Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2018

Tôi Là Kẻ Lạ Với Anh Em Của Tôi
Thi thiên 69:8-9 “Tôi đã trở nên một kẻ lạ cho anh em tôi, Một người ngoại bang cho các con trai mẹ tôi,  Vì sự sốt sắng về đền Chúa tiêu nuốt tôi,  Sự sỉ nhục của kẻ sỉ nhục Chúa đã đổ trên tô”i.

Từ thời điểm này người ta không thể suy luận rằng quan hệ tự nhiên sẽ bị từ chối. Sống "không có tình yêu tự nhiên" là một trong những đặc điểm của "thời kỳ khó khăn" (2 Tim 3:3). Nhưng ở đây chúng ta có một cái gì đó hoàn toàn khác biệt. Trước khi Chúa bắt đầu sự phục vụ công cộng , chúng ta đọc rằng Chúa  "phải thuận phục "Giô-sép và Ma-ri”. Trong mối quan hệ này, như trong bất kỳ mối quan hệ nào khác, Chúa luôn luôn hoàn hảo và do đó là một mô hình tuyệt vời cho chúng ta.

HỆ MẶT TRỜI CỦA CHÚNG TA
Sáng thế ký 1:31 “Đức Chúa Trời thấy mọi việc Ngài đã tạo dựng thật rất tốt đẹp”.
Thi thiên 19: 2 “Ngày nầy giảng về vinh quang của Đức Chúa Trời cho ngày kia, Đêm nầy truyền tri thức về Đức Chúa Trời cho đêm nọ”.

Vũ trụ rất hấp dẫn, ngay cả hệ mặt trời của chúng ta cũng cung cấp nhiều điều mà chúng ta có thể ngạc nhiên.

--Mặt Trời
Mặt trời là ngôi sao trung tâm của hệ mặt trời, nơi mà cần hàng triệu trái đất mới sánh bằng mặt trời. Quả bóng phát sáng trên bầu trời là một gã khổng lồ chứa khí đốt. Khí được nén rất mạnh ở trung tâm của mặt trời, do đó áp suất lên tới gần một nghìn tỉ lần mạnh hơn áp suất trên trái đất. Và nhiệt độ bên trong mặt trời rất lớn: khoảng 15 triệu độ C. Với áp lực không thể tưởng tượng và nhiệt độ bao la như vậy là cần thiết cho các quá trình hợp nhất hạt nhân hoạt động, giải phóng năng lượng to lớn. Tất cả nguồn cung cấp dầu khí, than và gỗ của trái đất hợp lại với nhau chỉ có thể làm nóng mặt trời trong một phần nhỏ của một giây. Không có ánh sáng liên tục và sự sưởi ấm của mặt trời, không có sự sống nào trên trái đất có thể tưởng tượng được. Con người luôn luôn nhận thức được tầm quan trọng tối thượng của mặt trời và thường tôn thờ nó như một vị thần, như những lời ghi chép trong Kinh Thánh (Ê-xê-chi-ên 8:16). Nhưng quả cầu lửa nóng bỏng trên bầu trời này sẽ dẫn chúng ta đến việc tôn thờ Đấng đã tạo ra chính nó: Đức Chúa Trời.

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2018

Những Gì Sam-sôn Đã Làm Mất?
Thẩm phán 14:20-Vợ Sam-sôn bị gả cho một người trai trẻ mà chàng đã chọn làm bạn.
Hê bơ rơ 11: 32- Vì nếu ta muốn nói về Ghi-đê-ôn, Ba-rác,Sam-sôn, Giép-thê, Đa-vít, Sa-mu-ên và các đấng tiên tri, thì không đủ thì giờ-

Khi Đức Thánh Linh giới thiệu cho chúng ta  kế hoạch của sách Thẩm phán 13 về cuộc đời Sam-sôn ( 13: 5-7), chương 14-16 cho thấy điều gì Sam-sôn thực hành. Thật không may, trong cuộc sống của mình, ông đã không sống theo ý định Đức Chúa Trời, mà đã có  cuộc sống riêng của mình. Thay vì sống một cuộc sống riêng biệt cho Đức Chúa Trời, được  hiến dâng như người na-xi-rê của Đức Chúa Trời , Sam-sôn  liên tục đi theo những cách riêng biệt dẫn ông ta vào những tội lỗi đạo đức sâu sắc hơn bao giờ hết. Cuộc sống của ông phần lớn được mang đặc tính độc lập và không vâng lời. Thay vì đi từ chiến thắng đến chiến thắng, con đường của ông cứ tiếp tục đi xuống cho đến khi cuối cùng anh mất mọi thứ.

A-bi-mê-léc - Adolf Hitler-
Thẩm phán 9:14; Lu-ca 19:14

Năm 1940, chiến tranh thế giới thứ hai đã bắt đầu, một bài báo của F.B. Hole với tiêu đề "bụi  gai hiện đại" xuất hiện trên tạp chí "Lẽ Thật Kinh Thánh". Chủ đề là Thẩm phán 9, với một dụ ngôn đáng chú ý (nên đọc chương trước):

“Các cây cối đều đi đặng xức dầu cho một vua cai trị chúng nó. Chúng nó nói cùng cây ô-li-ve (chất béo) rằng: Hãy cai trị chúng tôi. Cây ô-li-ve đáp: Ta há sẽ bỏ dầu ta mà Đức Chúa Trời và loài người đều tôn vinh, đặng đi xao động trên các cây cối ư?  Các cây cối lại nói cùng cây vả (ngon ngọt) rằng: Hãy đến cai trị chúng tôi.  Nhưng cây vả đáp rằng: Ta há sẽ bỏ sự ngọt ngon và trái tươi tốt ta đặng đi xao động trên các cây cối ư?  Đoạn, các cây cối nói cùng cây nho (niềm vui) rằng: Hãy đến cai trị chúng tôi.  Nhưng cây nho đáp: Ta há sẽ bỏ rượu ngon ta, là thứ làm cho vui Đức Chúa Trời và người ta, đặng đi xao động trên các cây cối ư? – Ba cây nầy đều có địa vị đặc biệt trong thiên nhiên và không quan tâm chiếm vị trí khác.

