Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Hãy Coi Chừng MenChúng tôi san sẻ điều này không để phán xét bất cứ ai, hoặc để gây hoang mang cho bạn, nhưng khi Chúa ban cho chúng ta cảnh báo trước, chúng ta phải rất cẩn thận để ý tới tấm lòng của Ngài trong vấn đề này. “Chúa ôi, xin vui lòng cho nó được như vậy trong giờ phút này, khi có nhiều điều pha trộn, rất nhiều điều giả tạo, rất nhiều điều xác thịt, rất nhiều điều  hư vinh, và rất nhiều điều pha men”. Phúc Âm Matthew, chương mười ba, và câu 33: "Ngài phán thí dụ khác cùng chúng rằng: "Nước trời ví như men mà người đàn bà kia lấy giấu trong ba đấu bột, cho đến chừng dậy men cả'". Đây là dụ ngôn thứ tư về vương quốc, và giống như những dụ ngôn trước, nó có hai cách giải thích. Các giáo sư Kinh Thánh đã chia rẽ với nhau về ý nghĩa của dụ ngôn này. Theo việc giải thích phổ biến nhất men là một cái gì đó tốt. Thật vậy, nó là Tin Mừng vương quốc, và Tin Mừng của vương quốc sẽ lan tràn trên toàn thế giới cho đến khi không có điều gì xấu xa tồn tại. Thật vậy, thế giới sẽ trở nên hoàn toàn tốt trong thời kỳ này, tôi nói, đó là sự giải thích phổ biến nhất. Nó được phổ biến bởi vì chính nó là những gì chúng ta muốn có. Chúng ta rất thích điều đó là sự thật. Nhưng sự giải thích chân thật của dụ ngôn đó là gì?

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

GIỚI THIỆU SÁCH CHÂM NGÔNTrong chữ Hebrew “Châm ngôn” là Mishle, có nghĩa sự so sánh, cách ngôn, ngụ ngôn, để giới thiệu các lẽ thật tổng quát. Sách Châm Ngôn là một sưu tập các lời nói của người khôn ngoan. Nó nhấn mạnh sự khôn ngoan mà một người tiếp nhận được từ Đức Chúa Trời qua việc anh ta tiếp xúc Đức Chúa Trời và dạy dỗ con người làm sao cư xử cùng xây dựng tính cách của anh trong nếp sống làm người của anh. Vì sách Châm Ngôn chủ yếu được hai vị vua Giu đa (Solomon và Ê xê chia) sưu tập trong thời đại luật pháp, sách Châm Ngôn có thể được coi là một sự bổ sung đối với luật pháp.

Trận chiến cho sự sống--1 Chương 1 – Sự tìm kiếm của đôi mắt lửa

Đọc: Khải huyền 1:1-20 “Sự Khải thị của Jêsus Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài để tỏ ra cùng các đầy tớ Ngài những điều kíp phải xảy đến, và Ngài sai thiên sứ mình đem các điềm tỏ những điều đó cho đầy tớ Ngài là Giăng, 2 là kẻ đã làm chứng về đạo Đức Chúa Trời và về chứng cớ của Jêsus Christ, tức là về mọi điều mình đã thấy. 3 Phước cho kẻ đọc cùng kẻ nghe lời tiên tri nầy, và giữ những điều đã chép ở trong đó; vì thì giờ đã gần rồi.4 Giăng đạt cho bảy Hội thánh ở A-si ;

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Những người bước theo Chiên Con--1Chương 1 - Tập thể trên núi Si-ôn

"Tôi đã thấy, kìa, Chiên Con đứng trên núi Si-ôn, và với Ngài có mười bốn vạn bốn ngàn người, đều có danh của Ngài và danh của Cha Ngài ghi trên trán mình. 2 Tôi nghe một tiếng từ trời như tiếng nhiều dòng nước, như tiếng sấm lớn; tiếng mà tôi nghe đó lại như tiếng đàn cầm của kẻ gảy đàn cầm mình vậy. 3 Chúng hát một bài ca mới trước ngai, và trước bốn sanh vật cùng các trưởng lão; không ai học được bài ca đó, trừ ra mười bốn vạn bốn ngàn người đã được tậu mua khỏi đất mà thôi. 4 Những lẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà, vì vốn còn đồng trinh. Hễ Chiên Con đi đâu thì họ cũng theo đó. Họ đã được tậu mua từ trong loài người, để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con. 5 Trong miệng họ chẳng có lời dối nào, họ cũng không có tì vít gì"(Khải Huyền 14:1-5 ).