Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

Thời kì của dân ngoạiLuke 21-24, Daniel 2:31-42, Daniel 7:1-8 và Daniel 7:15-23

Lời diễn tả, " thời kỳ dân ngoại" bao gồm giai đoạn trong đó Giê-ru-sa-lem dưới sự thống trị của ngoại bang. Chúa nói, “Giê-ru-sa-lem sẽ bị các dân ngoại giày xéo, cho đến khi thời của các dân ngoại được ứng nghiệm”. Chúng tôi tin rằng" thời của cácdân ngoại "bắt đầu với các sự phu tù của Israel trong thời cai trị của Nebuchadnezzar, và sẽ tiếp tục cho đến khi Chúa của chúng ta trở lại trong chiến thắng. Sau đó, các vương quốc của thế giới trở thành vương quốc của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đấng Christ của Ngài. Và Ngài sẽ trị vì trên trái đất trong 1.000 năm. Các "thời kì của dân ngoại" đã bao gồm một thời gian 2.600 năm và được trình bày như những bức tranh trong sách Daniel, thứ nhất, trong giấc mơ của Nebuchadnezzar về pho tượng vĩ đại (xem Daniel 2) và một lần nữa, trong tầm nhìn (khải tượng) của Daniel  về các 4 con thú lớn ( xem Daniel 7).[ Mô tả giấc mơ và tầm nhìn]

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

Trích Yếu --3

          PHƯƠNG DIỆN HỮU CƠ SỰ CỨU RỖI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

  • Sự cứu rỗi đầy đủ của Đức Chúa Trời có cả phương diện pháp lí và phương diện hữu cơ.

Bàn thờ (thập tự giá) chi phối tất cả mọi thứ


Altar of Noah
Bàn Thờ Trong Cựu ước
Ezekiel bốn mươi ba, trong các câu 13-27, chúng ta có bàn thờ và dịch vụ tuyệt vời của nó. Chúng ta sẽ không đọc toàn văn phần nầy, nhưng chỉ là câu đầu tiên của phần đó: " Nầy là mực thước của bàn thờ, bằng cu-đê mà mỗi cu-đê dài hơn cu-đê thường một gang tay. Cái nền cao một cu-đê, và rộng một cu-đê, cái lợi vòng quanh theo nó cao một gang; đó là cái đế bàn thờ.". Sau đó, chúng ta được ban cho thêm các điều đặc biệt về sự đo lường và chức vụ. Tất cả chúng ta đều hiểu rằng bàn thờ trong Cựu Ước luôn luôn là tiêu biểu thập giá. Bàn thờ này là nơi của lễ toàn thiêu, và điều này tương ứng với Hê-bơ-rơ, chương 10, nơi Chúa Giêsu giống như lễ toàn thiêu. Vì vậy, chúng ta dành buổi sáng nầy suy nghĩ về  sự trung tâm và phổ quát của thập giá