Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

Phi-e-rơ 1

 Image result for picture of apostle Peter preaching

Ý nghĩa của con người và chức vụ của sứ đồ Phi-e-rơ

"Bởi vậy, Ta nói cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi, giao cho một dân sanh hoa lợi của nước đó " (Mathio 21:43).

"Nhưng anh em là giống được lựa chọn, là chức tế lễ nhà vua, là nước thánh" (1 Phi. 2: 9).

Tân Jerusalem--3


NHỮNG NGUYÊN TẮC THUỘC LINH VÀ NHỮNG
NHỮNG NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA JERUSALEM MỚI-
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NẾP SỐNG HỘI THÁNH
ĐỊA PHƯƠNG THỰC TIỄN NGÀY NÀY (1)
(Eph. 5:22-27; Xuất 25:9; 1 Sử 28:10-19;
Công 7:44; Heb. 8:5; 9:23; 3:1-6)

Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

Chim Chóc Bay Đi Đâu?

 Pink-footed Goose (Anser brachyrhynchus) ©Arthur Grosset
Chúng đã bay về đâu? Tôi đã ngạc nhiên trong tuần trước khi chúng tôi lái xe 50 dặm đến Orlando. Tôi giữ một máy tính xách tay nhỏ và ghi lại những con chim mà chúng tôi đã thấy đang khi Dan lái xe. Khi vượt qua mỗi quận, tôi bắt đầu lập danh sách của tôi cho các quận đó bằng cách vẽ một đường thẳng, ghi lại thời gian, nhiệt độ nếu tôi biết điều đó, và bầu trời ra sao. Không giống với chim kên kên Thổ Nhĩ Kỳ hoặc kên kên màu đen trong mỗi quận, không có chim gì đang bay. Chúng tôi nhìn thấy một vài con sáo đá, chim nhại, và một vài con quạ ăn cá. Quay trở lại, một trong những quận tôi đã viết "không" trên máy tính xách tay của tôi. Thông thường đây là miền trung Florida, chúng tôi đã từng thấy các loài chim xung quanh ao và hồ. Nhưng không có chim nào vào ngày hôm đó.

Chim Hót

Savannah Sparrow

 “Chim trời đều ở bên các suối ấy, trổi tiếng nó giữa nhánh cây” (Thi thiên 104: 12)

Nhiều loài chim ca hát hoặc để tuyên bố lãnh thổ của chúng, bạn tình của chúng, hay hát vì em bé mới ra đời của chúng. Nhiều con chim chỉ hát vì Đức Chúa Trời đã đặt một bài hát trong tấm lòng của chúng.

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

Chim Chóc Rỉa Thịt Người

Lappet-faced Vulture (Torgos tracheliotus) by Africaddict

Tôi đã được đọc qua 1 và 2 Samuel và 1 Kings gần đây trong Bản tiếng Anh tiêu chuẩn (ESV). Cho đến nay tôi đã tìm thấy bảy tài liệu tham khảo về "chim", và "chim trời".

Năm trong số các câu liên hệ với những con chim về điều gì đó, đặc biệt là để ăn thịt. Một câu nói về việc giữ không cho chim ăn và câu khác hoàn toàn không liên quan đến việc ăn.

Nơi Ẩn Núp Trong Cơn Bão


“Đức Chúa Trời ôi! Xin thương xót tôi, xin thương xót tôi, Vì tâm hồn tôi nương náu nơi Chúa! Phải, tôi nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa, Cho đến chừng tai họa đã qua”(Thánh Vịnh 57: 1)

Trong giờ dưỡng linh của chúng tôi sáng nay, chúng tôi đọc Thánh Vịnh 57. Câu đầu tiên tôi chú ý vì nó nói về nơi trú ẩn trong đôi cánh của một con chim. Rõ ràng nó quý giá đối với những người khác, cũng như với tôi.

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

Tân Jerusalem-- 8


NHỮNG NGUYÊN TẮC THUỘC LINH VÀ NHỮNG
NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA JERUSALEM MỚI –
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NẾP SỐNG HỘI THÁNH
ĐỊA PHƯƠNG THỰC TIỄN NGÀY NAY (6)

TỪ ĐỨC CHÚA TRỜI – LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI TAM NHẤT,
ĐẦNG LÀ NGUỒN VÀ LÀ THỂ YẾU DUY NHẤT

(John 5:19, 30; 8:28; 15:5)

Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

Lễ Cưới Của Người Do Thái

Image result for photo of the bridegroom and the bride
Một Cơ Đốc nhân vốn là học giả người Do Thái, đang quản nhiệm một Hội Thánh Tin lành tại Dallas, Texas, có viết một quyển sách nhan đề: “An Israel Love Story”. Đây là câu chuyện giả tưởng nhằm mục đích diễn giảng về tập tục lễ cưới của người Do Thái hồi thế kỷ thứ nhất S.C. Sau đây là lời tóm lược những điểm chính mà tác giả diễn giải và sau đó tôi sẽ  ứng dụng chúng cho thời gian chúng ta, khi Tân Lang yêu quí là Jesus Christ đến rước Cô Dâu của Ngài.

Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Tân Jerusalem -2

Kết quả hình ảnh cho photo of landscapes
NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHẬN ĐƯỢC
KHẢI TƯỢNG THUỘC LINH
Trong sứ điệp trước, chúng ta đã nhìn thấy một bản tóm tắt ngắn về ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều này có thể khó khăn đối với một vài người phải lĩnh hội tất cả trong một lần. Do đó anh em hãy đọc những câu Kinh Thánh một lần nữa và tương giao về những câu Kinh Thánh đó, Chúa sẽ ban cho anh em ánh sáng. Toàn bộ Kinh Thánh chỉ cho chúng ta rằng Đức Chúa Trời muốn xây dựng Jerusalem mới. Mục đích tối hậu của Ngài là thành phố này. Trong đề mục của những sứ điệp này, chúng ta sử dụng từ ngữ “kiệt tác”. Trong Eph 2:10 nói: “Vì chúng ta là kiệt tác của Ngài, được tạo dựng cho Christ Jesus cho các công tác tốt lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước để chúng ta bước đi trong đó”  Ban đầu Đức Chúa Trời đã tạo dựng cả vũ trụ. Tuy nhiên, đó không phải là tác phẩm tuyệt vời nhất của Ngài. Cô dâu, Jerusalem mới mà Ngài muốn có được cho Con Ngài mới là tác phẩm tuyệt vời nhất của Đức Chúa Trời trong vũ trụ này. Trong Khải Thị chương 21 và 22, anh em có thể hình dung được niềm vui thích của Đức Chúa Trời khi Ngài có được những gì mà Ngài đã nhìn thấy trước buổi sáng thế không? Sự xây dựng hội thánh hiện tại dành cho Ngài thật vô giá như vậy. Nếu chúng ta chỉ hiểu biết này bằng tâm trí mình, chúng ta không thể nào đánh giá cao điều này được. Tốt nhất chúng ta phải hiểu lòng của Đức Chúa Trời