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2018

Cầu Nguyện Xin Chúa Mở Mắt-"Xảy khi Jêsus cầu nguyện riêng, môn đồ cũng ở với Ngài, thì Ngài hỏi họ rằng: “Quần chúng nói ta là ai?”  Họ đáp rằng: “Giăng Báp-tít, nhưng kẻ khác thì nói Ê-li, còn kẻ khác thì lại nói một trong các tiên tri xưa sống lại.”  Ngài lại hỏi: “Còn các ngươi thì nói ta là ai?” Phi-e-rơ thưa rằng: “Đấng Christ của Đức Chúa Trời" (Lu-ca 9: 18-20)

Sau đó, Chúa Giêsu cầu nguyện và sau khi cầu nguyện xong Ngài hỏi các môn đệ của mình những gì họ nghĩ về Ngài. Ngài là Ai trong mắt họ? Phi-e-rơ nhận được sự mặc khải thần thượng và công nhận Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời hằng sống (Math 16:16). Chúng ta có thể giả định rằng Chúa đã cầu nguyện hầu đôi mắt của các môn đệ Ngài được mở ra nhìn biết Ngài. Chúng ta cũng phụ thuộc vào Đức Chúa Trời mở mắt để chúng ta có thể hiểu lẽ thật và phát triển trong sự hiểu biết về Con Đức Chúa Trời. Do đó, Phao-lô cũng cầu nguyện hầu tín đồ Ê-phê-sô được “soi sáng con mắt của lòng anh em” (Ê-phê-sô 1:18).

Giờ Thứ Chín-Công-vụ 3: 1; Xuất 29: 38-41; 30,8; E-xơ-ra 9,5; Đa-ni-ên 9:21; Ma-thi-ơ 27:46; Công vụ 10: 3-

Giờ thứ chín (ba giờ chiều) là giờ cầu nguyện cho người Do thái (so sánh Công-vụ 3: 1). Đó là giờ mà của tế lễ buổi tối được mang đến Jerusalem. Mùi thơm của lễ thiêu và của lễ bữa ăn được kết hợp với hương dâng lên hàng ngày cho Đức Chúa Trời vào lúc này (Xuất 29: 38-41, 30: 8), trong khi mọi người khác rõ ràng cầu nguyện bên ngoài nơi thánh.

Đức Chúa Trời rất thích nghe những lời cầu nguyện trước mặt Ngài vào giờ thứ chín. Khi Ê-li đang cầu nguyện trên núi Cạt-mên vào giờ thứ chín, lửa từ trời giáng xuống trên bàn thờ (1 Vua 18: 36-39). E-xơ-ra đã cầu nguyện cùng lúc, thú nhận tội lỗi của dân tộc mình, và Đức Chúa Trời đã phục hồi (E-xơ-ra 9: 5). Đa-ni-ên cũng nhận được một câu trả lời tuyệt vời cho lời cầu nguyện của mình vào giờ thứ chín (Đa 9:21). Ngay cả đối với đội trưởng ngoại giáo, Cọt-nây, người rõ ràng đã theo thời gian cầu nguyện của người Do Thái, và buổi cầu nguyện vào giờ thứ chín đã trở thành bước ngoặt trong cuộc đời của ông (Công vụ 10: 3).

Hai Nhà Vua Ích Kỉ-


-
Toàn bộ lịch sử quốc gia Israel trong Cựu ước từ vua Sau-lơ, vua đầu tiên cho đến Sê-đê kia, vua cuối cùng, chỉ có 41 vị vua tất cả. Theo ánh sáng Kinh thánh, nhà Israel tiêu biểu Hội thánh Tân ước, và các nhà vua của họ tượng trưng các người chăn bầy, các mục tử trong hội thánh Chúa hôm nay.
Mấy ngày qua khi đọc sách Các Vua thứ nhất, tôi được ấn tượng về hai vị vua sống trong bước ngoặt lịch sử của Israel là vua Rô-bô-am và vua Giê-rê-bô am.

1.       Vua Rô-bô-am:
Rô-bô-am là ai và tính cách ông như thế nào? 1 Các Vua 14:21 nói khi Rô-bô-am lên ngôi, ông đã 41 tuổi. Mẹ ông là Na-a-ma, một phụ nữ ngoại đạo, người Am-môn. 2 Sử ký 9:30 nói Sa-lô-môn trị vì 40 năm, vậy thì Rô-bô-am đã ra đời một năm trước khi Sa-lô-môn lên ngôi. Con gái Pha-ra-ôn Ai-cập là vợ chính thức của Sa-lô-môn, nhưng có thể Na-a-ma là tình nhân của ông, khi vua David còn sống.

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018

Từ Chối, Lựa Chọn, Đánh Giá ..


.
 Hê-bơ-rơ 11: 24-26, “Bởi đức tin Môi-se, lúc đã khôn lớn, từ chối không khứng chịu gọi là con trai của công chúa Pha-ra-ôn,  đành lựa chọn thà đồng chịu ngược đãi với dân Đức Chúa Trời còn hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi,  coi sự lăng nhục của Đấng Christ là giàu có trổi hơn của báu Ai-cập, vì người ngửa trông sự ban thưởng”.
Những câu này từ Hê-bơ-rơ 11 cho thấy hành vi đáng chú ý của Môi-se ở Ai Cập:

--Sự từ chối của Môi-se:
Ông từ chối được gọi là con trai của công chúa Pha-ra-ôn. Ông không muốn trở thành một phần của một hệ thống vô thần của sự vui chơi và sự giàu có.

