Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

Hai Đại Sứ Gặp Nhau-1 Các vua 18:1-16, “Và A-háp gọi Áp-đia, kẻ coi gia-hộ ấy. (Bấy giờ Ô-ba-đia rất kinh-sợ Đức GIA-VÊ; vì xảy ra, khi Giê-sa-bên tiêu-diệt các đấng tiên-tri của Đức GIA-VÊ, thì Áp-đia đem 100 tiên tri đi và giấu họ cứ 50 người trong một cái động, và cungcấp cho họ bánh và nước). Lúc đó A-háp nói với Áp-đia: "Hãy đi khắp xứ, đến tất cả các suối nước và tất cả các thung-lũng; có lẽ chúng ta sẽ tìm được cỏ và cứu sống ngựa và la, mà không cần phải giết một phần gia súc nào."Vì vậy, họ chia đất ra giữa họ để đi xuyên qua; một mình A-háp đi con đường nầy và một mình Áp-đia đi con đường kia. Bấy giờ, trong khi Áp-đia đang trên đường, kìa, Ê-li  gặp người, người nhận ra ông và cúi mặt mình xuống và thưa: "Có phải đây là ông, Ê-li, chủ của tôi?" Và ông nói với người: "Chính ta. Hãy đi, nói với chủ ngươi: 'Kìa, Ê-li có ở đây."

Nếu Bạn Không Muốn Nghe Lời Chúa-1 Các vua 14:1-7 “Vào lúc đó, A-bi-gia con trai của Giê-rô-bô-am phát bệnh.  Và Giê-rô-bô-am nói với vợ của mình: "Bây giờ hãy chỗi dậy, và giả-trang để họ không biết em là vợ của Giê-rô-bô-am, và đi đến Si-lô; này, A-hi-gia là đấng tiêntri ở đó, là người đã nói về anh rằng anh sẽ là vua trên dân nầy. Và em hãy đem theo 10 ổ bánh, bánh ngọt, và một bình mật ong, rồi hãy đi đến người. Người sẽ cho em biết điều sẽ xảy ra cho thằng nhỏ." Và vợ của Giê-rô-bô-am làm như vậy, chỗi dậy đi đến Si-lô, và đi đến nhà của Ahi-gia. Bấy giờ, A-hi-gia không thể nhìn thấy được, vì đôi mắt của ông đã mù vì tuổi của ông. Bấy giờ, Đức GIA-VÊ đã phán cùng A-hi-gia: "Kìa, vợ của Giê-rô-bô-am sắp đến để cầu-vấn ngươi về con trai của nó, vì nó bệnh. Ngươi sẽ nói như vầy và như vầy với nó, vì khi nó đến, nó sẽ giả là một người đàn-bà khác." Và xảy ra khi A-hi-gia nghe tiếng chân của bà đến ngạch cửa, ông nói: "Vào đi, vợ của Giê-rô-bô-am, tại sao ngươi giả là một người đàn bà khác? Vì ta được sai để báo cho ngươi một tin khó nghe. Đi, nói với Giê-rô-bô-am: 'GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: "Vì Ta đã nâng ngươi lên từ trong vòng dân-chúng và đã lập ngươi làm lãnh-tụ trên dân Y-sơ-ra-ên của Ta…..”

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2019

Tình yêu có thể là tội lỗi?1 Các vua 11:1” Bấy giờ vua Sa-lô-môn thương-yêu nhiều người đàn-bà ngoại-quốc cùng với con gái của Pha-ra-ôn: những đàn-bà người Mô-áp, người Am-môn, người Ê-đôm, người Si-đôn, và người Hê-tít”
Dân thế kỷ 21 nói "nhưng hai người yêu nhau". Có hai người đàn ông hoặc hai người phụ nữ yêu nhau, ở đây tình bạn thân thiết của những đứa trẻ 15 tuổi và có gia đình chắp vá. Lúc Sa-lô-môn lên ngôi, tuổi ông chừng 14, hay 15 mà thôii
Nhưng người ta phải làm gì nếu thần ái tình bắn mũi tên của mình và đâm vào trái tim anh ta? Có nên chiến đấu chống lại tình yêu không? Tình yêu có thể là tội lỗi không?
Kinh thánh cho thấy tình yêu sai lầm có thể tồn tại. Đó là trường hợp với Sa-lô-môn. Ông yêu nhiều phụ nữ lạ (1 Vua 11: 1). Đó không phải là tình yêu thuần khiết, đẹp đẽ và thánh thiện. Đây là một loại tình yêu tuôn ra từ những con suối âm u, chảy qua các kênh giả mạo và cuối cùng kết thúc trong biển thần tượng và nhục dục  tuyệt đối.
"Chúng tôi yêu nhau". Những lời này cũng là lời xin lỗi về những mối liên hệ giữa người tin và người không tin, mặc dù Kinh thánh cho thấy rõ ràng điều này không nằm trong tâm trí của Chúa (2 Cô 6:14). Đó là một tình yêu mà Đức Chúa Trời không thể chấp nhận và ban phước. Hậu quả của "tình yêu sai lầm" là rất lớn ở Sa-lô-môn - và chúng vẫn còn đến ngày nay.

