Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

Bạn Có Biết?

Image result for photo of disciples John and andrew

1.    Tín đồ là người tin Chúa cách tổng quát. Kinh thánh có chép về việc tin vào Chúa (to believe into) trong Giăng 3;16, “Vì Đức Chúa Trời thương yêu thế nhân đến nỗi đã ban Con độc sanh của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con (believe into) ấy không bị hư mất”- để liên hiệp hữu cơ với Chúa trong tâm linh--, và tin trên Chúa (to believe on)—để dựa nương trên Chúa – Công 9:42, “Cả Gióp-bê đều biết việc đó, nên có nhiều ngừơi tin Chúa (believe on)”.
    Trước tiên bạn là tín đồ của Chúa.

MỘT THỜI ĐỂ... CÃI NHAU


Một ông nhà binh nhanh chân phát biểu truớc:
- Các ông có biết không?  mỗi cuối tuần tôi chở vợ đi chợ, tôi đẩy xe theo sau bà.  Mua đầy xe, tôi hỏi bả “Về chưa?”  Bả nói ông chở cho tôi lại chợ khác mua một chai nuớc mắm.  Tôi hỏi  “Sao bà không mua ở đây luôn.”  Bả nói:  “Ở đây nuớc mắm tới $2.99, còn chợ kia chỉ có $2.88”. Từ chợ nầy đến chợ kia lái xe 45 phút, bả quên tính tiền xăng. Tôi với bả bắt đầu… cãi.

Cầu Xin Điều Chúa Chẳng Muốn Cho

Image result for photo of king hezekiah prays

Có bài thơ về Ê-xê-chia rằng:
“Xin điều Chúa chẳng muốn ban cho,
Cuộc sống Ê-xê-chia dại khờ,
Tự mãn, khoe khoang cho đến chết,
Sinh người con ác độc không ngờ”

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

Mục đích của Đức Chúa Trời

Image result for photo of the fruits

".....hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự đầy đủ của Đức Chúa Trời. (Ep.3: 19b).

Trong những lời nầy chúng ta được nhắc nhở bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, rằng mục đích đầy đủ của Đức Chúa Trời trong việc cứu chúng ta là chúng ta có thể được dẫy đầy với tất cả sự đầy đủ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ không được thỏa mãn trừ khi chúng ta có một kinh nghiệm hạnh phúc như vậy. Đó là lý do tại sao chúng ta  được ban cho Lời Chúa rằng thế nào chúng ta có thể được đổ đầy với sự đầy đủ như vậy. Mặc dù chúng ta có bị hủy hoại bởi tội lỗi cách hoàn toàn, đã trở thành vô dụng và mất giá trị, vì hiệu quả của huyết quí báu, chúng ta có thể được biến đổi vào một ngày nào đó, chúng ta có thể được đổ đầy với sự đầy đủ của Ngài cách hoàn toàn. Điều này được lặp đi lặp lại nhiều lần trong Kinh Thánh. Trong Colose 2: 9, 10 chúng ta đọc, "anh em cũng được đầy dẫy ở trong Ngài " Hoàn thành đầy dẫy trong Chúa Giê-su Chúa Christ mà trong Ngài có tất cả sự đầy đủ của Đức Chúa Trời. Ngài muốn chúng ta có tất cả mọi thứ trong sự phong phú. Với mục đích đó, Đức Chúa Trời làm ra con người đầu tiên. Chúng ta đọc thấy rằng Đức Chúa Trời đã làm cho con người đầu tiên thống trị, có quyền hạn và quyền lực trên toàn bộ sáng tạo, không chỉ trên trái đất mà còn trên động vật, mọi thứ côn trùng, chim và các loài cá (Sáng 1:28). Đức Chúa Trời đã ban con ngườii đầu tiên, Adam, một cơ thể rất mạnh mẽ và khỏe mạnh để cho phép anh ta cai trị, quyền hạn và quyền lực trên toàn bộ cõi sáng tạo. Ngài cung cấp tất cả các loại thực phẩm cần thiết cho sức khỏe của anh và Ngài cũng đặt cây sự sống trong vườn Eden (Sáng 2: 9). Adam có đặc quyền ăn trái cây của sự sống vào thời điểm đó (Sáng 2:16, 17). Nếu ông đã ăn trái cây đó ông sẽ vui mừng và đầy đủ, ông đã hoàn thành cách thẳng thắn mục đích của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời mong muốn trọn vẹn niềm vui cho con người từ đầu buổi sáng tạo. Đó là lý do tại sao Ngài đặt trong vườn, cây sự sống và đưa cho con người quyền lực, quyền bính và quyền thế  để ông có thể tự thưởng thức đầy đủ.

Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

NHÌN XEM VÀ ĐƯỢC CỨU VÌ NGÀI TÌM KIẾM ANH EMCó rất ít câu Kinh thánh trong các sách Phúc Âm tóm lược chủ đích trọn đời sống của Chúa Jesus Đấng Christ. Một câu trong số đó là Luke 19: 10” “Vì Con Loài Người đã đến để tìm và cứu điều bị mất.” Một câu khác là John 10: 10b: “Ta đã đến để chiên có thể có sự sống và có cách dư dật hơn.” Từ hai câu ngắn ngủi này, chúng ta có thể tóm lược chủ đích trọn đời sống của Chúa Jesus Đấng Christ. Dù chúng ta có thể không biết điều đó, nhưng Lời Chúa lan tràn khắp thế giới. Bất kể đi đâu anh em cũng thấy những người đói khát Lời Đức Chúa Trời. Nếu tìm cách nhận biết Đức Chúa Trời, anh em sẽ tìm thấy Ngài như đã chép trong Jeremiah 29: 13: “Các ngươi sẽ tìm thấy Ta nếu các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.” Một khi chúng ta tìm thấy Ngài thì Ngài sẽ cung cấp cho chúng ta sự sống dư dật. Trong Thế Chiến thứ nhất, có nhiều binh sĩ bị thương và trong số đó có 85 trường hợp rất thương tâm. Họ bị mất hai chân, hai tay và mù cả hai mắt. Họ gần như người chết, được khiêng đi trong giỏ và được cho ăn uống bằng ống dẫn hoặc thìa. Về mặt thuộc linh, đây là tình trạng của nhiều tín đồ ngày nay. Dù họ nói rằng mình đã được sinh lại, nhưng trong nhiều năm họ vẫn câm và điếc về mặt thuộc linh. Có nhiều tín đồ ở trong tình trạng  bệnh tật như vậy và họ không có sức lực để công tác cho Đức Chúa Trời. Điều Chúa nói: “Ta đã đến để Chiên có thể có sự sống và có cách dư dật” vẫn là sự thật. Từ “Dư dật” có ý nghĩa lớn lao, và cụm từ “Dư dật hơn” có nghĩa là sự đầy tràn.

NHÌN XEM VÀ HỌC TẬPCác lời đơn giản mà chúng ta đọc trong Hebrew 12: 2: “Nhìn xem Jesus,” chứa đựng một bí quyết lớn lao. Các lời này cho chúng ta biết rằng trước hết chúng ta phải nhìn xem Chúa Jesus ngay bây giờ, và sau đó cứ tiếp tục nhìn xem Ngài, không chỉ trên đất này mà suốt cả cõi đời đời.

NHÌN XEM VÀ CHIẾN THẮNG


Ta Đã Đắc Thắng Thế Giới

               Chúa muốn chúng ta có cái nhìn sáng tỏ về chính Ngài và vinh hiển của Ngài. Hầu hết các rắc rối của chúng ta đều do chúng ta không nhìn thấy Ngài hoặc học biết Ngài như chính Ngài là. Bất cứ khi nào cảm thấy ngã lòng, thất vọng và bị đánh bại, chúng ta có thể tìm thấy một phương thuốc hiệu nghiệm: Xoay qua Chúa Jesus Đấng Christ và nhận được một khải tượng mới mẻ về Ngài. Các Cơ đốc nhân trên khắp thế giới đều ý thức rằng giữa vòng họ thiếu hụt sự thánh khiết. Chúng ta không nhìn thấy sự sống và quyền năng giữa vòng dân Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Chúa chúng ta nói: “Người nào tin vào trong Ta, người ấy sẽ làm những công tác mà Ta đã làm” (John 14: 12). Ngài cũng nói: “Kìa, Ta ở với các ngươi mọi ngày cho đến khi tổng kết thời đại” (Matt 28: 20). Chúng ta đọc trong Hebrew 13: 8: “Hôm qua, hôm nay và mãi mãi, Jesus Đấng Christ vẫn y nguyên.” Các câu này trong Lời Đức Chúa Trời, mà hầu như Cơ đốc nhân nào cũng biết, cho thấy rằng Đức Chúa Trời của chúng ta không bao giờ thất bại. Tuy nhiên, chúng ta đã thất bại, vì vậy chúng ta không nhận được quyền năng của Ngài.

