Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2017

Đức Chúa Trời đang dấy lên một đội quân các ông Ghi-đê-ôn -


-
Các quan xét 6:25-27: " Cũng trong đêm ấy, Đức Giê-hô-va phán với Ghi-đê-ôn: “Hãy bắt một bò tơ đực của cha con, đó là con bò đực thứ nhì bảy tuổi, rồi phá sập bàn thờ thần Ba-anh mà cha con đã lập và triệt hạ hình tượng A-sê-ra bên cạnh đó. Tiếp đến, hãy lập một bàn thờ thật ngay ngắn cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời con trên đỉnh đồi nầy. Sau đó, dùng gỗ của tượng thần A-sê-ra mà con đã triệt hạ dâng con bò đực thứ nhì ấy làm tế lễ thiêu.” Ghi-đê-ôn chọn mười người trong các đầy tớ mình và làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán bảo. Vì sợ những người trong gia đình và những người trong thành nên ông không dám làm ban ngày mà làm ban đêm".
Nhiều người ngày nay đang cố gắng xây dựng một loại bàn thờ thích hợp cho Chúa mà không dời bỏ bàn thờ Ba-anh cũ , điều đó không có hiệu quả. XÂY DỰNG VÀ TRỒNG CÂY xuất hiện sau khi có sự giật đổ xuống.- "Hãy xem, ngày nay Ta đã lập con nắm quyền trên các dân tộc, các vương quốc, Để con bứng gốc hoặc phá sập, Tiêu diệt hoặc lật đổ, Xây dựng hoặc vun trồng" (Giê 1:10).

Thứ Năm, 26 tháng 10, 2017

Thung lũng là cửa ngõ lên đỉnh núi-.
Tiêu đề của bài này là "Thung lũng là cửa ngõ lên đỉnh núi." Làm sao một người có thể ở trong thung lũng,  đi bộ vài bước và được đứng trên đỉnh núi? Trong bài này, thung lũng tượng trưng những thử thách,  những khó khăn và đỉnh núi là sự hiện diện rõ ràng của Đức Chúa Trời. Tôi có thể nói rằng bạn không bao giờ gần Đức Chúa Trời hơn khi cuộc sống nầy chống lại bạn và đe dọa áp đảo bạn. Và như vậy, nếu  thực sự có một cửa ngõ dẫn từ thung lũng lên đỉnh núi thì chìa khoá mở cửa là gì? Tôi có thể gợi ý đó là thái độ?
Bạn có thái độ nào khi đối mặt với những thử thách của cuộc sống? Bạn có thể nói một cách trung thực rằng bạn có thái độ biết ơn không? Bây giờ tôi không nói về việc cám ơn Đức Chúa Trời vì thử thách làm bạn đau buồn, mặc dù tôi tin rằng thánh đồ trưởng thành đã trải qua rất nhiều lửa và nước dể có thể đạt tới một điểm mà ông ta đã học được cách hài lòng dù cho mình gặp tình huống nào. Không, tôi đang nói về khả năng cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài là Ai và điều Ngài đã làm cho bạn là gì. Đây có phải là động lực cuộc sống của bạn không? Bạn có thể "vào các cổng Ngài, .. ngợi ca mà vào hành lang Ngài. .. cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài" (Thi thiên 100: 4). Khi bạn làm điều này, bạn đang nhìn vào hoàn cảnh của mình và dâng chúng lên cho Đức Chúa Trời. Hoàn cảnh của bạn là thung lũng, khi bạn nhìn thấy Đức Chúa Trời, bạn đang lên trên đỉnh núi.