Phục vụ Chúa một cách hoàn hảo-"Vì xảy ra khi Sa-lô-môn đã già, những bà vợ của người quay tâm người đi theo các thần khác; và tâm người không hoàn-toàn hiến dâng cho GIA-VÊ Đức Chúa TRỜI của người, như tâm của Đa-vít, cha người" (1 Các Vua  11: 4 TKTC).
Khi Sa-lô-môn đã già, ông ta không phục vụ GIA-VÊ, Đức Chúa TRỜI của ông ta, vì bị phân tâm. Điều đó thật tệ phải không? Ông đã phục vụ Chúa! Trong câu chuyện sau đây, chúng ta thấy những hậu quả khủng khiếp này đã gây ra cho bản thân ông và cho dân thánh. Trong Nê-hê-mi 13:26, ông được nhắc lại như một lời cảnh báo cho Israel. “Há chẳng phải Sa-lô-môn vua Y-sơ-ra-ên đã phạm tội về các việc nầy hay sao? Ở giữa nhiều quốc-gia đã chưa có một vì vua nào giống như người, và người đã được Đức Chúa TRỜI của người thương-yêu, và Đức Chúa TRỜI đã lập người làm vua trên tất cả Y-sơ-ra-ên; song các người đàn-bà ngoại-bang đã gây cho người phạm-tội”. Chúng ta cũng biết từ 1 Cô-rinh-tô 10:11 rằng tất cả những điều này được viết ra để cảnh báo chúng ta.

GẬY NUỐT GẬY-


“A-rôn quăng cây gậy của mình xuống trước mặt Pha-ra-ôn và trước mặt các tôi tớ của hắn, và nó thành một con rắn. Rồi Pha ra ôn cũng gọi đến các kẻ thông thái và các thầy phù thủy, và các thuật sĩ Ai cập cũng làm như vậy với thuật bí mật của chúng, Vì mỗi người quăng cây gậy của mình xuống, và chúng đều trở thành những con rắn. Nhưng cây gậy A-rôn nuốt hết những cây gậy của chúng” (Xuất 7:10-12).
Ý nghĩa của phép lạ nầy là để vạch trần bản chất thật trong nếp sống người A cập-- vì con người phải dựa nương trên gậy mình--tức là cuộc sống sa ngã tại Ai cập, ở dưới quyền sa tan, bàn tay chiếm đoạt của con rắn (Epheso 2;2, 1 Giăng 5;19).
Có thể so sánh các thuật sĩ Ai cập với các triết gia thế giới. Các triết gia thế giới có thể dạy dỗ những điều tương tự với những gì được rao giảng trong phúc âm.và cũng có thể vạch trần rằng cuộc sống trong thế giới nầy chỉ đưa đến sự chết, vì Xuất 7:22 chép họ có thể hóa nước sông Nile thàh máu. Nhưng họ không thể cất bỏ sự chết, như A-rôn thu hồi máu dưới sông. Chỉ phúc âm có thể làm mà thôi (8:8-13).
Y như cây gậy của A-rôn nuốt hết các cây gậy của các thuật sĩ, phúc âm của Chúa nuốt hết mọi triết lí của thế giới.