Làm Và Dạy-"Thê-ô-phi-lơ ơi, sách trước nhứt tôi đã thuật về mọi điều Jêsus khởi làm và dạy" (Công vụ 1: 1).
“Vậy, hễ họ bảo các ngươi điều gì, thì hãy giữ và làm theo, nhưng đừng bắt chước việc làm của họ; vì họ nói mà không làm” (Mathio 23:3).

Điều đáng chú ý là người viết sách Công-vụ trước tiên đề cập đến việc làm của Chúa Jêsus và sau đó chép về sự dạy dỗ của Ngài.
Sách Lu ca chép những việc làm và lời dạy dỗ của Chúa trước khi chết. Sách Công vụ đề cập Chúa tiếp tục làm và dạy sau khi Ngài phục sinh, qua Đức Thánh Linh.

Đầu tư của một kỹ nữ.


Trong Kinh Thánh có một vài câu chuyện khác nhau về các phụ nữ với bình thạch cao tuyết hoa mà xức dầu cho Chúa Giêsu: một câu chuyện nói đầu của Ngài được xức dầu và một chuyện khác nói chân của Ngài được xức dầu. Một số người nói đó là Mary Magdalene và một số khác nói rằng không phải. Đặt điều đó sang một bên, chúng ta biết một người phụ nữ tiếp cận Chúa Giêsu. Phụ nữ nầy đã bị cuốn vào nhiều tội lỗi và qua nhiều thế kỷ, chúng ta đã giả định rằng người phụ nữ này đã từng là một cô gái điếm. Tôi tin rằng đúng như vậy và chúng ta có thể tưởng tượng nỗi kinh hoàng và ghê tởm của những người Biệt Phái Phrisi khi người phụ nữ này đã đến với Chúa Giêsu, và chạm vào Ngài. Chúng ta cũng biết rằng trong các sứ đồ không có ai quá hài lòng với việc đổ dầu đắt tiền ra, dĩ nhiên Giu-đa là nhất hơn hết.


Tôi muốn bạn nghĩ về điều này một lúc. Một cô gái điếm đến với Chúa Giêsu, mang theo sở hữu của mình, một loại dầu, một loại nước hoa có giá trị bằng tiền lương một năm lao động. Theo ngôn từ ngày hôm nay, chúng ta thấy một cái gì đó mà có thể đại diện cho giá trị của một thương hiệu xe mới đắt tiền. Cô đem sở hữu này của cô và cô đổ nó ra cho Chúa Giêsu. Nếu người phụ nữ này thực sự là một cô gái điếm, sau đó chúng ta biết từ nơi cô có thể có tiền mua dầu này. Bạn có thể tưởng tượng cảnh này. Một sự tiết kiệm từ thời gian dài của cuộc sống, cái gì đó đại diện cho sự an ninh của người phụ nữ này trong tương lai của mình, nhưng cô đã đổ ra trên Chúa Giêsu. Đây là một điều đáng kinh ngạc, không thể tin được. Dầu này là kết quả của một cuộc đời tội lỗi. Cô đến cùng Chúa Giêsu và để đổi lấy một cuộc đời tội lỗi, cô chỉ đơn giản đổ dầu ra ở bàn chân của Chúa Giêsu, cô nhận được một sự vĩnh cửu của tình yêu và sự tha thứ. Và thực tế là cô ấy là một "đại tội nhân " như vậy chỉ có nghĩa là cô đã nhận được tình yêu và tha thứ nhiều hơn. Anh chị em ơi, điều này làm cho tôi đổ nước mắt, khi tôi suy gẫm vòng tay rộng mở của Chúa Giêsu dành cho tội nhân, cho tội nhân vẫn còn sống trong tội lỗi của mình.


Việc nàng sẵn sàng hạ mình, đến với Chúa Giêsu và đổ tất cả mọi thứ cô có trên bàn chân của Ngài có nghĩa là cô ấy tìm thấy sự cứu chuộc ngay tại đó. Cánh tay của Chúa Giêsu vẫn còn rộng mở. Ngài đã không đến để lên án, nhưng để tìm và cứu kẻ bị mất. Không có ai ngoài tầm với của Ngài và nếu bạn đọc điều này và nghĩ rằng bạn đã đi quá xa, bạn đã phạm tội quá nhiều, tôi có thể nói với bạn rằng điều này không đúng. Điều này có nghĩa nếu bạn hạ mình, đến với Chúa Giêsu và vạch trần linh hồn của bạn với Ngài, không có gì giữ lại, bạn sẽ không chỉ tìm được sự tha thứ, nhưng bạn sẽ tìm thấy một tình yêu đáng kinh ngạc, lòng thương xót và sự chấp nhận. Ngài sẽ rửa sạch bạn, Ngài sẽ phục hồi bạn. 


Các tội lỗi của bạn sẽ được ném xuống biển và Ngài sẽ không bao giờ phục hồi lại chúng một lần nữa. Bạn sẽ tìm thấy cuộc sống mới và một sự sống mới trong Ngài. Những điều bạn đã làm trước đây, bạn sẽ không làm nữa. Chính Đức Chúa Trời hằng sống sẽ tiếp lấy nơi cư trú trong trái tim của bạn bởi quyền năng của ThánhLinh. Hãy tưởng tượng điều này, chỉ trong khoảnh khắc trước đó, một người phụ nữ là người không được yêu chuộng nhất trong cộng đồng của mình, mọi người thù ghét, lên án và xét đoán nàng . Bây giờ cô ấy được Đức Chúa Trời hằng sống tha thứ và chấp nhận và không chỉ vậy, Ngài đến sống với cô ấy như một dấu hiệu cho tất cả những gì cô ấy đã tìm thấy sự chấp nhận của Đức Chúa Trời.