Con Sông Trong Tương Quan Đến Cái Ngai Và Bàn Thờ

Image result for photo of the river out of the altar in Ezekiel

Exechien 47:1, “Kế đó, người dẫn ta đem ta về cửa nhà; và nầy, có những nước văng ra từ dưới ngạch cửa, về phía đông; vì mặt trước nhà ngó về phía đông; và những nước ấy xuống từ dưới bên hữu nhà, về phía nam bàn thờ”.
Exechien 1:26, “Bên trên vòng khung giãi trên đầu các vật sống, có hình như cái ngai, trạng nó như là bích ngọc; trên hình ngai ấy có hình như người ở trên nó”.

Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

NHÌN XEM VÀ TRỞ NÊN GIỐNG NHƯ NGÀI


“Chúng Tôi Muốn Gặp Jesus”
“Thưa ông, chúng tôi muốn gặp Jesus” (John 12: 21). Các lời này do một số người Hy-lạp thốt ra. Họ đã đến Jerusalem để thờ phượng Jehovah vào Tiệc Vượt Qua. Bữa tiệc này là một hình bóng báo trước về sự chết của Chúa Jesus Đấng Christ và nó được chỉ định để giúp dân chúng hiểu thể nào Đấng Messiah phải chết vì tội lỗi của họ. Họ đã giữ lễ tiệc này trong nhiều thế kỷ, nhưng lại không hề biết nghĩa của nó, cũng giống như những người được gọi là Cơ đốc nhân giữ lễ Giáng sinh và Phục sinh mà không biết ý nghĩa thuộc linh của chúng. Những người này đã nghe về Chúa Jesus Đấng Christ, khao khát nhìn thấy Ngài, và khi họ thấy đám đông vây quanh Ngài, họ thỉnh cầu với Philip: “Thưa ông, chúng tôi muốn gặp Chúa Jesus. Xin giúp chúng tôi gặp Ngài vài phút.” Philip đến gặp Andrew, và cả hai cùng đến chỗ Chúa Jesus. Chúa đã đưa ra một câu trả lời vô cùng kỳ lạ. Ngài nói: “Nếu hạt lúa mì chẳng rơi xuống đất mà chết thì nó cứ ở một mình” (John 12: 24).

NHÌN XEM VÀ CHIẾU SÁNG

Image result for photo the shining light

Nhìn Xem Jesus

Vào năm 1947, một chiếc tàu đến Southampton mang theo 1.530 binh sĩ từ chiến trường trở về. Khi tàu cập bến, nhiều người đã đến tàu để đón người thân và bạn bè của họ. Một cô gái trẻ cũng đến đón vị hôn phu đã biệt ly từ lúc bắt đầu cuộc chiến. Dẫu là chiến tranh bom đạn, không ai có thể khiến họ thay lòng đổi dạ và họ vẫn chung thủy với nhau. Nàng chạy lên chạy xuống nơi bến tàu, hăm hở tìm kiếm ngược xuôi. Tuy nhiên, ở đó ai cũng như ai, mọi người đều mặc đồng phục giống nhau. Liệu nàng có thể nhận ra chàng trai ấy giữa một đám đông lớn như vậy? Khi các binh sĩ thấy nàng chạy tới chạy lui trên bến tàu, họ bắt đầu trêu chọc. Một người nói: “Anh chàng của cô đã bị bỏ lại cảng rồi.” Một người khác nói: “Tôi thấy cậu ấy ở Aden. Còn bây giờ tôi không biết cậu ấy ở đâu.” Người khác nữa nói: “Tôi thấy cậu ấy ở Cairo. Có lẽ cậu ấy vẫn còn ở đó.” Nàng chẳng để ý đến những gì họ nói. Chàng trai đã viết thư cho nàng vì vậy nàng biết cậu ấy nhất định phải ở đâu đó trên tàu. Đột nhiên nàng nghe có người gọi tên mình. Nàng thốt lên vui mừng: “Ôi! Đúng là anh ấy. Anh ấy đây rồi!” Hàng ngàn con mắt đã cố gắng làm phân tán sự chú ý của nàng nhưng vô ích. Tương tự như vậy, một khi chúng ta biết Chúa theo kinh nghiệm thì không ai có thể khiến chúng ta rời mắt khỏi Ngài.

TÌNH YÊU -- SỰ ĐÒI HỎI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Image result for photo the heart to loves