Trẻ Con Chơi Ở Chợ--
"Nhưng Ta sẽ so-sánh thế hệ này với gì? Nó như các trẻ con ngồi trong các chỗ chợ, gọi các trẻ con khác, và nói: ‘Tụi tao đã thổi sáo cho tụi bay, và tụi bay đã chẳng nhảy múa; tụi tao đã hát ai-ca, và tụi bay chẳng đấm ngực.’ Vì Giăng đã đến, không ăn cũng không uống, và chúng nói: ‘Hắn có quỉ!’; Con Trai Loài Người đã đến, ăn và uống, và chúng nói: ‘Kìa, một kẻ ham ăn và say rượu, một người bạn của những kẻ thâu-thuế và các tội-nhân!’ Tuy nhiên sự khôn-ngoan được minh oan bởi các việc làm của nó.” "(Mathio 11:16-19) -
Chúa Jêsus nói ở đây với đám đông trong một câu chuyện ngụ ngôn về sự thờ ơ của người Do Thái đối với Giăng Báp-tít cũng như với chính mình Ngài. Có thể nói, Ngài phải tìm kiếm một tiêu chuẩn so sánh để mô tả những người dân xấu xa và cuối cùng thành vô thần nầy.

Tam Vị Nhất Thể thần thượng là gì?


Dân Chúa còn mơ hồ và chưa sáng tỏ về Tam Vị Nhất Thể thần thượng.
Kinh thánh không chép chữ ngôi, ba ngôi hay Tam Vị nhất thể.
1. Độc thần thuyết đồng loại với Chứng nhân DGHV. Họ chối bỏ Đức Con và Đức Linh, chỉ thấy phân nửa lẽ thật của Phục 6:4. Đức ChúaTrời là độc nhất so với các tà thần.
2. Tam thần thuyết. Họ mơ hồ tin có Ba ĐCT hiệp một với nhau: Cha trong Cựu ước, khi Con giáng sanh, hai ngôi kia ở trên trời, Linh xuống khi Con về trời. Họ cầu nguyện cách sai lầm " lạy Chúa ba ngôi hiệp một..."
3. Kinh thánh khải thị:
- chữ Elohim trong tiếng Hê bơ rơ mà ta dịch là God hay ĐCT có chữ im phía sau; im có nghĩa là đa số, từ ba trở lên-- God là ĐCT đa số.
- Sáng 1:26-27 "chúng ta" là ĐCT tam nhất bàn luận về sự sáng tạo con người-- câu 27 nói His image- hình ảnh của ĐCT đơn số trong ĐCT đa số. Bạn thấy ba mà một , một mà ba chưa?
-Mathio 28:1-19- Cha Con Linh mà chữ Danh lại số ít (Name).
-Cha, Con, Linh đồng một bản thể, Ba ở trong nhau từ đời đời quá khứ đến đời đời tương lai- Ba ở trong nhau như Một, nhưng phân biệt nhau trong sắc thái chức năng và công tá̀c, không thể lẫn lộn nhau được.
Chúa Giê su nói Cha luôn ở cùng Ta, Ta nhờ Linh mà đuổi quỷ-- nên Ba không do hợp đồng hiệp một, mà Ba đời đòi ở trong nhau, bất phân li, nhưng được phân biệt nhau cách rõ ràng.

BỆNH LOẠN SẮC THUÔC LINH CỦA CƠ ĐỐC NHÂN-


Cơ Đốc nhân chúng ta vốn là người mù, đã sống trong vương quốc sa-tan. Sau khi được tái sinh, chúng ta được dời sang vương quốc sáng láng, Chúa còn mở mắt thuộc linh cho chúng ta thấy được. Nhưng trên hành trình theo Chúa và phát triển thuộc linh, đa số anh em chúng ta vẫn còn mắc những chứng bệnh đau mắt thuộc linh như: cận thị, viễn thị, đui mù bán phần, loạn thị, loạn sắc.
Bách khoa toàn thư Wikipedia trên mạng định nghĩa bệnh loạn sắc như sau: “Rối loạn sắc giác (thường gọi là mù màu) là rối loạn nhận biết màu sắc. Ví dụ: có người nhầm màu đỏ với màu lục, hoặc có người không phân biệt được các màu mà chỉ thấy đen và trắng ở các sắc thái khác nhau”.
Cũng như mọi tín đồ khác, tôi cũng từng mắc bệnh loạn sắc thuộc linh. Cám ơn Chúa nhờ sự xử lí lâu năm của Ngài và sự trả giá mua thuốc xức mắt, nên hôm nay tôi có thể có chút ít khả năng chẩn đoán bệnh loạn sắc trong các bạn như sau.

