Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

He Has Sent Me To Heal The Brokenhearted

  

Jonathan Goforth (1859—1963) -Nhà Truyền Giáo Giảng Phục Hưng

ImageJonathan Goforth sanh ngày 10 tháng hai, năm 1859 và qua đời
ngày 08 tháng 10 năm 1936,nhà  truyền giáo hội Trưởng lão Canada đầu tiên đến Trung Quốc, với vợ của mình, Rosalind (Bell-Smith) Goforth. Jonathan Goforth trở thành nhà phục hưng  truyền giáo quan trọng nhất vào đầu thế kỷ 20 Trung Quốc và giúp thiết lập tình trạng phục hưngm một yếu tố quan trọng trong các hội truyền giáo Tin Lành ở Trung Hoa.

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

Robert Alexander Jaffray (1873-1945)- -Nhà Truyền Giáo Đông Nam Á


Robert Alexander Jaffray (1873-1945)
-Nhà Truyền Giáo Đông Nam Á

Ông làm giáo sĩ tại Trung Quốc, Việt Nam,  Indonesia và vài nước khác trong khu vực, 1896-1945

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

Anthony Norris Groves (1795-1853) -- Người Khôi Phục Hội Thánh Đầu Tiên Sớm NhấtAnthony Groves Norris sanh ngày 1 tháng 2 năm 1795 và qua đời ngày 20 tháng 5, năm 1853, đã được mô tả
là "cha đẻ của các hội truyền giáo đức tin". Ông đưa ra hội truyền giáo  Tin Lành đầu tiên đến cùng các người Hồi giáo nói tiếng Ả Rập, và định cư tại Baghdad, là thủ đô của Iraq, và sau đó ở miền nam Ấn Độ. Các ý tưởng của ông đã ảnh hưởng đến một nhóm bạn bè mà đã trở nên các nhà lãnh đạo trong các anh em Plymouth. Trong số những người nầy có J. N. Darby, J. V. Parnell, (lãnh chúa Congleton), và George Müller, người nầy đã kết hôn với em gái của Groves, tên là Mary.

--25 Lời Hay ý Đẹp

1.     1.   Điều phải dâng Chúa, bạn ơi,

     Điều thừa xin nhớ, lên Ngài chớ dâng.

2.  Thế gian vô vọng đường cùng,
     Chúa đem hy vọng mênh mông tuyệt vời.

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

Benjamin Wills Newton (1807-1899) -Nhà lãnh đạo Hội anh em Plymouth.

Benjamin Wills Newton (1807-1899)  -Nhà lãnh đạo Hội anh em Plymouth.
benjamin_wills_newton.jpg
Benjamin Wills Newton sinh ngày 12 tháng 12 năm 1807 và qua đời ngày 26 tháng 6 năm 1899. Ông là một nhà truyền giảng phúc âm và là tác giả của nhiều sách cơ đốc. Ông đã có ảnh hưởng trong các anh em Plymouth. Mặc dù ban đầu ông bạn thân của John Nelson Darby, nhưng họ bắt đầu xung đột về các vấn đề giáo lý và sự thực hành hội thánh và cuối cùng dẫn đến sự chia rẽ năm 1848 của phong trào anh em thành các anh em mở” ( Open Brethren) và  các anh em độc quyền” (Exclusive Brethren).

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

NHỮNG BIỂU TƯỢNG VỀ ĐỨC THÁNH LINH TRONG TÂN ƯỚC


Bồ câu đưa thư - Vũ khí bí mật nhất của Trung Quốc?   Đức Linh là thực tại của mọi thực thể và sự việc thuộc linh. Ngài là thực tại và thể yếu của Đức Chúa Trời. Là một thực tại như vậy, Đức Linh huyền nhiệm và vượt quá sự hiểu biết của chúng ta, nên kinh Tân ước phải dùng nhiều biểu tượng khác nhau, nhiều hình ảnh ngôn từ để miêu tả Ngài. Sau đây là các biểu tượng của Đức Linh:

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

Sadhu Sundar Singh (1889-1929) -Người Thấy Chúa Jesus


Sadhu Sundar Singh (1889-1929)
-Người Thấy Chúa Jesus


Sundar Singh đã
được cơ đốc nhân Tin lành thế kỷ 20 ca ngợi về việc ông hoán cải sang cơ đốc giáo ở thời điểm chuyển biến của thế kỷ. Ngay cả trong những năm 1970, Sundar đã được đánh giá cao trong sự suy nghĩ của cơ đốc nhân Tin lành. Vào thời điểm đó, tôi nghe một vở kịch trên đài phát thanh cơ đốc về câu chuyện sự hoán cải kỳ diệu của Sundar và các cuộc hành trình rao giảng đầy nguy hiểm của ông tới Ấn Độ và Tây Tạng, và tôi đã mua hai cuốn sách kể câu chuyện về ông tại một hiệu sách cơ đốc.