Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

BIỆN GIÁO

 BIỆN GIÁO-
Đức Chúa Trời "không biết" hồi nguyên thủy ở Trung Hoa
Có Đức Chúa Trời hay không?
Sáng thế ký-sự nổ bùng huyền thoại nguyên thủy
Ai cập hoặc Babel--cái nào xuất hiện trước?
Đức Chúa Trời há đã thực sự nói?
Con rồng --sự thậtt hay hoang đường?
Những gì về con rắn trong vườn Eden
Moses đã viết Sáng thế ký không?
Đức Chúa Trời là ánh sáng
Vườn địa đàng nằm ở Iraq?
Tau cua Noah da duoc tim thay?
Những tạp chất xấu trong Kinh thánh....
Đức Chúa Trời thực sự nói chúng ta thừa kế tôi lỗi?
Tại sao mắt Eva mở ra....?
Sáng thế ký--sự thuận phục của người vợ....
Adam như thế nào?
Đồng tiền của Joseph
Noah đã ước tính đem theo bao nhiêu thực phẩm?
Tìm kiếm tháp Babel
Khảo cổ học chứng minh sự thật của Kinh thánh cựu ước
Bí ẩn Đại hồng thủy và con tàu Noah
Sáng Thế Ký là câu chuyện có thật hay không?
Đức Chúa Trời trong tiếng Trung Quốc
Hoa ngữ--Ngôn ngữ của Đức Chúa Trời?
Tại sao bạn không đến với tác giả Kinh thánh?
Nhân loại tám người sau nước lụt
Khoa học minh họa- Biển
Hội nhập văn hóa thế giới
Chúng ta có biết kế hoạch của Đức Chúa trời không?
Thánh Kinh Giải Đáp--Sư nói doi
Định Nghĩa Đức Tin
Có Một Đức Chúa Trời
Chúa Jesus  Là Đấng Vô Hình
Su Noi Len Cua Nim-rot
Ba Vi than Cua Ton giao Babylon
Thờ Lạy Nữ Thần Semiramis Và Trăng Lưỡi Liềm
ThờThần Sao
Bản Xứ Hóa Cơ Đốc Giáo Đầu tiên
Tính chất thuộc linh của Thời đại mới: thiền, yoga và múa
Hoài Nghi-Vua David đã không hề hiện hữu
Phong Trào Thời Đại Mới
Babel, Babylon và Babylon lớn
Đa Nguyên Tôn giáo
Việc truyền bá Đa Nguyên tôn giáo
lNgày thế giới cầu nguyện cho hòa bình
Sự nổi dậy và sụp đổ của tôn giáo Babylon
Sự sụp đổ của Đại dâm Phụ và Babylon lớn
Danh xưng của Đức Chúa Trời trong sáng thế ký
Ý Nghĩa Của Hán Tự Trong Kinh thánh
Tin Nóng Vô Cùng Quan Trọng
Hòm giao ước được tìm thấy 
Hòm giao ước ở đâu ngày nay? 
Tổng Luận Về Hòm Giao Ước
Một loại ánh sáng xấu
Sinh Nhật Tammuz 25-12
Chiến trường tâm trí tín đồ
Lý do các ác linh tấn công tâm trí tín đồ
Sự thụ động tâm trí của tín đồ
Tình Trạng Của Một Tâm Trí Thụ Động
Những Hiện Tượng Của Tâm Trí Thụ Động
Phuong cách giải cứu khỏi ác linh chiếm hữu tâm trí
Giành Lại Lập Trường Trong Tâm Trí Từ Ác Linh
Nhân Biết Tình Trạng Bình Thường Của Tâm Trí
Sự mở ra của tâm trí
Nguyen Tắc Tâm Trí Hỗ Trợ Linh
Không hiểu Kinh Thánh- 4 
Không hiểu Kinh thánh 3 
Không hiểu Kinh thánh 2 
Không hiểu kinh thánh 1 
Những ai đậu vào nước ngàn năm 4
Những Ai Đậu Vào nước ngàn năm- 3 
Những ai đậu vào nước ngàn năm- 2 
Những ai đậu vào nước ngàn năm- 1 
Những Ai Đậu Vào nước Ngàn Năm-5
Không Hiểu Kinh Thánh 5 
Những Ai Đậu Vào nước Ngàn Năm-6 
Các Người Lầm lẫn Không Hiểu Kinh Thánh-6 
Giáo hội thế giới và hội thánh hoàn vũ 
Các ngươi làm không hiểu Kinh thánh-7 
Các Ngươi Lầm Lẫn Không Hiểu Kinh thánh -8 
Các Ngươi Lầm Không Hiểu Kinh Thánh-9
Các ngươi Lầm lẫn Không hiểu Kinh thánh--10
Những Trích dẫn thú Vị Từ Lịch sử Công Giáo
Sự Cai trị Của Đức Chúa Trời Là Gì? 1
Sự Cai trị Của Đức Chúa Trời Là Gì--2
Sự Cai trị Của Đức Chúa Trời Là Gì--3
Vài Suy Nghĩ Về Sự Cai trị Của Đức Chúa Trời- 
Các người lầm không hiểu Kinh thánh-11
Chúa đã chiến thắng rồi Chưa 
Những ai đậu vào nước ngàn năm-8 
Những ai đậu vào nước ngàn năm--9 
Những ai đậu vào nước ngàn năm--7 
Gió bão xé rách tường ấy 
Những ai đậu vào nước ngàn năm-13
Những ai đậu vào nước ngàn năm-14 
Chúng Ta Lầm Lẫn Không hiểu Kinh thánh--17 
Chúng ta lầm Lẫn Không hiểu Kinh thánh-18 
Thế giới 
Chúng Ta Lầm Lẫn Không Hiểu Kinh thánh--24