Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

ĐỒNG ĐI VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI-Đồng đi trong đức tin với Chúa,
Thiên đàng hành trình đó tất chung,
Hai cây gậy trượng đỡ nâng,
Đường đi vui thỏa an toàn biết bao
-
Trải sa mạc dãi dầu nóng gió,
Thiên dân mù xiêu tó lạc đường,
Chúa là Hướng Đạo tình thương,
Nên tôi không gặp tai ương, lạc lầm.
-
Cạm bẫy, hiễm nguy nằm bên lối,
Âm ti, dân thế giới chặn đường,
Bởi niềm tin chinh phục luôn,
Tay Ngài hùng mạnh vẫn thường chở che.
-
Trong hoang mạc khó bề ăn uống,
Đức Chúa Trời cấp dưỡng không thôi,
Liệu toan vật tốt rộng rời,
Hồn tôi thoát khỏi những hồi thiếu ăn.
-
Với Chúa dịu ngọt hằng liên đới,
Tôi tự do sống bởi quyền Ngài,
Đau buồn, sầu khổ tỏ bày,
Tình yêu Ngài khải thị hoài cho tôi.
-
Lời thân ái tuyệt vời truyền đến,
Khi tâm linh tôi biến thoái rồi,
Găp Ngài hồn được phục hồi,
Hết buồn mà lại hát lời ngợi tôn.
-
Tôi tiếc chuyện trò toàn thế tục,
Về thú vui đời thật mau qua,
Đồng đi với Chúa hoan ca,
Ngài là Hướng Đạo cũng là Bạn thân.
Minh Khải cảm tác 11-6-2016-
(theo nguồn của John Newton)