Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

Lời cầu nguyện của PolycarpGiáo phụ Polycarp đã cầu nguyện những lời dưới đây trước khi ông tuận đạo trong lửa đỏ, có lẽ vào ngày 23-2 năm 155 (156), năm đó ông đã 86 tuổi.

Sự Ghen Tương Của Đức Chúa Trời Đối Với Các Nguyên Tắc


Ark of the Covenant. Royalty Free Stock Image


1 Sa. 7:1-2 “Người Ki-ri-át-Giê-a-rim đến thỉnh hòm của Đức Giê-hô-va, đem vào nhà A-bi-na-đáp, ở trên gò nổng, rồi biệt riêng ra Ê-lê-a-sa, con trai người, đặng coi giữ hòm của Đức Giê-hô-va. Hòm của Đức Giê-hô-va để tại Ki-ri-át-Giê-a-rim lâu ngày, đến đỗi trải qua hai mươi năm; cả nhà Y-sơ-ra-ên đều than nhớ Đức Giê-hô-va ».

ĐẤNG CHRIST VÀ A-RÔN


Ancient Israel. High priest Royalty Free Stock Photos


Mắt con ngắm Chúa không thôi,
Vinh quang vượt trổi, tuyệt vời, cao sang,
Ngàn lần hơn ngọc, hơn vàng
Mà A-rôn trước đã mang trên người.

NHÃ CA 9- MỘT DƯỢC


Myrrh tree Stock Image
Cây Một Dược

“Em gái Ta, cô dâu của Ta ơi, Ta đã bước vào trong khu vườn của Ta; ta đã hái một dược với hương liệu, ăn tàng ong với mật, uống rượu với sữa của Ta. Hỡi các bạn, hãy ăn; hỡi những người yêu dấu, hãy uống, và uống cho say! Tôi ngủ, nhưng lòng tôi tỉnh thức. Có tiếng người yêu dấu của tôi đang gõ cửa: Em gái Ta, người yêu của Ta, chim bồ cầu của Ta, người hoàn hảo của Ta ơi, hãy mở cửa cho Ta; vì đầu Ta ướt đẫm sương, mái tóc Ta đầy những giọt sương đêm. Tôi đã cởi áo rồi, sao có thể mặc lại? Tôi đã rửa chân rồi, sao có thể làm vấy  bẩn trở lại? Người yêu dấu của tôi thò tay vào khe cửa, và các phần  bên trong của tôi khao khát chàng. Tôi đã trỗi dậy mở cửa cho người yêu dấu của tôi; và đôi bàn tay tôi nhỏ giọt một dược, các ngón tay  tôi đẫm một dược, đặt lên các then cửa. Tôi đã mở cho người yêu dấu của tôi, nhưng người  yêu dấu của tôi đã đi khỏi; chàng đã đi rồi. Hồn tôi đã thất bại khi chàng nói; tôi đi tìm chàng, nhưng không gặp; tôi đã gọi – nhưng chàng chẳng đáp. Những người canh tuần đi khắp thành đã tìm gặp tôi. Họ đánh tôi,  làm tôi bị thương; những người giữ thành lấy mất mạng che của tôi. Hỡi các con gái Jerusalem, tôi khẩn nài, nếu có gặp  người yêu dấu của tôi, các chị sẽ nói gì với chàng? Hãy nói rằng tôi ốm tương tư” (Nhã ca 5:1-8)

Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Những truyền thống của loải người 

Dưới đây là một bài viết của T.A.Sparks . Nó nói về truyền thống của con người. Đức Chúa Trời đang dấy lên một thế hệ tín đồ trong những ngày cuối cùng mà tìm cách chuyển động trong sự tự do của Đức Thánh Linh, là nơi mà Chúa Giêsu lcó quyền ưu việt. Điều kiện sẽ được tốt thì những người nầy sẽ dễ dàng không thể kiểm soát và tổ chức một giáo phái khác.

Ngài sẽ kết nối chúng ta lại với nhau và Ngài sẽ sử dụng hoàn cảnh để thực hiện ý muốn của Ngài cho sự hiệp nhất trong Thân Thể và sự tự do của Đức Thánh Linh. Các bức tường hình thành các giáo phái đã được sử dụng để tạo ra các nhà tù mà tìm cách hạn chế và giới hạn công việc của Đức Thánh Linh.

Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

Sự Kêu Gọi Dân SótThời gian đã đến khi các chiến binh thuộc linh sẽ chổi dậy trên toàn thế giới, và thực sự nầy đã bắt đầu. Vũ khí của chúng ta sẽ không phải là vũ khí của thế giới, chúng ta sẽ không chiến đấu chống lại xác thịt và máu, nhưng chúng ta sẽ là các chiến binh không biết sợ, chiến đấu cho Đức Chúa Trời, bất chấp sự bắt bớ ngày càng tăng từ quỉ Satan.

