Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Thập tự giá mà tiên tri Simeon dự ngôn

 

1 Peter 1:3-12; 2 Peter 1:2-10;

Luke 2:33-35 “Khi đến chỗ gọi là Cái Sọ, thì họ đóng đinh Ngài trên thập tự giá tại đó, cùng hai phạm nhân kia, một bên hữu, một bên tả.  Jêsus bèn cầu rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì.” Đoạn, họ bắt thăm mà chia áo xống Ngài.  Dân chúng đứng xem, các quan nhạo cười Ngài rằng: “Người đã cứu kẻ khác; nếu hắn là Đấng Christ của Đức Chúa Trời đã lựa chọn, thì hãy tự cứu mình đi.”

Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

Nhãn Hiệu

 Kết quả hình ảnh cho photo of the brand

Cá nhân tôi đã kết thúc về nhãn hiệu. Chúng được thiết kế chỉ để phân chia, loại trừ và phân biệt đối xử, khi chúng càng nặng nề về ý nghĩa và giá trị. Vì vậy, nếu bạn không phải là "Cơ Đốc nhân", hoặc một người "tin lành", cái này hay cái đó. Phản ứng đầu tiên từ những người nầy là,  "bạn không thuộc về chúng tôi", do đó có sự nghi ngờ, phân chia và sợ hãi.

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

TÌNH TRẠNG SỐNG ĐỘNG

Kết quả hình ảnh cho photo of the great robot

body of christ photo: Body of Christ body_of_christ.jpg


Máy móc có nhiều bộ phận chuyển động.
Máy móc có thể làm nhiều thứ rất hữu ích.
Máy móc gây ra rất nhiều tiếng ồn.
Máy móc tinh vi, phức tạp, thậm chí có thể có một mức độ nhất định của sự thông minh.

Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

TRONG JESUS CHRIST


Trong thế giới tranh giành thật huyên náo,
Trong Jesus bao cuồng nộ lặng trang,
Ô ngôi nhà ấm cúng với bình an,
Nơi tránh khỏi tố giông và bóng tối.

NHÌN XEM JESUS

Romantic buttercup flowers Stock Photos

Tôi không nhìn lại tội tôi,
Những gì luyến tiếc của thời yếu suy,
Giao Ngài bôi xóa bản ghi,
Chúa thương tha thứ, quên đi lâu rồi.

NHƯNG CHÚA THẤY…

Flowers Stock Photography

Tôi không, nhưng Chúa biết thôi,
Nghỉ an, hạnh phước, thỏa vui , an bình;
Những ngày khó hiểu thiên trình,
Nhưng Ngài chăm sóc chân tình biết bao!

CHÚA BIẾT

 Fresh flowers Royalty Free Stock Photos
Đời tôi Chúa biết rõ thay,
Thức ăn, áo mặc, nhà nầy hôm nay,
Lo toan ray rứt mỗi ngày,
Lời Ngài hứa rõ ban đầy cho tôi.
Tâm tư Ngài biết trước rồi,
Cả bao ao ước mà tôi chưa trình;
Khát khao sâu kín tâm linh,
Chúa khôn ngoan cấp phỉ tình không vơi.

Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

THÁI HẬU Ê-XƠ-TÊ CÓ HẬU THUẪN CHO E-XƠ-RA VÀ NÊ-HÊ-MI?

Kết quả hình ảnh cho photo of queen Esther

Các học giả Kinh thánh có lời giải thích về vua A-suê-ru, chồng Ê-xơ-tê, và Ạt-ta-xét-xe, vua của E-xơ-ra và Nê-hê-mi như sau:

1.     A-suê-ru ( Xerses) làm vua 21 năm (486-465 T.C). Vào năm thứ ba triều của mình, ông bải chức hoàng hậu của Vả-thi ( người đẹp), và vào năm thứ bảy, ông lập cô Ê-xơ-tê làm hoàng hậu thay thế. Khoảng một năm sau, ông cho treo cổ Ha-man và lập Mạc-đô-chê, dưỡng phụ của Ê-xơ-tê, làm tể tướng. Có lẽ Mạc-đô-chê được làm tể tướng chừng 12 năm, cho đến ngày vua băng hà. Nếu hoàng hậu Ê-xơ-tê có sinh con cho vua đi nữa, thì hoàng tử ấy chỉ  chừng 11, hay 12 tuổi, không thể lên ngai khi cha chết được. Nên  con trai của cựu hoàng hậu Vả thi lên ngai nối nghiệp cha, và Ê-xơ-tê làm thái hậu, vì khi vua A-suê-ru chết, Ê-xơ-tê mới ngoài 30 tuổi mà thôi.

Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

Điều gì sẽ đến với nhân loại?

White Cosmos Flowers Blue Sky Stock Photography

Hôm nay chúng tôi muốn đề cập đến câu hỏi: Điều gì sẽ đến với nhân loại? Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời trong Kinh Thánh, vì Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời.
Có lẽ một số người chờ đợi để biết ngày nào là tận thế. Tuy nhiên, một ngày như vậy chúng ta không thể tính được, vì Kinh Thánh nói rằng chúng ta không thể biết Đấng Christ trở lại vào ngày nào và giờ nào (Ma-thi-ơ 24:36). Nhưng nó không có nghĩa là chúng ta không biết điều gì sẽ đến với chúng ta. Tuy không biết ngày và giờ, nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết một số dấu hiệu để nhận biết thời đại này sẽ kết thúc khi nào và ra sao, cũng như khi nào Đấng Christ đến trái đất này lần thứ hai. Hôm nay chúng ta sẽ xem xét kỹ những dấu hiệu này.

CHÚA BIẾT

Kết quả hình ảnh cho photo  of THe Lord knows all things

Đời tôi Chúa biết rõ thay,
Thức ăn, áo mặc, nhà nầy hôm nay,
Lo toan ray rứt mỗi ngày,
Lời Ngài hứa rõ ban đầy cho tôi.
Tâm tư Ngài biết trước rồi,
Cả bao ao ước mà tôi chưa trình;
Khát khao sâu kín tâm linh,
Chúa khôn ngoan cấp phỉ tình không vơi.