Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

MỤC ĐÍCH CỦA CÔNG TÁC THUỘC LINH

Mục đích của công tác thuộc linh không gì khác hơn là để nhân linh nhận được sự sống và xây dựng linh mà đã có sự sống. Nếu mục tiêu của công tác chúng ta không chú ý đến linh trong phần sâu thẳm nhất của con người, thì công tác của chúng ta sẽ chẳng có giá trị gì và kết quả thuộc linh nào cả. Các tội nhân không cần một loại ý tưởng tốt đẹp nào đó; đúng hơn, họ cần sự sống. Các tín đồ không cần thêm tri thức Kinh Thánh; đúng hơn, họ cần một điều gì đó có thể nuôi dưỡng sự sống thuộc linh của họ. Nếu mọi sự chúng ta có đều chỉ là các đoạn Kinh Thánh tuyệt vời, các minh họa khôn khéo, các ý nghĩa sâu nhiệm, các lời khôn ngoan hoặc các lập luận sáng tỏ thì chúng ta chỉ có thể có cho tâm trí con người thêm ý tưởng, cho tình cảm thêm kích thích, và cho ý muốn thêm quyết định. Sau một nỗ lực như vậy, chúng ta vẫn để cho người mà chúng ta công tác ra về giống như khi người ấy đến – với một linh chết. Một tội nhân không cần lập luận tốt hơn, nước mắt nhiều hơn hoặc quyết tâm vững chắc hơn; người ấy cần sự phục sinh linh. Một tín đồ không cần xây dựng người bên ngoài; người ấy cần sự sống dư dật hơn, là điều có thể khiến linh người ấy tăng trưởng. Nếu chúng ta chỉ chú ý đến người bên ngoài và quên mất người bên trong là nhân linh thì mọi công tác của chúng ta, dù cho có trọn vẹn và tuyệt đối, thì cuối cùng cũng trống rỗng. Công tác mà như chưa công tác và thậm chí còn tệ hơn vì làm lãng phí thời gian!

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

CHÚA SIÊU VIỆT TẠO VẬT—

Con người xác thịt hư hèn,
Dám tranh với Chúa thượng thiên, đời đời,
Loài sâu mau chết lắm lời
Rằng mình công chính, lõi đời cao hơn.

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

CÔNG TÁC THUỘC LINH-1
Khi một tín đồ tiến bộ dần trên lối mòn thuộc linh, người ấy sẽ từ từ thấy rõ hơn rằng sống cho chính mình là một tội lỗi, thậm chí là tội lỗi lớn nhất. Một tín đồ sống cho chính mình là loại hạt lúa mì không sẵn lòng rơi xuống đất và chết; vì vậy người ấy vẫn là một hạt. Một tín đồ có thể tìm kiếm sự đổ đầy của Thánh Linh và muốn trở nên một người thuộc linh có quyền năng. Tuy nhiên, mục đích của người ấy là gì? Đó là làm cho chính người ấy hạnh phúc và cảm thấy thoải mái hơn! Nếu người ấy được yêu cầu sống hoàn toàn vì Đức Chúa Trời và công tác của Đức Chúa Trời, không kể đến cảm nhận và hạnh phúc của riêng mình, người ấy sẽ thối lui và không tiến lên nữa. Điều này chỉ tỏ rằng người ấy hiểu lầm ý nghĩa của việc trở nên thuộc linh. Trong phần sâu thẳm nhất của lòng người ấy, sự ái kỷ và sự sống-hồn chưa được từ bỏ. Mỗi người con của Đức Chúa Trời đều là một đầy tớ của Đức Chúa Trời. Mỗi người đều nhận được ân tứ từ Chúa; không ai không có ân tứ (Matt. 25:15). Đức Chúa Trời đặt mỗi tín đồ trong hội thánh và ban cho mỗi người một phần lao tác mà người ấy phải hoàn thành. Ý định của Đức Chúa Trời, từ đầu cho đến cuối, không phải là linh của tín đồ phải trở nên một ao tù sự sống thuộc linh. Nếu là như vậy, nước sẽ bắt đầu cạn khô. Sự thoái lui của một tín đồ và sự giảm sút quyền năng thuộc linh có lẽ chính yếu là do nguyên nhân này. Một khi sự sống của Đức Chúa Trời bị khóa chặt trong linh, tín đồ bắt đầu cảm thấy khô hạn. Thật ra, sự sống thuộc linh là vì công tác thuộc linh. Công tác thuộc linh không gì khác hơn là sự biểu hiện của sự sống thuộc linh. Bí quyết để sống nếp sống thuộc linh là để cho sự sống tuôn chảy ra mà không có sự gián đoạn và không vươn đến nếp sống của người khác.