NHÃ CA 8- CÁC DÒNG SUỐI“Người yêu của Ta ơi, nàng thật toàn mỹ, và trong nàng chẳng có tì vết. Cô dâu của ta ơi, hãy đến với ta từ Lebanon; hãy đến với Ta từ Lebanon. Hãy nhìn từ đỉnh Amana, từ đỉnh Senir và Hermon, từ các hang sư tử, từ các núi con beo. Em gái Ta, cô dâu của Ta ơi, nàng đã làm say đắm lòng Ta; nàng đã làm say đắm lòng Ta bằng một cái liếc nắt, bằng một xâu chuỗi nơi cổ nàng. Em gái ta, cô dâu của ta ơi, tình yêu nàng đẹp biết bao! Tình yêu của nàng ngon hơn rượu dường nào, còn hương thơm của dầu xức nàng hơn mọi thứ hương liệu! Cô dâu của Ta ơi, môi nàng nhỏ giọt mật tươi; mật và sữa ở dưới lưỡi nàng; còn hương thơm của áo nàng tựa như hương thơm Lebanon. Em gái Ta, cô dâu của Ta là một khu vườn rào kín, một khe suối đóng chặt, một nguồn mạch niêm phong. Các chồi non của nàng là một vườn thạch lựu với những trái tuyển; phụng tiên với cam tòng, cam tòng và hoa nghệ; xương bồ và nhục quế, với mọi loại cây nhũ hương; một dược và lư hội, với mọi thứ hương liệu hảo hạng. Một nguồn mạch trong các khu vườn, một giếng nước sống, và các dòng suối từ Lebanon. Hỡi gió bắc, hãy tỉnh dậy; và hỡi gió nam, hãy đến! Hãy thổi trên khu vườn của tôi: để các hương liệu trong đó bay ra; để người yêu dấu của tôi bước vào trong khu vườn của chàng và ăn trái tuyển của chàng.” (Nhã Ca 4:7-16)

TÌNH YÊU CỦA ĐẤNG CHRIST ĐỔ VÀO LÒNGChúa ôi, ngự xuống ở đây,
Trong lòng bởi đức tin nầy hôm nay,
Chúng con sẽ nếm biết hoài,
Niềm vui không thể phô bày rõ hơn.

TẬN THẾTại sao ham thích đất nầy,
Khi đôi mắt cứ hướng hoài không thôi,
Trên điều thấp thỏi, đê tồi,
Đam mê lạc thú của đời mau qua?

TÂN SINH 9-CHÚNG TA ĐÃ NHẬN ĐƯỢC ĐIỀU CẦN YẾU LÀ 
MỘT CÁCH SỐNG MỚI (3)

LỜI MỞ ĐẦU

                   MỘT CÁCH SỐNG VÌ THÂN THỂ ĐẤNG CHRIST
Chúng ta đã thấy rằng khi được sinh lại chúng ta nhận được điều cần yếu là một cách sống mới. Cách sống mới này có hai phương diện. Phương diện thứ nhất là điều chúng ta đã bàn đến, sự vui hưởng Đấng Christ. Phương diện thứ hai của cách sống mới này là một cách sống vì Thân Thể  Christ và nếp sống hội thánh thực tiễn. Hai phương diện này của cách sống mới liên hệ mật thiết với nhau. Chúng ta chỉ có thể có sự vui hưởng Đấng Christ trong Thân Thể Đấng Christ và sự vui hưởng của chúng ta làm cho chúng ta trở nên một phước hạnh cho Thân Thể. Mọi sự vui hưởng Đấng Christ của chúng ta thật sự là vì Thân Thể Đấng Christ. Khi đó, cách sống mới vì Thân Thể Đấng Christ này được kinh nghiệm thực tiễn trong nếp sống hội thánh địa phương. Sự vận hành của chúng ta trong nếp sống hội thánh địa phương phải ra từ sự vui hưởng Đấng Christ của chúng ta.

Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Đầu tư của một kỹ nữ.


