Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

Tâm Linh Mới Mẻ

Lilac flowers Stock Photography

Trong bài nầy, chữ “linh” là tâm linh con người, còn chữ “Linh” là Linh của Chúa.
Trong sự mới mẻ của linh” (Rô ma 7:6)

BUỔI NHÓM VẬN DỤNG CÁC ÂN TỨ

Red dahlia flowers Royalty Free Stock Photography
Các ân tứ được tìm thấy trong mỗi hội-thánh địa phương thì khác nhau. Đức Chúa Trời ban cho các địa phương nào đó ân tứ nói tiên tri, những lời khải thị và những sự dạy dỗ. Đôi khi Ngài thêm [cho ân tứ] nói các thứ tiếng [lạ] và thông dịch các thứ tiếng [lạ]. Tại một số địa phương, Đức Chúa Trời chỉ ban cho các ân tứ giảng dạy chứ không ban cho các ân tứ phép lạ. Tại những địa phương khác thì Ngài vừa ban cho các ân tứ phép lạ vừa ban cho lời dạy dỗ. Chúng ta không thể bắt buộc Đức Chúa Trời phải làm gì trong hội-thánh. Tuy nhiên, nguyên tắc nhóm họp luôn luôn như nhau 

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

BỮA TIỆC PHÚC ÂM

Red flowers Royalty Free Stock Photography


Nhưng Ngài phán cùng người rằng: “Có người kia dọn một tiệc tối lớn, mời nhiều người.  Khi đến giờ dự tiệc, người sai đầy tớ đi nói với những kẻ được mời rằng: 'Mời đến, mọi sự đã sẵn rồi,'  Song hết thảy đồng một lời xin kiếu. Người thứ nhứt nói rằng: 'Tôi có mua một đám ruộng, cần phải đi coi; xin cho tôi kiếu.'  Kẻ khác rằng: 'Tôi có mua năm cặp bò, phải đi thử; xin cho tôi kiếu.'  Kẻ khác lại rằng: 'Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được.'  Đầy tớ trở về, trình việc đó cho chủ mình. Chủ nhà bèn nổi giận, bảo đầy tớ rằng: 'Hãy đi mau ra ngoài đường lớn nẻo hẻm trong thành phố, đem những kẻ nghèo khó, tàn tật, mù, què vào đây.'  Đầy tớ lại rằng: 'Thưa chủ, điều chủ truyền đã làm rồi, mà hãy còn trống chỗ.'  Chủ lại bảo đầy tớ rằng: 'Hãy ra ngoài đường cái và dọc hàng rào, mà ép người ta vào cho được đầy nhà ta.  Ta nói cùng các ngươi, chẳng ai trong những người đã được mời sẽ nếm tiệc tối của ta đâu” (Luca 14:16-24).

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

XƯỚNG DANH TÊN TUỔI TÍN ĐÔ

Yellow spring flowers Stock Photography

“Nhưng ở Sạt-đe ngươi còn có mấy tên không làm ô uế áo xống mình; họ sẽ mặc áo trắng mà đồng đi với ta, vì họ xứng đáng.  Kẻ đắc thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy, ta hẳn chẳng xoá tên người khỏi sách sự sống, nhưng ta sẽ thừa nhận tên người trước mặt Cha ta, cùng trước mặt các thiên sứ Ngài”(Khải thị  3:4-5).

ẢO VỌNG CỦA NGƯỜI TÍN ĐỒ

       Yellow flowers Royalty Free Stock Photography

“Lúc ấy có hai người đàn ông ở ngoài đồng, một được đem đi, một bị để lại; 41 hai người đàn bà xay cối, một được đem đi, một bị để lại” (Mathio 24:40-41).
“Nhưng nhằm ngày Lót ra khỏi Sô-đôm, thì trời mưa lửa và lưu hoàng diệt họ hết thảy. Ngày Con người hiện ra cũng một thể ấy” (Lu ca 17:29-30)..
“Vậy, lúc nào các ngươi cũng hãy thức canh và cầu nguyện, hầu cho ngươi đủ sức để thoát khỏi mọi điều phải xảy đến ấy và đứng nổi trước mặt Con người.”(Lu ca 21:36).


Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

NGƯỜI TÍN ĐỒ MẮC NỢ

Field of Flowers and Blue Sky Stock Images

“Hãy kíp hoà hiệp với kẻ nghịch ngươi đương khi ngươi đi đường với người, kẻo người nộp ngươi cho quan án, quan án giao ngươi cho nha dịch, mà ngươi phải bị bỏ tù chăng.  Quả thật, ta nói cùng ngươi, ngươi trả còn thiếu một đồng ăn sáu, cũng hẳn chẳng ra khỏi đó được” (Mathio 5:25-26).

BƯỚC VÀO NƯỚC CỦA ĐẤNG CHRIST

Blue flowers in the wild Royalty Free Stock Photography

“Đến như sự gian dâm và mọi sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, mới xứng hiệp thể thống của thánh đồ… Vì anh em biết rõ ràng điều nầy: vô luận kẻ gian dâm, kẻ ô uế, kẻ tham lam, là kẻ thờ hình tượng, đều không có cơ nghiệp gì trong nước của Đấng Christ và của Đức Chúa Trời” (Epheso 5:3,5).

CÔNG VIỆC CỦA XÁC THỊT

Lot of mold vegetables and fruits Stock PhotoA-đam, người cũ tỏ bày,
Khi ta sống thật trong ngày hôm nay,
Bông trái xác thịt gớm thay,
Phơi bày chất quỉ chẳng sai, chẳng lầm:
Độc thân có thể gian dâm,
Làm điều ô uế ngoài tầm kiểm tra,
Hiệp cùng phóng đãng là ba,
Việc làm thân thể sa đà xưa nay,
Rồi thêm chè chén, no say,
Năm điều thân hủ bại hay thích làm.
Tâm hồn sa ngã thường ham:
Giận hờn, thù oán, dị đoan, giành quyền,
Cạnh tranh, bè đảng liên miên,
Ghét nhau, cãi cọ sống riêng một mình.
Tín đồ suy nhược tâm linh,
Tôn thờ thần tượng ác linh lạc lầm,
Lại còn tà thuật tối tăm,
Giao thông các quỉ âm thầm không thôi.
Satan hòa lẫn thân người,
Hóa thành xác thịt sống đời tội ô.
Mười và sáu trái bẩn nhơ,
Phô bày ma quỉ sờ sờ ghê thay,
Bạn mong thắng xác thịt nầy?
Bước theo Linh Chúa hằng ngày mà thôi.
Con người xác thịt thiệt thòi,
Mất phần vương quốc Chúa Trời hứa ban./.


Minh Khải 14-10-2014
CHÍN TRÁI CỦA THÁNH LINH

Many kinds of vegetables Royalty Free Stock Photography


Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là thương yêu, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, nhân từ, lương thiện, trung tín, nhu mì, tiết chế;các sự đó không có luật pháp nào cấm được” (Galati 5:22-23)

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

NHỮNG NGƯỜI NAM MẠNH MẼ CỦA DAVID

 Colorful gerbera flowers Royalty Free Stock Image
Ký thuật về những người nam mạnh mẽ của David cung cấp một bức tranh tốt đẹp về các loại chức vụ khác nhau cần thiết cho nếp sống vương quốc được thiết lập trong hội thánh ngày nay (1 Cor 12:5). Mỗi một người nam mạnh mẽ này hoàn thành một điều gì đó, đại diện một phương diện của chức vụ, một “cánh đồng” trong đó chúng ta có thể phục vụ. Chúng ta cần một cánh đồng như vậy nếu muốn tăng trưởng. Nếu không có một cánh đồng thì không có cách nào được biểu lộ như một “người nam mạnh mẽ”, Vì Kinh Thánh ký thuật những điều rất cụ thể được những người nam mạnh mẽ này hoàn thành. Ngày nay chúng cần cần tác nhiệm theo cách sản sinh một phước hạnh cụ thể trong hội thánh. Mười một trường hợp của những người nam mạnh mẽ được đề cập cụ thể trong Kinh Thánh mô tả mười một cánh đồng phục vụ. Một nếp sống hội thánh trọn vẹn và có chức năng cần cả mười một cánh đồng này được kinh nghiệm và áp dụng vào những thời điểm khác nhau.

Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

Những Người Vợ Của David.

