Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2018

Ý Nghĩa Tiên Tri Của Sách Ru-tơRuth 1:1-2 –Trong đời các quan xét, một nạn đói xảy ra trong xứ. Có một người từ Bết-lê-hem xứ Giu-đa cùng với vợ và hai con trai mình đến tạm trú trong xứ Mô-áp.  Người nầy tên là Ê-li-mê-léc, vợ tên là Na-ô-mi, hai con trai tên là Mạc-lôn và Ki-li-ôn; tất cả là người Ê-phơ-rát thuộc Bết-lê-hem trong xứ Giu-đa. Họ đến xứ Mô-áp và sinh sống ở đó
 Ru 4:22 “Sanh-ma sinh Bô-ô; Bô-ô sinh Ô-bết;  Ô-bết sinh Gie-sê và Gie-sê sinh Đa-vít”.
Ê-sai 54: 1-10
Các sự kiện trong sách Ru-tơ từ lúc đầu có ý nghĩa tiên tri sâu xa. Na-ô-mi  là một hình ảnh của dân Y-sơ-ra-ên, một dân tộc đã mất tất cả các quyền và tuyên bố đối với phước lành và cơ nghiệp của Đức Chúa Trời vì cớ sự không chung thủy và hành vi sai trái của họ. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời sẽ thương xót dân trên đất nầy của Ngài, đem họ trở lại xứ sở cơ nghiệp của họ, và rồi ban phước cho họ trong vương quốc ngàn năm. Đó sẽ là một phần dân sót sẽ được hưởng các phước lành được Chúa hứa ban cho, và trên tất cả, do các thực hành bên trong lòng cách lớn lao, họ sẽ đến chỗ biết chính Đấng Mê-si-a. Dân sót này được giới thiệu với chúng ta trong sách Ru-tơ. Điểm quan trọng ở đây là Đức Chúa Trời không ban cho điều gì trên nền tảng những giá trị riêng của Y-sơ-ra-ên, nhưng chỉ dựa trên nền tảng ân điển vô điều kiện. Đó là ân điển thuần khiết khi Đức Chúa Trời làm trọn mọi lời hứa và ban phước cho dân chúng.

Chức Vụ Của Một Cơ-Đốc Nhân-Khải Huyền 3:8  “Ta biết các công việc của con. Nầy, Ta đã mở trước mặt con một cái cửa không ai có thể đóng được, vì con có ít năng lực mà vẫn vâng giữ lời Ta và không chối danh Ta”. 
Sô-phô-ni 3:12 “Ta sẽ để lại giữa con Một dân nghèo nàn và thấp hèn, Họ sẽ ẩn náu trong danh Đức Giê-hô-va”.
 Nếu đó là sự phục vụ, thì chúng ta có một tấm gương đẹp về Chúa và Thầy của chúng ta, Đấng trong tình yêu thần thượng của Ngài đã rửa chân các môn đồ mình. Không có chức vụ nào làm hài lòng Chúa hơn là phục vụ cách khiêm nhường. Một đầy tớ có tâm trí của Chúa Jesus sẽ luôn luôn chiếm chỗ thấp nhất. Một nơi tuyệt vời ở giữa bầy của Chúa rải rác thì dành cho anh ta một ít. Ngược lại, anh ta sẽ không muốn làm gì cả. Anh thấy niềm vui của mình khi đang hầu việc và đang được sử dụng.
Những người như vậy, được chính Chúa chuẩn bị cho sự phục vụ Ngài, nhận được quyền năng của họ, nơi mà sự bất lực và điểm yếu của họ được công nhận. Những người hầu việc như vậy là một sự giúp đỡ thực sự cho con cái của Đức Chúa Trời, và người Mục Tử vĩ đại sẽ không quên công việc của họ, được thực hiện bằng tấm lòng sẵn sàng trong Danh của Ngài cho đàn chiên của Ngài. Sự công nhận rộng rãi và mão miện bất diệt sẽ là phần của những người tôi tớ ấy trong ngày đó.
Trong hành vi của Xô-rô-ba-bên, chúng ta thấy trong khía cạnh này một sự hướng dẫn tốt đẹp. (So ​​sánh E-xơ-ra 3: 8 và những đoạn khác.). Xô-rô-ba-bên là con trai và người thừa kế của Đa-vít (Ma-thi-ơ 1:12; Lu. 3:27,  so với A ghê 2:23, Xa-cha-ri 4: 6-7) là dân sót trở về từ chốn lưu đày trong tất cả sự khiêm nhường. Ông hài lòng giúp dựng lên bàn thờ đổ nát ở Giê-ru-sa-lem. Ông không nói về gốc gác dòng dõi của mình cũng như quyền của ông, nhưng ông phục vụ Đức Chúa Trời trong mọi sự khiêm nhường và trung thành với con đường ẩn dật.