Mary Anoints Jesus' Feet

Trong Kinh Thánh có một vài câu chuyện khác nhau về các phụ nữ với bình thạch cao tuyết hoa mà xức dầu cho Chúa Giêsu: một câu chuyện nói đầu của Ngài được xức dầu và một chuyện khác nói chân của Ngài được xức dầu. Một số người nói đó là Mary Magdalene và một số khác nói rằng không phải. Đặt điều đó sang một bên, chúng ta biết một người phụ nữ tiếp cận Chúa Giêsu. Phụ nữ nầy đã bị cuốn vào nhiều tội lỗi và qua nhiều thế kỷ, chúng ta đã giả định rằng người phụ nữ này đã từng là một cô gái điếm. Tôi tin rằng đúng như vậy và chúng ta có thể tưởng tượng nỗi kinh hoàng và ghê tởm của những người Biệt Phái Phrisi khi người phụ nữ này đã đến với Chúa Giêsu, và chạm vào Ngài. Chúng ta cũng biết rằng trong các sứ đồ không có ai quá hài lòng với việc đổ dầu đắt tiền ra, dĩ nhiên Giu-đa là nhất hơn hết.

TÂN SINh 8-


Grapes on vine Stock Photo

 CHÚNG TA ĐÃ NHẬN ĐƯỢC
ĐIỀU CẦN YẾU LÀ MỘT CÁCH SỐNG MỚI (2)
LỜI MỞ ĐẦU
Chúng ta đã thấy rằng việc được sinh lại dẫn đến điều cần yếu là một cách sống mới. Cách sống mới này là một cách sống vui hưởng Đấng Christ như một thân vị sống động. Chúng ta phải vui hưởng Đấng Christ như Chiên Con, như Người Bạn, như Người Anh, như Người Chăn, như Thợ Xây và như Tân Lang của chúng ta. Càng vui hưởng Ngài, chúng ta  càng có thực tại của mọi chi tiết này. Chúng ta sẽ  được tẩy sạch, chống đỡ và làm vững mạnh, rồi chúng ta sẽ có kinh nghiệm sống động và chủ quan về Đấng Christ trong nếp sống hằng ngày của mình. Khi vui hưởng Đấng Christ, chúng ta thật sự dâng cho Đức Chúa Trời sự thờ phượng mà Ngài ao ước. Sự thờ phượng  thật đối với Đức Chúa Trời là sự vui hưởng Đấng Christ. Sự vui hưởng này diễn ra trong nhân linh chúng ta, là nơi Linh của thực tại mặc khải mọi sự phong phú của Đấng Christ cho chúng ta.   

Một Lời cho dân sót - linh của GideonBây giờ trong ngày của Gideon, một thời gian của sự phán xét, dân Midianites và Amikalites đã áp bức con cái Đức Chúa Trời. Bất luận dân Israel trồng cái gì, họ không bao giờ nhìn thấy được thành quả lao động của họ. Dân Midianites và Amakilites sẽ đến như châu chấu và ăn tươi nuốt sống và thu gom tất cả mọi thứ. Và như vậy, Israel đã rất nghèo khổ. Tôi có thể đề nghị rằng chúng ta phải đối mặt với cảnh quan và các vấn đề tương tự trong Cơ Đốc giáo ngày hôm nay không? Chúng ta đang nghèo khổ về thuộc linh dù bất luận chúng ta đang làm gì, các việc làm đó bị các thần tượng và kẻ thù tiêu hủy, và có vẻ chúng đang bao vây xung quanh chúng ta như châu chấu.

Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

TÂN SINH 7

Bride and bridegroom Stock Photography
- CHÚNG TA ĐÃ NHẬN ĐƯỢC
ĐIỀU CẦN YẾU LÀ MỘT CÁCH SỐNG MỚI (1)
MỞ ĐẦU
Chúng ta đã thấy rằng việc được sinh lại có ba kết quả. Giây phút chúng ta tin Chúa Jesus, chúng ta đã nhận được một sự sống mới, một vị trí mới và điều cần yếu là một cách sống mới. Trong ba kết quả này, có lẻ kết quả bị xao lãng nhiều nhất là kết quả thứ ba, điều cần yếu là một cách sống mới. Chúng ta phải nhận thức rằng rất có thể chúng ta đã được sinh lại nhưng đánh mất thực tại của việc được sinh lại. Tất cả chúng ta đều đã nhận được một sự sống mới, nhưng chúng ta có thể không có một cách sống mới. Nếu chúng ta không có một cách sống mới sau khi được sinh lại thì điều đó không có nghĩa là chúng ta đã đánh mất sự cứu rỗi của mình. Điều đó có nghĩa là chúng ta giống như một người đang bị hôn mê sâu trong bệnh viện. Bất kể anh em làm nói hay tác động như thế nào đến một người bị hôn mê, người ấy vẫn không có phản ứng. Người ấy vẫn là một con người phải không? Tất nhiên, người ấy có sự sống loài người không? Có. Nhưng người ấy có bình thường và lành mạnh không? Không, vì một người đang hôn mê không có cảm xúc hay cảm giác. Người ấy có sự sống loài người, nhưng không có một sự hiện hữu loại người bình thường. Theo cùng một cách, rất có thể chúng ta đã được sinh lại và có sự sống thần thượng từ Đức Chúa Trời nhưng không có cách sống mà Đức Chúa Trời dự định cho chúng ta.

TÂN SINH 6- NHỮNG ĐIỀU CHÚNG TA ĐÃ TRỞ NÊN TRONG CHRISTTrong chương này, chúng ta sẽ tiếp tục bàn đến vị trí mới của chúng ta sau khi được sinh lại. Mười điểm kế tiếp là những gì chúng ta đã trở nên từ khi nhận lấy vị trí mới của mình.
19.    CHÚNG TA ĐÃ TRỞ NÊN
NHỮNG CHIẾC BÌNH DẪN ĐẾN SỰ TÔN TRỌNG
Thứ nhất, chúng ta trở nên những chiếc bình dẫn đến sự tôn trọng. Kinh Thánh nói rằng loài người thật ra là những chiếc bình : “Hay người thợ gốm [Đức Chúa Trời] không có quyền trên đất sét để từ cùng một đống mà làm ra chiếc bình này dành cho sự tôn trọng còn chiếc bình kia dành cho sự hổ thẹn sao? (Ro. 9:21). Mỗi người chúng ta đều là một chiếc bình mà Đức Chúa Trời làm nên để chứa đựng sự sống thần thượng của Ngài: “Nhưng chúng tôi có báu vật này trong những chiếc bình đất để chỉ rõ sự vượt trổi của quyền năng là thuộc về Đức Chúa Trời chứ không phải từ chúng tôi” (2 Cor. 4:7). Là loài người, chúng ta là những chiếc bình bằng đất, nhưng khi được sinh lại, mỗi chúng ta đều nhận được một của báu thiên thượng. Chúng ta đã trở nên những chiếc bình dẫn đến sự tôn trọng vì chúng ta nhận được chính sự sống của Đức Chúa Trời. Chiếc bình của chúng ta là bằng đất, nhưng nội dung của chúng ta thì thiên thượng. Chúng ta không cần nghĩ về việc một ngày kia sẽ “lên thiên đàng” vì chúng ta đã có một nội dung thiên thượng bên trong chúng ta rồi. Nội dung này, là sự sống của Đức Chúa Trời, khiến chúng ta trở nên một chiếc bình dẫn đến sự tôn trọng.

NHÃ CA 7- ĐỒNG VẮNG“Người nữ này là ai mà đi lên từ đồng vắng giống như các trụ khói, đượm hương thơm một dược và nhũ hương, với mọi loại phấn thơm của thương nhân? Giường của Solomon có sáu mươi dũng sĩ vây quanh, thuộc các dũng dĩ của Israel. Tất cả đều dùng gươm và thiện chiến; mỗi người đeo gươm nơi đùi vì những tiếng báo động ban đêm. Vua Solomon tự làm cho mình một chiếc kiệu bằng gỗ Lebanon. Chàng làm các trụ bằng bạc, đáy bằng vàng, chỗ ngồi màu tía; ở giữa kiệu được dát bằng tình yêu từ các con gái Jeruslem. Hỡi các con gái Zion, hãy đi ra và nhìn xem Vua Solomon đội mão miện mà mẹ chàng đã đội cho chàng vào ngày chàng đính hôn, phải, vào ngày hoan hỉ của lòng chàng. Ô, người yêu của ta, nàng xinh đẹp thay! Ô, nàng xinh đẹp thay! Mắt nàng tựa như bồ câu sau tấm mạng che; tóc nàng như một bầy dê nằm nghỉ trên núi Gilead. Răng nàng như bầy chiên cái đã xén lông mới tắm rửa lên, tất cả đều sinh đôi, và không con nào trong số chúng bị bắt mất con. Môi nàng tựa sợi chỉ điều, còn miệng nàng thật đáng yêu; đôi má nàng như miếng thạch lựu sau tấm mạng che. Cổ nàng như ngọn tháp của David, được xây làm kho vũ khí; một ngàn cái khiên treo trên đó, toàn bộ mộc của các dũng sĩ. Đôi nhũ hoa nàng như hai con nai nhỏ, cặp linh dương sinh đôi, đang ăn giữa các hoa huệ. Cho đến khi bình minh ló dạng và bóng tối trốn đi, về phần tôi, tôi sẽ lên núi một dược và đến đồi nhũ hương.” (Nhã Ca 3:6 – 4:6)

CÁC DẤU HIỆU KỲ TẬN THẾTt c các du hiu ca kỳ tn thế đang xung quanh ta. Hu hết người Cơ Đc không có ý tưởng rng h nhn được hiu lnh đ trông đi s đến ca Chúa: “Vy hãy tnh thc, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình s đến..” (Mat. 24:42, BD 2011)