Mục Đích và Ân Điển Của Đức ChúaTrời-


Đức Chúa TRỜI, là Đấng đã cứu-rỗi chúng ta và đã gọi chúng ta với một sự kêu-gọi thánh, chẳng theo các việc làm của chúng ta, nhưng theo chính mục-đích của Ngài và ân-điển đã được ban cho chúng ta trong Christ Gie xu từ toàn cõi vĩnh hằng" (1Tim 1:9 TKTC).,
Khoảng 4 giờ chiều, một thiếu phụ nhìn thấy hai con mình, lên 5 và 7 tuổi, đầu cổ bờm xờm, mặt mày lem luốc, mồ hôi nhễ nhại vì chúng đang nô đùa với bọ̣n trẻ hàng xóm. Cô dẫn hai đứa tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới. Cô giục hai trẻ ra xe để cùng vợ chồng cô đi siêu thị. Trước thì trong mình bực bội, sau khi tắm hai trẻ thấy mình đã thoải mái nên xin cha mẹ cho mình ở nhà để nô đùa với bạn bè, không chịu đi siêu thị.
95% tín nhân không hiểu, không quan tâm đến mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Theo Epheso 2:8 họ hiểu rõ mình được cứu bởi ân điển của Chúa. Họ quan niệm Chúa như Vị Giáo Chủ giáng thế lâm phàm để cứu họ ra khỏi sự bực bội trong đời sống tội lỗi và chờ ngày lên thiên đàng cực lạc để sống hạnh phúc đời đời cách ích kỉ cho bản thân.

MỘT THẾ HỆ KHÔNG BIẾT CHÚA RÕ RÀNG-
Các quan xét 2:10, “Và cả thế-hệ đó cũng được về chầu tổ-phụ của họ; và có một thế-hệ khác chỗi dậy sau họ, là những kẻ không biết Đức GIA-VÊ, cũng chưa biết việc làm mà Ngài đã làm cho Y-sơ-ra-ên”.
Thế hệ Cơ Đốc nhân hiện tại có những dấu hiệu chứng minh rằng họ không biết Chúa rõ ràng:
1.Hội thánh hoàn vũ thống nhất. Thời sứ đồ Phao lô có hai vùng công tác Chúa—vùng dân ngoại và vùng dân Do thái. Không có một trung tâm công tác, mà có ít nhất là hai trung tâm Jerusalem và Antioch. Thế mà từ lâu nay người ta tổ chức ra thủ đô tôn giáo để có một hội thánh toàn cầu là La Mã giáo và môt hội thánh hoàn vũ thống nhất khôi phục. Đó là hai Babylon phải không các bạn? Babylon thứ hai tinh vi hơn.

LUẬT NHỊP ĐÔI-


Thi thiên 85: 10-13: “Sự thương xót và sự chân thật đã gặp nhau; Sự công bình và sự bình an đã hôn nhau. Sự chân thật nứt mộng từ dưới đất; Sự công bình từ trên trời ngó xuống. Phải, Đức Giê-hô-va sẽ ban vật tốt, Xứ chúng ta sẽ sanh sản hoa lợi nó. Sự công bình sẽ đi trước mặt Ngài, Làm cho dấu chân Ngài thành con đường đáng theo”.
Có hai cặp đôi: Sự thương xót & sự chân thật--- Sự công bình & sự bình an.
Sự chân thật tượng trưng tình trạng của con người—lòng thành thật—sẽ gặp được đức thương xót- từ Đức Chúa Trời ban xuống. Bản chất con người vốn không thành thật, nhưng Chúa chỉ đòi hỏi thái độ chân thành, thành thật mở ra với Ngài, thì Ngài sẽ ban sự thương xót và ân điển liền.

