Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Đau khổ và vinh quangLu-ca 9:18-31“ Con Người cần phải chịu khổ nhiều nỗi, bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả, cùng các văn sĩ loại ra, và bị giết, rồi đến ngày thứ ba được sống lại. Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng: “Nếu ai muốn theo ta, thì hãy từ chối mình, hằng ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì hễ ai muốn cứu mạng sống mình thì phải mất, còn hễ ai vì cớ ta mà mất mạng sống mình thì sẽ cứu được. Vì há có lợi gì cho người nào, nếu được cả thế giới mà chính mình phải bị hư mất hoặc thiệt hại ư?  Vì hễ ai hổ thẹn về ta và đạo (lời) ta, thì Con người cũng sẽ hổ thẹn về người ấy, khi Người đến trong vinh hiển của mình, của Cha, và của thiên sứ thánh. Ta nói thật cùng các ngươi, trong những người đứng đây có kẻ hẳn chẳng nếm sự chết trước khi chưa thấy nước Đức Chúa Trời. Ta nói thật cùng các ngươi, trong những người đứng đây có kẻ hẳn chẳng nếm sự chết trước khi chưa thấy nước Đức Chúa Trời.”

Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

SINH TẾ CHUỘC TỘIKỳ quan thời đại, hồn ơi,
Christ, Vua vinh hiển, Chúa Trời của ngươi,
Nhiều đời người thấy Chúa rồi,
Vì ngươi Ngài chết trên đồi quá ghê;
Hỡi hồn lưu lạc quay về,
Ngươi rời Cha thánh ham mê trần hoàn.

Jericho và sự bền bỉ của đức tin

JOSHUA 6: “Nhưng ngày thứ bảy các người đó dậy sớm, vừa tưng sáng, và y như cách trước, đi chung quanh thành bảy lần; chỉ nội ngày đó họ đi chung quanh thành bảy lần". “Kìa, ta đã phó Giê-ri-cô, vua, và các chiến sĩ mạnh dạn của nó vào tay ngươi. Vậy, hết thảy các ngươi, là chiến sĩ, hãy đi vòng chung quanh thành một bận; phải làm như vậy trong sáu ngày”

I Vua 18: 41-45, "vì tôi đã nghe tiếng mưa lớn" - 18: 42, “Nhưng Ê-li leo lên chót núi Cạt-mên, cúi xuống đất và úp mặt mình giữa hai đầu gối. Đoạn, người nói với kẻ tôi tớ mình rằng: Xin hãy đi lên, ngó về phía biển. Kẻ tôi tớ đi lên xem, nhưng nói rằng: Không có chi hết. Ê-li lại nói: Hãy trở lên bảy lần".

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

“Không có mùi lửa"


Molten steel in blast furnace Royalty Free Stock Photography

"Các quan trấn thủ, lãnh binh, các người cai trị và các nghị viên của vua đều nhóm lại, thấy lửa không có quyền làm hại thân thể ba người ấy được, cũng chẳng có một sợi tóc nào trên đầu họ bị sém; áo xống họ chẳng bị si sứt chút nào, và mùi lửa cũng chẳng qua trên họ." Đa-ni-ên 3: 27 .

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Quyền năng cứu rỗi của khải tượng thần thượng
"Đâu thiếu sự mặc thị, dân bèn phóng túng” ("dân mất kiềm chế"-RV) (Châm ngôn 29. 18). Câu đó có thể được dịch là:"Đâu không có khải tượng, dân chúng tan rã”,  hoặc "rã rời" -  hay “nát ra từng mảnh".

Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

Đức Chúa Trời Của Tôi Ruby Royalty Free Stock Images

Tân Lang cho kẻ yêu Ngài,
Quân Vương lãnh vực cao siêu nhiệm mầu,
Người Canh giữ tháp lầu cao,
Phi công lèo lái con tàu thiên cung;
Chúa ơi, Ngài giống vô cùng!
Chúa là Giếng nước khu vườn trái cây,
Ngọn Đèn tỏa sáng đêm dài,
Trong kho là Báu Vật nầy, Chúa ơi,
Ma-na hòm thánh cất rồi,
Chúa là mọi sự cho đời của tôi.
Nhạc vui giữa tiệc vui tươi,
Dấu hình chiếc ấn muôn đời còn nguyên;
Ngài là thuốc chữa đời riêng,
Rượu nho trong bữa ăn thiêng thỏa lòng.
Chúa là mọi sự tôi mong.
Ngọc hồng Ê-phót vô cùng vinh quang;
Mật ong xứ Ca-na-an,
Ánh quang soi sáng đưa đàng thiên dân.
Người Cha Gia Trưởng tuyệt luân,
Chúa là mọi sự muôn phần cho tôi.
Áng Dương soi sáng bầu trời,
Như hình trước kiếng tuyệt vời sáng soi,
Chúa là trái vả ngọt bùi,
Sương mai trên cỏ rạng ngời ánh sao,
Chúa là mọi sự nhiệm mầu!

Johannes Tauler (1300-1361)
M.K lược dịch 18-5-2014Trường Học Của Đức Chúa Trời


School children are running Stock Photos

Trường nào cho mỗi một người
Nơi mà dân chúng đổi đời trẻ con,
Cụ già, em bé quay quần,
Chức năng, qui luật đều cần yêu thương,
Còn về học phí của trường,
Không còn đẳng cấp, kính nhường với nhau.

E-va, hình ảnh của Hội Thánh


ngayba0(Sáng Thế Ký 2:18‐24)

Tối nay chúng con xin dâng lòng mình cho Chúa. Chúng con làm tâm linh mình trở nên trống rỗng để chúng con có thể nhận khải thị mới của Chúa. Chúa Jesus ơi, xin bày tỏ cho chúng con về Hội Thánh. Amen!

A. A-đam und E-va tượng trưng cho Đấng Christ và Hội Thánh

(Sáng Thế Ký 2:24; Ê-phê-sô 5:31-32)

Sau buổi nhóm sáng nay, anh em có hạnh phúc vì chúng ta là con người, được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời để biểu lộ Ngài không? Thật là tuyệt vời vì chúng ta là người. Chúng ta không chỉ là người mà còn là những người đã được cứu rỗi. Chúa muốn dùng chúng ta, những người đang sống trong thời đại này, để hoàn tất chương trình của Ngài. Loài người tồn tại để biểu lộ Đức Chúa Trời. Đó là ý định của Đức Chúa Trời khi tạo ra A-đam. Nhưng tiếc là A-đam đã bị sa ngã. Điều này không chỉ làm tội lỗi chui vào trong con người mà còn làm cho con người đánh mất sự ấn định của mình. Vì thế, Rô-ma 3:23 nói rằng “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”. Con người được tạo ra cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nhưng bởi sự sa ngã, con người không biểu lộ Đức Chúa Trời được nữa. Câu chuyện của A-đam không liên quan nhiều đến việc con người được tạo thành như thế nào, mà qua đó Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta thấy Đấng Christ. Rô-ma 5:14 cho biết điều này “Nhưng từ A-đam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội giống như tội của A-đam, là người làm hình bóng của Đấng phải đến”. A-đam chính là hình bóng của Đấng phải đến, đó là Đấng Christ. Ngợi khen Chúa vì Đấng Christ chính là A-đam thật! Như vậy, A-đam tuy được tạo nên cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời nhưng đã bị sa ngã. Vì thế, Jesus Christ đã đến để phục hồi lại sự ấn định này. Bây giờ, chúng ta có thể hiểu Cô-lô-se 1:27 “Đấng Christ trong anh em, niềm hy vọng của sự vinh hiển” tốt hơn, vì bây giờ nhờ Đấng Christ, chúng ta có một con đường để biểu lộ Đức Chúa Trời. Chúa không chỉ ban sự sống của Ngài cho chúng ta mà chúng ta nhờ Ngài mà chúng ta có thể quay trở lại với sự ấn định này.