Chú ý “linh” là tâm linh, “hồn” là bản ngã”, Linh là Thánh Linh
Trong kinh nghiệm của một tín đồ, có lẽ điều khó khăn nhất là thuận phục Chúa trong vấn đề tình yêu. Nhưng Chúa chú ý đến tình yêu của tín đồ nhiều hơn bất cứ điều gì khác. Chúa đòi hỏi người ấy hoàn toàn trao tình yêu của mình cho Ngài để Ngài có thể là Chúa trên điều đó. Chúa muốn có vị trí đầu nhất trong tình yêu của người ấy. Chúng ta thường nghe dân chúng nói về sự hiến dâng. Chúng ta biết rằng sự hiến dâng là bước đầu tiên trong cách sống thuộc linh của một tín đồ. Đó không phải là đích đến của sự thuộc linh; đúng hơn, đó là khởi đầu. Nó dẫn tín đồ đến chỗ được thánh hóa. Nếu không có sự hiến dâng, chắc chắn không thể có cách sống thuộc linh. Tuy nhiên, trong sự hiến dâng của một tín đồ, không điều gì quan trọng hơn tình yêu của người ấy.Việc hiến dâng của người ấy là chân thật hay giả dối tùy thuộc vào việc có sự hiến dâng của tình yêu hay không. Tình yêu là đá thử vàng của sự hiến dâng. Dâng thời gian, tiền bạc, khả năng và nhiều điều khác cho Chúa thì dễ nhưng dâng tình yêu của chúng ta cho Ngài thì khó. Không phải chúng ta không yêu Chúa. Có thể chúng ta rất yêu Chúa; tuy nhiên, chúng ta có thể dâng vị trí đầu nhất cho một người khác và dâng cho Chúa vị trí thứ hai; chúng ta có thể yêu một người khác ngoài Chúa hoặc chúng ta có thể yêu theo cách của mình. Yêu Chúa theo cách này không được xem là hiến dâng, vì chúng ta chưa dâng tình yêu của mình. Mọi tín đồ thuộc linh đều biết rằng tình yêu phải được dâng lên đầu tiên. Nếu tình yêu không được dâng lên thì không điều gì được dâng lên .

NHÌN XEM VÀ BƯỚC THEO


Jesus – Người Bạn Cứ Ở Với Chúng Ta

John Baptist đã nhiều lần nói: “Tôi không biết Ngài” (John 1: 26, 31, 33). Có thể có nhiều người ở trong cùng một tình trạng như vậy và không thể nói một cách thành thật và vui mừng rằng họ biết Chúa Jesus Đấng Christ. Mặc dù họ có nghe nói về Ngài, hát về Ngài và nói về Ngài, nhưng Chúa Jesus vẫn chưa trở nên Cứu Chúa và Người Bạn riêng tư của họ. Ngài đã vào trong thế giới để trở nên một người Bạn, người có thể cứ ở trong chúng ta mãi mãi. Những người thuộc đất không thể ở với chúng ta luôn luôn. Tuy nhiên, Chúa đã nói trong Matthew 28: 28: “Kìa Ta ở với các ngươi luôn luôn.” Các lời này dành cho tất cả những người muốn có kinh nghiệm về sự hiện diện không ngừng của Ngài. Thậm chí trong sự hoán cải của mình, tôi nhận biết một điều đó là có một Người Bạn sống động và chân thật, là Người có thể ở với chúng ta luôn luôn. Khi còn theo đạo Sikh (Tích khắc giáo, một nhánh phát triển từ Ấn độ giáo, kết hợp nguyên lý Ấn và Hồi giáo), tôi phải đọc thuộc lòng một bài cầu nguyện mỗi sáng trong khi tắm. Nhưng một lần kia, ngay khi tôi dội nước lên đầu thì các lời này tự phát thốt lên từ miệng tôi: “Đức Chúa Trời ôi, Ngài là thật. Ngài vẫn luôn là thật từ ban đầu và Ngài sẽ mãi là thật. Không người nào có thể biết Ngài, cho dù người ấy có suy gẫm hàng thế kỷ và thu thập toàn bộ tri thức trên thế giới này. Đức Chúa trời ôi, trong tôi không có mỹ đức nào. Tôi chỉ biết lệ thuộc vào ân điển Ngài. Hãy bày tỏ cho tôi Người Bạn và Giáo sư Lẽ thật, là người có thể giúp đỡ tôi và dẫn dắt tôi.” Tôi lặp đi lặp lại các lời này trong nhiều năm với nổi khát khao được gặp Người Bạn hằng sống đó. Tôi từng đi đến những nơi vắng vẻ, như rừng hay bờ sông, với hy vọng gặp được một ông lão râu dài bạc phơ cất giọng trìu mến: “Con Ta, hãy lại đây. Ta sẽ là Bạn của con.” Lời cầu nguyện mà tôi lặp đi lặp lại trong sự đui mù đã khiến tôi có nổi khát khao gặp được Người Bạn hằng sống đó. Cuối cùng tôi bắt đầu báng bổ và xé nát Kinh thánh. Tôi đã làm như vậy để tỏ ra căm ghét Cơ đốc giáo. Đồng thời tôi cũng trở thành nô lệ cho nhiều thói hư tật xấu. Dù tôi làm như vậy, nhưng chính Đức Chúa Trời đã tìm kiếm và tìm thấy tôi. Ngài đã tha thứ tội lỗi cho ngay cả một tội nhân như tôi. Trong ba mươi ba năm qua, Ngài vẫn là Người Bạn mà tôi có thể trò chuyện tự do và là Người mà tôi trông cậy. Ngài cung ứng mọi nhu cầu cho tôi.