Đây không phải là câu chuyện suông cho tôi. Đây cũng là câu chuyện của riêng tôi. Trong khi tôi không phải là một cô gái điếm, tôi đã thực sự ở giữa các đầu lĩnh của các tội nhân. Tôi đã sống một cuộc sống tự kỷ trung tâm thấp hèn và nuông chiều bản thân mình trong hầu hết các tội lỗi. Sau đó, tôi tìm thấy Chúa Giêsu. Khi tôi đến gần Ngài, tôi rất xấu hổ, nhưng tôi không bao giờ thối lui, nhưng đến gần Ngài nhiều hơn nữa. Tôi cố gắng để che giấu khuôn mặt của tôi, vì sự nhận thức đột ngột về cách thế nào tôi đã phạm tội. Khi tôi đứng đó trong sự hiện diện của Ngài với ánh sáng của Đức Chúa Trời chói sáng vào mọi góc tối của tâm hồn tôi, tôi thực sự đau đớn quằn quại. Tuy nhiên, từ chiều sâu của sự đau đớn, tôi đột nhiên bị choáng ngợp bởi một tình yêu tràn ngập. "Ngài yêu tôi", hồn của tôi kêu lên: "Ngài yêu thương tôi". Và tôi đã được bắt lấy bởi huyền nhiệm của sự cứu chuộc và hòa giải. Trong khi tôi đã còn ở trong tội tỗi mình, Ngài yêu tôi và đó là tình yêu này, trong bối cảnh thực sự nhìn thấy chiều sâu tội lỗi của tôi, mà tôi đã được cứu. Đây là thông điệp của Gô-gô-tha, ngợi khen Chúa vì phép lạ của sự tha thứ và sự cứu rỗi.

Giê-ri-cô và sự bền bĩ của đức tinGiô-suê 6: “Nhưng ngày thứ bảy các người đó dậy sớm, vừa tưng sáng, và y như cách trước, đi chung quanh thành bảy lần; chỉ nội ngày đó họ đi chung quanh thành bảy lần". “Kìa, ta đã phó Giê-ri-cô, vua, và các chiến sĩ mạnh dạn của nó vào tay ngươi. Vậy, hết thảy các ngươi, là chiến sĩ, hãy đi vòng chung quanh thành một bận; phải làm như vậy trong sáu ngày”
I Vua 18: 41-45, "vì tôi đã nghe tiếng mưa lớn" - 18: 42, “Nhưng Ê-li leo lên chót núi Cạt-mên, cúi xuống đất và úp mặt mình giữa hai đầu gối. Đoạn, người nói với kẻ tôi tớ mình rằng: Xin hãy đi lên, ngó về phía biển. Kẻ tôi tớ đi lên xem, nhưng nói rằng: Không có chi hết. Ê-li lại nói: Hãy trở lên bảy lần".
1Cor 16: 13, “Anh em hãy thức canh, hãy đứng vững trong đức tin, hãy làm người trượng phu, hãy mạnh mẽ."

“Không có mùi lửa""Các quan trấn thủ, lãnh binh, các người cai trị và các nghị viên của vua đều nhóm lại, thấy lửa không có quyền làm hại thân thể ba người ấy được, cũng chẳng có một sợi tóc nào trên đầu họ bị sém; áo xống họ chẳng bị si sứt chút nào, và mùi lửa cũng chẳng qua trên họ." Đa-ni-ên 3: 27 .
Một sứ điệp cho những ai ở trong lò lửa
TẠI SAO giây phút nầy lại nói đến các cơ thể, tóc và áo khoác của những người đó? Tại sao có nhận xét và kết luận rằng ngay cả mùi lửa cũng đã không qua trên họ? Lý do tại sao, ngoài một thực tế hiển nhiên, là trong khi họ và áo xống của họ hoàn toàn nguyên vẹn, các sợi dây mà đã trói họ khi bị ném vào lò đã bị đốt cháy- hơn nữa những con người đã ném họ vào lò lửa, cũng đều bị chết cháy?

Của báu của bạn ở đâu?


-
Mathio 6:19-21-Chớ dồn chứa của báu cho mình ở dưới đất, là nơi có sâu mọt, ten rét làm hư nát, và kẻ trộm đào khoét vào lấy được; nhưng phải dồn chứa của báu cho mình ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mọt, ten rét làm hư nát, cũng chẳng có kẻ trộm đào khoét vào lấy. Vì chưng của báu ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.
-
"Tấm lòng môn đệ của Chúa Giêsu thường đặt ở đâu khác, ngoại trừ ở trên trời phải không? Sự kêu gọi của chúng ta là một sự kêu gọi trên trời, sản nghiệp của chúng tôi là sản nghiệp thuộc thiên, dành riêng cho chúng ta ở trên trời; quốc tịch của chúng ta ở trên trời; nhưng nếu chúng ta là tin đồ trong Chúa Giêsu lại đặt của báu mình trên trái đất, kết quả hẳn nhiên là tấm lòng của chúng ta sẽ còn ở trên mặt đất; chính cuộc sống hằng ngày là sự thật như vậy, chứng tỏ rằng chúng ta đang bám trụ ở đây, thỏa mãn ở đây mà quên mất nguyên quán của mình.