Vương Quyền Sẽ Thuộc Về Chúa-Áp-đia 1:21. “Những người được giải cứu sẽ lên núi Si-ôn để phán xét núi Ê-sau; Còn vương quốc thì sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va”.
Lời tiên tri Áp-đia kết thúc bằng lời giải thích rằng vương quốc của Chúa sẽ đến. Sau đó Đấng Christ sẽ thiết lập Vương quốc của Luật pháp và Công lý của mình. Ngài sẽ vào các cửa Giê-ru-sa-lem làm Vua cách danh dự, và sẽ chiến thắng cho dân của mình trong trận chiến (Thi 2: 6-10, 24: 7-10, 48: 3, xem Ê-sai 24:23, 32: 1) .
Thật không may, trong Cơ Đốc giáo giới, cái gọi là lý thuyết thay thế đã được  bỏ sai chỗ. Giáo lí này nói rằng Hội thánh đã thay thế Y-sơ-ra-ên, theo nghĩa là tất cả những lời tiên tri về sự cứu rỗi, về sự phục hồi của Y-sơ-ra-ên  và hòa bình cho Giê-ru-sa-lem sẽ được áp dụng cho Hội thánh. Vương quyền của Y-sơ-ra-ên   trở thành một vương quốc của Đấng Christ  thông qua hội thánh của nó.
Tuy nhiên, khi các môn đệ hỏi Jesus Christ nếu Ngài sẽ phục hồi vương quốc cho Y-sơ-ra-ên vào thời điểm này (Công vụ 1: 6), Ngài không nói với họ rằng họ đã đặt một câu hỏi sai lầm. Ngài cũng không nói rằng vương quốc trên thực tế cần được hiểu về mặt thuộc linh và về nguyên tắc vương quốc đã đến rồi. Ngài cũng không bác bỏ câu hỏi của mình như thể hội thánh không làm gì cả. Không, Ngài đáp ứng tích cực và chỉ nói rằng sự hiểu biết về thời gian phục hồi của vương quốc không thuộc về chúng ta. Vương quốc này đang đến. Sau đó sẽ có sự bình an thực sự trên trái đất như các thiên sứ đã loan báo trước kia (Lu-ca 2:14). Kế đó, Sa-tan sẽ bị trói, và Đấng Christ sẽ cai trị chung với tất cả những người tham gia vào sự phục sinh đầu tiên trong một triều đại hòa bình và công bằng 1000 năm (Khải. 20,1-6).
Rồi sẽ có vinh quang cho dân Y-sơ-ra-ên và vinh quang cho chúng ta, những người thuộc về hội thánh. Trên tất cả mọi sự, sẽ có vinh quang cho Ngài, Đấng đã tự hạ mình trên thập tự giá để tôn vinh Cha mình và cứu lấy những tội nhân. Vinh quang cho Jesus Christ, Chúa chúng ta!

