Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

GOD'S LOVE

NGÀY CỦA CHÚA

Cơn đại nạn
Trong Kinh thánh từ ngữ “ngày” được hiểu là một ngày có 24 giờ, hoặc một thời kỳ (Giăng 11:17), hoặc một thời đại ( I Cor. 6:2)

I Cor. 4:3-5 chép, “Nhưng về phần tôi, hoặc bị anh em xét đoán, hoặc bị người khác xét đoán, tôi đều coi là rất nhỏ; đến như chính tôi cũng chẳng tự xét đoán mình nữa... Đấng xét đoán tôi, ấy là Chúa. Vậy, chớ nên xét đoán gì sớm quá, hãy đợi Chúa đến,”
Câu “hoặc bị người khác xét đoán”, nên sửa lại theo nghĩa đen là, “tôi bị xét đoán bởi anh em hay bởi ngày của con người”.

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

CHỚ YÊU BẰNG LỜI NÓI VÀ LƯỠI  Nhiều năm trước, đôi vợ chồng trẻ nọ đã thuật lại câu chuyện về một góa phụ già nua không còn ai thân thiết. Bà cụ ở cạnh nhà họ và hai người thường mời bà qua dùng chung bữa tối. Vào một buổi chiều lạnh giá của Bắc Âu, người vợ thấy bà cụ đẩy xe rác tới bãi rác của khu phố, nhưng không thấy bà quay về. Hai vợ chồng bắt đầu lo lắng và thu xếp công việc để đi tìm bà.

Có Chúa dẫn đường (qua Biển Đỏ)


Click to View
  
Ngày xưa có Chúa dẫn đường
Lòng từ Thiên Chúa yêu thương còn hoài
Áng mây, trụ lửa đêm ngày
Nhắc ta ghi nhớ nghĩa này chẳng quên
Số dân người Israel
Bị làm nô lệ bốn trăm ba mười
Bấy năm thảm khổ nhất đời
Giê-hô-va Đức Chúa Trời xót thương

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

SÁCH KHẢI THỊ -BÀI --6

Con Rồng Đỏ


Ba Ngôi Satan

I. Dấu hiệu lớn
(Khải Huyền 12:1-6)
Khi một dấu hiệu được tiết lộ, nó làm cho người ta biết những gì sẽ xảy đến. Bắt đầu từ Khải Huyền 12:1, sứ đồ Giăng nói tiên tri một lần nữa bởi vì 10:11 nói, "Ngươi còn cần phải nói tiên tri về nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng, và nhiều vua". Tiếp sau Khải Huyền 11:15-18, chúng ta thấy tình hình sau khi nghe tiếng kèn thứ bảy. Do đó, Khải huyền 12:1 đến 22:21 là việc ông nói tiên tri một lần nữa, nó bổ sung phần đầu tiên (chương sáu đến chương mười một). Chương 6 đến 11 cung cấp đề cương, sắp xếp theo thứ tự, trong khi chương 12 đến 22 cung cấp các chi tiết.

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

SÁCH KHẢI THỊ--BÀI 5 b


Thiên sứ xông hương

VII. Các khải tượng chèn vào giữa kèn thứ sáu và kèn thứ bảy 

A. Một thiên thần mạnh mẽ

(Khải Huyền 10:1-7)

1. Khải Huyền 10:1

"Đoạn, tôi đã thấy một thiên sứ mạnh mẽ khác từ trời xuống, mình mặc đám mây, đầu đội mống, mặt như mặt trời, chơn như trụ lửa."