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018

Vương quốc giả mạo
Nhiều người biết rằng tiếp sau tội lỗi của Solomon, Vương quốc đã được chia thành hai phần, có mười bộ tộc ở phía bắc, Israel, và hai bộ tộc ở phía nam, Giu-đa. Bây giờ trong ý nghĩa rộng rãi nhất, chúng ta có thể nhìn thấy hai vương quốc nầy ngày hôm nay. Có Cơ Đốc giáo giới, mà theo ví dụ của chúng tôi, là đại diện của Israel ở phía bắc, và có hội thánh dân sót của Đức Chúa Trời, Giu-đa ở phía nam.

Tại Israel đã có một vị vua và tên của ông là Giê-rô-bô-am. Giê-rô-bô-am đã có một nan đề lớn. Jerusalem, thành phố mà nhà cửa, đền thờ của Đức Chúa Trời và sự hiện diện của Ngài đều ở phía nam trong xứ Giu-đa. Giải pháp của Giê-rô-bô-am là gì ? Ông tạo ra hai con bê vàng và hai đền thờ cho chúng ở hai thành phố, một gọi là Bê-tên và chỗ khác được gọi là Dan. Tại hai nơi đó, dân chúng đã đến cúi xuống để thờ lạy "thần" mà đã đưa họ ra khỏi Ai Cập. Hình thức thờ phượng nầy cũng có các thầy tế lễ, các tiên tri và hệ thống thờ phượng mà pha trộn các yếu tố của lẽ thật với các sự thực hành sùng bái thần tượng của họ. Đó thực sự là một sự gớm ghiếc cho Đức Chúa Trời.

Sự Ghen Tương Của Đức Chúa Trời Đối Với Các Nguyên Tắc1 Sa. 7:1-2 “Người Ki-ri-át-Giê-a-rim đến thỉnh hòm của Đức Giê-hô-va, đem vào nhà A-bi-na-đáp, ở trên gò nổng, rồi biệt riêng ra Ê-lê-a-sa, con trai người, đặng coi giữ hòm của Đức Giê-hô-va. Hòm của Đức Giê-hô-va để tại Ki-ri-át-Giê-a-rim lâu ngày, đến đỗi trải qua hai mươi năm; cả nhà Y-sơ-ra-ên đều than nhớ Đức Giê-hô-va ».

1 Sử 13:1-14 “Đa-vít hội nghị với quan tướng ngàn quân, quan tướng trăm quân, cùng các quan trưởng của dân.  Đa-vít nói với cả hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Nếu các ngươi lấy điều nầy làm tốt lành, và nếu sự nầy do nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta mà đến, thì ta hãy sai người đi khắp mọi nơi, đến cùng anh em chúng ta còn lại ở khắp xứ Y-sơ-ra-ên, và đến cùng những thầy tế lễ và người Lê-vi ở trong các thành địa hạt chúng, để nhóm chúng lại cùng ta;  rồi chúng ta phải thỉnh hòm của Đức Chúa Trời về cùng chúng ta; vì trong đời Sau-lơ, chúng ta không có đến trước hòm giao ước mà cầu vấn Đức Chúa Trời.  Cả hội chúng đều nói rằng nên làm như vậy; vì cả dân sự lấy lời ấy làm tốt lành.  Đa-vít bèn nhóm cả Y-sơ-ra-ên lại, từ Si-ho, khe Ê-díp-tô, cho đến nơi nào Ha-mát, để rước hòm của Đức Chúa Trời từ Ki-ri-át-Giê-a-rim về. Đa-vít và cả Y-sơ-ra-ên đồng đi lên Ba-a-la, tại Ki-ri-át-Giê-a-rim, thuộc về Giu-đa, đặng rước hòm của Đức Chúa Trời lên, tức là Đức Giê-hô-va ngự giữa Chê-ru-bin, là nơi cầu khẩn danh của Ngài. Chúng rước hòm giao ước của Đức Chúa Trời từ nhà A-bi-na-đáp, để lên trên một cái cộ mới; còn U-xa và A-hi-ô thì dắt cộ.  Đa-vít và cả Y-sơ-ra-ên đều hết sức vui chơi trước mặt Đức Chúa Trời, xướng ca, dùng đàn cầm, đàn sắt, trống nhỏ, chập chỏa, và kèn mà vui mừng.  Khi chúng đến sân đạp lúa của Ki-đôn, U-xa bèn giơ tay ra nắm lấy hòm, bởi vì bò trợt bước.  Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng U-xa, và Ngài đánh người, bởi vì người có giơ tay ra trên hòm; người bèn chết tại đó trước mặt Đức Chúa Trời. Đa-vít chẳng vừa ý, vì Đức Giê-hô-va đã hành hại U-xa; người gọi nơi ấy là Bê-rết-U-xa, hãy còn gọi vậy cho đến ngày nay.  Trong ngày ấy, Đa-vít lấy làm sợ hãi Đức Chúa Trời, mà nói rằng: Ta rước hòm của Đức Chúa Trời vào nhà ta sao được?  Vậy, Đa-vít không thỉnh hòm về nhà mình tại trong thành Đa-vít, nhưng biểu đem để vào nhà Ô-bết-Ê-đôm, là người Gát.  Hòm của Đức Chúa Trời ở ba tháng trong nhà Ô-bết-Ê-đôm; Đức Giê-hô-va ban phước cho nhà Ô-bết-Ê-đôm và mọi vật thuộc về người » 

Lối đường người đắc thắng lên ngôiBây giờ chúng ta sẽ xem xét con đường của người đắc thắng lên ngôi. Chúng ta đã thấy rằng điều cuối cùng cho biết trong thời Hội thánh là "Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngôi Ta, như chính Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngôi Ngài" (Khải 3: 21). Và " đứa trẻ ấy được tiếp lên tới Đức Chúa Trời, và nơi ngôi Ngài" (Khải 12:5).

