Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2018

Đến Cùng Đức Chúa Trời
Hãy nhìn vào một khuôn mẫu về người đến với Đức Chúa Trời trong sự khiêm tốn. Đó là câu chuyện của Na-a-man, một người đàn ông trong Cựu ước, người đã cố gắng đến với Đức Chúa Trời theo con đường rộng lớn, dễ dãi và thấy rằng không có hiệu quả. Câu chuyện của ông có liên quan đến 2 Các vua 5.
Na-a-man có một bối cảnh rất nổi bật. Ông ta được đánh giá cao, một chiến sĩ anh dũng và một nhà chỉ huy quân sự. Nhưng ông có một nan đề: ông là một người phung. Có bao nhiêu người như vậy trên thế giới hôm nay? Họ dường như có mọi thứ-- nhưng có nan đề.

LẠC ĐÀ CHIU QUA LỖ KJIM
Chúng ta hãy đọc những gì Phao-lô nói trong 1 Cô-rinh-tô 1: 26-29 về những người mà Đức Chúa Trời chọn. (Nói cách thẳng thắn, đó là một nhóm người không chắc có được!):
 Thưa anh em, hãy suy nghĩ lúc anh em được kêu gọi, trong anh em không có mấy người khôn ngoan theo tiêu chuẩn đời nầy, không mấy ai có quyền thế, cũng chẳng có mấy người thuộc dòng quý tộc. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột ở thế gian để làm hổ thẹn những người khôn ngoan; Đức Chúa Trời đã chọn những gì yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh mẽ.  Đức Chúa Trời đã chọn những gì thấp kém, bị khinh chê ở thế gian, ngay cả những gì không có, để làm cho những gì đã có ra hư không,  để không một người nào có thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời”.

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2018

ĐƯỜNG ĐẾN SI-ÔN-Thi thiên 84: 5-7, 11-
Nhắm Si-ôn đường ta đi tới,
Sức lực thần thượng cứ gia tăng,
Trũng khóc than hóa nên mạch nước,
Mưa Linh từ trời đổ nhiều lần.

Đường đi có tối tăm phủ bóng,
Mặt trời công nghĩa rọi sáng hoài,
Cừu địch hung tàn luôn cản lối,
Có Khiên Che bảo vệ hằng ngày.

Thiên lộ ân điển ban dư dật,
Đủ cho mọi nhu yếu hôm nay,
Si-ôn đich nhắm ta sẽ đến,
Sống trong vinh quang Chúa lâu dài.
Khuyết Danh

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2018

MƯỜI HẠNG LOẠI TÔI TỚ CHÚA-          1 Cô-rinh-tô 9
Chiến binh của Chúa hôm nay,
Bạn nên dũng cảm xông ngay trận tiền,
Vườn nho của Đấng thượng thiên,
Công nhân vườn ấy bạn siêng năng rày;
Chăn bầy nuôi dưỡng chiên Ngài,
Chớ nên hút vít chiên hay ốm còi,
Hoa màu đồng ruộng thu rồi,
Làm bò đạp lúa bạn thời nhớ ghi,
Cày ruộng gieo giống thực thi,
Khai hoang đất mới từng li khắp miền;
Kẻ gieo vật thuộc linh siêng,
Ngày kia gặt hái ưu tiên dâng trình;
Bạn hầu việc vật thánh thiêng,
Ồn ào tôn giáo lặng yên đứng ngoài;
Bàn thờ chầu chực đêm ngày,
Phần ăn nơi đó bạn rày hưởng vui,
Tin mừng bạn giảng liên hồi,
Là sự giục thúc Chúa Trời trong ta,
Chạy đua trên lối đường xa,
Chạy cho giựt giải mới là đáng khen,
Mười người đầy tớ như trên,
Đâu là hạng loại ưu tiên bạn tìm?
 MK