Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2018

Chỉ Có Bốn Đế Chế Thế Giới Sao?Khải Huyền 13: 2; Xa-cha-ri 6: 1-18; Đa-ni-ên 2
Câu hỏi: Khi nói đến lời tiên tri trong Kinh Thánh, tôi tiếp tục nghe rằng có bốn đế chế thế giới đang được nói đến. Nhưng có hơn bốn đế chế thế giới trong lịch sử không?
Trả lời: Câu hỏi này là hợp lý. Thứ nhất, bốn đế chế thế giới được đề cập, đóng vai trò quan trọng trong lời tiên tri trong Kinh Thánh (xem Đa 2 và 7, 6: 1-8, Khải 13,2):

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2018

Một Tấm Lòng Trọn Lành Với Chúa-“Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp trái đất, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài” (2 Sử kí 16: 9 ). Thần Linh của Chúa đang di chuyển đến khắp nơi trên trái đất tìm một loại người nào đó - người có tấm lòng hoàn hảo đối với Đức Chúa Trời. Bất cứ khi nào Đức Thánh Linh tìm thấy một người như vậy, Đức Chúa Trời vui mừng bày tỏ chính Ngài cách mạnh mẽ cho người, ban cho một sự biểu lộ  mở ra về quyền năng và sự phê duyệt của Ngài trong đời sống và chức vụ của người đó. Ngài đang chờ đợi để  chuyển động cách công khai trong quyền lực và trong phước lành.

--Một tấm lòng hoàn hảo hướng về Chúa
Hai người trong Kinh Thánh mà người ta nói rằng họ có một tấm lòng như vậy là Áp-ra-ham và Gióp. Trong Sáng thế ký 17:1, chúng ta thấy thách thức này được trình bày cho Áp-ra-ham: “Khi Áp-ram được chín mươi chín tuổi, thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời toàn năng; ngươi hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn (hoàn hảo)” .

NHỮNG NGƯỜI MẤT TƯƠNG ỨNG VỚI CHÚA-
Theo thông thường, có lẽ con người không thể sống nổi nếu bỏ ăn uống 5 hay 10 ngày, nhưng nếu con người ngừng thở chừng 15 phút chắc sẽ chết ngay. Thân thể vật lí của con người cần ăn, uống, thở và vận động để tồn tại.
Theo kinh thánh con người là một chiếc bình chứa kì diệu, là một hồn sống, có tâm linh như cơ quan tiếp thu Đức Chúa Trời, có thân thể như phương tiện để biểu lộ sự sống mà người tiếp nhận được từ Đấng Tạo Hóa.
1 Cô rinh tô 1:9 chép, “Đức Chúa Trời là thành tín, do Ngài anh em đã được gọi đến sự tương giao với Con Ngài, là Jêsus Christ, Chúa chúng ta”. Đức Chúa Trời muốn tín đồ tương giao, để hấp thụ Đấng Christ, hiện thân của Ngài, hầu họ có sự sống và biểu lộ sự sống ấy của Ngài. Chúa Jesus như là thức ăn, nước uống, hơi thở thuộc linh và là miền đất, là lãnh vực, nơi chúng ta hoạt động. Người tín đồ phải sống lệ thuộc Đức Chúa Trời, liên tục tiếp thu sự sống của Ngài, và liên tục biểu lộ, chứng minh sự sống ấy là có thật qua thân thể của mình cho đến mản đời.

Câu chuyện về Giô-sép-Sáng thế kí 37:2, “Đây là chuyện dòng dõi của Gia-cốp. Giô-sép, tuổi mười bảy, chăn chiên với các anh mình…”.
Câu kinh thánh nầy không bắt đầu câu chuyện của Gia-cốp, nhưng Giô-sép. Chúng ta dự kiến ​​sẽ nghe về Gia cốp sau dấu chấm câu, nhưng Đức Thánh Linh hướng ánh mắt của chúng ta đến  Giô-sép, con trai của Gia cốp.
 Giô-sép có một vị trí đặc biệt trong lòng Gia cốp. Vì Giô-sép là con trai của Ra-chên, vợ yêu quý của ông, người mà ông đã chờ đợi lâu dài: con trai của tuổi của mình. Mặt khác, hành vi của Giô-sép khá khác biệt với hành vi của các anh em (Sáng thế ký 37: 2). Luôn luôn cho cha mình một lý do mới để yêu anh ấy. Vì vậy, Gia cốp yêu Giô sép nhiều hơn tất cả các con trai của mình, và phân biệt anh ta bằng cách làm cho anh ta một chiếc áo đẹp (Sáng 37:3). Theo một cách nào đó, câu chuyện của Gia-cốp là chuyện kể về Giô-sép, con trai yêu quý của ông.

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2018

Giáo Sư Giả Đương Thời-Tôi là ai mà dám kết tội người nào, nhưng chỉ căn cứ vào lời kinh thánh mà xét nhận sự việc.
Một giáo sư lớn tuyên bố, “dân ở trong hội thánh Philadenphi tân thời đương nhiên được cất lên trước cơn đại nạn và vào nước ngàn năm tư động”.  Ông nói như vậy vì cượng giải chữ “ngươi” và áp dụng “ngươi” là hội thánh Philadenphi, hội thánh hoàn vũ hiện đại.
Khải huyền 3:10 chép, “Vì ngươi đã giữ lời của sự nhẫn nại ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sắp đến trong khắp thiên hạ, để thử những người ở trên đất”. Theo thượng hạ văn chữ “ngươi” đây là người tiếp nhận thơ Philadenphi của Chúa Jesus, là thành phần đắc thắng, những vì sao sáng thiểu số,  làm người lãnh đạo ngầm trong hội thánh Philadenphi. Sự cất lên nầy cũng được hứa cho anh em hội thánh Thiatiro Công giáo, “Ta sẽ cho người ngôi sao mai” (Khải 2:28). Người có sao mai, ngụ ý được đem đi trước khi mặt trời mọc—khi Chúa hiển lộ công khai trên mây trời.