Khi còn học đại học, tôi có một người bạn rất tốt. Chúng tôi luôn đi dạo với nhau vào buổi tối và ăn chung với nhau. Bất kể làm gì chúng tôi cũng làm chung và tiền cũng xài chung. Khi mua đồ ở cửa hàng, tôi luôn mua hai phần, một cho người bạn đó và một cho tôi. Khi anh ấy mua đồ thì cũng làm như vậy. Sau một thời gian, chúng tôi tranh cãi; và dù ở chung phòng chúng tôi không nói chuyện với nhau trong nhiều tuần lễ. Mặc dù vậy, tôi vẫn mua đồ cho cả hai người và lặng lẽ để trên bàn của anh ấy; và bạn tôi cũng vậy. Mặc dù chúng tôi không nói chuyện với nhau một thời gian, nhưng trong lòng chúng tôi cảm giác bạn bè vẫn như cũ. Sâu trong lòng chúng tôi vẫn là bạn, và chúng tôi muốn chia sẻ mọi thứ. Tình bạn của chúng ta với Chúa lại càng thân thiết hơn, và chúng ta vui mừng chia sẻ mọi sự với Ngài biết bao.

                       Jesus – Chiên Con Của Đức Chúa Trời
Chúa Jesus nói trong John 15: 15b: “Ta tỏ cho các ngươi mọi điều Ta đã nghe từ Cha.” Họ không thể hiểu điều Ngài muốn nói. Chỉ khi Chúa sống lại và vào lòng họ thì họ mới có thể nhận biết ý  nghĩa của các lời này. Họ chỉ là các ngư phủ bình thường nhưng họ đã có thể học được những điều của Đức Chúa Trời. Ngày nay anh em thấy rằng qua các tác phẩm mà họ đã được cảm thúc để viết ra, nhiều người đang được dạy dỗ sự khôn ngoan thiên thượng, và chúng ta không bao giờ chán các lời của họ. Chúa cũng có niềm ao ước đầy yêu thương như vậy đối với chúng ta, đó là chúng ta cũng hiểu và tiếp nhận mọi sự khôn ngoan từ Ngài, và nhận biết Ngài hơn nữa.
Chúng ta sẽ thấy Chúa đã khải thị chính Ngài cho John Baptist như thế nào. Ông là một người đầy dẫy Thánh Linh và ông phát ngôn cách đầy quyền năng đến nỗi nhiều người thậm chí vào đồng vắng để nghe ông. Ngày nay các diễn giả và các giáo sư dùng nhiều phương pháp để thu hút dân chúng đến với họ. Nhưng John Baptist chỉ là người sống trong rừng, một tiếng nói trong đồng vắng; tuy nhiên nhiều người đã đến để nghe ông. Một ngày nọ, chính Chúa chúng ta đã đến giữa đám đông. John Baptist nhìn thấy Ngài nhưng không biết Ngài là ai. Ông nói: “Nhưng có một Đấng đứng giữa các ông mà các ông không biết” (John 1: 26), và “Tôi không biết Ngài” (John 1: 33). Mãi đến ngày Thánh Linh đến trên Chúa Jesus Đấng Christ, John mới biết Jesus là ai. John nói: “Tôi thấy Linh từ trời ngự xuống như bồ câu, và cứ ở trên Ngài” (John 1: 32b), và “Tôi đã thấy và làm chứng rằng đây là Con Đức Chúa Trời” (John 1: 34). Chúng ta biết rõ trước ngày đó Chúa đã đến với Giăng bao nhiêu lần. John đã biết Jesus ở giữa đám đông, nhưng lại không khẳng định được Ngài là ai. Chắc chắn là ông đã chờ đợi và khao khát nhìn thấy Đấng Messiah, nhưng Đức Chúa Trời nói rõ với ông: “Chỉ khi nào ngươi thấy Linh ngự xuống trên Ngài như bồ câu thì ngươi mới biết Ngài là ai.” Mặc dù Chúa ở giữa đám đông và John Baptist là một tiên tri, nhưng ông đã không biết Ngài là ai. Ông nói: “Tôi không biết Ngài.” Tương tự như vậy, ngày nay anh em tham dự các buổi nhóm, và có thể Chúa Jesus hiện diện ở đó giống như Ngài đã hiện diện trong đám đông, nhưng có thể anh em không biết Ngài.

