Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

Sự phân rẽ giữa ánh sáng và bóng tối

congtrinh2a


(Sáng Thế Ký 1:3‐5)
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy phân rẽ ánh sáng ra khỏi bóng tối trong chúng con. Xin hãy phán lời Ngài cho chúng con. Xin ban cho chúng con tâm linh của sự khôn ngoan và khải thị. Xin Chúa hãy mở mắt và mở lòng của chúng con. Chúa ơi, chúng con muốn thấy thật rõ những gì Chúa muốn nói. Nếu Chúa nói thì có gì đó sẽ xảy ra. Bây giờ chúng con muốn kinh nghiệm điều này. Amen.

Ngợi khen Chúa! Tôi rất được khích lệ vì Chúa muốn cứu chúng ta. Chúa đã không ấn định chúng ta phải chịu sự phán xét nhưng để nhận được sự cứu rỗi. Đây là điều tuyệt vời! Chúa đã kêu gọi chúng ta đến sự vinh hiển của riêng Ngài. Đây không phải là một chuyện nhỏ mà là một sự kêu gọi rất cao. Tôi tin rằng Chúa phải làm cho chúng ta ý thức được nhiều hơn. Tối hôm qua, chúng ta đã thấy rằng chúng ta đã chết trong tội lỗi, bị bao bọc bởi nước sự chết, ở dưới vực thẳm, ở trong bóng tối. Nhưng ngợi khen Chúa, Chúa muốn phục hồi chúng ta hoàn toàn.

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

MỤC TỬ NGÀY NAYChăn chiên thường phải đi đầu bầy,
Kẻ giữ bò đi chót quất cây.
Chăn tốt xả thân, tử đạo sống,
Chăn lười ái kỷ, ngồi khoanh tay.
Chăn khôn cấp dưỡng bầy chu đáo,
Chăn ác đánh đầu đồng nghiệp hoài.
Kìa Đấng Chăn Chiên Trưởng hiện đến,
Bạn ơi, chuẩn bị ứng hầu Ngài.


Minh Khải 4-1-2014

“Hãy ráng biết cảnh trạng bầy chiên con…” (Châm ngôn 27:23).

“Vậy nên, hỡi kẻ chăn, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va:  Chúa Giê-hô-va phán rằng: Thật như ta hằng sống, vì tại không có kẻ chăn, nên những chiên ta đã làm mồi, và đã trở nên đồ ăn của mọi loài thú ngoài đồng, những kẻ chăn của ta cũng không tìm kiếm chiên ta, nhưng chúng nó chỉ nuôi mình mà không chăn nuôi chiên ta, vì cớ đó, hỡi kẻ chăn, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va:  Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta nghịch cùng những kẻ chăn đó; ta sẽ đòi lại chiên của ta nơi tay chúng nó; ta không để cho chúng nó chăn chiên của ta nữa, và chúng nó cũng không thể tự chăn nuôi lấy mình nữa; nhưng ta sẽ móc chiên ta ra khỏi miệng chúng nó, hầu cho chiên không làm đồ ăn cho chúng nó” (Ê-xê-chi-ên 34:7-10).

“Nhưng nếu đầy tớ ác kia thầm nói rằng: 'Chủ ta đến chậm, bèn đánh bạn đồng công, và ăn uống với phường say rượu, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ, giờ nó không hay,  mà phân thây nó, và định cho nó đồng phần với kẻ giả hình; tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng” (Ma-thi-ơ 24:48-51)

“Vậy, tôi khuyên các bậc trưởng lão giữa anh em, vì tôi đồng là trưởng lão và người chứng kiến về sự khổ hại của Đấng Christ, cũng là kẻ đồng dự phần trong vinh hiển sắp hiển lộ:  Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời ở giữa anh em, theo ý Đức Chúa Trời mà coi sóc, chẳng phải bởi ép buộc, bèn là bởi tình nguyện; cũng chẳng phải vì lợi đê hèn, bèn là vì sẵn lòng;  cũng chẳng phải là chủ trị cơ nghiệp đã chia cho anh em, bèn để làm gương mẫu cho bầy.  Khi Đấng chăn chiên trưởng hiện ra, thì anh em sẽ nhận được mão miện vinh hiển chẳng hề tàn héo” (1 Phi-e-rơ 5:1-4)

SỰ TRANH GIÀNH CỦA CÁI LƯỠI ( Thi. 31:20; ITi.1:3-4;IITi.2;14,20,21,24)

Nhà lớn bình cây, đất, bạc,vàng,
Chung nhau dâng hiến, cấp dân ăn.
Đây bình thánh khiết, cấp ban tốt,
Đó ché thô sơ cãi lẫy vang.
Hũ gốm hiểu lầm giao ước mới,
Bình vàng hiểu rõ các điều răn.
Cho tôi hiện diện Ngài cư trú,
Xa cách mưu sâu kẻ nói ngang.