Bây giờ bước đầu tiên trong con đường này có liên hệ với huyết, thập tự giá và ý muốn của Đức Chúa Trời . Đó là điều chính yếu. Điều đó đến trước bất cứ điều gì khác, bởi vì nó là sự việc đầu tiên; nó sẽ là sự việc cuối cùng --ý muốn của Đức Chúa Trời. Trước khi chúng ta phải làm gì với tội lỗi bởi huyết và tất cả các khía cạnh, các giai đoạn công tác cứu chuộc của Chúa qua thập giá của Ngài bằng huyết Ngài; trước khi sự việc của tội lỗi phát sinh thì có những sự việc về ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là nơi mà chúng ta bắt đầu. Sự việc tội lỗi và tất cả các công tác cứu chuộc của Đấng Christ bằng huyết của Ngài trong Thập tự giá Ngài là phần tiếp theo và hậu quả khi sự vi phạm ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì vậy trước khi chúng ta đạt đến giai đoạn đối phó với tội lỗi cách đặc biệt do huyết, chúng ta ra đằng sau nó và nhận ra rằng, nền tảng của tất cả mọi sự là ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi muốn làm sáng tỏ càng hơn để chúng ta sẽ không rơi vào lãnh vực hoàn toàn lý thuyết hay thần học suông, nhưng cứ ở trong lãnh vực rất thực tế, và chúng ta muốn nhìn ở tấm lòng của chúng ta có những gì.

Giuđa hôn Thầy
Trong Kinh Thánh, “cái hôn” là một dấu chỉ tình yêu thương âu yếm cũng như của lòng kính trọng. Danh từ “cái hôn” là Philema. Từ ngữ nầy xuất hiện ở  ICô-rinh-tô 16:20—“cái hôn thánh”. Dừng lại với các sách Tin Mừng, chúng ta thấy có động từ  Hy Lạp phileô vừa có nghĩa là “hôn” (Ma-thi-ơ 26:48), vừa có nghĩa là “yêu thương” (phileo- Khải 3:19); như vậy, cái hôn là một hành vi bên ngoài biểu lộ tâm tình yêu thương trong lòng. Còn một động từ Hi Lạp khác là kataphileô có nghĩa là “hôn thắm thiết, nồng nàn”; trong động từ này vẫn có động từ phileô; còn tiếp-đầu-ngữ kata ở đây có nghĩa là “cách trọn vẹn- là ấn xuống”, nên có thể mô tả kataphileô theo nghĩa gốc là “yêu thương trọn vẹn; yêu mến cách đậm đà).
Thế nhưng “cái hôn”, dấu chỉ của tình yêu này đã được con người ứng dụng nhiều cách.

Đức Chúa Trời ăn năn?

Câu hỏi:
1Samuên 15 có nói "Đức Chúa Trời không phải loài người mà ăn năn" và sau đó lại nói "Đức Giêhôva ăn năn đã lập Sau-lơ làm vua".
Đây có phải là sai lầm của người dịch không?

Trả lời:
Cảm ơn bạn đã chia sẻ với chúng tôi thắc mắc của bạn. Chúng tôi xin được giải đáp thắc mắc đó như sau:

Thắc mắc của bạn cụ thể xuất phát từ hai câu của cùng một đoạn Kinh Thánh "Ta hối hận vì đã lập Sau-lơ làm vua; bởi người đã xây bỏ ta, không làm theo lời ta. Sa-mu-ên buồn rầu, kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va trọn đêm" (1 Samuên 15:11). "Vả lại, Đấng phù hộ Y-sơ-ra-ên chẳng nói dối, và không ăn năn; vì Đấng ấy chẳng phải loài người mà ăn năn!" (1 Samuên 15:29) "Sa-mu-ên chẳng còn thấy Sau-lơ nữa cho đến ngày mình thác; vì người buồn bực về việc Sau-lơ; còn Đức Giê-hô-va ăn năn đã lập Sau-lơ làm vua của Y-sơ-ra-ên." (1 Samuen 15:35 )

Tất cả các chữ in đậm ở trên đều xuất phát từ một chữ duy nhất trong nguyên ngữ Hi-bá-lai là nacham. Chữ này trong tiếng Hi-bá-lai có ba nghĩa: 1) thở dài, hối tiếc 2) an ủi, giải khuây 3) ăn năn hối lỗi. Theo đó, chúng tôi tin rằng theo ngữ cảnh ở đây, chữ "hối hận" trong câu 11 và 35 mang ý nghĩa thứ nhất và có thể dịch là "buồn lòng" hay "hối tiếc" mà không phải là "ăn năn" theo ý nghĩa là "hối lỗi". Ngược lại, chữ đó trong câu 29 lại mang nghĩa thứ ba là "ăn năn hối lỗi". Theo đó, câu 29 khẳng định rằng Đức Chúa Trời không phải là người để sai lầm mà phải "ăn năn" theo kiểu hối lỗi. Trong sự toàn tri của Ngài, Đức Chúa Trời đã biết trước hết mọi sự, Ngài biết Sau-lơ sẽ phạm tội cùng Ngài. Sự phạm tội của Sau-lơ không phải là điều bất ngờ cho Đức Chúa Trời đến nỗi Ngài phải hối hận vì đã lập Sau-lơ lên làm vua. Chẳng phải ban đầu Sau-lơ có vẻ tốt nên Đức Chúa Trời lập ông làm vua rồi sau ông lại phạm tội nên Đức Chúa Trời hối lỗi đó mà ăn năn. Đúng hơn, tại đây Kinh Thánh dùng một khái niệm cảm xúc của con người để chúng ta hiểu được: Đức Chúa Trời đau lòng hay buồn rầu trước tội lỗi của Sau-lơ. Điều này cũng giống như chúng ta có con, chúng ta biết rằng con chúng ta là một đứa trẻ hư và nó sẽ phạm lỗi. Chúng ta không ngạc nhiên khi nó phạm lỗi nhưng chúng ta vẫn có thể cảm thấy buồn lòng trước tội lỗi của nó.