Bực Mình Và Đuổi Theo"Ghi-đê-ôn và ba trăm người đi với ông đến sông Giô-đanh và vượt qua sông. Dù mệt nhọc, họ cũng cứ truy đuổi quân địch" (Quan xét 8: 4).
Chỉ có ba từ ngữ, nhưng chúng mô tả một cách khéo léo cách thức của Cơ đốc nhân biết dường nào. Không có nghĩa là "mệt mỏi và ngồi xuống" hoặc "mệt mỏi và bỏ cuộc" nhưng "mệt mỏi và cứ đuổi theo sau". Giống như Ghi-đê-ôn, chúng ta đang giao tiếp với một Đấng "ban năng lực cho người mệt mỏi, Thêm sức mạnh cho kẻ chẳng có sức" (Ê-sai 40:29).
Thật hạnh phước khi chúng ta học được cách tận dụng chính mình trong sự yếu đuối và suy nhược trước sự đầy đủ của ân sủng và quyền năng sẵn có cho chúng ta trong Jesus Christ. Chúng ta được kêu gọi, “Hãy  mạnh mẽ trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài” (Ê-phê-sô 6:10).
Và điều đó áp dụng cho ai? Người không có năng lực trong chính mình, người muốn từ bỏ cuộc chạy đua, vì không phải lúc nào cũng có sức mới chảy từ trên cao xuống.
Nếu chiến thắng đạt được, cuộc chiến mới lại bắt đầu. Có phải chúng ta đang gặp nguy hiểm vì sự mòn mỏi trong tâm linh chăng? Chúng ta hãy cứ tiếp tục, bởi vì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sức mạnh dư dật. Chắc chắn, chúng ta không yêu thích những thử thách đức tin này. Chắc chắn rất đau đớn khi cảm thấy được điểm yếu của chúng ta từng ngày. Chúng ta muốn cuộc chiến qua đi sớm hơn. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng thời điểm đấu tranh là dành cho chúng ta bây giờ. Mỗi người trong chúng ta được kêu gọi chiến đấu "như một người lính dũng cảm của Christ Jêsus" (2 Ti-mô-thê 2: 3) trong những khó khăn và gian khổ bao quanh chúng ta hàng ngày.
Hôm nay điều ác có đủ, và có đủ ân sủng. Ngày mai sẽ có đủ điều ác một lần nữa, nhưng cũng có đủ ân sủng. Điều chúng ta cần là sống cho Đức Chúa Trời và nhờ cậy Đức Chúa Trời ngày này qua ngày khác. Ngài là Đấng thành tín.

Hãy Vững Lòng!"Đêm ấy Chúa đứng bên người mà phán rằng: “Hãy vững lòng; ngươi đã làm chứng cho ta tại Giê-ru-sa-lem thể nào, thì cũng cần phải làm chứng cho ta tại La-mã thể ấy”Công vụ 23:11.
Phao-lô đang ở trong một trong những tình huống khó khăn nhất trong đời ông. Ông đã bị bắt tại Jerusalem. Tương lai không chắc chắn. Phụng vụ của ông sẽ kết thúc không? Ông sẽ tiếp tục làm chứng cho Chúa? Ông có bao giờ còn nhìn thấy anh chị em thân yêu trong tất cả các cuộc nhóm họp mà ông đã viếng thăm không?
Những suy nghĩ tương tự này có thể đã vượt qua tâm trí của Phao-lô tối hôm đó. Những câu hỏi mà ông không thể trả lời được. Thêm vào đó là mối quan tâm cho mạng sống của chính mình. Nhưng Chúa đã không bỏ rơi tôi tớ của Ngài một mình tối hôm đó, không, Ngài đến với ông và nói, "Hãy vững lòng”! Thật là một sự khích lệ cho Phao-lô!

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2018

Bạn Bè Và Tình Bạn-"Khi ta biện hộ cho mình lần thứ nhất, không có ai ở bên ta cả; tất cả đều bỏ rơi ta. Xin Chúa đừng chấp trách họ!  Nhưng Chúa đã đứng bên ta và ban năng lực cho ta " (2 Tim 4: 16,17)
Có được bạn bè rất có giá trị và tốt đẹp. Nhưng chúng ta cũng biết rằng tình bạn của chúng ta không hoàn hảo. Đôi khi chúng ta phải cảm thấy rõ ràng: Chúng ta rất thất vọng với bạn bè. Mất tình bạn xảy ra trong những ngày đau khổ, càng đặc biệt đau đớn.
Ông Gióp có ba người bạn. Khi ông gặp khổ đau lớn, họ đến từ xa để an ủi ông ta. Họ khóc và đau buồn vì Gióp và ngồi trước mặt ông mà không nói lời nào trong bảy ngày. Nhưng sau khi Gióp bắt đầu nói ra trong nỗi đau khổ của mình, họ đã trả lời ông ta theo cách làm tổn thương ông. Lời buộc tội của họ như vậy nên cuối cùng ông Gióp nói, "Các bạn tôi chế nhạo tôi, Nhưng tôi đổ nước mắt mà khóc với Đức Chúa Trời" (Gióp 16:20).
Khi Đa-vít chạy trốn khỏi vua Sau-lơ, một nhóm bạn trung thành tập trung xung quanh ông ta, bất chấp mọi khó khăn, họ luôn luôn ở với ông ta. Nhưng sau đó Đa-vít thất bại, và hậu quả là thân nhân của bạn bè của ông bị giặc bắt. Bây giờ họ đòi ném đá ông.
Và với Chúa chúng ta thì thế nào? Ngài, Đấng đã gọi các môn đồ của mình là bạn bè, phải trải nghiệm việc họ đã bỏ Ngài một mình khi Ngài bị bắt giữ. Tại thời điểm quan trọng này, họ lẩn tránh đi, bỏ Thầy của họ đứng một mình.
Có lẽ một trong những độc giả bài nầy cũng là một người đã thất vọng về bạn bè. Làm gì bây giờ? Nhẫn nhục, cay đắng? Không, các Cơ Đốc nhân chúng ta là người không bao giờ cho phép mình ngã quỵ xuống! Đó cũng là kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô. Khi ông ta phải trả lời trước tòa án Sê-sa, không ai đứng cạnh ông - nhưng ông được phép trải nghiệm sự gần gũi và giúp đỡ của Chúa. Chúng ta cũng muốn dựa vào Chúa thành tín này!
-

