Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

HỌC TẬP TIN CẬY MỘT MÌNH ĐỨC CHÚA TRỜI

Tulip flowers garden in spring background or pattern Royalty Free Stock Photo

Vì đã được lựa chọn, xức dầu, huấn luyện và chứng thực nên David được Saul đánh giá rất cao. David được biểu lộ cách khác thường giữa vòng dân Đức Chúa Trời. Các chiến thắng của ông trong chiến trận đem lại cho ông sự khen ngợi công khai. Đã từng là người vác khí giáp của vua, bây giờ David được xếp vào hàng ngũ một số ít người ngồi với Saul và ông trở nên con rể của vua bởi cưới con gái vua, Michal. Mặc dù David vẫn còn trẻ nhưng Saul đã đặt ông trên các chiến sĩ (1 Sam 18:5). David đã cư xử khôn ngoan và có sự hiện diện của Chúa (c.14). Chắc chắn ông được mọi người tôn trọng và đánh giá cao.

DAVID ĐƯỢC CHỨNG THỰC – ĐƯỢC LỰA CHỌN, XỨC DẦU, HUẤN LUYỆN VÀ THỬ NGHIỆM

Bees on spring flowers Royalty Free Stock Photos
Sau khi xem xét kinh nghiệm của Saul, chúng ta có thể cảm thấy rằng không có cách nào trốn thoát khỏi con dốc trơn trượt của tôn giáo. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một phương cách. Cuộc đời của Saul là một sự cảnh báo cho chúng ta. Bây giờ, một người khác khải thị điều Đức Chúa Trời theo đuổi. Trong David chúng ta nhìn thấy rằng chính Đức Chúa Trời là phương cách của chúng ta.

SAUL--- SỰ THIẾU HỤT CỦA TÔN GIÁO

 Original Watercolor - Flowers Stock Photography
Trong ba ngàn năm qua, Saul đã bị nêu ra như một “vị vua xấu” kế bên David là một “vị vua tốt”. Tuy nhiên, những người nghĩ Saul là xấu phải đọc ký thuật của Kinh Thánh vì Saul thật sự khá tốt. Phải, ông đã cố săn lùng và giết David, nhưng khi được xức dầu, ông có một khởi đầu rất tốt: ông được ban cho một tấm lòng mới, Đức Linh đến trên ông và ông dũng cảm chiến đấu chống lại kẻ thù của Israel. Ông không phải là một người kinh khủng nhưng lại có một kết cuộc bi thảm. Làm thế nào ông đã thất bại trong việc thỏa mãn lòng Đức Chúa Trời

SỰ CHUẨN BỊ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI- MỘT NGƯỜI NỮ, CON TRAI BÀ VÀ MỘT VỊ VUA

 Beautiful garden flowers Stock Photo

Trong thời các thẩm phán, tình trạng giữa vòng con cái Israel đã sa ngã đến mức rất thấp. Các thầy tế lễ thất bại, các thẩm phán thất bại và dường như không có một tiên tri nào mà Chúa có thể sai đi phát ngôn cho Ngài. Trong thời kỳ đen tối đó, chứng cớ của Chúa giữa vòng dân Ngài rất yếu. Chi phái Benjamin hầu như bị tiêu diệt bởi các chi phái khác. Đức Chúa Trời đã cho phép tình trạng rối loạn này tiếp diễn trong một thời gian dài. Tuy nhiên, sau khoảng 450 năm (Công. 13:20), Đức Chúa Trời đã sẵn sàng thay đổi thời đại

Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

Một Bối Cảnh Đen Tối

Mountains in Spring, Andalusia, Spain. Stock Photography

Một trong những cái tên vĩ đại nhất trong Kinh Thánh là David, vua Israel. Hầu hết mọi người đều biết thể nào khi còn trẻ ông đã đối mặt với Goliah, và nhiều người đánh giá cao các thi thiên ông đã viết. Thật ra, ông đã viết Thi Thiên 23, thi thiên nổi tiếng nhất trong Kinh Thánh. Ông có các lỗi lầm và đã phạm một số tội trọng, nhưng sứ đồ Paul bảo chúng ta rằng David là một người vừa lòng Đức Chúa Trời (Công 13:22) và một người phục vụ thế hệ của chính mình (Công 13:36). Mặc dù ông đã làm một số điều kinh khủng mà ông đã phải trả giá đắt, nhưng David vẫn có thể phục vụ thế hệ của mình bằng cách làm vừa lòng chính Đức Chúa Trời.