ĐỨC VUA HẦU ĐẾN-
"Ngài phán với họ: “Hãy nỗ lực để vào cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào đó mà vào không được.  Khi chủ nhà trỗi dậy và đóng cửa lại rồi, các ngươi ở ngoài gõ cửa kêu rằng: ‘Lạy Chúa, xin mở cho chúng tôi!’ Chủ sẽ trả lời: ‘Ta không biết các ngươi đến từ đâu.’ 26 Bấy giờ các ngươi sẽ thưa: ‘Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Chúa, và Chúa đã dạy dỗ trong các đường phố của chúng tôi.’  Nhưng Chủ sẽ nói với các ngươi: ‘Ta không biết các ngươi đến từ đâu. Tất cả những kẻ làm điều bất chính kia, hãy lui ra khỏi ta!’  Khi ấy, các ngươi sẽ thấy Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp cùng tất cả các nhà tiên tri đều ở trong vương quốc Đức Chúa Trời, còn các ngươi sẽ bị ném ra ngoài là nơi có khóc lóc và nghiến răng.  Rồi từ đông, tây, nam, bắc, người ta sẽ đến ngồi dự tiệc trong vương quốc Đức Chúa Trời.  Thật vậy, có những người cuối sẽ trở nên đầu, và những người đầu sẽ trở nên cuối”( Lu ca 13:24-30).

Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017

Ta đã chuẩn bị cho các con một chỗ.


Chúa Giêsu nói: "Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không phải vậy, sao Ta lại nói với các con rằng Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ?" (Giăng 14: 2). Chúa Jêsus đã chuẩn bị chỗ ở cho chúng ta rồi. Tôi có thể hỏi bạn là bạn đã chiếm hữu nơi đó và cư ngụ ở đó không? Nơi đó Chúa đã đi trước chúng ta để chuẩn bị, là nơi mà chúng ta bước vào và cư ngụ ngay hôm nay. Phải có đức tin để bước vào nơi này, trong câu đầu tiên của Giăng 14 Chúa Jêsus ép buộc chúng ta tin nơi Ngài. Chúng ta phải tin nơi Chúa, chúng ta phải bước đi trong sự tin cậy và trong đức tin, đây là bước đi của vương quốc. Chỗ ở mà Chúa chuẩn bị cho chúng ta sau khi Ngài phục sinh, không phải là nhà cửa trên thiên đàng dành cho chúng ta trong đời sau.

SỐNG NGOÀI LỀ HI VỌNG-
Sống ngoài lề của niềm hi vọng,
Đu đưa hằng ngày trên sợi dây,
Thường xuyên nhảy múa với sự chết,
Bên ngoài thực tại thế giới nầy.
-
Kìa linh giới màu xanh sự sống,
Mắt tối tăm nào thấy bao giờ,
Lạc viên trái vàng cam chín đỏ,
Người đu dây nào biết ước mơ.

Thứ Ba, 24 tháng 10, 2017

Bên ngoài trại quân-


"Vậy nên chúng ta hãy đi với Ngài ra bên ngoài trại quân để đồng chịu sỉ nhục với Ngài. 14 Vì tại đây, chúng ta không có thành nào bền vững, nhưng chúng ta đang tìm kiếm một thành sẽ đến" (Hê-bơ 13: 13-14)
Chúng ta không có giáo hoàng hay hàng giáo phẩm. Chúng ta là anh em. Chúng ta không có chương trình của con người, chính Chúa dẫn dắt. Chúng ta không có giai cấp thầy tế lễ. Những điều này đã xảy ra sau đó, với sự bội đạo của phong trào. Ngay từ đầu chúng ta thậm chí đã không có bụt giảng. Tất cả đều bình thường. Các công tác viên là người hầu việc, theo ý nghĩa thực sự của từ ngữ. Chúng ta không tôn trọng con người vì lợi ích của họ trong phương tiện và giáo dục, mà là vì họ là những món quà do Đức Chúa Trời ban cho. Ngài đặt các thành viên trong Thân Thể.