Bình Minh-Đa-ni-ên 6:20; Ma-la-chi 3: 19-20: 2 Sa-mu-ên 23: 4; Thi Thiên 57 :6-10; Ê-sai 58: 8
Tu liệu về Đa-ni-ên trong hang sư tử không chỉ là một câu chuyện mang tính giáo dục, mà còn chứa đựng nhiều tài liệu tham khảo tiên tri về tương lai của Israel. Đa-ni-ên vào hang sư tử dưới sự cai trị  của một nhà vua được tôn thờ như thần thánh.

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

CHỊU ĐỰNG THỬ THÁCH-Trong Ma-thi-ơ  24 và Mác 13 Chúa Jesus  đã đưa ra một lời tuyên bố tiên tri về tình hình sẽ tồn tại trong thế giới ngay trước khi Ngài trở lại. Hôm nay chúng ta đang thấy xung quanh mình nhiều điều kiện mà Ngài đã tiên đoán. Nhưng Chúa Jêsus cũng chỉ đường cho những người tin Chúa cách sống sót trong những tình huống này. Yêu cầu quan trọng có thể được nêu trong một từ ngữ: nhẫn nại. Mặc dù nó thường được dịch cách khác trong các bản dịch khác nhau - “kiên nhẫn”, “nhẫn nhục” “kiên trì” hoặc “đứng vững” – lời dịch tốt nhất có lẽ là “nhẫn nại”.
Để bắt đầu, hãy xem hai đoạn cụ thể. Trong mỗi trường hợp, Chúa Jesus đang nói về sự phân hủy các mối quan hệ và sự đàn áp rộng rãi của các Cơ Đốc nhân. Thứ nhất, trong Ma-thi-ơ 24: 12 “Lại vì cớ sự gian ác thêm nhiều, nên tình thương yêu của phần đông sẽ nguội lần”.

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2018

Ba Mô Hình Vai Trò Tuyệt VờiXuất Hành 12; Xuất Hành 14; Giô-suê 3-
Lễ Vượt Qua ở Ai Cập, đi qua Biển Đỏ, băng qua sông Jordan: Đây là ba sự kiện lớn trong lịch sử dân Đức Chúa Trời. Chúng phác họa ba kết quả khác nhau về công việc của Chúa Jesus, điều này ngay lập tức trở thành sự thật cho tất cả mọi người, khi anh ta đến với đức tin, nhưng anh chỉ dần dần hiểu ba điều nầy.

1-Lễ Vượt qua:
Điều đầu tiên mọi người phải học là họ đứng ở tòa phán xét giống như người Ai Cập. Y-sơ-ra-ên hoàn toàn được Đức Chúa Trời dung tha thoát khỏi từ tai vạ thứ tư. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ đi qua vùng đất Ai Cập và đánh hạ tất cả những đứa con đầu lòng trong xứ Ai Cập (Xuất 12:12). Chúng bao gồm cả đứa con đầu lòng của người Israel, bởi vì nó có cùng hạng loại ra đời như mọi con đầu lòng của người Ai Cập.

Những Ai Được Chúa Gọi Tên Hai Lần?Sáng 22.11; Sáng 46,2; Xuất 3:4; 1 Sam 3:10; Lu-ca 10:41; Lu-ca 22:31; Công Vụ 9: 4
Khi Đức Chúa Trời kêu gọi dân Ngài bằng bằng tên của họ, chúng ta nên lắng nghe. Và đặc biệt là khi Chúa gọi tên chúng ta hai lần. Chúng ta đọc về điều này trong bảy phân đoạn trong Kinh thánh. Đây là những tình huống quan trọng trong đời sống của tín hữu và họ đã được dạy những bài học quan trọng.

1-Áp-ra-ham-
Sáng thế Ký 22:11-“Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng: Hỡi Áp-ra-ham, Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây”
Tình huống: Áp-ra-ham được gọi hai lần tiếp sau sự vâng lời đức tin của ông cho thấy rằng ông sẵn sàng hi sinh con trai mình. Sự vâng lời và đức tin của ông nổi bật: ông dậy sớm vào buổi sáng, bửa củi đem theo,  cỡi lừa gần 100 cây số trong ba ngày, và tin cậy Chúa sẽ khiến Ysác từ kẻ chết sống lại, mặc dù ông không có sự mặc khải về sự sống lại. Bây giờ Đức Chúa Trời kêu gọi ông hai lần, thừa nhận sự ông kính sợ Đức Chúa Trời và Chúa tuyên bố về sự ban phước cho ông.
Bài học cho chúng ta: Nếu chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời và do đó sẵn sàng từ bỏ một cái gì đó có giá trị trong sự vâng lời đức tin đối với Chúa, thì phước lành sẽ thật tuyệt vời cho chúng ta.