NGƯỜI THUỘC LINH--2
VIỆC LÀM VỮNG MẠNH CỦA THÁNH LINH
Việc làm vững mạnh của Thánh Linh là cần thiết để nhân linh kiểm soát hồn và thân thể con người và để trở nên ống dẫn để Thánh Linh tuôn chảy sự sống cho nhiều người. Epheso 3:16 nói: “Để theo sự phong phú của vinh hiển Ngài, Ngài ban cho anh em được vững mạnh bằng quyền năng qua Linh Ngài vào trong người bên trong”. Đây là lời mà vị sứ đồ cầu nguyện cho các tín đồ. Nếu điều này không quan trong thì vị sứ đồ chắc chắn sẽ không cầu nguyện về vấn đề này. Ông xin Đức Chúa Trời làm vững mạnh bên trong của tín đồ qua Linh Ngài. “Người bên trong” là người mới của tín đồ chỉ có được sau khi tin Chúa. Vì vậy, đây là linh của tín đồ, linh được tái sanh. Lời cầu nguyện của vị sứ đồ là để linh của tín đồ được làm cho vững mạnh bởi Thánh Linh hầu cho linh có thể trở nên mạnh mẽ.

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

BA LOẠI TÍN ĐỒ TRONG NHÀ CHÚA-

Xuất 27:16, 26:36-37; 26:31-33, “cây trụ và … lỗ trụ bằng đồng; Còn cửa hành lang có một bức màn dài hai chục thước bằng vải gai đậu mịn, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sặm, có thêu, cùng bốn cây trụ và bốn lỗ trụ- Về cửa trại ngươi hãy làm một bức màn bằng chỉ tím, đỏ điều, đỏ sặm, vải gai đậu mịn, có thêu cực xảo; rồi làm cho bức màn nầy năm cái trụ bằng cây si-tim, bọc vàng; đinh nó cũng bằng vàng, và đúc năm lỗ trụ bằng đồng- Ngươi hãy làm một bức màn bằng vải gai đậu mịn, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sặm, có thêu những hình chê-ru-bim cực xảo; rồi xủ màn đó trên bốn trụ bằng cây si-tim, bọc vàng, dựng trên bốn lỗ trụ bằng bạc; các móc trụ đều bằng vàng. Ngươi sẽ treo màn đó vào móc dưới bức bong, rồi ở phía trong màn để hòm bảng chứng; màn nầy dùng phân biệt cho các ngươi nơi thánh và nơi chí thánh”
Galati 2: 9, “Gia-cơ, Sê-pha, và Giăng, là những người có danh là trụ cột…”
Khải 3:12, “Kẻ đắc thắng, ta sẽ khiến làm trụ cột trong đền thờ Đức Chúa Trời ta”

