Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

Bụi gai ở Silo xứ Israel.

Đây là hình bụi gai ở Silo xứ Israel. Một chị em đi du lịch chụp được hình nầy. Xin chia sẽ cùng các thánh đồ. 

Bia văn ở Silo xứ Israel

Đây là hình bia văn ở Silo xứ Israel. Một chị em đi du lịch chụp được hai hình nầy. Xin chia sẽ cùng các thánh đồ.

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

Sứ mạng, ý nghĩa và sứ điệp của Giêsu Christ—4


Sứ Đồ John- Trong Tin Mừng của John

 Chúa ôi, mỗi ngày đều cần sự tươi mới. Chúng tôi cảm thấy rằng khi tiến hành trong điều này, nhu cầu của chúng tôi trở nên lớn hơn. Một thời gian ngắn nữa và thời đại này sẽ được đóng lại, do đó, nên Chúa cần làm việc chăm chỉ để có được điều trong trái tim của Ngài. Chúng tôi cảm thấy rằng ngày hôm nay mang đến một nhu cầu rất đặc biệt. Ngày nầy có thể là điểm chuyển biến của hội nghị này. Chúa ôi, nếu Chúa để ý, chúng tôi yêu cầu sự giúp đỡ đặc biệt cần thiết. Chúa ôi, chúng tôi cần sự phát ngôn của Ngài—sự giải phóng Lời Chúa trong chúng tôi, và sự giải phóng chúng tôi trong Lời. Xin Ngài phụ trách, và làm điều đó ngày nay. Ngài đã chọn cách nói chuyện thông qua con người, nhưng Chúa ôi, Ngài đừng bỏ mặc cho con người, Ngài phải nắm lấy người đó. Hãy lấy dụng cụ Ngài ra khỏi bàn tay của chính họ mà đặt vào tay Ngài. Nguyện điều này không ra từ con người, nhưng ra từ Đức Chúa Trời, chúng tôi không muốn bất cứ ai bao giờ nói rằng điều đó là của con người. Cả tấm lòng của chúng tôi mong muốn tất cả mọi người nên nói, "Đó là Chúa." Nếu Ngài làm điều này, tất cả vinh quang sẽ thuộc về Ngài. Cho đến nay chúng tôi quan tâm, sau đó, chúng tôi đặt mình vào tay Ngài. Xin Ngài làm việc và vinh quang dâng lên Ngài, trong danh của Chúa Giêsu. A Men.

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2011

Hình ảnh Ein Avdat, Negev, Israel


Để ghi nhớ khoảng khắc có một không hai trong dòng chảy thời gian:11 giờ, 11 phút, 11 giây, ngày11, tháng 11,năm 2011,thế kỷ 21,
xin mời độc giả viếng thăm thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ
của vùng đất khai sinh Do Thái giáo và Ki-tô giáo 
qua một số hình ảnh về Ein Avdat, 
trong hoang mạc Negev, Israel ngày nay. 

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

HÌNH ẢNH CÁC NHÂN VẬT CỰU ƯỚC DƯỚI CÁI NHÌN CỦA PHIERO

Phiero
Sô đôm
Các Bậc thẩm quyền của Do Thái giáo đương thời đều nhìn nhận Phiero, ngư phủ, là người vô học, bất tri. Nhưng nhờ sống với Chúa Jesus hơn 3 năm, và trí tuệ của Đức Thánh Linh cấu tạo, Phiero người dốt nát, đã sử dụng kinh văn Cưu ước rất lỗi lạc trong các cuộc nhóm họp của anh em ở đầu sách Sứ đồ. Dù theo lịch sử, chúng ta biết Phiero đã dùng Mác làm thông dịch viên, thơ ký, nhưng đọc qua hai tác phẩm của ông, chúng ta không thể không thấy cái nhìn sắc bén của ông về một số nhân vật Cựu ước như sau: