Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2016

KINH THÁNH CAO QUÝ!


Kinh thánh cao quý, kho tàng vĩ đại!
Lời Đức Chúa Trời bày tỏ cho ta,
Mọi cần nhu cho cuộc sống bao la:
“Thực phẩm, thuốc men, khiên che, gươm bén”;
Thế nhân chê ta nghèo đừng hổ thẹn,
Có kinh thánh rồi ta chẳng cần chi.
-
Thức ăn Người khách lạ thế giới ni,
Nơi hồn đói khát ta nay vui hưởng,
Sự cực kì phong phú Chúa ban xuống,
Ta không chán ngán dù hưởng dẫy đầy,
Về Jesus Christ Đấng chết xưa nay,
Ngài là thức ăn, thức uống sung mãn.
-
Khi đức tin ta yếu suy, bệnh hoạn,
Hay lúc sa-tan đầu độc trí năng,
Lời thân ái hồi sinh ta chu toàn,
Thuốc chữa bệnh nơi đây ta tìm thấy,
Tìm đến hứa ngôn Ngài thành tín bấy,
Mỗi lời Chúa hứa ban sự chữa lành.
-
Trong giờ bị cám dỗ bước loanh quanh,
Sa-tan không có khả năng chế phục,
Vì lời kinh thánh an ủi đúng lúc,
Với ta là thuẫn đỡ rất quyền năng,
Kinh thánh là sự thật rất vững vàng,
Ta thoát tính hiểm độc của hắn mãi.
-
Lời hắn đe dọa ta nay đánh bại,
Khi biết sử dụng thanh gươm Thánh Linh,
Dễ dàng đẩy lùi hắn khỏi đường mình,
Sa-tan rất run sợ kinh văn thánh,
Là gươm chinh phục bầy quỷ hùng mạnh,
Gươm được rèn nên sắc bén tuyệt vời.
-
Ta ganh chi người bủn xỉn trên đời,
Luôn ôm ấp kho vàng thuộc về hắn ?
Ta thật khôn ngoan hơn hắn chắc chắc,
Hắn là kẻ nghéo, ta mới thật giàu,
Jesus ban cho lời thánh tối cao:
“Thực phẩm, thuốc men, khiên che, gươm bén”.
Minh Khải cảm tác theo nguồn của John Newton—
16-6-2016
-