Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

THỰC TẾ THUỘC LINH HAY MÊ CUỒNG--2


The Lamb of God

CHƯƠNG 2
THỰC TẾ THUỘC LINH
CÁC MỐI LIÊN HỆ CỦA NÓ
1) Thực tế và phẩm hạnh.
Chúng ta phải nhớ rằng có một điều được gọi là thực tế trước mặt Đức Chúa Trời. Trở ngại với nhiều cơ đốc nhân là họ cố sức chế tạo thực tế. Họ cố thử sản xuất thực tế này trước mặt Đức Chúa Trời. Với kết quả là họ bắt chước hay mô phỏng. Điều Đức Chúa Trời đòi hỏi, dù là sự chân thật - điều thực được phát hiện trong các đời sống của chúng ta. Điều chúng ta tự chính mình làm thì nhân tạo, một vật giả mạo và không phải là điều chân chính. Thật hư không biết bao nếu con người đóng kịch trên căn bản giáo lý, vì tất cả điều anh ta có không gì khác hơn là một phẩm hạnh bề ngoài. Y đã không có phẩm hạnh chân thật - tức thực tế.

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

THỰC TẾ THUỘC LINH HAY MÊ CUỒNG-1


CHƯƠNG 1
THỰC TẾ THUỘC LINH LÀ GÌ?
“Đức Chúa Trời là Linh, nên ai thờ lạy Ngài phải thờ lạy trong linh và lẽ thật! (Giăng 4:24). “Song khi Linh của lẽ thật đến, Ngài sẽ dẫn dắt các ngươi vào mọi lẽ thật” (Giăng 16:13)
“Ấy là Linh làm chứng, vì Linh là lẽ thật” (I Giăng 5:7).
Một điều mà dân Đức Chúa Trời phải ghi nhận là mọi sự việc thuộc linh đều có thực tế riêng trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu những gì chúng ta đã đụng đến chỉ là bộ mặt suông ở bên ngoài và không phải thực tế, chúng ta sẽ tìm thấy nó không có giá trị thuộc linh chút nào. Vậy thực tế thuộc linh là gì? Thực tế của một điều thuộc linh là điều thuộc linh, không thuộc về vật chất. Dù thực tế thuộc linh thường được diễn tả thành các lời, những lời đó dầu nhiều, không phải là thực tế thuộc linh. Dù thực tế thuộc linh cần được tiết lộ trong đời sống của chúng ta, các hình thức cố định của đời sống chúng ta không phải thực tế. Dù thực tế thuộc linh phải được tỏ rõ trong hạnh kiểm, sự giả bộ nhân tạo không phải thực tế.

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

QUYỀN BÍNH CHRIST BAN CHO HỘI THÁNH


May the Word of God Enlighten You!


Luke 10:19,
19 Nầy, ta đã ban quyền bính cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được.

NỀN VĂN MINH LÀ PHÓ PHẨM CỦA PHÚC ÂM.

CON THÚ BẢY ĐẦU MƯỜI SỪNG—ANTICHRIST1.CÁI SỪNG NHỎ CỦA CON QUÁI VẬT:

*Daniel 7:8-12,
7 Sau đó ta lại nhìn xem trong sự hiện thấy ban đêm, nầy, một con thú thứ tư, dữ tợn, rất mạnh, và có sức lắm. Con thú đó có những răng lớn bằng sắt; nó nuốt ăn và nghiền nát, dùng chân giày đạp vật gì còn lại, nó khác với các con thú đã đến trước, và có mười sừng. 8 Ta suy xét những sừng đó, và, nầy, có một cái sừng nhỏ khác ở giữa những sừng ấy mọc lên và ba cái trong những sừng trước bị nhổ đi trước mặt nó. Nầy, cái sừng đó có những mắt y như mắt người, và một cái miệng nói những lời xấc xược.

Phi-líp 2:5-8
Gần đây tôi đã được đọc quyển sách của Anthony Buzzard và Charles Hunting, bài “Giáo Lý Tam Vị Nhất Thể: vết thương tự chuyển biến của cơ đốc giáo (Lanham: 1998). Bài bình luận trên trang 102, họ tuyên bố,


Chúa Giêsu, là Đấng Mê-si
, đã được trao cho một sự bình đẳng về mặt chức năng với Đức Chúa Trời và đến ngồi ở bên tay phải của Chúa Cha, tự hạ mình bằng cách làm tôi tớ của nhân loại, ngay cả đến điểm thuận phục cái chết như của một tội phạm trên thập tự giá. Chúa Giêsu đã không tận dụng lợi thế của vị trí hoàng gia của mình như là đại diện hợp pháp của Đức Chúa Trời, nhưng đã làm cho thích nghi với tính cách của một nô lệ. Sự tương phản giữa các thứ hạng của Đức Chúa Trời, thì Chúa Giêsu Đấng Ủy Nhiệm của  Đức Chúa Trờ được xếp hạng người tôi tớ.

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

BỐN CON THÚ


 

Daniel 7:1-3,
Năm đầu đời vua Bên-xát-sa, nước Ba-by-lôn, Đa-ni-ên đang nằm trên giường, thì thấy chiêm bao, và những sự hiện thấy trong đầu mình. Người bèn viết chiêm bao đó ra, và thuật lại đại lược các sự ấy.Vậy, Đa-ni-ên nói rằng: Đương đêm, ta nhìn xem trong sự hiện thấy, và, nầy, có bốn hướng gió trên trời xô xát trên biển lớn. Đoạn, bốn con thú lớn từ biển lên; con nọ khác con kia.

Đã Đến Và Đến Trong Chữ Trung Hoa--Came & Com                 Chữ "đã đến" (CAME) và Đến ( COME) trong Chữ Trung Hoa -  


                 là câu chuyện về hai giao ước.Trong Tân Ước Chúa Jesus đến 


                    ban cho chúng ta sự sống dư dật là : ân điển và lẽ thật

Chữ "đã đến--Tiếng Việt là "LAI" (came) có hình ảnh thập tự giá tại 
đồi Gô-gô-tha. 

CHÀO BUỔI SÁNG, BUỔI CHIỀU & BUỔI TỐI TRONG CHỮ TRUNG HOA (Tiếng Việt là: Tảo An--"tảo" là sáng sớm )                                       
Chào Buổi Sáng:
Luke 23:34: “Jesus bèn cầu rằng: Cha ơi, xin tha thứ cho họ,vì họ không biết mình là điều gì” Họ bắt thăm mà chia áo xống Ngài. 

Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

SỰ HIỆP NHẤT HŨU CƠ VỚI CHÚA

Saint Francis Borgia đuổi quỉ
                   
Luật cơ bản của Đức Chúa Trời là quyền bính Đấng Christ đã ban cho chúng ta như một ban tứ: bạn có thể nói chúng ta có một sự hiệp nhất hữu cơ với Chúa.
   Ephesians 1:17-23,
      17 Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài, 18 lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, 19 và biết quyền vô hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực

Lời nguyền rũa đã bị lãng quên


[DSC04567.JPG]

Trong Thân Thể của Christ ngày hôm nay, chúng ta nghe rất nhiều lời rao giảng về các trường hợp mà trong đó mọi người trên thế giới đều ở dưới lời nguyền rũa và thậm chí các cơ đốc nhân cũng đang chịu lời nguyền rũa. Những lời nguyền rũa nầy đều có liên quan với những gì họ đã làm hoặc những gì họ đã không thực hiện hoặc tổ tiên của họ đã làm.