BỆNH LOẠN THỊ THUỘC LINH MÃN TÍNH CỦA CƠ ĐỐC NHÂN NGÀY NAY-


Tự điển Wikidepia ghi: “Loạn thị là một tật về mắt liên quan đến khúc xạ. Ở mắt bình thường, các tia hình ảnh sau khi đi qua giác mạc thì được hội tụ ở một điểm trên võng mạc. Nhưng ở mắt loạn thị, các tia hình ảnh lại được hội tụ ở nhiều điểm trên võng mạc khiến cho người loạn thị thấy hình ảnh nhòe, không rõ”.
Trong cuộc đời mình, tôi gặp rất nhiều con người danh giá trong hội thánh mắc bệnh loạn thị thuộc linh mãn tính. Nhiều lần gặp gỡ cách nhau khoảng mấy chục năm, nhưng tôi nhận thấy họ vẫn còn mang chứng loạn thị ấy, không thay đổi. Virus loạn thị nầy cũng lây lan hàng ngàn, hàng vạn người khác. Những lần tranh luận nhau về Kinh thánh chỉ đem lại sự li biệt mà thôi.
Tục ngữ Việt Nam có câu “trông gà hóa cuốc”, đó là câu nói rất đúng cho bệnh loạn thị thuộc linh. Người Bắc gọi là cuốc, người Nam gọi là quốc.

CÂU CHUYỆN MỘT LÃO NÔNG-


Cám ơn Chúa lệnh con gieo giống,
Thập niên bảy chục chóng qua mau,
Giống “Christ Thân thể” nhiệm mầu,
“Chúa là Linh” ít người nào hoan nghinh.
Cuộc đổi đời quá kinh trong nước,
Giống mọc lên xanh mướt, lạ kì,
Hột ba sáu chục li ti,

Hậu Tự Môi-Se—Thủ Kho Đền Thánh


Tôi có ấn tượng về sự liêm khiết của các tôi tớ Chúa xưa kia khi họ trùng tu hay xây sửa nhà Chúa. 2 Vua 12:14-15 chép, “vì người ta phát bạc ấy cho những thợ lo làm công việc, và dùng sửa sang đền thờ của Đức Giê-hô-va. Người ta chẳng bắt những người lãnh bạc đặng phát cho các thợ phải tính sổ, bởi vì họ làm cách thành thực”-
Đáng tiếc có một số nơi khi xây dựng giảng đường làm nơi cho Hội thánh thờ phượng Chúa ngày hôm nay, đều có tai tiếng về tiền bạc.
Xuất hành 18:2-4 và 2 Sử ký 23:15-18 kể lại rằng Môi-se, người của Đức Chúa Trời có hai con trai: “Người bèn dẫn Sê-phô-ra, vợ Môi-se, đã cho trở về nhà cha, 3 cùng hai con trai, một tên là Ghẹt-sôn, nghĩa là khách ngoại bang , - vì Môi-se đã nói rằng: Tôi kiều ngụ nơi ngoại bang; - 4 và một tên là Ê-li-ê-se Nghĩa là Đức Chúa Trời vùa giúp , - vì người lại có nói: Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi đã vùa giúp và giải cứu tôi khỏi gươm Pha-ra-ôn.-- Con trai của Môi-se là Ghẹt-sôm và Ê-li-ê-se. Con trai của Ghẹt-sôm là Sê-bu-ên làm trưởng. Con trai của Ê-li-ê-se là Rê-ha-bia làm trưởng; Ê-li-ê-xe không có con trai nào khác; nhưng con trai của Rê-ha-bia nhiều lắm. Con trai của Dít-sê-ha là Sê-lô-mít làm trưởng”.
1. Ghẹt-sôm (Bản truyền thống ghi sai là Ghẹt-sôn). Từ Ghẹt-sôm, Môi se có một hậu tự sống vào thời vua David. Hậu tự đó là Sê-bu-ên, được đề cử cai quản các kho tàng đền thánh. 1.Sử ký 26:23-24, “Trong dòng Am-ram, …có Sê-bu-ên, con cháu Ghẹt-sôm, là con trai của Môi-se, làm quan cai quản kho tàng”