Sau-lơ Và Cây Giáo Của Mình-2 Cô-rinh-tô 10: 3-4; 1 Sa-mu-ên 13:22; 1 Samuel 17,45-47;
Điều đáng chú ý là người ta nhìn thấy Sau-lơ thường có một cây giáo trong tay. Khi không có nhiều gươm giáo được tìm thấy ở Y-sơ-ra-ên, qua sự đàn áp của kẻ thù, vẫn còn một số gươm giáo trong tay Sau-lơ và Giô-na-than (1 Sam 13:22).
Nhưng trong cuộc chiến chống lại Gô-li-át của Đa-vít, Sau-lơ đã nghe lời của đức tin từ Đa-vít nói:
"Và Đa-vít nói với người Phi-li-tin,"“Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến với ta. Còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo quân Y-sơ-ra-ên mà ngươi đã thách thức. Hôm nay, Đức Giê-hô-va phó ngươi vào tay ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi, và ban thây của đạo quân Phi-li-tin làm mồi cho chim trời và thú rừng. Khắp thế giới sẽ biết rằng có một Đức Chúa Trời trong dân Y-sơ-ra-ên, và toàn thể hội chúng nầy sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm, hoặc bằng giáo; vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận, Ngài sẽ phó các người vào tay chúng tôi” (1 Sam 17: 45-47).

Con Rắn - Đàn Bà - Đàn Ông-Sáng thế ký 3 “ Đức Chúa Trời hỏi: “Ai đã chỉ cho con biết mình trần truồng? Có phải con đã ăn trái cây mà Ta ra lệnh cấm ăn đó không?”  A-đam thưa: “Người nữ mà Chúa đặt bên con đã cho con trái cây đó và con đã ăn rồi.”  Giê-hô-va Đức Chúa Trời hỏi người nữ: “Con đã làm gì vậy?” Người nữ thưa: “Con rắn đã lừa dối con và con đã ăn rồi.” Giê-hô-va Đức Chúa Trời quở trách con rắn: “Vì mầy đã làm điều đó Nên trong tất cả các loài gia súc và thú đồng, Chỉ có mầy bị nguyền rủa; Mầy sẽ bò bằng bụng Và ăn bụi đất trọn đời. Ta sẽ làm cho mầy và người nữ, Dòng dõi mầy và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, Còn mầy sẽ cắn gót chân người.” Ngài phán với người nữ: “Ta sẽ gia tăng nhiều nỗi nhọc nhằn khi con mang thai, Và thêm nhiều đau đớn mỗi khi con sinh đẻ. Tuy nhiên, con vẫn ước muốn sống bên chồng,Và chồng sẽ cai trị con.”  Ngài phán với A-đam: “Vì con đã nghe theo lời vợ, Ăn trái cây mà Ta đã ra lệnh cấm ăn, Nên đất đai sẽ vì con mà bị nguyền rủa; Con phải khổ nhọc suốt đời mới có miếng ăn từ đất sinh ra”.

