Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

Sự phân rẽ giữa trời và đất

phanretroidat(Phần 2b của loạt bài  Công trình phục hồi của Đức Chúa Trời)

(Sáng Thế Ký 1:6‐8)
Cầu nguyện: Lạy Chúa Jesus, xin hãy cùng đi với chúng con. Ôi Chúa Jesus! Chúng con hạ mình trước Ngài. Xin dâng trọn trái tim chúng con cho Chúa. Chúa Jesus, xin hãy soi sáng và phân rẽ trong chúng con. Chúng con muốn nhận biết Chúa trong sách Sáng Thế Ký 1. Xin Chúa hãy mở Kinh Thánh cho chúng con ngay bây giờ. Xin làm lòng chúng con nóng cháy và xin hãy cho chúng con biết Chúa muốn làm gì với chúng con.

1. Tình trạng thuộc về đất và sa ngã và của chúng ta trước khi được cứu rỗi

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

HỘI NHẬP VĂN HOÁ THẾ GIỚIVăn hoá là sinh hoạt thế nhân,
Phô bày lối sống của muôn dân.
Lửa thiêu đốt sạch Sô-đôm xấu,
Đất mửa Ca-na-an một lần.
Bỏ lối sống hư không tổ phụ,
Lột đi Người Cũ của tiền nhân;
Đổi đời mình hoá theo Chân Chúa,
Bạn khoác vào Người Mới cải tân.
Minh Khải—4-1-2014

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

Tất cả họ sẽ quen biết Ta

"Vì tất cả đều sẽ biết Ta, từ người nhỏ nhất cho đến người lớn nhất" (Hê-bơ-rơ 8:11)

1. Tất cả chúng ta mong muốn biết Cha của mình

Đức Chúa Trời của chúng ta thật đáng yêu làm sao khi cánh cửa đến với Ngài được đóng lại đối với những người thông thường, hay người ô uế để họ không phải gặp Đức Chúa Trời thánh khiết và công chính khi họ chưa chuẩn bị gì cả. Nhưng trong sự khôn ngoan và trong tình yêu lớn lao dành cho chúng ta, Ngài đã chuẩn bị sẵn một cái cửa tuyệt vời để ai cũng có thể đi qua cửa này để đến với Ngài. Ai là cái cửa này? Chúa Jesus! Đấng đã chết vì chúng ta và qua đó đã trả giá cho sự ô uế, sự bất công, tội lỗi và sự yếu đuối của chúng ta. Chúng ta đã tin Chúa Jesus và nhờ đó đã bước vào trong Ngài. Chúng ta đã chết cùng với Ngài và cũng đã cùng sống lại với Ngài. Trong mắt của Đức Chúa Trời, chúng ta bây giờ là những người ở trong Chúa Jesus Christ và chúng ta trở nên rất dễ chịu trong mắt Ngài.