THIÊN ĐÀNG-
1 Vua 8:49, "Chúa ở trên trời, là nơi Chúa ngự".
Mathio 18: 10 b "các thiên sứ của chúng ở trên trời luôn thấy mặt Cha Ta là Đấng ở trên trời"
2 Corinhto 12:2 "Tôi biết một người trong Đấng Christ, cách đây mười bốn năm đã được cất lên đến tầng trời thứ ba".
Từ ngữ "thiên đàng" dịch từ tiếng Hê bơ rơ Cựu ước là shamayim và theo tiếng Hi lạp Tân ước là ouranos. Cả hai từ ngữ nầy có nghĩa bầu trời, vùng trời mở rộng và vùng trời bên noài các hành tinh.
1. Thiên đàng thuộc thể hay thuộc linh:
Trên thiên đàng có nhà vàng, nhà ngọc, đường sá bằng vàng không? Chúa Jesus nói, "Nếu Ta nói với các ngươi những điều thuộc về đất mà các ngươi còn không tin, huống chi Ta nói những điều thuộc về trời thì làm sao các ngươi tin được?" (Giăng 3:12). Sứ đồ Phao-lô nói, "Vì bản chất hay hư nát nầy phải mặc lấy bản chất không hay hư nát; bản chất hay chết nầy phải mặc lấy bản chất không hay chết" (1 Cor 15:53).

Thứ Hai, 23 tháng 10, 2017

Khi Đức Chúa Trời im lặng.Có nhiều lý do tại sao Đức Chúa Trời im lặng, nhưng tôi sẽ chạm vào điều mà Ngài vừa đặt vào tấm lòng tôi. Đôi khi Đức Chúa Trời có thể im lặng chỉ vì Ngài đã phán với bạn xong rồi! Nếu bạn nghĩ về điều đó, làm thế nào bạn có thể buộc tội Đức Chúa Trời im lặng khi Ngài đã để lại cho bạn sáu mươi sáu bức thơ, hàng ngàn hàng vạn câu chữ? Ngài không cần phải nhắc lại. Há bạn không vui vì sách Sáng thế ký chép, "Đức Chúa Trời phán: “Phải có ánh sáng", thì có ánh sáng" hay sao? 
Nếu bạn và tôi đã có mặt ở đó vào ngày đầu tiên khi Chúa phán, "Phải có ánh sáng,” chúng ta đã nhảy múa và vui mừng từ 6 giờ sáng cho đến khoảng 6 giờ tối.
Nhưng đột nhiên, khi trời bắt đầu tối, chúng ta bắt đầu hoảng sợ. "Ồ, không, tôi biết bóng tối sẽ không kéo dài! Tôi biết ánh sáng sẽ biến mất. Có lẽ chúng ta đã làm sai sót điều gì đó. Có thể chúng ta đã không đọc Lời đầy đủ".
Ánh sáng dần dần biến mất, và chúng ta dành 12 tiếng đồng hồ tiếp theo trong nỗi buồn - cho đến khi ánh sáng xuất hiện lại, và chúng ta nhận ra rằng khi Đức Chúa Trời phán, "phải có ánh sáng", Ngài không có ngụ ý là sẽ không có đêm; rằng sẽ không có những mùa tiết khi chúng ta không thể nhìn thấy trước. Ngài không ngụ ý là chúng ta luôn luôn có thể hiểu được mọi điều đang diễn ra trong lãnh vực thuộc thiên. Tuy nhiên, ánh sáng luôn luôn xuất hiện lại, và chúng ta thấy rằng những gì Đức Chúa Trời đã nói sẽ tiếp tục được hoàn thành mà không cần phải nói lại.
Một lý do khiến Đức Chúa Trời im lặng là vì có một thời gian được chỉ định để Lời của Ngài được hoàn thành. Một ví dụ về điều này trong Kinh Thánh là trường hợp của Giô-sép. Ông đã được ban cho một lời hứa, hai khải tượng không thể tin được rằng ông sẽ trị vì một ngày nào đó. Ông ta sẽ trở thành một con người mà qua ông khối lượng lương thực dự trữ lớn lao sẽ được mở ra. Tuy nhiên, đã có một thời gian lâu dài mười mấy năm được ấn định để thực hiện lời hứa và ông đã phải tuân theo kế hoạch của Đức Chúa Trời cách trung thành.
Sau khi ban hai điềm chiêm bao cho Giô sép, Đức Chúa Trời đã im lặng thử nghiệm ông. Cám ơn Chúa, Giô sép đã bền lòng chịu đựng thử thách hoạn nạn và vẫn một lòng tin cậy cùng trung thành vâng phục khải tượng của Chúa đến cuối cùng.
Bạn sống ra sao trong đêm tối của mình khi Đức Chúa Trời im lặng với bạn nhiều năm rồi?

