta chán ghét các lễ hội trăng mới Và những lễ hội định kỳ của các ngươi. Các lễ hội ấy trở thành gánh nặng cho Ta, Ta mệt mỏi mà mang chúng.  Vì thế, khi các ngươi đưa tay lên, Thì Ta che mắt khỏi các ngươi. Cho dù các ngươi có cầu nguyện nhiều, Ta cũng chẳng nghe. Vì tay các ngươi đẫm máu" (Ê-sai 1:11-15).