Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Nguồn gốc của sự sợ hãi là sự bất tín,


Bài học lịch sử
Sau trận dịch cuối cùng của mười tai họa, các con đầu lòng của đất Ai-cập từ loài người đến thú vật đều bị đánh chết, ý chí chống cự Đức Chúa Trời của Pha-ra-ôn (vua Ai-cập) sụp đổ nên ông bằng lòng cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi, theo sự đòi hỏi của Môi-se. Bấy giờ, con dân của Chúa đã kiều ngụ tại đất Ai-cập được 430 năm; trong đó, hết 400 năm bị vua Ai-cập bắt làm nô lệ, đúc gạch để xây thành, đắp lũy rất là cực khổ. Sự than oán của dân Y-sơ-ra-ên làm động lòng Đức Chúa Trời, nên Ngài kêu gọi Môi-se đứng ra lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên vượt thoát Ai-cập. Khi đó, Môi-se đang trốn tránh vua Ai-cập vì lý lịch Do Thái của ông bị bại lộ. Lúc kêu gọi Môi-se, Đức Chúa Trời có truyền là Ngài đã ban cho dân Y-sơ-ra-ên vùng đất Ca-na-an, là vùng đất đượm sữa và mật [1]. Từ Ai-cập đến Ca-na-an có hai lộ trình:
1- Đi qua eo biển Phi-lít-tin nằm giữa Địa Trung Hải và Hồng Hải, và:
2-Vượt qua Hồng Hải, băng ngang bán đảo Si-nai và từ đó đi lên hướng Bắc về vùng Ca-n

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

DÂNG MÌNH CHO CHÚA HỢP TÁC VỚI AI?Sứ đồ Phao-lô động viên mỗi tín nhân chúng ta, “ tôi cố nài anh em, hỡi anh em, bởi các sự khoan-dung của Đức Chúa TRỜI, dâng thân-thể của anh em làm một sinh-tế sống và thánh, có thể được chấp-nhận đối với Đức Chúa TRỜI, ấy là sự phục-vụ thuộc-linh của sự thờ phượng của anh em” (Rô ma 12:1 TKTC). Ông cũng khuyên chúng ta “sống cho Chúa” (Rô 14:8). Thân thể, cuộc đời của chúng ta đã được Chúa Jesus mua bằng giá rất cao là máu của Ngài (1 Cor 6:19-20).
Dù có dâng mình hay không thì cuộc đời chúng ta cũng đã thuộc về Chúa rồi, nhưng khi chúng ta công khai tình nguyện dâng hiến thân xác và đời mình cho Ngài thì chúng ta chính thức thuộc quyền điều dụng của Ngài.
Nói cách chung chung, chúng ta theo Chúa, hầu việc Ngài, nhưng trong thực tế, một người không thể đơn độc sống cho Chúa, người đó phải phối hợp, phải cộng tác, phải “theo” ai đó, theo “công đồng” nào đó của Chúa.
Kinh thánh Cựu ước minh họa các gương mầu dâng mình của tín đồ như sau:

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thời Kì Của Thanh Kiếm Đã Đến-

                                               Lu-ca bị treo cổ - 93 S.C


“Và Ngài phán cùng họ: “Khi Ta đã sai các ngươi đi mà không mang ví và bao bị và dép, các ngươi đã thiếu thốn gì chăng?” Và họ nói: “Không thiếu gì cả.” Và Ngài phán cùng họ: “Song bây giờ, kẻ có ví hãy mang nó theo, bao bị cũng vậy, và kẻ không có gươm hãy bán áo choàng của hắn và mua một cây. Vì Ta bảo các ngươi rằng điều được viết này phải được ứng-nghiệm trong Ta: ‘VÀ NGƯỜI ĐÃ BỊ KỂ (Đếm chung)  VỚI NHỮNG KẺ PHẠM TỘI’ ; vì câu đó ám chỉ về Ta có sự ứng-nghiệm của nó.” (Lu-ca 22: 35-37)

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

CÕI VĨNH CỬU-“Vì tất cả chúng ta đều phải xuất hiện trước ngôi xét-xử của Christ, để mỗi người được báo-đáp các điều qua thân-thể, tùy theo các điều hắn đã làm, dù tốt hay xấu” (2 Cô-rinh-tô 5:10)

Mỗi ngày hãy nghĩ về sự vĩnh cửu vô tận . Không có kính viễn vọng nào có thể  nhìn thấy sự kết thúc của cõi vĩnh hằng . Vĩnh cửu là một tổng số cái không bao giờ có thể tóm tắt, và một dòng chảy không bao giờ có thể đo lường được. Cõi vĩnh cửu là một trạng thái vĩnh viễn của sự khốn khổ hoặc ... hạnh phúc vĩnh cửu. Nếu bạn sống tin kính, bạn sẽ được hạnh phúc vĩnh cửu. Sau đó, bạn sẽ luôn có thể sưởi ấm bản thân trong ánh sáng của  nhan Chúa. Nhưng nếu bạn bất kỉnh, bạn sẽ mãi mãi đau khổ. Sau đó, bạn sẽ phải tồn tạt mãi mãi trong lò lửa phẫn nộ của Đức Chúa Trời toàn năng.
-

VUA A-SA- NGƯỜI TÍN ĐỒ THẤY THUỐC--
Tên A-sa có nghĩa là “Thầy Thuốc” (Physician).  Bố ông là A-bi-gia, ông nội là Rô-bô-am và ông cố là Sa-lô-môn.
Chúng ta không biết A-sa lên ngôi vua vào năm mấy tuổi nhưng cuộc trị vì của ông kéo dài đến 41 năm. Phải chăng ông được Chúa dùng làm thầy thuốc chữa trị bệnh thuộc linh phần nào của dân Giu đa, cho nên đất nước miền Nam ổn định suốt 41 năm, trong khi đó miền bắc là nước Israel ba lần thay đổi triều đại, lật đổ ngôi vua lẫn nhau:
Các vua chúa cai trị  ngắn ngủi của miền bắc bao gồm trong thời gian làm vua lâu dài của A sa là :
1-    Na đáp, con Giê-rô-bô-am  cai trị 2 năm
2-    Triều đại Ba-ê sa 24 năm và con ông ấy là Ê-la 2 năm
3-    Triều đại Zim-ri 7 ngày
4-    Triều đại Ôm ri 12 năm
5-    A-háp, con trai Ôm-ri cai trị 3 năm rồi,  A-sa mới qua đời.