Một Con Rắn Giữa Các Cuốn Sách-Sáng thế ký 3: 1 “Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết”.
Một học giả người Ấn Độ đã nhặt một cuốn sách trong thư viện của mình và cảm thấy một cơn đau nhẹ như một cái ghim đâm vào bàn tay, nên ông không chú ý đến nó. Nhưng chẳng mấy chốc, tay ông, rồi cánh tay, toàn bộ cơ thể ông phồng lên, và ông đã chết bất chấp mọi nỗ lực của các bác sĩ. Một con rắn nhỏ, rất độc, ẩn giấu giữa những cuốn sách của ông, đã cắn ông.
Vô số cuốn sách có ẩn giấu một con rắn giữa các trang giấy còn nguy hiểm hơn nhiều so với con rắn đã giết chết nhà khoa học Ấn Độ. Chất độc của ma quỷ tấn công tâm hồn con người được tìm thấy trong vô số các ấn phẩm. Đó là lý do tại sao chúng ta cần cẩn thận về những gì chúng ta đọc.
Một số người có thói quen đọc những cuốn sách mà họ đã mua. Một khi họ bắt đầu, họ sẽ không thể bỏ nó. Nhưng tại sao người ta tiếp tục đọc, nếu người ta đã bắt gặp chất độc của con rắn trong sách? Nếu bạn nhận thấy rằng bánh của các giáo sư giả cho bạn ăn trên mạng là hư hỏng, bạn sẽ không muốn ăn bất kỳ món ăn nào của ông cho nữa phải không?. Vì vậy, bạn nên xử lý những cuốn sách xấu.

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2018

Nhưng Theo Lời Thầy-Lu-ca 5: 1-8; Công Vụ Các Sứ Đồ 9: 10-17
Không dễ gạt sang một bên những lo ngại hoặc lo lắng của riêng bạn, và chưa thể thực hiện một số hướng dẫn mà chúng ta đã nhận ra rằng Chúa đang ban cho chúng ta. Nhưng đó chính là điều Phi-e-rơ và A-na-nia đã làm trong hai tình huống mà chúng tôi muốn xem xét ngay bây giờ.
 Chắc chắn A-na-nia đã nghe nói chung với sự sợ hãi rằng Sau-lơ sẽ đến Đa-mách để có hành động chống lại các Cơ Đốc nhân ở đó. Và bây giờ, với A-na-nia, người tin kính, điều không thể tưởng tượng đã xảy ra: Chúa đã sai anh ta đến với Sau-lơ này (Công vụ 9:11). Đối với A-na-nia , điều đó hẳn đã gần giống như bản án tử hình cho chính anh ta. Những gì đã xảy ra với Sau-lơ trên đường đến Đa-mách (Công Vụ 9: 1-9) cũng như những gì Chúa đã hành động trong tâm trí với Sau-lơ, A-na-nia không  được biết đến.

Đấng Christ Ở Trung TâmSáng thế Ký 3:15; Sáng thế Ký 22:18; Phục truyền 18:15; 1 Sa-mu-ên 2:35; 2 Sa-mu-ên 23: 3-4.
Thật tuyệt vời khi thấy Đức Chúa Trời thích tỏa sáng trên bối cảnh buồn bã trong sự thất bại của con người để bày tỏ những lời hứa của mình tập trung vào Đấng Christ.
Đó là những gì đã xảy ra sau sự sa ngã cùa con người. Sau đó, Đức Chúa Trời nói về hậu tự của người nữ sẽ đè bẹp đầu con rắn. Đây là Đấng Christ, người lên thập tự giá đã giành được chiến thắng trên kẻ thù. Sáng thế ký 3:15.

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

Đồng Hồ Cát Dạy Chúng Ta Cái Gì?Nếu bạn quan sát cát trôi một cách lặng lẽ và liên tục xuống một chiếc đồng hồ cát, bạn có thể có một suy nghĩ đáng lo ngại: những giây phút này, không ngừng nghỉ sẽ không bao giờ trở lại! Ai có thể làm cho cát chạy trở lên? Và người ta có thể nói gì về những chiếc đồng hồ điện tử đo được cả một phần nghìn và một phần triệu giây! Khi các chữ số chạy ngang qua quy mô kỹ thuật số với tốc độ chóng mặt, thời gian trôi qua không thể ngăn cản trở nên gần như đau đớn.
Hiện tại là lúc người ta được gọi để phục vụ Đấng Tạo Hóa của mình. Đức Chúa Trời tìm kiếm người nam và người nữ với niềm tin vững chắc, những người nhận biết rằng thời gian là một món quà quý giá mà chúng ta không được lãng phí, vì nó được ban cho chúng ta để tôn vinh Đức Chúa Trời. Không có giây phút nào trôi qua, có thể trở lại. Đây là bài học nghiêm túc của chiếc đồng hồ cát. Ê-phê-sô 5: 15-17 nói với chúng ta, " Vậy, hãy cẩn thận về hành vi của anh em, chớ như kẻ ngu ngoan, nhưng hãy như người khôn ngoan hãy tiếc thì giờ, vì ngày giờ là xấu. Cho nên chớ dại dột, nhưng phải hiểu ý chỉ của Chúa là thể nào".
Vì vậy, tận dụng các cơ hội là khôn ngoan. Những cơ hội này để phục vụ Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ trở lại. Thời gian mua sắm có nghĩa là hoạt động, vì vậy hãy làm công việc. Không có chỗ cho sự lười biếng và mơ mộng, vì sự trì hoãn, tính nhút nhát và do dự. Thời gian trôi qua không ngừng; Đó là lý do tại sao chúng ta phải mua thì giờ! Chúng ta hãy trung thành trong việc quản lý và khai thác trong thời gian ngắn mà mình đã được ban cho.
-