Thứ Hai, 19 tháng 11, 2018

Ê-bết-Mê-lết-Giê-rê-mi  38:1-13
--Dũng cảm và thương xót  (Giê-rê-mi 38: 1-13)
Câu chuyện Ê-bết-Mê-lết xảy ra trong triều đại của Sê-đê-kia, ngay trước khi phá hủy Jerusalem vào năm 586 TCN. Đức Chúa Trời đã sai người Babylon hình phạt dân không trung tín của Ngài. Người Do thái nên thừa nhận điều này, hãy thuận phục vua Babylon, và không chiến đấu chống lại ông ấy, như họ đã làm với kẻ thù khác. Giê-rê-mi  không bao giờ mỏi mệt tuyên bố thông điệp khó chịu này. Các quan trưởng tức giận Giê-rê-mi vì họ sợ làm mất tinh thần của quân đội. Họ muốn giết Giê-rê-mi. Vị vua ba phải là Sê-đê-kia đồng ý! Giê-rê-mi bị xô xuống một cái hố không có nước, nơi ông ta phải chết đói một cách đáng thương

Rao Lời ChúaNgài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, ta sai ngươi đến cùng con cái Y-sơ-ra-ên, đến các dân bạn nghịch nổi loạn nghịch cùng ta; chúng nó và tổ phụ mình đã phạm phép nghịch cùng ta cho đến chính ngày nay.  Ấy là con cái dày mặt cứng lòng, ta sai ngươi đến cùng chúng nó. Khá nói cùng chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va có phán như vậy!  Còn như chúng nó, hoặc nghe ngươi, hoặc chẳng khứng nghe, - vì là nhà bạn nghịch, - ít nữa chúng nó cũng biết rằng ở giữa mình đã có một đấng tiên tri. Exechien 2:3-5.

ĐẶT MỤC TIÊU THUỘC LINH VỚI CÁC GIÁ TRỊ VĨNH CỬU-


-
Điều này thật chính xác với chúng ta. Các bạn có đặt mục tiêu cho đời mình không? Tôi nghĩ ai cũng đã có mục tiêu cho cuộc sống.
Mọi nỗ lực thành công, về mặt thuộc linh hay phàm nhân, thường xuất phát từ mục tiêu hoặc các mục đích đặc biệt nào đó trong tâm trí của chúng ta, là những người đặt ra chúng. Chúng ta đã xác lập mục tiêu mình trong tâm thức từ lâu, và không cần chép thành văn bản.
Từ ban đầu trong Kinh thánh, Chúa nói mục tiêu chúng ta là phải vươn tới để đạt được mục đích đời đời của Đức Chúa Trời trong Con Ngài. Khi các tín hữu có thể xác định mục tiêu của mình trong cuộc sống, anh ta có thể theo đuổi chúng "bằng một con mắt đơn thuần”, như mắt bò câu, là chỉ nhìn một điểm duy nhất. Có người lựa chọn cống hiến đời mình cho những điều tạm bợ trước mắt trong cuộc sống này mà thôi, số người khác chọn một mục đích tương lai. Ít có tín hữu chọn lựa để sống theo những giá trị vĩnh hằng, liên hệ với Chúa và Vương Quốc của Ngài, và kiên trì theo đuổi mục tiêu đó. Khi tín đồ chọn mục tiêu trong đời nầy thì Kinh thánh gọi họ là tín đồ xác thịt, chỉ người nào chọn mục tiêu đời sau, sứ đồ Phao-lô mới gọi là tín đồ “bước đi trong Thánh Linh”(I Cor 3:. 1-5.)

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2018

Giàu Có Chồng Chất-Gia cơ 5:1-3, “À, các ngươi là kẻ giàu có kia, hãy khóc lóc, kêu la vì cớ khổ nạn sẽ đổ trên các ngươi.  Của cải các ngươi bị mục nát, áo xống các ngươi bị sâu mọt ăn đi.  Vàng bạc các ngươi bị ten rét; ten rét đó sẽ làm chứng nghịch các ngươi, ăn thịt các ngươi như lửa vậy. Các ngươi đã dồn chứa tiền của trong những ngày sau rốt”.

Gia cơ đưa ra  bốn sự quở trách đối với người giàu ở chương 5:1-6 trong bức thư của ông. Đầu tiên là sự tích tụ tài sản cách vô ích-  ngũ cốc, quần áo, và vàng và bạc (câu 2 và 3).
Sự giàu có của tín đồ đã bị mục nát. Ngũ cốc (hoặc loại tương tự) chỉ bị hư thối nếu để dành quá lâu. Tại sao bạn để dành quá lâu? Bạn có thể có bất cứ cơ hội nào đó bán ngũ cố giá rẻ hoặc tặng cho người ta đi.