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

Chức Vụ Và Ân Tứ

Image result for pictures of flowers

Chữ “chức vụ” (ministry- 2 Cor. 4:) có nghĩa là sự cung ứng, sự phục vụ, tiếng Anh là ministration. Chức vụ không ngụ ý chức tước hay chức quyền quản nhiệm trên hội thánh, vì nhiều người có chức quản nhiệm hội thánh mà không có chức vụ tôi ngụ ý tại đây.

Giới Thiệu Đấng Christ Của Sự Khải Thị

Image result for flowers

Chỉ có một Đấng Christ, nhưng vì cớ các quan điểm khác biệt và sự nhấn mạnh khác nhau của các người hầu việc Chúa, nên dường như Đấng Christ đã bị chia ra thành nhiều Đấng Christ. Nếu một công nhân không thể bày tỏ cho kẻ khác một Đấng Christ mà Đức Chúa Trời khao khát giới thiệu, công tác của anh ta có lỗi lầm.

Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Chức Vụ Của Thời Đại

Kết quả hình ảnh cho hoa đẹp

Danh từ “chức vụ” có nghĩa đen là “sự cung cấp” chứ không phải chức tước, chức quyền gì.

Theo 1 Samuel 14:1-46, chúng ta thấy cách Giô-na-than chọn lựa con đường cho mình đi.

Sống trong sự tương giao với Đức Chúa Trời tam nhất

tho phuong that
Tại sao sau khi phục sinh Chúa lại nói với Ma-ri rằng: "Ta sẽ lên với Cha của Ta và Cha các ngươi; cùng Đức Chúa Trời của Ta và Đức Chúa Trời của các ngươi"(Giăng 20:17). Bởi vì bấy giờ Cha của Ngài đã trở thành Cha của chúng ta và Đức Chúa Trời của Ngài cũng đã trở thành Đức Chúa Trời của chúng ta.

Và tại sao Ngài nói với các môn đồ rằng Ngài sẽ rời bỏ họ? "Ta ra đi là tốt cho các ngươi; vì nếu Ta không đi, Đấng Yên Ủi sẽ không đến với các ngươi; nhưng nếu Ta đi, Ta sẽ sai Ngài đến cùng các ngươi" (Giăng 16:7). Chúa đã đi để Thánh Linh (Đấng Yên Ủi) có thể đến với chúng ta. Ngay sau khi thăng thiên, Ngài đã tuôn đổ Thánh Linh xuống.

Nhược Điểm Của Mọi Tín đồ

Kết quả hình ảnh cho hoa đẹpÔng Hudson Taylor (1832-1905), chủ tịch Hội truyền giáo Trung Hoa nội địa nói rằng, “mọi vĩ nhân của Đức Chúa Trời đều là người yếu đuối”.

·       Nhược điểm của Moses là tính nóng giận. Vì nóng giận, ông giết người Ai-cập, đập hai bảng đá, đập vầng đá lần thứ hai thay gì phải nói với nó. Đức Chúa Trời biến đổi ông ra người khiêm nhu nhất trên trái đất- Dân 12:3.

Khước Từ Lắng Nghe Lời Nói Xấu

Kết quả hình ảnh cho hoa đẹp

Anh em biết lời nói xấu lan tràn nhanh chóng. Muốn bảo vệ hội thánh mình, anh em không nên nghe đến lời đó. Lắng nghe lời nói xấu như tiếp nhận của ăn cắp, nó làm cho anh em mắc trọng tội.

Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

Tiếng nói của các tiên tri –6

Image result for photo of flowers

Tiếng nói của Jeremiah (tiếp theo)

"Họ … cũng chẳng rõ lời của các tiên tri mà người ta đọc mỗi ngày sa-bát" (Công. 13:27).

Các nguy cơ của tự kỷ quan tâm