Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

CÁC CẤP ĐỘ SỰ MẶC KHẢI TRONG KINH TÂN ƯỚC

Green Grapes on the Vine Stock Image


Phao-lô nói, “Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tưởng như con trẻ, đoán như con trẻ…” (1 Cor. 13: 11.

Tôi nghe nhiều thông tin nói rằng bên các quốc gia tây phương các giáo viên dạy cho nhà trẻ phải có bằng cấp tiến sĩ (?). Còn tại nước Việt chúng ta, giáo viên nhà trẻ chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông. Dưới sự che phủ của huyết Chúa, tôi không ngạo mạn khi nói rằng có ba bốn loại tác gia, hoặc ba bốn loại giáo sư thần thượng chép lại sự mặc khải cho chúng ta để hình thành bộ Kinh điển Tân ước. Họ đều được Đức Chúa Trời hà hơi, cảm thúc viết ra kinh văn ở các mức độ khác nhau do khả năng và ân tứ thuộc linh của họ. Tôi không có ý hỗn láo hạ thấp ai hay mù quáng tôn sùng ai. Họ là công cụ, là bình chứa của Đức Thánh Linh. Chúa dùng mực độ, ân tứ của họ để chép lại những cấp độ sự mặc khải thần thượng khác nhau của Ngài. Chúng ta nên kính trọng các tác gia Kinh thánh nầy.

Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

Người thờ phượng thật

tho phuong that

Chúa đã gọi chúng ta ra khỏi tất cả mọi điều cũ để cùng đi với chúng ta một bước tiến quyết định. Đức Chúa Trời hằng sống muốn chỉ cho chúng ta thấy cách mà chúng ta, dân của Ngài, phải thờ phượng Ngài như thế nào. Vì chỉ mình Ngài là Đức Chúa Trời và chúng ta, tạo vật của Ngài phải thờ phượng Ngài theo cách mà Ngài đẹp lòng.

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

Tổng Luận Về Hòm Giao ƯớcThưa quí độc giả,
Đây là bài thứ tư về hòm giao ước. Đây là 
quan điểm của riêng tôi. Admin Thehemoi


Thông tin về sự khám phá hòm giao ước trong chân đồi Gogotha, dầu có chân xác hay giả dối, cũng đều làm cho con dân Chúa tỉnh thức về ngày tái lâm của Ngài. Nhơn dịp nầy tôi muốn có đôi lời tương giao về hòm giao ước.

HÒM GIAO ƯỚC Ở ĐÂU NGÀY NAY?


 Một vấn đề thường gây sự tò mò cho những người nghiên cứu về thời kỳ sau cùng có liên quan đến việc dân Do Thái xây dựng lại đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, đó là Hòm Giao Ước (ark of The Covenant). Hòm Giao Ước từng được đặt trong nơi chí thánh của đền tạm thời Môi-se và nơi chí thánh trong đền thờ do vua Sa-lô-môn xây cất, hòm Giao Ước được xem là vật linh thiêng của người Do Thái. Ngày nay, đền thờ tại Giê-ru-sa-lem không còn nữa, Kinh Thánh cho biết đền thờ sẽ được xây lại trong thời kỳ sau cùng. Nan đề được nêu ra là: đền thờ thì phải có hòm Giao Ước trong nơi chí thánh, thế nhưng ngày hôm nay, người ta cho rằng hòm Giao Ước đã bị thất lạc và không ai biết chắc nó ở đâu, cũng có những giả thuyết cho rằng hòm Giao Ước được giấu ở một nơi bí mật, để chờ thời điểm thích hợp sẽ được đem ra trưng bày. Đâu là sự thật?