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2018

Đời Sống Tư Duy Của Tín Đồ-Rô ma 8:6 “Chú tâm vào xác thịt sinh ra sự chết, còn chú tâm vào Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an”.
Phi-líp 4:8, “hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương; nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến”

Trí hướng xác thịt sinh sự chết,
Chí hướng tâm linh sức sống ban,
Bình an quản trị tâm can,
Khi ta xu hướng hoàn toàn Chúa thôi.

Ta suy nghĩ cuộc đời nan giải,
Nhìn nan đề tê dại tâm tư,
Rơi vào quyền lực kẻ thù,
Bi quan, tuyệt vọng, tối mù hướng đi.

Khi nhớ lại những khi chịu khổ,
Những ai từng bắt bớ hại ta,
Tâm hồn chết ngất sâu xa,
Không còn sự sống của Cha ban truyền.

Nhớ quá khứ ưu phiền thất bại,
Những lần sa ngã thật hổ ngươi,
Suy tư tiêu cực một hồi,
Tâm linh mệt mỏi, rối bời, yếu suy.

Lời người ác suy đi nghĩ lại,
Linh lực suy tàn mãi mà thôi,
Lời Chúa cần nhớ tức thời,
Nếu không tâm trạng chán đời tấn công.

Giô-suê lời Chúa lòng suy gẫm,
Đa-vít luôn sâu đậm nhớ Ngài,
Phao-lô quên quá khứ hay,
Ba điều thể ấy ta rày thực thi.
(Giô suê 1:8; Thi 63:6; Phi lip 3: 14).

Trí năng nhớ Chúa từng li mãi,
Lời Ngài cứ nhơi lại trong lòng,
Nhớ điều tích cực vô song,
Tâm linh mạnh mẽ vô cùng phấn hưng.
Minh Khải 19-8-2018

CÂY CỐI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI-Phụng tiên, cam tòng, thạch lựu đỏ,
Hồng hoa, xương bồ ở giữa vườn,
Ấy là dân thánh địa phương,
Trái ngon, cây đẹp lạ thường xưa nay.
(Nhã ca 4: 13-14)

Cây dầu, cây sim, cây hương bách,
Cây tùng, hoàng dương thật Chúa trồng,
Đồng hoang đứng vững vô song,
Mọi người suy gẫm linh công Chúa Trời.
( Ê-sai 41:19-20).

Cây ô-liu xanh tươi thạnh mậu,
Nhân từ Chúa truyền thấu tâm hồn,
Sống trong nhà Chúa trường tồn,
Nói lên việc Chúa trong con lâu dài.
(Thi thiên 52:8-9).

Cây kè, bá hương còn trưởng tiến,
Ai được trồng vĩnh viễn nhà Cha,
Hướng về hội mạc trổ hoa,
Xanh tươi, kết quả, tuổi già không suy.
(Thi thiên 92:12-14).

Cây cối Chúa đượm nhuần mũ nhựa,
Chúa đã trồng tại núi Li- ban,
Bóng cây to lớn vững vàng,
Chim muông ẩn náu bình an, no lòng.
(Thi thiên 104:16).

Cây trên sa mạc đầy cát gió,
Đâm rễ sâu tìm có nước sâu,
Nhiều năm hạn hán chẳng nao,
Xanh tươi màu là, dồi dào quả ngon.

Cây trồng bờ suối dòng nước chảy,
Nước trong lành rễ mãi thấm nhuần,
Gặp khi nắng hạn khốn cùng,
Lá cây xanh thẩm, không ngừng trái sai.
(Giê 17:7-8).

Lạc viên Cây Sự Sống lớn mạnh,
Mọi loại cây khôn sánh xưa nay,
Những ai đắc thắng đời nầy,
Hưởng phần trái quý mỗi ngày thỏa thuê.
M.K.19-8-2018