Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

HOA NGỮ- NGÔN NGỮ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI?Đây là ngôn ngữ cổ nhất, nhưng được tiếp tục viết ra trong thế giới ngày nay.
Nó được viết từ 4500 năm trước.
Các nhà phát minh ra ngôn ngữ viết đã vẽ các bức hình để diễn tả lời hay ý tưởng.
Các bức hình đơn giản đã được hợp lại để tạo ra các tư tưởng phức tạp hơn.
Ví dụ:
Trong văn hóa Trung Hoa cổ đại, anh cả là phát ngôn nhân cho gia đình. Đây có thể tại sao ký tự cho anh cả là “mouth man” (người có miệng nói).
Chữ

 


Chữ “huynh” gồm có chữ “khẩu”—miệng để nói, và hai bàn chân ngụ ý: người. Người có cái miệng là huynh trưởng.