Red Tulip Flowers in the Spring Stock Images

Trong Ephêso, Paul ví mối liên hệ giữa Đấng Christ và hội thánh giống như mối liên hệ của vợ chồng (5: 22-32). Dựa trên điều này, nhiều học giả Kinh Thánh đã dạy dỗ rằng trong Cựu Ước nếu một người nam nào tượng trưng cho Đấng Christ thì vợ của người có thể là hình bóng về hội thánh. Thí dụ, Adam tượng trưng cho Đấng Christ và vì vậy Eve tượng trưng cho hội thánh– giống như Eve ra từ Adam khi ông bị đặt vào giấc ngủ, hội thánh cũng được sản sinh khi Đấng Christ được đặt vào trong giấc ngủ trên thập tự giá. Vì David tượng trưng cho Đấng Christ như Đấng thiết lập vương quốc Đức Chúa Trời nên tám người vợ của ông phải bày tỏ cho chúng ta đôi điều về hội thánh.

Nhà Đức Chúa Trời – Các Vật liệu, Thợ xây và Vị trí

Spring  road Stock Photo
David làm vua khi ông ba mươi tuổi và cai trị bốn mươi năm. Trong bảy năm đầu, ông chỉ là vua trên Judah, cai trị từ Hebron. Ngay sau khi trở thành vua trên cả Israel, ông đã chiếm thành Jebus, đặt tên lại là Jerusalem, và cai trị từ đó. Đó là một vấn đề lớn vì thậm chí torng cõi đời đời, Đức Chúa Trời vẫn cai trị từ một thành phố tên là Jerusalem. Cuối cùng, David chuyển hòm của Chúa đến Jerusalem và đặt nó trong lều tạm. Điều được gọi là thành của David, thành của vua, bây giờ trở nên thành của Đức Chúa Trời.

David Có Được Vương Quốc và Jerusalem

Scenic Road with Flowers Stock Photography
Đức Chúa Trời đã đem David qua nhiều kinh nghiệm học tập. David đã là một người chăn, được xức dầu và tự chứng minh  bởi việc đánh bại Goliath và “hàng vạn” quân của kẻ thù. Ông có sự chứng thực của dân chúng. Mặc dù ông dường như thích hợp làm vua trong mắt con người nhưng Đức Chúa Trời biết ông cần phải trải qua nhiều kinh nghiệm hơn như một người lánh nạn trong đồng vắng và thậm chí tại Philistine. Điều này đem David đến điểm sẵn sàng làm vua.

Đắc Thắng Để Đem Vương Quốc Đến

Spring Wild Flowers Stock Photos
Israel chiếm một mảnh đất rất nhỏ và trong mảnh đất nhỏ bé đó, David và những người của ông ban đầu chỉ chiếm hang động Adullam. Bắt đầu từ hang động này, Chúa đã phát triển điều mà sẽ trở nên vương quốc của David. Khi David và đội quân của ông tiến lên từ hang động Adullam và bắt đầu chuyển động đến Israel và các vùng phụ cận, phần nhiều trong các sự chuyển động của họ chỉ là phản ứng lại với sự bắt bớ của Saul. Trong suốt thời gian này, Chúa đã huấn luyện David không sợ hãi nhưng tin cậy Ngài cách vô điều kiện. David đã trưởng thành đến mức ông không còn sợ Saul hay bất cứ mối đe dọa nào khác. Ông thật sự nhận thức rằng ông ở trong tay Chúa và phải yên nghỉ trong Ngài và vui hưởng sự cứu rỗi của Ngài.

Hình Thành Hạt Nhân của Vương Quốc – Các Chiến Sĩ của David

Blue Ridge Parkway Mountains Sunset Spring Flowers Stock Photography
Làm thế nào David có thể nhận lấy nhóm người vô vọng do Đức  Chúa Trời sai đến với ông và lập họ thành một đội quân có thể giải phóng thành Keilah khỏi quân Philistine đang tấn công? Lần đầu, số người đến với David là 4000, nhưng lúc ông giải phóng Keilah, số người đã tăng lên 600 (1 Sam. 22:2; 23:13). Nhóm này trở nên hạt nhân của đội quân thắng thế chiến đấu sát bên David để thiết lập vương quốc của ông. Ba mươi bảy người giữa vòng họ là những người mạnh mẽ của David (2 Sam. 23:8-39). Nếu anh em yêu Chúa, hãy khao khát trở nên một “người mạnh mẽ” trong đội quân thuộc linh của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều đủ phẩm chất.