Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

Bị Đóng đinh đối với thế giới tôn giáo

“Nhưng về phần tôi, tôi quyết hẳn chẳng khoe khoang gì, chỉ khoe khoang về thập tự giá của Chúa chúng ta là Jêsus Christ đó thôi; vì nhờ thập tự giá ấy thế giới đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế giới cũng vậy”(Ga-la-ti 6:14).

Thật thú vị khi ghi nhận cách đặc biệt, trong đó vị sứ đồ nói về thế giới ở đây. Từ ngữ nầy là một thuật ngữ rất toàn diện, và bao gồm một lượng rất lớn. Ở đây Paul được hạ xuống đến tinh thần của sự việc. Bạn ghi nhận  bối cảnh. Thật là tốt cho chúng ta đánh giá nó. "Đến đỗi chính họ, là những kẻ chịu cắt bì, cũng không giữ luật pháp đâu; duy muốn anh em chịu cắt bì, hầu được khoe khoang trong xác thịt của anh em thôi" ( câu 13 ).

Sự hiệp nhất của Hội Thánh

Sự hiệp một theo Kinh Thánh và tội lỗi của sự chia rẽ

Chúa Giê-su của chúng ta đã trở thành người không chỉ để mang lại sự sống của Đức Chúa Trời và thể hiện tình yêu của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Chúa cũng có một mong muốn lớn lao là tất cả mọi người tin Chúa cũng phải hiệp làm một.

Chúa đã cầu nguyện cho điều này trong Giăng 17:20-23: "Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ ở trong chúng ta, đặng để cho thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương Con".

Sự cất lên của người đắc thắng trong thời tận thế

traidaumuaSự cất lên là sự kiện mà các người còn đang sống được Đức Chúa Trời mang đi khỏi mặt đất để đến với Ngài. Chúng ta, những Cơ Đốc nhân (Ky-tô hữu) đang sống trong thời kỳ cuối cùng này, sẽ có một cơ hội được cất lên với Chúa mà không phải nếm qua cái chết, nếu chúng ta đủ tiêu chuẩn cho điều đó.

Khải Huyền 12:5: "người sanh một con trai, con trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc; đứa trẻ ấy được cất lên đến Ðức Chúa Trời, và nơi ngôi Ngài". Chỗ này Khải Huyền nói rất rõ về sự cất lên. Và đây là sự cất lên đến trước ngôi của Đức Chúa Trời. Sự cất lên có nhiều loại khác nhau, nhưng để đơn giản hóa, hôm nay chúng ta chỉ nói về hai loại của sự cất lên, mà nó có liên quan đến tín đồ chúng ta. Một số chỗ khác trong sách Khải Huyền nói về sự cất lên, mặc dù không sử dụng từ "sự cất lên".

Sự giàu có không dò được của Chúa Cứu Thế trong sách Đa-ni-ên-2

Chương 4 - Chủ quyền của Đức Chúa Trời và sự phát xét của Ngài dành cho vua Nê-bu-cát-nết-sa

Trong Hội Thánh, vương quốc Ngài, trong nhà của Chúa, chỉ một mình Chúa là Vua và Đầu. Vì Nê-bu-cát-nết-sa đã không hiểu nguyên tắc này nên Đức Chúa Trời đã sửa trị ông một cách triệt để (chương 4).

Sự giàu có không dò được của Chúa Cứu Thế trong sách Đa-ni-ên-1

Chương 1 – Lời mở đầu

Đối với thời gian này, chúng ta không chỉ muốn đến các buổi nhóm và nghe các thông điệp, mà còn muốn cầu nguyện với nhau càng nhiều càng tốt. Chúng ta cần phải cầu nguyện nhiều để Chúa hiện ra với tất cả chúng ta và nói với chúng ta thông qua sách Đa-ni-ên. Cho nên, chúng ta hãy dâng thật nhiều nhũ hương trước bàn thờ dâng hương bằng vàng.

Trong hội nghị chúng ta sẽ không xem xét mọi chi tiết trong sách Đa-ni-ên được. Chúng ta cũng không ở đây để nghe một số điều gì đó về các điều tiên tri trong sách này. Thấy và hiểu điều mà Chúa muốn làm ngày nay, thật quan trọng đối với chúng ta, chứ không phải những điều mà Ngài đã làm trong quá khứ.

Con Đường của Sự Sống cho việc Xây Dựng Nước Đức Chúa Trời

Chia sẻ 1: Làm mới tình yêu đầu tiên của chúng ta cho vị Vua-Cứu Rỗi của mình

I. Chúa đã hoàn toàn dâng chính mình là vị Vua-Cứu Rỗi trong tình yêu thương cho chúng ta

Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết (Rô-ma 5:8).
Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhơn những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh (1 Phi-e-rơ 2:24).
Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:25).

Vương quốc các tầng trời đã đến gần!

himmelNhững lời trong quyển sách này được đặc biệt hướng tới các người trẻ tuổi và cho chúng ta một ý thức sâu sắc về mong muốn và kế hoạch của Đức Chúa Trời đối với chúng ta ngày nay - sự đến của vương quốc các tầng trời trên trái đất. Đây cũng là bí mật của sách Phúc Âm Ma-thi-ơ, là Phúc Âm về vương quốc Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su muốn là Vua của chúng ta và đang ngày nay xây dựng vương quốc Ngài trên trái đất.

