Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017

Năm Lời Tuyên Xưng-Đọc Kinh Thánh: Thi Thiên 119
1- "Con thuộc về Chúa" (câu 94)
Đây chắc chắn là một tuyên bố quý giá hơn tất cả những gì trái đất có thể ban cho, và ngọt ngào hơn mật ong. Người Cơ Đốc được mua bằng huyết quý giá của Đấng Christ và cũng đáng yêu quý cho Ngài. Đôi khi chúng ta cảm thấy không xứng đáng với phước lành như thế này và một cái nhìn thật sự về chính chúng ta sẽ cho thấy sự xấu xí trong những dị dạng của chúng ta, nhưng thực tế vinh diệu này vẫn giữ nguyên: "con thuộc về Chúa". Không phải "con sẽ thuộc về Chúa"; không, "con thuộc về Chúa rồi". Tấm lòng ta có thể ngạc nhiên tại sao một sinh vật vô giá trị như vầy lại là sở hữu của Chúa.