Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

Đền Thờ Trong Giăng 14

"Trong bài giảng luận cuối cùng, lần thứ hai trong phúc âm, Chúa Giêsu nói về Nhà Cha Của Ta (14: 2) với nhiều chỗ ở, và trong sự thân mật của bữa ăn cuối cùng của Ngài, Chúa Giêsu làm biến đổi hình ảnh này. Lời diễn tả “Nhà Cha Ta” lần đầu tiên được áp dụng cho một tòa nhà, đền thờ Giê-ru-sa-lem (2:16). Một vài câu sau, hình ảnh đền thờ đã được giải thích lại theo các giới hạn cá nhân, như thân thể vật lý của Chúa Giêsu (2:21). Vào đêm trước ngày khởi hành của mình về với Chúa Cha, "ngôi nhà" đền thờ của Chúa Cha đòi hỏi một sự chuyển đổi hơn nữa trong ý nghĩa. Chúa Giêsu có thể được gọi là ngôi đền thờ cách chính xác bởi vì sự nội cư hỗ tương của Chúa Cha và Chúa Con. Khi vinh quang của Đức Chúa Trời đã một lần cư trú trong ngôi đền của Israel, còn trong suốt chức vụ của Chúa Giêsu vinh quang đó đã được thể hiện trong Ngài (1:14; 2:11). Với sự kết thúc sứ vụ công khai của mình, hình ảnh của ngôi đền được mở rộng để bao gồm cộng đồng trong tương lai của các tín hữu.

TRÁI LỰU

Aaron Chouravong nghĩ rằng trái cây thực sự Adam Eve đã  ăn quả lựu, vì cớ nó có 613 hạt giống và bộ Kinh Luật cũng bao gồm 613 mệnh lệnh trong Cựu Ước (bao gồm cả Mười Điều Răn) mà chúng ta đã phải tuân theo để được đúng đắn với Đức Chúa Trời. Vì cớ theo Kinh Luật, nếu bạn phạm một điều, bạn như đã vi phạm tất cả ... nhưng dưới ân sũng ngày hôm nay, nếu bạn chỉ tin vào Một Đấng, Giêsu Kitô, bạn được xưng nghĩađược ngay thẳng với Đức Chúa Trời như là bạn đã giữ tất cả. Tuyệt quá!


Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Ngũ Cốc, Rượu Vang Và Dầu Ô-Liu

 


Trong Thánh vịnh số 23 trong Kinh Thánh Hebrew / Cựu Ước, tác giả mô tả Đức Chúa Trời như là Đấng bảo vệ và Nhà cung cấp. Văn bản nầy, được người Do Thái và Kitô hữu yêu quý như nhau, thường được phổ vào âm nhạc. Đối với Kitô hữu, hình ảnh của Đức Chúa Trời như Mục tử gợi lên những sự kết nối không chỉ với David nhưng với Chúa Giêsu, được mô tả là "Đấng Chăn chiên Tốt" trong Tin Mừng của John.


CỰU ƯỚC CHE GIẤU -TÂN ƯỚC KHẢI THỊ


Cựu Và Tân Ước Nhiều năm trước, tôi đã được Chúa nhắc nhở rằng sứ đồ Phaolô, người đã viết hai phần ba Tân Ước đã chỉ có Cựu Ước như tài liệu tham khảo vào thời gian và thời kỳ kỳ phân phát của ông. Thực sự phải mất nhiều năm cho não bộ tầm thường của tôi mới  hiểu được những gì Chúa được gợi ý cho tôi ... Bởi ân sủng của Đức Chúa Trời, cuối cùng tôi bắt đầu hiểu được ý nghĩa thực sự của những gì có nghĩa là "Cựu Ước được tiết lộ trong Tân ước và Tân Ước được che giấu trong Cựu ước."


Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

SỰ NHỤC HOÁ, SỰ BAO HÀM VÀ SỰ TĂNG CƯỜNG -2

                      
         Kinh văn: John 1: 14; 1 Cor. 15: 45b; John 20: 22; Khải 1: 4; 5: 6.

Trong sứ điệp trước chúng ta đã bắt đầu suy gẫm ba giai đoạn của Christ. Trong bài nầy tôi có gánh nặng giảng một bài đặc biệt cập nhật về Christ trong ba giai đoạn nhục hoá, bao hàm và tăng cường.

Hội nghị thượng đỉnh G-8
                                              Núi Hermon


Trời và đất đã có Hội nghị thượng đỉnh G-8 quan trọng nhất tại núi Hermon 2.000 năm trước đây. Hội nghị thượng đỉnh G-8 nầy đã được tham dự bởi Chúa Giêsu; ân điển là được nhân hóa, Moses, đại diện của Kinh Luật; Ê-li, đại diện của tiên tri; con người  - đại diện bởi Peter, James và John và Thiên đàng đã được đại diện bởi Đức Thánh LinhĐức Chúa Trời, Cha.


Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

Tâm Trí
Tôi đã được nói chuyện với một vài người bạn của tôi về cuộc sống của họ trước và sau khi họ biết Christ. Trong bối cảnh các cuộc đàm thoại của chúng tôi, chúng tôi nhận thấy một yếu tố phổ biến là nguyên nhân chính của sự thất bại trong cuộc sống của họ ... đó là tâm trí con người tạo ra sự suy nghĩ của chúng ta, trí năng của chúng ta, sự tham lam của chúng ta, và các chiến lược để thực hiện các ước muốn ích kỷ của chúng ta. Tâm trí con người đã nhận chìm chúng ta vào những rắc rối của cuộc sống chúng ta. Chúng ta đã tự đưa mình vào các nỗi khó khăn vì chúng ta sử dụng tâm trí của chúng ta quá nhiều trong chiến thuật để đáp ứng mong muốn của chúng tađạt được các mục tiêu của chúng ta .... và ở giữa các rắc rối của mình, chúng ta vẫn tham gia và dựa vào tâm trí của chúng ta mà trước hết đã gây ra tất cả những rắc rối cho tất cả các loại kế hoạch giải cứu, hy vọng giải thoát mình ra khỏi những rắc rối đó.

Nâng Cao Tầm Mắt Của Bạn Và Nhìn ...


 
Sau khi Lót đã tách rời  Abram, Đức Chúa Trời bắt đầu tiết lộ với Abram về các lời hứa của Ngài. Theo ngữ căn, tên “Lót” có nghĩa là tấm màn che ... Vì vậy, trong trường hợp của Abram, khi Lót lìa khỏi ông (khi bức màn đã được cất khỏi ông), Đức Chúa Trời đã bắt đầu khải thị cho ông những điều thuộc linh ...

Và Ngài sẽ được gọi là ...

Trong Sáng thế ký, Giêsu Kitô là hạt giống.
Trong Xuất hành, Ngài là con chiên con Vượt Qua.
Trong Lê-vi, Ngài là thầy Thượng Tế của chúng ta.
Trong
Dân số, Ngài là  trụ mây ban ngày và trụ lửa ban đêm.
Trong Đệ Nhị Luật, Ngài là vị tiên tri như Moses.
Trong Joshua, NgàiTướng chỉ huy sự cứu rỗi của chúng ta.
Trong Thẩm phán,
Ngài là thẩm phán và đấng lập pháp của chúng ta.
Trong Ruth, Ngài là Đấng cứu chuộc thân thuộc của chúng ta.
Trong 1 và 2 Samuel, là sự tin
cậy của chúng ta.
Trong Các VuaSử ký, Ngài là vua trị vì của chúng ta.

TÂM TRÍ ĐỐI KHÁNG TẤM LÒNG

WinTheHeartTheMindFollows

Vương quốc của thế giới này 
trong tâm trí của chúng ta.
Vương quốc của
Đức Chúa Trời ở  trong trái tim của chúng ta.

Kinh Luật  trong tâm trí của chúng ta.
Ân điển ở trong trái tim của chúng ta.

1- NOAH


Người Có Uy Thế Với Đức Chúa Trời Được Minh Họa Trong Noah

                    " Công Nghĩa Theo Đức Tin”
"Có lời Đức Jehovah phán với tôi: hỡi con người, đất nước nào không trung thành và phạm tội chống lại Ta và Ta sẽ giơ tay ra chống lại nó, cắt đứt nguồn lương thực, giáng cơn đói kém và diệt hết người cùng thú vật trong đó, thì dù trong đất nước đó có ba người nầy là Noah, Daniel và Job, cũng chỉ cứu được hồn của họ nhờ sự công chính của họ, Chúa Jehovah phán vậy...hay là nếu Ta sai ôn dịch đến trong đất đó, nếu Ta trút cơn giận mà làm đổ máu, diệt hết người và thú vật khỏi nó, thì dù có Noah, Daniel và Job ở đó, Chúa Jehovah phán, thật như Ta hằng sống, họ cũng chẳng cứu được con trai hay con gái của họ, nhưng chỉ cứu được mạng sống họ nhờ sự công chính của họ mà thôi" (Eze. 14:12-14,19-20).

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

CHÚA VẼ BẦU TRỜI CHO CHÚNG TA

"Các từng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời, bầu trời bày tỏ 


công việc tay Ngài làm" (Thi. 19:1)
THẬP TỰ GIÁ

Trong khi dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng, Đức Giê-hô-va chỉ đạo Moses  Aaron đóng trại chúng xung quanh lều hội mạc,  cách xa với lều,  mỗi người theo là cờ của mình với các biểu ngữ của gia đình mình.

ALEPH Và TAV--- Alpha và Omega ~~ A và Z


[AlephTav-1.jpg]

Bảng chữ cái tiếng
Hebrew, giống như chữ viết của Trung Quốc, khi chúng được đọc từ phải sang trái. 


Trong Đấng Christ chúng ta có ..


Trong
 
Đấng Christ chúng ta :

Tình yêu không bao giờ có thể
dò thấu

Sự công bình mà không bao giờ  thể bị
phai mờ

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012

Ra Đời Sau Nửa Đêm

Giữa vòng những Cơ Đốc nhân có tâm trí phấn hưng, tôi nghe nói một câu, “Các cơn phấn hưng ra đời sau nửa đêm.” Đây là một trong những câu cách ngôn, mặc dù theo nghĩa đen thì không đúng lắm, nhưng hình ảnh đó nói lên một điều rất trung thực