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Không có nơi nào dành cho bất kỳ người làm đầu nào-

Các thánh đồ thân yêu - Với niềm đam mê tôi chiêm ngưỡng những gì con người cố gắng tạo tác cách khéo léo để làm cho Chúa. Hình như chúng ta không giao thác mình cho Ngài, hoặc bằng cách nào đó cảm thấy chúng ta có thể làm những điều tốt hơn để mang lại sự biểu hiện đầy đủ nhất cho nếp sống Thân Thể thuộc linh. Tôi hoàn toàn tin cậy mô tả của ông T.A. Sparks về những gì thực sự xảy ra ngay sau khi Ngài thăng thiên -

Điều huyền nhiệm của mọi thời đại: Đấng Christ trong anh em, niềm hy vọng về sự vinh hiển--2,

Phần 3

Làm quen với Đấng Christ sống trong chúng ta

Kẻ thù rất xảo quyệt. Hắn muốn mối quan hệ của chúng ta với Đấng Christ hằng sống chỉ là tôn giáo, chỉ là hình thức bề ngoài hay giáo lý. Kết quả là: Khi đến với lời hằng sống của Kinh Thánh, nhiều người trong chúng ta bị rơi vào sự diễn giải Kinh Thánh: Chúng ta muốn biết điều này điều nọ có nghĩa là gì và chỉ nói về những điều đó thôi. Cuối cùng, chúng ta hiểu biết nhiều, tuy nhiên khi liên quan đến việc biết hiện thực của Đấng Christ, chúng ta không thể nói là chúng ta quen biết Ngài. Đức Chúa Trời không có ý định ban cho chúng ta thật nhiều hiểu biết khách quan về Đấng Christ, mà Ngài muốn chúng ta quen biết Đấng Christ hằng sống, có mối quan hệ sống với Ngài, giao tiếp với Ngài mỗi ngày và sống trong sự thông công với Ngài. Tất cả các sứ đồ đã biết Ngài theo một cách sống động. Chúng ta không nên tự bào chữa rằng: "Nhưng Chúa ở giữa họ, họ có thể thấy và chạm đến Ngài". Với chúng ta thì sao? Ngày nay Ngài còn gần chúng ta hơn nữa, Ngài đang sống trong anh em! Ai có thể gần anh em hơn là Đấng Christ trong anh em? Tất cả chúng ta phải quyết lòng muốn kinh nghiệm Đấng Christ hằng sống trong chúng ta theo cách chủ quan, muốn kinh nghiệm Ngài mỗi ngày - và còn nhiều hơn thế: biểu lộ Ngài, vì đó là sự ấn định cho chúng ta!

Điều huyền nhiệm của mọi thời đại: Đấng Christ trong anh em, niềm hy vọng về sự vinh hiển--1

Quyển sách này muốn truyền đạt cho người đọc một ấn tượng sâu sắc về mong muốn của Chúa trong Lời của Ngài và giúp tất cả chúng ta kinh nghiệm được hiện thực của điều huyền nhiệm tuyệt vời này: Đấng Christ trong chúng ta, niềm hy vọng về sự vinh hiển. Đồng thời làm trỗi dậy trong chúng ta một khao khát sâu sắc: quen biết Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta, trong sự giàu có không thể dò thấu được của Ngài và nắm bắt sự giàu có đó

Phần 1

Nhận biết Đấng Christ hằng sống

Đời sống đắc thắng

1. Đời sống của Đấng Christ

Khi Đấng Christ còn sống ở thế gian, Ngài đã sống một đời sống hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời. Ngài chẳng hề yêu thế gian, không làm và nói theo ý riêng của mình. Không một cám dỗ nào có thể thắng được Ngài. Ngài đã hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời cho đến chết. Đó là cuộc đời của Đấng Christ.

Còn cuộc sống của chúng ta thì như thế nào? Chúng ta đã bao giờ tự hỏi mình rằng chúng ta có hoàn toàn vâng theo lời Đức Chúa Trời không? Không. Chúng ta có làm theo ý mình không? Có chứ. Chúng ta không hề phạm tội? Có, thậm chí nhiều lần. Chúng ta không yêu thế gian? Chúng ta không yêu thế gian lộ liễu nhưng lại kín đáo. Và ai không bao giờ bị lung lay bởi cám dỗ? Chẳng có ai cả. Tại sao vậy anh chị em? Theo Kinh Thánh thì một Cơ Đốc nhân không nên như thế! Nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta không làm được điều đó. Mặc dù đã trở thành Cơ Đốc nhân được nhiều năm rồi, chúng ta có đạt đến tiêu chuẩn này không? Chúng ta ăn năn thường xuyên và thậm chí khóc cho chính mình nhiều lần! Sự chiến thắng ở đâu?

