Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, 30 tháng 11, 2017

GIẢI ĐÁP THẦN HỌC-1


Có một người bạn trên mạng đã viết e-mail hỏi tôi câu nầy:
"Có một điều muốn hỏi ý kiến MS: Có nhiều người (Hệ phái) giải thích về SỰ TÁI SINH, BÁP-TÊM THÁNH LINH, ĐẦY DẪY THÁNH LINH, SỰ NÊN THÁNH khác nhau dựa trên suy luận, hoặc theo quan điểm thần học chủ quan, duy lý. Xin MS cho biết quan điểm của ông về các giáo lý nầy, dựa trên KT chứ không dựa trên suy luận. Cám ơn MS".
Trước hết tôi xin nói rõ tôi không thích ai gọi mình là mục sư theo nghĩa hàng giáo phẩm Ni cô la, là giới tăng lữ ngồi mát ăn bát vàng, vận dụng quyền lãnh chúa chủ trị trên tín đồ thường. Tôi chỉ là một mục tử thấp hèn chăn bầy của Chúa..
Tôi chia câu hỏi nầy làm 4 phần và sẽ giải đáp bằng 4 bài giải luận ngắn như sau: Bài thứ nhất là Sự Tái Sinh

VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ


1/ Những người chết  thánh khiết
Có một bài thánh ca cũ và có lẽ không phải rất nhiều bạn có thể nhớ, nhưng tôi nghĩ hầu hết các bạn biết điệp khúc: "Ôi, khi các thánh đồ đi diễu hành." Các thánh đồ sẽ diễu hành lên thiên đàng mà không ai có thể đếm được.
Tôi không thể chờ đợi để thấy tất cả các vị thánh của tất cả các thời đại. Bạn ơi, tôi sẽ vui mừng khi nhìn vào Ê-sai và Giê-rê-mi và những vị tiên tri lớn và nhỏ. Chúng ta sẽ nhìn quanh và nói, "Này, có Áp-ra-ham. Ông ta sẽ ở đó, được rồi. Và chỉ nghĩ đến việc thấy Ma thi-ơ, Mác, Lu-ca,  Giăng và mọi người trong sách Công-vụ. Há sẽ không tuyệt vời khi nhìn thấy những người nầy bước đi cùng với Chúa Jêsus sao!
Hãy suy nghĩ về Phao-lô một chút. Ông đã dâng trí tuệ của mình cho Đức Chúa Trời. Ông đã viết khoảng 14 thư tín và đi khắp vùng Châu Á. Ông đã bị đánh 195 lần. Ông mệt mỏi, nhịn ăn, đau đớn, khổ cực, đau khổ, đói kém, thân trần áo rách rưới. Ông đã bị khổ hại bởi các anh em giả và những hiểm nguy của vùng sâu. Bạn nghĩ gì về phần thưởng của ông để ông sống một

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017

GIẢI ĐÁP THẦN HỌC-2


Có một người bạn trên mạng đã viết e-mail hỏi tôi câu nầy:
"Có một điều muốn hỏi ý kiến MS: Có nhiều người (Hệ phái) giải thích về SỰ TÁI SINH, BÁP-TÊM THÁNH LINH, ĐẦY DẪY THÁNH LINH, SỰ NÊN THÁNH khác nhau dựa trên suy luận, hoặc theo quan điểm thần học chủ quan, duy lý. Xin MS cho biết quan điểm của ông về các giáo lý nầy, dựa trên KT chứ không dựa trên suy luận. Cám ơn MS".
Tôi đã giải đáp chủ đề SỰ TÁI SINH rồi, hôm nay xin tương giao về BÁP-TÊM THÁNH LINH theo lời Kinh thánh.
Lu ca 24:48-49- "Ta đây, sẽ ban cho các con điều Cha Ta đã hứa;  còn về phần các con, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền năng từ trên cao.”

TÒA ÁN ĐẤNG CHRIST-


1.Tính Chất Không Phải Khối Lượng-
Kinh thánh nói rằng " Vì tất cả chúng ta đều sẽ ứng hầu trước tòa án của Đức Chúa Trời.  Vì có lời chép: “Chúa phán: Thật như Ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt Ta, Và mọi lưỡi sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời.” Như vậy, mỗi chúng ta sẽ tường trình về chính mình với Đức Chúa Trời" (Rôma 14:10-11 ).
" Ngày phán xét sẽ làm rõ công trình đó; nó sẽ bị phơi bày trong lửa, và lửa sẽ thử nghiệm giá trị công trình của mỗi người." (I Cô-rinh-tô 3: 12)