Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

Xuân LaiRộn rã mùa Xuân lại đến rồi
Chúa Xuân ngự trị khắp quê tôi
Xuân sang thôn cũ mai vàng nở
Xuân đáo làng xưa pháo đỏ phơi
Cúc tửu Xuân chào cầu PHÚC,LỘC
Quỳnh tương Xuân đón chúc VUI,TƯƠI
Thềm Xuân bến đợi lòng canh cánh
Bát ngát hương Xuân tô điểm đời.

 P.NGUYỄN  Feb/2014

NHỮNG ĐỊNH LUẬT GIẢI NGHĨA KINH THÁNH


    Định luật là một điều gì đó cứ xảy ra, cứ lặp đi lặp lại không ngừng, và không thay đổi trong kết quả. Thí dụ tung chiếc khăn tay lên không nó sẽ rơi xuống, dù ở Paris hay Saigon, kết quả cũng luôn luôn giống nhau. Đó là luật hấp dẫn của trái đất—trọng lực mà ông Newton đã khám phá.


    Các định luật chi phối vũ trụ là những nguyên tắc do Đức Chúa Trời cài đặt sẵn, nhân loại không có thể sáng chế ra chúng, nhưng chỉ cần khám phá, phát hiện và biết chúng là gì. Những ai sống trái ngược các định luật nầy sẽ bị thiệt hại, đôi lúc phải bỏ mạng.