NGƯỜI THUỘC LINH-1

Một tín đồ được tái sanh, với linh được làm cho sống động và Thánh Linh nội cư bên trong, có thể vẫn còn là một tín đồ đầy xác thịt hoặc thuộc xác thịt, và linh người ấy có thể vẫn bị hồn hoặc thân thể đàn áp. Có một lối mòn cụ thể mà một tín đồ được tái sanh phải nhận lấy cách cụ thể để thành công trong việc trở nên thuộc linh
Nói cách ngắn gọn, ít nhất có thể có hai sự thay đổi lớn trong nếp sống của một con người– thay đổi từ một tội nhân bị diệt vong trở thành một tín đồ được cứu và thay đổi từ một tín đồ thuộc xác thịt thành một người thuộc linh. Thật ra, giống như một tội nhân có thể trở nên một tín đồ thì một tín đồ thuộc xác thịt cũng có thể trở nên người thuộc linh. Đức Chúa Trời  có thể khiến cho một tội nhân trở nên tín đồ và có sự sống Ngài; Đức Chúa Trời cũng có thể khiến cho một tín đồ thuộc xác thịt trở nên một tín đồ thuộc linh và có sự sống Ngài dư dật hơn. Khi một người tin vào Đấng Christ, người ấy trở nên một tín đồ được tái sanh; khi vâng phục Thánh Linh, người ấy trở nên một tín đồ thuộc linh. Khi một người có mối liên hệ bình thường với Đấng Christ, người ấy trở nên Cơ Đốc nhân; và khi một người có

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

NHỮNG NỖI ĐAU KHỔ CỦA ĐẤNG CHRIST ĐỂ CỨU CHÚNG TA-


“Cứu Con, ôi Chúa, nước sâu,
Như dòng nước lũ đổ ào hồn côi,
Nỗi buồn ngập cả đầu rồi,
Như dòng nước mạnh đến hồi nhận sâu.
-
“Con la lớn tiếng thật lâu,
Mắt thì rơi lệ mòn hao cả ngày,
Chúa ơi, đoái đến Con Ngài,
Mong Ngài chớ chậm chân hoài, Chúa ơi.

NỖI KHỔ HÌNH VÀ SỰ TÔN CAO CỦA ĐẤNG CHRIST-
Lưỡi tôi cung kính ca hoài,
Nỗi buồn đau đớn u hoài Chúa tôi,
Đau lòng Thượng Tế gánh rồi,
Cùng bao sầu muộn Con Trời vui mang.
-
Dưới cơn lũ lụt sầu than,
Nước sâu đã nhấn Chúa càng khổ thay,
Ngài kêu cuống họng khô rày,
Mong Thiên Phụ sớm đoái hoài xót thương:

BA LOẠI PHÚC ÂM-

1. Phúc âm Sự cứu rỗi: Tôi cảm nhận con dân Chúa chỉ am hiểu một phần phúc âm sự cứu rỗi. Họ còn mù mờ nhiều phương diện khác của sự cứu rỗi như sự cứu rỗi khỏi ngã, cứu rỗi thân thể khi Chúa tái lâm- Epheso 1:13, “Trong Ngài, sau khi anh em đã nghe lời của lẽ thật, là phúc âm về sự cứu rỗi anh em trong Ngài”

2. Phúc âm ân điển: Phúc âm nầy giải bày nếp sống Cơ Đốc nhân, về 11 huyền nhiệm Tân ước, như huyền nhiệm về sự cứng cỏi của Israel, và nhiều sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Công vụ 20: 24, “Nhưng tôi chẳng kể mạng sống tôi ra gì, chẳng coi nó là quí cho tôi, duy muốn làm xong cuộc chạy của tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Chúa Jêsus, để làm chứng về Tin Lành (phúc âm) của ân điển Đức Chúa Trời”

CÓ NHỮNG CON ĐƯỜNG-

Con đường cứu rỗi Chúa Trời,
Từ xưa mở rộng tại đồi Gô-tha,
Người tin theo Chúa gần xa,
Bước đi đường ấy hoan ca thỏa lòng.