Vậy vào ngày Ngài chịu baptism điều gì đã xảy ra? Hãy xem trong Mathew 3: 16. Theo Lời Đức Chúa Trời, trước khi John Baptist có thể nhận ra Chúa, Ngài cần phải được baptism, vì baptism của Ngài nói về sự chết, sự chôn cất và sự phục sinh của Ngài. Ngài phải được nhận biết không phải bởi các phép lạ mà Ngài thực hiện, nhưng bởi baptism của Ngài, và bởi Thánh Linh đến trên Ngài.

                  Việc John Baptist làm baptism cho Chúa nói tiên tri về những điều phải xảy ra với Ngài sau đó. Ngày hôm sau ông thấy Chúa đến với mình thì gọi Ngài bằng một tên mới: “Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất đi tội lỗi của thế giới!” Ông đã không nói: “Kìa, Cứu Chúa của ngươi” Hay “Kìa, Đấng Messiah của ngươi.” Mặc dù trong những ngày đó họ đang háo hức trông đợi Đấng Messiah đến. Ban đầu ông nói: “Tôi không biết Ngài,” mặc dù Ngài đã ở giữa đám đông. Bây giờ ông có thể nói: “Tôi biết Ngài.” Và ông đã gọi Ngài là “Chiên Con của Đức Chúa Trời.” Là một tiên tri, ông biết thế nào người Do-thái kỷ niệm Lễ Vượt Qua mỗi năm bằng cách giết hàng ngàn chiên con mà lại không biết mình đang làm gì. Tuy nhiên, buổi sáng hôm đó John bắt đầu thấy rằng chính Jesus là “Chiên Con của Đức Chúa Trời.” Bây giờ ông thấy các chiên con khác không thể cất tội của con người, nhưng Chiên Con này có khả năng cất tội lỗi của cả thế giới.

                  Nhiều người trong anh em làm những điều mình có thể làm; có thể anh em đổ nhiều nước mắt; có thể anh em kiêng ăn nhiều ngày; và có thể anh em làm từ thiện nhiều và tham dự buổi nhóm. Tuy nhiên không điều nào trong số đó ban cho anh em sự bảo đảm về sự tha thứ tội lỗi. Hãy nhìn xem đám đông đến chịu baptism. Những người này đến cùng John Baptist với hy vọng lớn lao. Họ đã nghe nói ông là một người của Đức Chúa Trời. Dù giàu hay nghèo họ cũng đều run rẩy khi ông phát ngôn. Họ bị kết án và bắt đầu xưng tội lỗi của mình trong nước mắt. Tuy nhiên, nếu anh em hỏi họ: “Này anh A, anh đã xưng nhận tội lỗi của mình và đổ nhiều nước mắt, vậy anh cho tôi biết tội lỗi của anh có được tha thứ hay không?” Khi ấy họ sẽ trả lời: “Không lương tâm chúng tôi vẫn bị quấy rầy và có cảm giác tội lỗi.” Có một lương tâm tội lỗi là một điều kinh khủng. Anh em có thể dập tắt lương tâm của mình trong một thời gian ngắn bằng cách tự nhủ: “Mình làm điều này cũng không sao. Tại sao phải sợ, mình đâu phải là người duy nhất làm điều đó.” Tuy nhiên, chắc chắn sẽ có một ngày lương tâm tội lỗi của anh em  quấy rầy anh em. Lương tâm tội lỗi ấy sẽ khiến anh em không yên nghỉ và anh em sẽ cảm thấy giống như cá bị bắt ra khỏi nước. Cá bơi thoải mái trong nước, nhưng khi ra khỏi nước nó sẽ búng mình và quằn quại. Một người có lương tâm tội lỗi cũng giống như vậy. Những người như vậy sẽ không bao giờ yên nghỉ. Những người đến với John Baptist đã nhìn thấy tội lỗi của họ và cơn thịnh nộ sắp đến của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, dù họ xưng nhận tội lỗi của mình, nhưng John Baptist không thể tha thứ tội lỗi cho họ. Ông bảo họ rằng Đấng Messiah sẽ đến và Ngài sẽ đem đến sự tha thứ.
                Bấy giờ người Do-thái có quan niệm ai lầm về Đấng Messiah. Họ nghĩ rằng Ngài sẽ trị vì trên các quốc gia, giống như vua David. Có lẽ ngay cả John Baptist cũng có quan niệm tương tự và tất cả họ đều đang chờ đợi một Đấng Messiah như vậy. Bây giờ Đức Chúa Trời khải thị Đấng Messiah cho ông theo cách mới. Khi John Baptist nhìn thấy Thánh Linh ngự xuống trên Chúa Jesus, ông nhận biết rằng Jesus là Con Đức Chúa Trời. Đó là bước đầu tiên. Kế đến trong John 1: 29 và 36, John công bố: “Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời!” Đây là bước thứ hai. Khi muốn mua mắt kính, anh em đến cửa hàng gặp chuyên viên nhãn khoa. Họ sẽ kiểm tra thị lực của anh em bằng cách hỏi: “Anh đọc được các mẫu tự trên bảng kia không?”Anh em trả lời: “Không.” Lúc ấy họ sẽ thay tròng khác để thử. “Bây giờ thì rõ hơn một chút.” Họ lại thay tròng khác vào để kiểm tra. Anh em nói: “Bây giờ thì rất rõ.” Theo cùng một cách, khải tượng của John Baptist về Chúa Jesus Đấng Christ từng bước một trở nên rõ ràng hơn.