ĐẶT MỤC TIÊU THUỘC LINH VỚI CÁC GIÁ TRỊ VĨNH CỬU-


Điều này thật chính xác với chúng ta. Các bạn có đặt mục tiêu cho đời mình không? Tôi nghĩ ai cũng đã có mục tiêu cho cuộc sống.
Mọi nỗ lực thành công, về mặt thuộc linh hay phàm nhân, thường xuất phát từ mục tiêu hoặc các mục đích đặc biệt nào đó trong tâm trí của chúng ta, là những người đặt ra chúng. Chúng ta đã xác lập mục tiêu mình trong tâm thức từ lâu, và không cần chép thành văn bản.
Từ ban đầu trong Kinh thánh, Chúa nói mục tiêu chúng ta là phải vươn tới để đạt được mục đích đời đời của Đức Chúa Trời trong Con Ngài. Khi các tín hữu có thể xác định mục tiêu của mình trong cuộc sống, anh ta có thể theo đuổi chúng "bằng một con mắt đơn thuần”, như mắt bò câu, là chỉ nhìn một điểm duy nhất. Có người lựa chọn cống hiến đời mình cho những điều tạm bợ trước mắt trong cuộc sống này mà thôi, số người khác chọn một mục đích tương lai. Ít có tín hữu chọn lựa để sống theo những giá trị vĩnh hằng, liên hệ với Chúa và Vương Quốc của Ngài, và kiên trì theo đuổi mục tiêu đó. Khi tín đồ chọn mục tiêu trong đời nầy thì Kinh thánh gọi họ là tín đồ xác thịt, chỉ người nào chọn mục tiêu đời sau, sứ đồ Phao-lô mới gọi là tín đồ “bước đi trong Thánh Linh”(I Cor 3:. 1-5.)

Giữa Lò Hửa Hực-


-
Người thứ tư vinh diệu giữa lửa,
Đứng với Ngài muôn thuở bình an,
Sững sờ trước mắt thế gian,
Giữa lò lửa hực đốt càng cháy cao.
-
Có vàng ròng nơi nào lửa luyện,
Giữa thế gian ta quyện bùn dơ,
Còn nơi luyện lọc bao giờ
Con Trời chói sáng diễn phô tuyệt vời.

CHÚA PHÂN CHIA CHIÊN VÀ DÊ KHI NGÀI HIỆN RA-


Mathio 25:31-33,46, chép,"Khi Con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với hết thảy các thiên sứ, thì Người sẽ ngồi trên ngai vinh hiển của Người. Muôn dân nhóm họp trước mặt Người; Người bèn phân rẽ dân nầy khỏi dân khác, như kẻ chăn chiên phân rẽ chiên với dê, để chiên bên hữu và dê bên tả… Bấy giờ Vua sẽ phán cùng những kẻ bên hữu rằng: 'Hỡi các ngươi là kẻ được phước của Cha ta, hãy đến thừa thọ nước đã sắm sẵn cho các ngươi từ buổi sáng thế…Rồi những kẻ nầy sẽ vào sự hình phạt đời đời, còn những người công nghĩa sẽ vào sự sống đời đời."
Tôi nhận thấy có đến 95 % thánh đồ của Chúa hiểu lầm mấy câu Kinh thánh nầy. Họ nghĩ chiên là Cơ Đốc nhân, còn dê là người vô tín, khi nào Chúa đến Ngài sẽ phân rẽ ra.
Câu 32 nói “Muôn dân nhóm họp trước mặt Người. Đó là dân các nước, vô tín, còn sống sót sau cơn đại nạn.

GIEO VÀ GẶT


Galati 6:7-8, “Chớ hề dối mình: Đức Chúa Trời không chịu khinh nhạo đâu, vì ai gieo giống chi thì gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời”.
Trong Mathio 13 Chúa Jesus nói rằng có Người đi ra gieo giống, Người đó là chính Ngài. Ngài gieo giống, hột giống là Lời Đức Chúa Trời, Kinh thánh. Thể yếu của Lời là Linh, mà Linh là thân vị của Chúa. Nên ngày hôm nay, chúng ta đi ra gieo Lời, tức là gieo Chúa vào loài người, sẽ có kết quả chắc chắn, dù kết quả thấp nhất vẫn là một hột ra 30.
Trong Kinh thánh nói một số sự việc gieo gặt như sau:
1.Gieo việc nhân nghĩa:
Thi thiên 112:9 “Người vãi tiền tài, bố thí kẻ thiếu thốn; Sự công bình người còn đến đời đời” Người tín đồ Cựu ước gieo tiền bạc như các việc làm nhân đức. Công vụ 9 cũng nói đến Ta bi tha là một nữ tín đồ ưa làm lành, bố thí, gieo tiền bạc, quần áo cho tín đồ nghèo.
Bạn là tín đồ giàu có, dư ăn, dư để, bạn có gieo vật chất cho những anh em khó khăn chăng?

