Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012

Samuel Marinus Zwemer

Samuel Marinus Zwemer  sanh ngày 12 tháng 4 năm 1867  và qua đời ngày 02 tháng tư năm 1952, biệt danh là sứ đồ Hồi giáo, là một nhà truyền giáo Mỹ, người du hành, và học giả. Ông được sinh ra tại Vriesland, Michigan. Năm 1887 ông nhận được bằng  cấp A.B. từ  Hope College, Holand, Michigan, và vào năm 1890, ông nhận được bằng MA từ chủng viện New Brunswick, tại New Brunswick, N.J . Các bằng cấp khác của ông bao gồm tiến sĩ thần học từ Hope College vào năm 1904, và tiến sĩ văn chương. từ Muskingham College vào năm 1918, và một bằng tiến sĩ thần đạo. từ Rutgers college năm 1919.

Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

SỰ GIẢI PHÓNG VINH QUANG THẦN TÍNH—2

:Sự Giải Phóng Vinh Quang Thần Tính của Christ
 Chương 2

I. Qua sự phá vỡ cái vỏ nhân tính Ngài bởi sự chết của Ngài—Giăng 12;24
     A.  Ngài vốn là hạt lúa mì duy nhất chứa đựng sự sống thần thượng Ngài với vinh quang thần thượng của Ngài.
     B. Khi cái vỏ của nhân tính Ngài bị phá vỡ qua sự đóng đinh của Ngài, đó là báp-têm Ngài đã trải qua (Luca 12:50), mọi nguyên tố của thần tính Ngài—sự sống thần thượng của Ngài và vinh quang thần thượng của Ngài—đã được giải phóng.

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

VINH HOÁ BẰNG VINH QUANG THẦN THƯỢNG-1

KẾT QUẢ CỦA VIỆC CHRIST ĐƯỢC CHA
VINH HOÁ BẰNG VINH QUANG THẦN THƯỢNG


           Nội dung:
I.                    Vinh quang được che giấu của thần tính Christ.

II.                  Sự giải phóng vinh quang thần tính của Christ.

III.               Kết quả sự vinh hoá của Christ—sự hoà nhập của Đức Chúa Trời tổng kết với các tín đồ được tái tạo

IV.              Ba phương diện sự hoà nhập của Đức Chúa Trời tổng kết với các tín đồ được tái tạo (1)

V.                 Ba phương diện sự hoà nhập của Đức Chúa Trời tổng kết với các tín đồ được tái tạo (2)

VI.              Các chức năng của Nhà Cha, cây nho thật và Con sơ sinh.