                 Vào ngày thứ nhất, John đã nhìn thấy Ngài  trong khi làm baptism cho Ngài, nhưng ông đã yên lặng. Ngày kế tiếp ông thấy Ngài đến với mình thì tuyên bố: “Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời!” Và ngày thứ ba, ông nhìn thấy Chúa khi Ngài đi ngang qua thì la lên: “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời!” Theo cùng một cách, về mặt thuộc linh, anh em cũng không nhìn thấy mọi sự trong một ngày; anh em cần nhiều sự chạm đến thần thượng để nhìn thấy
Ngài như Ngài là.
                                                   Ngắm Xem Và Bước Theo Ngài
      Trước đây John đã kêu lớn cho chính mình: “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời!” Bây giờ ông muốn nói: “Này Andrew, anh cũng thấy Ngài.” Anh em sẽ nhận thấy sự tiến triển trong kinh nghiệm của ông. Ông đã ao ước người khác cũng nhìn thấy Ngài. Vì đã nghe John gọi Jesus là Chiên Con của Đức Chúa Trời nên các môn đồ ao ước nhìn thấy Jesus. Họ suy gẩm trong lòng: “Chiên Con của Đức Chúa Trời! Vậy chúng ta hãy đi theo Ngài,” rồi họ lìa John và đi theo Jesus. Chúa xoay lại nhìn thấy họ thì nói: “Các ngươi tìm kiếm điều gì ?” Chuá biết rằng họ muốn nhìn thấy Ngài rõ ràng hơn. Khi anh em bước theo Ngài, chính Ngài sẽ xoay lại và nhìn anh em. Ngài sẽ hỏi anh em: “Con ơi, con muốn gì?” Có thể anh em sẽ xin Ngài nhiều thứ như việc làm hay sự chữa lành bệnh tật. Tuy nhiên, các môn đồ này đã không có các thỉnh cầu như vậy. Họ nói: “Thưa Chúa, Ngài trú ngụ ở đâu?” Vậy những người nhìn thấy Chúa Jesus Đấng Christ có một niềm ao ước mạnh mẽ: “Chúa tôi ở đâu? Ngài sống ở đâu?” Anh em có ao ước tìm ra nơi Ngài ở không?

Tuy nhiên, nhiều Cơ đốc nhân đang tìm kiếm Đấng Đấng Christ hằng sống trong nghĩa trang. “Tại sao các ngươi tìm Đấng sống trong vòng kẻ chết?” Họ muốn gặp Ngài trong những kiến ốc do người ta xây dựng nên. Anh em chỉ có thể tìm thấy Ngài khi anh em tha thiết tìm kiếm Ngài. Anh em biết Chúa của mình sống ở đâu không? Trước hết, Ngài muốn sống trong lòng anh em. Ngài không tìm kiếm kiến ốc do con người tạo nên. Nhiều người đang dùng danh nghĩa của Chúa Jesus Đấng Christ để xin tiền xây dựng một kiến ốc, cái mà họ gọi là “Nhà Đức Chúa Trời.” Họ nói: “Làm ơn cho chúng tôi một ít tiền. Chúng tôi muốn xây dựng một ngôi nhà cho Đức Chúa Trời.” Những người như vậy không biết ý nghĩa của “Nhà Đức Chúa Trời.” Đức Chúa Trời chỉ sống ở hai nơi. Ngài sống trong Nơi Chí Thánh, và cũng sống trong tấm lòng khiêm nhường, tan vỡ và thống hối (Isaiah 57: 15).

Chúa Jesus đã vào sống trong lòng anh em chưa? Ngài đã trở nên Người Bạn hằng sống của anh em chưa? Ngài đã chết cho anh em để tha thứ tội lỗi của anh em, để tẩy sạch anh em và làm cho lòng anh em trở nên nơi cư trú của Ngài. Vì chủ đích ấy, ngày nay Ngài đang tìm kiếm anh em. Nếu anh em ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận Ngài thì Ngài sẽ bước vào và cư trú trong lòng anh em.

