Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

CÂY BÁ HƯƠNGTheo tiếng Hê-bơ-rơ, “cây bá hương” là erez. Tiếng Anh là cedar, người Việt gọi là cây bá hương hay cây hương nam hay hương bách trong kinh thánh.


Forest of The cedars of God.jpg

Từ nhiều thế kỷ trước, người A-si-ri, Babylon, Ai cập và Phô-nê-xi (Lebanon), La mã  đã biết đánh giá cao gỗ bá hương và họ sử dụng gỗ nầy cho các công trình kiến trúc như đền đài, nhà cửa. Cây bá hương là biểu tượng của đất nước Lebanon và là biểu hiệu quốc kỳ của quốc gia nầy. 

Theo lời hứa của Chúa ban cho Abraham ở Sáng thế ký 15;18-19, thì cả đất nước Lebanon và cả dãy núi có rừng cây bá hương thiên niên kỷ đều nằm trong địa phận đất hứa. Chính Môi-se cũng muốn tận mắt nhìn xem vùng đồi núi đẹp đẽ nầy- Phục 3:25. Nhưng Chủ soái Giô-suê không đủ sức chiếm lĩnh xứ Lebanon nầy trước khi chết, nên dãy núi cùng rừng cây đó chưa là sản nghiệp của Israel mãi cho đến khi vương quốc thiên hi niên hiển lộ.Flag of Lebanon - Middle East Stock Photos

Theo thông tin cập nhật cho biết, hiện còn một số cây bá hương cổ thụ đang sống tại vùng đồi núi Lebanon. Chu vi mỗi gốc cây khoảng 40 bộ Anh, là chừng 12 đến 15 mét, và cao khoảng  6600 bộ, là chừng 2000 mét.

Cedar tree forest Stock Images

Có một thành ngữ người ta thường truyền miệng là “the Cedars of God” (Cây bá hương của Đức Chúa Trời. Thế đứng của bá hương rất hùng vĩ, gỗ nó thì bền vững nói lên điều gì?

THE old tree Royalty Free Stock Images

Nhưng theo sử liệu ở Lê-vi ký 14: và Dân số ký 19, thì trong lễ tẩy sạch người bị bệnh phong và của lễ dâng con bò cái sắc đỏ có dùng gỗ bá hương, nên nhiều nhà khảo cứu tin rằng cây bá hương có mọc trong vùng đồi núi Si-nai, dù ít hơn ở Lebanon.

Xa11:1-2 “ Hỡi Li-ban, khá mở các cửa ngươi, cho lửa thiêu nuốt những cây bá hương ngươi!  Hỡi cây thông, hãy kêu la! Vì cây bá hương đã ngã, những cây tốt đẹp đã bị hủy phá”

Dân 19:6, “Kế đó, thầy tế lễ sẽ lấy cây hương nam, chùm kinh giới và màu đỏ sặm, liệng vào giữa đám lửa thiêu con bò cái tơ ».

Thi 92 :12, « Người công bình sẽ mọc lên như cây kè, Lớn lên như cây hương nam trên Li-ban”.

Ê-sai 41:19, “Ta sẽ đặt trong đồng vắng những cây hương bách, cây tạo giáp, cây sim và cây dầu. Ta sẽ trồng chung nơi sa mạc những cây tùng, cây sam, cây hoàng dương”
Ê-xê. 31:3, “Hãy xem A-si-ri: ngày trước nó giống như cây hương bách của Li-ban, nhánh đẹp đẽ, bóng diềm dà, cây cao, và ngọn nó lên đến mây”.

A-mốt 2:9, “Dầu vậy, chính ta đã tuyệt diệt người A-mô-rít trước mặt chúng nó, là thứ người cao bằng cây hương bách và mạnh như cây dẻ bộp”.

Thi thiên 104:16, “Cây cối Đức Giê-hô-va được đầy mủ nhựa, Tức là cây hương nam tại Li-ban mà Ngài đã trồng”.

1 Vua 10:27, “Tại Giê-ru-sa-lem vua làm cho bạc ra thường như đá, và cây bá hương nhiều như cây sung mọc nơi đồng bằng”.

Cedar tree


Các nhà giải kinh đồng ý rằng hình dáng đường bệ của cây bá hương ám chỉ đế quốc, những anh hùng thiên nhiên. Về  mặt thuộc linh cây nầy ví sánh những vĩ nhân của Đức Chúa Trời, mà vĩ nhân vĩ đại tột cùng là Chúa Jesus.

Gỗ bá hương được dùng làm vật dụng trong đền thờ Đức Chúa Trời, do vua Solomon xây dựng như trụ cốt, sườn nhà, bọc toàn bộ ba bức vách bằng đá đẻo ở phía trong đền thờ và làm bàn thờ (1 Vua 6:20). Môi-se đã không dùng gỗ bá hương khi xây dựng đền tạm trong sa mạc. Cho nên các nhà giải kinh đồng ý rằng gỗ bá hương tiêu biểu nhân tính phục sinh cao nhã của Chúa Jesus. Đó là nguyên liệu chủ yếu xây dựng Hội Thánh ngày nay.Người tín đồ cần được biến đổi trong nhân tính thiên nhiên của mình, tức là phải tiếp nhận nhân tính của Chúa Jesus mới được Đức Chúa Trời sử dụng xây dựng Hội Thánh. Tầm vóc thuộc linh của bạn  có như là cây bá hương chăng? Tính chất, tính cách loại người của bạn có giá trị như gỗ bá hương chăng? 

Tôi xin bổ túc vào bài nầy câu chuyện giữa một tôi tớ Chúa ở Australia với một con cái Chúa người Lebanon về cây bá hương như sau:

Khi đọc về cây Bá Hương tôi nhớ lại những câu chuyện mà những người bạn, anh em trong Chúa gốc Lebanese của tôi trong Hội Thánh. Khi tôi hỏi họ về lý do đặc biệt tại sao quốc gia này lấy cedar là biểu tượng của quốc gia, thì câu trà lời đã làm sốc và thay đổi cách tôi nhìn vào Thánh Kinh và cách mà những nhà giải nghĩa Thánh Kinh đặc biệt là William Bacley.

Đây là câu trả lời của những người Lebanese và niềm tự hào về cây Bá Hương. Xứ Lebanon hay khô, nhưng Bá Hương không bao giờ rụng lá bất chấp mùa khô. Lý do, rễ của Cây Bá Hương bám rất sâu xuống dưới núi, đến mạch nước để hút nước. 

Cây Bá Hương nhất định không mọc dưới đồi thấp, hay  ở những đồi đất. Nó phải mọc trên những triền núi cao. 

Cây Bá Hương không uốn, không ngã theo chiều gió mà luôn luôn đứng thẳng. Khi có bão, có giông tố nó bị gió cuốn theo do sức gió, nhưng khi bão tạnh nó lại đứng thẳng lên. 

Trên đồi cao dù có bão cát rát nóng về mùa hè, hay bão tuyết về mùa đông, nhưng dù là khí hậu khắc nghiệt, Bá Hương, không bị khuất phục bởi khí hậu khắc nghiệt. Bá Hương có nhiều đặc tính có thể nói vượt qua tứ thiết: Đinh, Lim, Sến, Táu của Việt Nam vậy.

Học giả, và các nhà giải nghĩa Thánh Kinh có thể diễn nghĩa theo cách họ nghĩ và nghiên cứu, nhưng trên đây là những gì mà người Lebanese đã tự hào bởi Bá Hương là biểu tượng của quốc gia họ.

Minh Khải 9-4-2014