Thối LuiLòng kẻ nào lìa xa Đức Chúa Trời sẽ được no nê sự kết quả của mình;
Còn người lành nhờ chính mình mà được thỏa nguyện.-Châm 14:14.
-
Không tin cậy xác thịt và hoàn toàn tin cậy Đức Chúa Trời là con đường chắc chắn ngăn chặn sự thối lui. Không thể có sự an toàn khi dựa vào các kinh nghiệm  quá khứ để tìm các kinh nghiệm tương lai, hay nương cậy khả năng của mình để đứng trong giờ cám dỗ (Gia 4:6). Chúng ta thấy điều nầy trong văn kiện về lỗi lầm của Phi e rơ. Há ông đã chẳng nương cậy Chúa mà đã lỗi lầm trong giờ căng thẳng sao? Tuy nhiên, điều quan trọng là có sự dị biệt bao la giữa sự suy thoái và bội đạo thuộc linh? Bất kể đạo Đấng Christ của một người có chân thật đến đâu, anh ta  không bao giờ vượt quá khả năng lỗi lầm hay thối lui đang khi anh còn ở trên thế giới nầy, nhưng không một tín đồ thiết thực nào sẽ trở nên mộ người bội đạo, vì điều đó liên quan sự việc xây bỏ lẽ thật của Đấng Christ và công tác cứu chuộc của Ngài.  Linh của Đức Chúa Trời sẽ đòi hỏi người thối lui trở lại,  nhưng không hề có một lời hứa như vây cho kẻ bội đạo. Đúng ra kẻ bội đạo không cón tin Chúa thất long, chỉ là tín đồ giả mạo.

–Bánh Xe Vĩ Đại Quay Tít--Người truyền đạo nói: Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy đều hư không.-Muôn vật thảy đều lao khổ, loài người không thế nói ra được; mắt không hề chán ngó, tai chẳng hề nhàm nghe.Truyền 1:2, 8-
-
Con người thiên nhiên nhận thấy chính mình vướng vào một chiếc bánh xe vĩ đại đang quay tít và không có quyền lực nào chận đứng bàn tay kiểm chế của những điều dường như là một định mệnh tàn nhẫn. Cho nên con người nhận thấy cuộc đời là hư không đuổi theo luồng gió thổi. Nhưng Đức Linh dạy dỗ người tín đồ hãy nhìn lên và thấy Đấng Christ đang ngồi bên tay hữu Đức Chúa Trời và phải biết rằng, trong chính mình Ngài, Ngài là Sự Khôn Ngoan của Đức Chúa Trời, và do đó hãy giao thác cuộc đời của anh trong sự tin tưởng vào sự chăm sóc yêu thương và có thể cảm thán bằng lời hioan hỉ -“Vì đối với tôi, sống là Christ, chết là lợi” (Philip 1:21).

Vương Quốc Của Chúa Đến. Ở đâu không có khải thị, dân chúng phóng túng;. Châm 29:18
-
Trên các nước mây đen vần vũ,
Từng tai vạ liên tục xảy ra,
Kinh ngạc thay cầu vòng hiển lộ
Hi vọng tràn trề cho chúng ta.
-
Tiếng kêu “Chúa đến” vang vọng khắp,
Khắp bờ biến đến cùng đất xa,
Điềm tận thế xảy ra tới tấp,
Báo hiệu Chúa chẳng còn quá xa.

Ăn Bụi ĐấtVả, tại đó, có người đàn bà mắc quỉ ám, phải đau liệt đã mười tám năm; cong lưng chẳng đứng thẳng được.(Luca 13:11)

Tôi hình dung hình ảnh bị khòm lưng hơn 18 năm. Tất cả những gì bạn có thể thấy là bụi đất. Đó là hoàn cảnh khốn khổ của người đàn bà trong Luca đoạn 13. Bụi đất là tất cả những gì đập vào mắt bà, mọi lúc, mọi nơi bà đi, cho đến khi bụi đất trở thành nhận thức của bà. Cảm tạ Đức Chúa Trời cuối cùng bà đã nhìn thấy bàn chân đẹp đẽ của Chúa Giê Xu, đã mang đến cho bà tin tức tốt lành và khiến bà có thể đứng thẳng dậy.

Ba Ngày Trọng Đại Của Chúa Jesus
Giăng 1:29,35, “Sáng ngày sau Giăng thấy Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi của thế giới đi!-- Sáng ngày sau nữa Giăng cùng đứng với hai môn đồ mình,  thấy Jêsus đi qua, bèn nói rằng: “Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời!”

Giăng 1:43, “Sáng ngày sau Jêsus muốn qua Ga-li-lê. Ngài tìm Phi-líp, bèn phán rằng: “Hãy theo Ta.”

Giăng 2:1-2, “Đến ngày thứ ba có đám cưới tại Ca-na thuộc Ga-li-lê, mẹ Jêsus có tại đó.  Jêsus và môn đồ Ngài cũng được mời dự tiệc cưới”.

BA LẦN HIỆN ĐẾN CỦA CHÚA JESUS
Phúc âm Giăng khải thị ba lần hiện đến của Chúa Jesus như sau:
10:10 “ Kẻ trộm đến chỉ để ăn trộm, làm thịt và hủy diệt, còn Ta đã đến hầu cho chiên được sự sống  và được càng dư dật”
14:12,18 “Vì Ta đi về cùng Cha.....Ta không để các ngươi mồ côi, Ta sẽ đến cùng các ngươi”
21:22 “Jesus  đáp: nếu Ta muốn  người (Giăng) tồn tại cho tới khi Ta đến, thì can gì  với ngươi? “.

Khi thấy chủ đề ba lần hiện đến của Chúa Jesus, có anh em bảo tôi rao giảng tà giáo. Xin anh em bình tâm đọc hết bài nầy.
Cũng như Giăng 10 và 21, trong Heboro 9:26, 28, Phao lô cũng nói Chúa Jesus có hai lần hiện đến, hai lần Ngài từ cõi vĩnh hằng bước vào cõi thời gian cách cụ thể, bằng thân thể thấy được. “Nhưng hiện nay đến kỳ kết cuộc các đời, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng chính mình làm sinh tế cất bỏ tội lỗi đi... Đấng Christ...sẽ  hiện ra lấn thứ hai...để cứu rỗi những kẻ trông đợi Ngài”. Lời trên đây là chân lý.