Hãy dâng tấm lòng anh em cho Ngài. Kế đến, hãy cứ nhìn xem Ngài. Hãy bước theo Ngài thì Ngài sẽ khải thị chính Ngài cho anh em thêm nữa.
 Bakht Singh

LIÊN TỤC NHÌN XEM JESUSBiết Về Jesus

Trong Khải thị chương 1, chúng ta đã đọc thấy thể nào Chúa Jesus Đấng Christ đã hiện ra với sứ đồ John trong vinh hiển thiên thượng của Ngài. Trong các tác phẩm của ông, vị sứ đồ tự gọi mình là “Môn đồ được Chúa Jesus yêu” sáu lần. Điều này cho thấy ông có niềm ao ước mãnh liệt là được ở thật gần với Chúa Jesus Đấng Christ. Một số người muốn ở gần bên Chúa để được Ngài tôn trọng. Khi có một người nổi tiếng đi đến một thành phố, một số người ao ước tiếp cận người ấy thật gần, không phải vì họ yêu người ấy mà vì họ muốn là những người đến gần nhất để có thể nói: “Chúng tôi đã gặp người ấy” và bởi đó được người ta tôn trọng. Tuy nhiên, sứ đồ John đã không ngồi gần Chúa để được tôn trọng mà vì ông yêu Ngài và muốn vui hưởng tình yêu của Ngài. Đó là lý do ông nói về tình yêu của Đức Chúa Trời nhiều hơn bất cứ sứ đồ nào khác. Cũng bởi chính tình yêu đó, vào lúc tuổi già ở trên đảo Patmos, ông đã có đặc quyền nhìn thấy một điều gì đó thêm nữa về Chúa Jesus Đấng Christ ngoài những gì ông  đã nhìn thấy trong cả cuộc đời mình. Lúc ấy John đã nhìn thấy vinh hiển của Ngài theo một cách kỳ diệu hơn ông đã nhìn thấy trước đây. Mặc dù trong những năm tháng trước ông đã nhiều lần được nhìn thoáng qua vinh hiển và vẻ đẹp của Ngài, nhưng bây giờ ông nhìn thấy Ngài theo cách hoàn toàn mới.

Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

Đàn ông mấy ai “cai trị” được đàn bà?

Image result for photo of beautiful Tây thi                                                                                                              
 Tây Thi

Hoàng đế Napoleon chinh chiến trên lưng ngựa, làm bá chủ hầu hết lục địa châu Âu và một phần châu Á đã phải xót xa: “Ra đời trăm trận trăm thắng, về nhà không thắng nổi người đàn bà”.

Sự thật cay đắng của hoàng đế còn là bài học cho thế giới đàn ông. Vì sao không thắng nổi người đàn bà? Vì sao đàn bà luôn được coi là phái yếu lại sở hữu sức mạnh bí ẩn và kỳ lạ có thể lật đổ “ngai vàng quyền lực” đàn ông như thế?

TÍN ĐỒ VÀ TÌNH CẢM

Image result for photo of the heart to love

Chú ý: từ ngữ Linh là Thánh Linh, còn linh là tâm linh con người
Khi một tín đồ chưa kinh nghiệm công tác vững chắc của thập tự giá, là điều Thánh Linh đem đến, người ấy có thể kinh nghiệm sự giải cứu khỏi tội nhưng vẫn còn thuộc hồn và không thể đắc thắng sự sống thiên nhiên của mình. Trong các chương trước, chúng ta đã nói về nếp sống và công tác thuộc hồn của tín đồ. Nếu cẩn thận nghiên cứu cách cư xử và hành động thuộc hồn của một tín đồ, chúng ta thấy rằng cả hai đều ra từ tình cảm của người ấy. Mặc dù hồn bao gồm ba phần chính yếu – tâm trí, tình cảm và ý muốn – nhưng hầu hết các tín đồ thuộc hồn đều sống bằng tình cảm. Chúng ta hầu như có thể nói rằng họ bị tình cảm kiểm soát trong nếp sống thuộc hồn. Đây là tình cảm có vẻ chiếm phần lớn hơn tâm trí và ý muốn trong nếp sống loài người; công tác của tình cảm cũng có vẻ chiếm vai trò lớn hơn trong cách sống loài người hằng ngày so với các phần khác của hồn. Vì vậy, chúng ta có thể thầy rằng hầu hết các hành động của các tín đồ thuộc hồn đều xuất phát từ tình cảm của họ