NGHIỆN UỐNG RƯỢU GIÁNG SINH


Nhà nghiên cứu Trần Đình Tâm có bài nghiên cứu rất có giá trị chứng minh rằng ngày 25 tháng 12 không phải là sinh nhật của Chúa Jêsus. Chúa đã không được sinh ra vào tháng 12 dương lịch mà phải đã sinh ra vào khoảng ngày 15 tháng 9, năm thứ 3 T.C. theo dương lịch (1).

 

Ngày 25-12 năm 354 S.C. là ngày mà lần đầu tiên Hội Thánh chung đã cử hành lễ giáng sinh của Chúa Jêsus trong nhà thờ.

 

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

Sự ấn định dành cho loài người: Vui hưởng Đức Chúa Trời là sự sống

diebestimmung

Từ trong bản chất, con người khao khát được vui hưởng 


"Đoạn, CHÚA, Đức Chúa Trời tạo một khu vườn tại Ê-đen, ở về hướng Đông, và đặt con người mà Ngài vừa dựng nên vào đó" (Sáng Thế Ký 2:8).

Hầu như ai cũng biết về việc Chúa tạo dựng nên loài người như sách Sáng Thế Ký mô tả. Một số người vẫn coi nó như là một câu chuyện cổ tích được nghe từ lớp học Kinh Thánh ngày chủ nhật. Tuy nhiên, hầu như không ai nhận ra điều bí mật ẩn đằng sau những lời trong Sáng Thế Ký 2:8. Câu này chỉ cho chúng ta biết Đức Chúa Trời tạo ra con người để làm gì. Con người nên sống ở Ê-đen và thưởng thức tất cả những gì có ở đó. Điều này có nghĩa là sự ấn định dành cho chúng ta là được hưởng thụ; chính cảm nhận bên trong và kinh nghiệm của chúng ta đã xác nhận điều này. Chúng ta thật sự khao khát được hưởng thụ. Vì nếu có ai đó lấy đi tất cả những gì có thể thưởng thức được khỏi thế giới này thì chúng ta sẽ ra sao? Chúng ta sẽ chết vì chán nản và buồn bã! Cuộc sống mà không có bất kỳ sự hưởng thụ nào thì không thể tưởng tượng được! Nó sẽ làm cho cuộc sống con người trở nên không thể chịu đựng nổi!

CHỈ ĐỊNH JÊSUS LÀ CON ĐỨC CHÚA TRỜI


Danh kép của Chúa chúng ta là Jêsus-Christ rất có ý nghĩa. Christ nói về thần tánh và Jêsus nói về nhân tánh của Ngài. Theo nguyên văn Hi lạp, 1Ti-mô-thê 1:15 chép, “Christ Jêsus đã bước vào thế giới…”. Câu nầy nói Christ là Đức Chúa Trời đã hoá thân thành con người Jêsus. Nhưng con người Jêsus có trở thành Đức Chúa Trời không? Trong bài nầy tôi sẽ luận giải Jêsus được trở thành Con Đức Chúa Trời.

Rô-ma 1;3-4 chép, “Tin Lành ấy luận về Con Ngài, theo xác-thịt thì sanh ra bởi dòng-giống Đa-vít,  còn theo Linh của sự thánh-khiết, thì nhơn sự từ kẻ chết sống lại đã được chứng minh cách có quyền là Con Đức Chúa Trời, tức là Jêsus Christ, Chúa chúng ta”.

Việc xây dựng của Đức Chúa Trời

Việc Chúa muốn xây dựng Hội Thánh không phải là một ý tưởng mới nảy sinh của Chúa vào ngày lễ Ngũ Tuần khi Chúa thấy có nhiều Cơ Đốc nhân, là những người được cứu, từ bỏ tội lỗi và quay trở lại với Chúa, rồi Chúa mới nghĩ đến chuyện phải làm gì với các Cơ Đốc nhân này; nên lập ra các buổi nhóm để các Cơ Đốc nhân đến tham gia rồi từ đó hình thành các Hội Thánh cho Cơ Đốc nhân. Không phải như vậy đâu.Thật sự, Đức Chúa Trời đã có kế hoạch xây dựng Hội Thánh từ trước các thời đại rồi. Trước khi tạo dựng thế giới, trong lòng Đức Chúa Trời đã muốn có Hội Thánh. Đây là một điều tuyệt vời. Ngợi khen Chúa.

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

Tôn giáo chết hay Đức Chúa Trời hằng sống

Rượu tà dâm của Ba-by-lôn


Hỡi các bạn thân yêu,

Một người say rượu không có khả năng phân biệt. Với người, tất cả chỉ là mây mù và nhầm lẫn. Và đây là một sự việc nghiêm trọng. Bạn chú ý những câu Kinh thánh sau -

"Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng:  Khi nào vào hội mạc, ngươi và các con trai ngươi chớ nên uống rượu hay là uống vật chi có tánh say, e phải chết chăng: - ấy là một mạng lịnh đời đời, trải các thế đại,  hầu cho các ngươi được phân biệt điều thánh và điều chẳng thánh, sự khiết và sự chẳng khiết,  và dạy dân Y-sơ-ra-ên các mạng lịnh mà Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền dặn cho" (Lê vi Ký 10:8-11 )