ĐỐI DIỆN THẬP TỰ GIÁ-


Khi chịu đựng mất mát lớn quá,
Tôi đối diện thập giá cúi đầu,
Chân quỳ, miệng khẩn vài câu:
"Chúa ơi, con bước hướng nào hôm nay?".
Cuộc đời vẫn mỗi ngày sinh hoạt,
Chạm trán hoạn nạn thật khổ đau,
Vinh hoa thế giới úa màu,
Khi bên thập giá cúi đầu thờ tôn.
Ánh sáng vinh quang cùng ân điển,
Khi ngắm xem mặt hiển vinh Ngài,
Lửa Linh cặn bã đốt rày,
Khi mà thập giá mỗi ngày nhìn xem.
Khi nào bạn đắm chìm, sa ngã,
Dường như mão miện đã bỏ rồi,
Quỳ chân Ngài sám hối thôi,
Ngước nhìn thập giá tuyệt vời giá cao.
Chúa ban ân điển đâu hề thiếu,
Tôn trọng Ngài khi liệu làm gì,
Đúng giờ sẽ thắng diệu kì,
Vì là thập giá bạn quỳ tôn vinh.
M.K. 22-10-2017

AI CHỊU SỈ NHỤC VÌ CHÚA?

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, hoa, thực vật, thiên nhiên và ngoài trời

Có rất nhiều người thánh,
Danh Jesus vui mang;
Có ít người dám gánh,
Sỉ nhục Chúa chịu oan.
-
Đồng đi với Cứu Chúa,
Có trượng gậy dạy khuyên,
Đồng đi với Ngài nữa,
Theo đường hẹp thượng thiên.
-
Bàn tay Chúa chí ái,
Nâng đỡ con cái Ngài,
Họ chạy theo Ngài mãi,
Trong cuộc đua đường dài.

XIN CHO CON NHÌN THẤY-

Cho con thấy chiều sâu huyền nhiệm,
Bước đi lên xin Ngài dẫn đưa,
Dức dấy con trên đường Chúa hứa,
Nơi bài hát ngợi khen Đức Vua;
Về oai nghi, vẻ đẹp rực rỡ,
Nơi con quy phục hết hơn thua.
-
Tầm cao Chúa cho con thấy rõ,
Dẫn đường qua bóng tối ban đêm,
Nâng con lên bình diện cao đó,
Chầm chậm nhìn mặt Chúa êm đềm;
Nơi không có gì làm hạn chế,
Sống ở đó không hề yếu mềm.
-
Cho con thấy sẹo Ngài thuở đó,
Phá bỏ mọi chướng ngại cản ngăn,
Sự tự do trong Linh tỏ rõ,
Đôi mắt trần nhìn Chúa rõ ràng;
Oai nghi, vinh quang sáng tỏ quá,
Cùng mọi điều của Chúa huy hoàng.
-
Tay Chúa con mong được nhìn rõ,
Nơi dấu đinh lưu dấu bạo tàn,
Thấy vết sẹo hông Ngài còn đó,
Nơi nước huyết thiên thượng tuôn tràn;
Vết đinh chân Ngài vì con chịu
Mong thế nhân được thấy một lần.
-
Tấm lòng Ngài cho con nhìn thấy,
Hầu dự phần rao giảng tình thương,
Về câu chuyện ái tình vĩ đại,
Biểu tỏ từ thượng giới phi thường;
Nơi con sẽ ngày kia đến đấy,
Nơi bức màn xé rách mở đường.
23-10-2017