SƠN DƯƠNG, CON ONG, DIỀU HÂU-Ê-sai 51:20 “Con cái ngươi đều ngất xỉu, Nằm ngổn ngang khắp đường phố, Như sơn dương mắc lưới”.
Phục truyền 1:44 “Bấy giờ, người A-mô-rít ở trong núi đã đổ ra tấn công anh em như ong đuổi và đánh anh em tan tác …”.
Gióp 39:26 “Có phải nhờ sự khôn ngoan của con mà diều hâu bay vút lên, Sải cánh hướng về phương nam?”
Kinh Thánh đề cập đến nhiều loài động vật khác nhau. Có một số bài học có thể được liên kết với những con vật này. Chúng ta bàn về ba con vật hôm nay:

Đừng làm việc nửa vời!


1. Các vua 18:21, “Và Ê-li đến gần tất cả dân-chúng và nói: "Các ngươi do-dự giữa hai ý kiến cho đến chừng nào? Nếu GIA-VÊ là Đức Chúa TRỜI, hãy theo Ngài; nhưng nếu Ba-anh, hãy theo nó." Nhưng dân-chúng không trả lời ông một lời nào cả”
Có những điều phân nửa mà không tệ: thí dụ nửa ngày làm việc, và nửa cơn bão.
Nhưng có những điều một nửa không bền vững: nửa chiếc xe, nửa thân thể. Và trên hết: một sự phân tâm theo Chúa.

LUẬT NHỊP ĐÔI-Thi thiên 85: 10-13: “Sự thương xót và sự chân thật đã gặp nhau;  Sự công bình và sự bình an đã hôn nhau.  Sự chân thật nứt mộng từ dưới đất; Sự công bình từ trên trời ngó xuống.  Phải, Đức Giê-hô-va sẽ ban vật tốt, Xứ chúng ta sẽ sanh sản hoa lợi nó.  Sự công bình sẽ đi trước mặt Ngài, Làm cho dấu chân Ngài thành con đường đáng theo”.
Có hai cặp đôi: Sự thương xót & sự chân thật--- Sự công bình & sự bình an.
Sự chân thật tượng trưng tình trạng của con người—lòng thành thật—sẽ gặp được đức thương xót- từ Đức Chúa Trời ban xuống. Bản chất con người vốn không thành thật, nhưng Chúa chỉ đòi hỏi thái độ chân thành, thành thật mở ra với Ngài, thì Ngài sẽ ban sự thương xót và ân điển liền.

Chừng nào người ta vẫn còn quý trọng...


David Livingstone (Giáo sĩ kiêm bác sĩ đến Phi Châu ) - "Chừng nào người ta vẫn còn quý trọng sự phục vụ .. của ta ở trần gian như một vinh dự, thì chúng ta đừng bao giờ xem việc đảm nhận một nhiệm vụ từ Vua Muôn Vua là một sự hy sinh.
Tôi là một giáo sĩ với cả tấm lòng và linh hồn. Chính Đức Chúa Trời đã có Con Độc Sanh, và Ngài là một giáo sĩ kiêm thầy thuốc. Tôi bắt chước - hoặc ước ao được bắt chước - hết sức tệ, nhưng tôi hy vọng được sống trong sự phục vụ này. Tôi muốn được chết trong sự phục vụ đó. Tôi vẫn thích nghèo khổ và công tác truyền giáo hơn sự giàu có và dễ chịu. Đây là sự chọn lựa của tôi ."

Chúa Cho Thêm


"Và Ta cũng đã cho ngươi những gì ngươi không xin, cả sự giàu có và vinh hiển" 1 Các Vua 3:13
Đôi khi chúng ta nói rằng Chúa không trả lời những lời cầu nguyện của chúng ta theo cách chúng ta muốn, chúng ta thường nghĩ rằng Ngài không cho chúng ta một cái gì đó. Và đúng là đôi khi Chúa hành động trong sự khôn ngoan của Ngài bởi vì một mình Ngài biết điều gì tốt cho chúng ta. Chúa ban cho vượt ra ngoài những yêu cầu của chúng ta và ban cho nhiều hơn những gì chúng ta cầu xin nơi Ngài. Chúng ta không nên quên điều đó!