Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

NĂM LOẠI THA THỨ DÀNH CHO CƠ ĐỐC NHÂN


   Kinh thánh khải thị công việc cứu chuộc của Đấng Christ trên thập tự giá, đổ huyết ra, có hiệu quả đời đời. Ê-phê-sô 1:7 chép, “Trong Con ấy chúng ta được sự cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha thứ các sự quá phạm của chúng ta, theo sự giàu có của ân điển Ngài”. Kinh Tân ước nói đến 5 loại tha thứ dành cho Cơ Đốc nhân. Chúng ta phải phân biệt 5 loại tha thứ nầy, nếu không, chúng ta sẽ lẫn lộn về các sự dạy dỗ minh bạch trong Kinh thánh, nhất là sẽ rơi vào sự dạy dỗ về ngục luyện tội. Nhưng nói đúng ra, thì tín đồ Cái chánh không thể tin giáo lý về ngục luyện tội, nhưng lại không chấp nhận sự trừng phạt tín đồ trong nơi khóc lóc và nghiến răng, sau khi Chúa Jêsus tái lâm.

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Các khía cạnh của thành phố


Sau đây là trích đoạn vài câu từ hai nơi, một ở Cựu uớc và một trong Tân Ước. Trong Cựu ước là sách 1Các vua chương 7 :

"
Sa-lô-môn cũng cất cung-điện mình, xong mọi việc trong mười ba năm.  Người lại cất cái cung rừng Li-ban, bề dài một trăm thước, bề ngang năm mươi thước, và bề cao ba mươi thước, đặt trên bốn hàng cột bằng gỗ bá-hương, có những xà ngang bằng gỗ bá-hương để trên những cột.  Trần của các phòng bởi cột chống đỡ, số là bốn mươi lăm cây, mười lăm cây mỗi dãy, đều đóng bằng ván gỗ bá-hương.  Có ba dãy phòng, cửa-sổ đối ngang nhau.  Hết thảy cửa và cột đều vuông, và các cửa-sổ của ba dãy phòng đều đối mặt nhau. Người cất hiên cửa có trụ, bề dài năm mươi thước, và bề rộng ba mươi thước: Trước hiên nầy có một hiên khác cũng có trụ và bực. Sa-lô-môn cũng xây hiên để ngai, là nơi người xét-đoán, và gọi là hiên xét-đoán; rồi dùng ván gỗ bá-hương lót từ nền đến trần. Cung của Sa-lô-môn ở trong sân thứ nhì phía sau cửa hiên, cũng xây một cách giống như vậy.Cũng xây cho con gái Pha-ra-ôn mà Sa-lô-môn đã cưới, một cái cung như kiểu của hiên nầy. Các cung điện nầy đều xây bằng đá quí, đục theo thước tấc, cưa-xẻ, hoặc bề trong hay bề ngoài, từ nền đến cổ-bồng cây cột, và cho đến vách cửa sân lớn đều cũng vậy.  Cái nền thì bằng đá quí và lớn, có hòn thì mười thước, hòn thì tám thước.  Trên các nền nầy, lại còn những đá quí đục theo thước tấc và gỗ bá-hương.  Vách hành-lang lớn, tứ-vi có ba hàng đá chạm và một hàng cây đà bằng gỗ bá-hương, y như hành-lang phía trong của đền Đức Giê-hô-va, và y như cửa hiên đền ".

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

Cơ Đốc Nhân Có Ở Tù Sau Khi Chúa Tái Lâm Không?

Thánh Kinh Giải Đáp--4
  1. Hỏi:
   Bạn tôi là một tôi tớ Chúa. Có lần kia khi chúng tôi tương giao với nhau về Hê-bơ-rơ 4:9 luận về việc tín đồ có thể không được vào vương quốc thiên hi niên. Bạn tôi hỏi: “họ không vào đó thì họ đi đâu?”
    
  1. Đáp:
   Tôi xin lỗi bạn tôi vì tôi nêu đề tài thông công của chúng tôi vào ngày hôm đó ra đây làm chủ đề cho bài giải đáp Thánh kinh nầy. Tôi xin đáp là: những Cơ Đốc nhân không được Chúa chuẩn nhận cho vào vương quốc thiên hi niên thì sẽ:

Thánh Kinh Giải Đáp -3


Phân Biệt Paradise Hades và Gehenna

Hỏi: Thưa ông, tôi là sinh viên Trường Kinh thánh trên mạng.Tôi không hiểu rõ và phân biệt được các nơi là paradise, âm phủ, địa ngục, hồ lửa. Xin ông giải thích giùm.

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP -2


Câu Hỏi Số 1:

1.I Giăng 3:9, “Ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được, vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời”

-Thưa Mục sư: “Theo câu kinh thánh trên đây tuyên bố, con cái của Chúa chẳng phạm tội. Nhưng theo kinh nghiệm bản thân và nhìn thấy đời sống nhiều tín đồ khác, mà tôi cảm nhận chúng tôi đều là con cái chân thật của Đức Chúa Trời, mà tại sao chúng tôi có phạm tội? Như vậy chúng tôi là Cơ Đốc nhân giả mạo hay tại làm sao mà chúng tôi còn phạm tội?”.

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

Tuận Đạo Trong Hôn Nhân Thánh

Tờ “Việt báo” trên mạng có viết, “Chưa bao giờ tình trạng li dị tại châu Á lại phổ biến như hiện nay. Trong 20 năm qua, tỷ lệ li dị tăng gấp đôi ở Trung Hoa và gấp ba ở Đài Loan. Tại Singapore, tỷ lệ li dị tăng 1/3 so với năm 1990, tại Thái Lan tăng gần gấp đôi. Ở Hàn Quốc, tỷ lệ li dị vượt cả một số nước châu Âu như Anh, Đan Mạch, Hungary... Thậm chí tại Ấn Độ, một đất nước còn nặng truyền thống "xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử", tỷ lệ này cũng ngày một tăng”.