Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

SAY MÊ LỜI CHÚA      Vào thế kỷ 18, tại một ngôi làng nhỏ nước Anh có một cô gái tên Mary Jones rất ham thích học hỏi Lời Chúa. Thời đó Kinh Thánh còn rất hiếm hoi và đắt giá. Cả làng cô sống chỉ có một quyển Kinh Thánh duy nhất, người chủ của nó lại ở cách nhà Mary đến hai cây số. Mary rất nghèo, nhưng vì yêu mến lời Chúa, cô quyết định để dành tiền mua một quyển cho riêng mình.

SÁCH KHẢI THỊ--BÀI 5 a


 SG7TrumpC.jpg (19323 bytes)

ÂM THANH CỦA 7 CÂY KÈN

(Khải Huyền 8:6-11:19)

Bảy thiên sứ cầm bảy cây kèn đương sửa soạn thổi.” (Khải Huyền 8:6)

I. TIẾNG KÈN THỨ NHẤT:

(Khải Huyền 8:7)

Vị thứ nhất thổi lên, liền có mưa đá và lửa pha với huyết tung xuống đất; một phần ba đất bị cháy, một phần ba cây cối bị cháy, và mọi thứ cỏ xanh cũng bị cháy.”

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

SÁCH KHẢI THỊ--BÀI 3

Hình 24 trưởng lão


TẦM NHÌN VỀ NGAI VÀNG

(Khải huyền 4:1-5:14)

I. Những điều phải xảy ra:

(Khải huyền 4:1)

"Sau việc ấy tôi đã thấy, kìa, có một cái cửa mở ra trên trời, và tiếng thứ nhứt mà tôi đã nghe như tiếng kèn nói với tôi kìa, lại nói rằng: “Hãy lên đây, ta sẽ chỉ cho ngươi những điều về sau cần phải xảy đến!” Dựa trên các từ ngữ "những điều cần phải xảy ra" trong 4:1, một số người nói rằng những điều trong chương bốn và năm đã chưa được ứng nghiệm bởi vì chúng liên quan đến những điều sẽ xảy ra tại thời điểm mà hội thánh sắp được cất lên, vào lúc Chúa trở lại. Đây là một giải thích rất phổ biến, tuy nhiên, với lời giải thích này rõ ràng là có 8 vấn đề sau đây:

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Đức Thánh Linh, thập tự giá , Hội thánh, và sự tái lâm của Chúa Giêsu
Chủ đề là "Đức Thánh Linh, thập tự giá, Hội thánh, và sự tái lâm của Chúa Giêsu". Đối với phần đầu tiên, Đức Thánh Linh và thập giá, chúng ta có thể thấy rằng một trong những câu hỏi lớn và bao gồm trước mắt là, sự bảo đảm các quyền lợi của Đức Chúa Trời trong vũ trụ cho Ngài. Đức Chúa Trời, như là đối tượng tối cao và duy nhất của tất cả các sự tôn thờ hoặc đang thờ lạy-; sự vi phạm vào thế giới này đã được tạo ra do ý muốn và tư tưởng khác, để phân chia sự thờ phượng đó, cướp Đức Chúa Trời về điều đó, một tranh chấp về quyền lợi duy nhất của Đức Chúa Trời trong vũ trụ, một cuộc nổi dậy lên đến các từng trời, trên những đám mây để được bình đẳng với Đấng Chí cao về phần của một kẻ, Lucifer, mang lại sự sụp đổ của mình và sự ném ra khỏi thiên đường của một tập thể "các thiên sứ không giữ nguyên vị mà lìa bỏ chỗ ở riêng mình" và bây giờ, chúng ta được cho biết về họ ,"Ngài đã dùng xiềng xích đời đời mà giam cầm chúng trong nơi tối tăm cho đến cuộc xét đoán của ngày lớn kia", chúng ở trong xiềng xích cho đến diệt vong và bóng tối đời đời: sự tái xuất hiện kẻ đó trên trái đất này, và tấn công thành trì của Đức Chúa Trời trong hồn của con người, và do đó phân chia quyền lợi của Đức Chúa Trời, sự thờ phượng Đức Chúa Trời, và đảm bảo sự công nhận, thừa nhận, sự vâng lời, do đó cả thờ phượng nữa. Sau đó, trải qua các thời đại, hai Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời thật và thần của thế giới này – đức chúa trời giả; hai sự tôn thờ, sự thờ phượng Đức Chúa Trời và sự thờ phượng kẻ khác này, dưới nhiều hình thức, bởi nhiều hệ thống, trong các phương cách khác nhau, nhưng luôn luôn có một điều phía sau là, cướp lấy từ Đức Chúa Trời, phân chia quyền lợi với Đức Chúa Trời. Nó được thực hiện như thế nào thì không quan trọng bao nhiêu, nó luôn luôn được thực hiện theo cách có sự tính toán rất kỹ để đạt thành công.