Giáo Huấn Của Kinh Thánh-
Thanh niên lo giữ tấm lòng,
Bảo an đời sống thoát vòng tội ô,
Lời Ngài qui luật ban cho,
Giữ lương tâm sạch không mờ đục đâu.

NHỮNG HÌNH ẢNH SONG ĐÔI CỦA CHÚA JESUS—

1.       Chúa là Sứ Đồ từ Đức Chúa Trời đem Đức Chúa Trời đến cho loài người. Ngài cũng là Thầy Thượng Tế mang con người đến cùng Đức Chúa Trời: “hãy nghĩ đến Jêsus là Sứ giả (Sứ Đồ) và Thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta thừa nhận” (Heb. 3: 1)

2.       Chúa là Môi-se và A-rôn vào nơi chí thánh rồi trở ra hội mạc vào ngày khánh thành đền tạm,. Lev. 9:23-24, “Môi-se và A-rôn bèn vào hội mạc, kế lại ra chúc phước cho dân chúng; sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng cả dân sự:  một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lòe ra thiêu hóa của lễ thiêu và mỡ trên bàn thờ. Cả dân sự thấy, đều cất tiếng reo mừng và sấp mặt xuống đất”. Công vụ 5:31 nói Chúa Jesus là  Nguyên Thủ Và Cứu Chúa-“  Đức Chúa Trời đã tôn cao Đấng ấy bên hữu Ngài, làm Nguyên thủ và Cứu Chúa”. Chúa sẽ từ nơi chí thánh trên trời trở ra chúc phước chúng ta khi tái lâm.

3.       Môi se giải phóng Israel ra khỏi Ai-cập, Giô-suê đem họ vào xứ nghỉ ngơi. Tên “Giô suê” trong chữ Hê-bơ-rơ đổi ra chữ Hi lạp sẽ thành chữ “Jesus”. Chúa là nhà giải phóng thuộc linh và là nhà chinh phục vương quốc ngàn năm thay cho chúng ta. Chúng ta cần hai phương diện của Chức vụ Ngài.
4.       Đa-vít tiêu biểu Bách Thắng Vương Jesus, và Solomon tiêu biểu Chúa cai trị vương quốc thiên hi niên

CHÚA TÁI LÂM THEO TƯ CÁCH NÀO?
Chúa như “Kẻ Trộm” tinh khôn,
Khó ai biết được sự khôn ngoan Ngài;
“Cắp đi” báu vật đó đây,
Người nhà không thể biết ngày giờ đâu.

NHỮNG THÁNH ĐỒ ĐƯỢC VINH HÓA-


Thánh đồ chói sáng lạ thường,
Do đâu áo trắng họ cùng mặc đây?
Làm sao họ được lên ngai,
Trong ngày vĩnh cửu quyền oai vô cùng?
-

BƯỚC THEO ĐƯỜNG LỐI CHÚA-
Chúa ơi, hướng dẫn đường con,
Tuân theo qui luật vẹn toàn lòng son,
Xin ban ân điển đầy tròn,
Am tri, thực hiện càng hơn ý Ngài.

THÁNH LINH VÀ LINH CỦA TÍN ĐỒ


Tri thức bị thiếu hụt nhiều nhất giữa vòng các tín đồ ngày nay là tri thức về sự hiện hữu và chức năng của nhân linh. Nhiều tín đồ không biết rằng có một linh, ngoài tâm trí, tình cảm và ý muốn của họ. Thậm chí sau khi nghe rằng có một linh bên trong con người, hoặc họ nghĩ rằng tâm trí, tình cảm hay ý muốn của họ là linh, hoặc họ bối rối và không biết linh mình ở đâu. Sự thiếu hiểu biết này là một vấn đề rất nghiêm trọng. Vì cớ điều này, các tín đồ không biết cách hợp tác với Đức Chúa Trời, kiểm soát chính mình và chiến đấu chống lại Satan, vì cả ba vấn đề này đều đòi hỏi phải có công tác của linh.