Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

Sự Cất Lên Và Cơn Đại Nạn – 1


Wheat Harvest

Tối nay tôi sẽ mang đến một chủ đề rất quan trọng. Chủ đề này là sự cất lên. Sự cất lên là một thuật ngữ đặc biệt, nó đề cập đến việc chúng ta được cất lên đến các từng trời vào lúc Chúa đến một lần nữa. Chúng ta đều biết rằng Chúa sẽ trở lại sớm. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng trước khi Ngài xuống trái đất, Ngài sẽ mang chúng ta lên các từng trời, sau đó Ngài sẽ đi xuống. Việc Ngài đưa chúng ta lên trời được gọi là sự cất lên.

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

HIỂU BIẾT CÔNG GIÁO LA MÃ


Hôm nay chúng ta sẽ xem xét Công giáo La Mã. Chúng tôi muốn vạch trần sự sùng bái thần tượng của họ cũng như sự việc họ đàn áp các tín hữu chân chính. Chúng ta phải giúp những người mới tin biết Công giáo La Mã. Những kiến ​​thức này sẽ giúp họ biết làm thế nào để đối phó với nó và sẽ cứu họ khỏi bị phá hoại nhiều. Khải huyền 17: 4 nói, " Người đàn bà ấy mặc sắc tía sắc hồng, trau giồi bằng vàng, bửu thạch, ngọc châu, tay cầm chén vàng đựng đầy vật gớm ghê, tức là sự ô uế của dâm loạn nó." Nếu chúng ta xem xét Công giáo ngày nay trong ánh sáng của câu này, chúng ta phải thừa nhận rằng người phụ nữ này ám chỉ đến Giáo Hội Công Giáo. Trong Giáo Hội Công Giáo La Mã có màu đỏ tía và đỏ tươi trong mọi góc cạnh. Áo choàng Hồng y màu đỏ. Giáo Hội Công Giáo dầy dẫy đá quý, vàng, và bạc. Giáo hoàng có hai mão miện, một đại diện cho quyền lực tôn giáo của mình và cái kia quyền lực thế tục của mình. Cả hai mão miện được làm bằng vàng. Cái đại diện cho quyền lực thế tục của ông có 146 viên kim cương to, 540 viên ngọc trai, và bảy lớp vàng. Đây là hình ảnh thực sự của Giáo hội Công giáo La Mã.

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

Liên quan đến Giê-ru-sa-lemTrong Ezra và Nehemiah mà thực sự là hai nửa của một tổng thể, chúng tạo thành một câu chuyện, có một ý nghĩa mà toàn bộ có thể được thu thập trong ba điều đại diện và những thứ biểu hiệu được tìm thấy ở đó tại Giê-ru-sa-lem, cụ thể là, Bàn Thờ, Ngôi nhà và Vách thành. Chúng ta có thể nói rằng ba điều này đại diện cho Giê-ru-sa-lem, vì khi bạn xem xét việc thực hiện các sự việc trong lòng Ezra và Nehemiah, chúng tác thành và biểu hiện gần như, nếu không nói là hoàn toàn, đều kết nối với ba điều đó. Có những giai đoạn và các tính năng khác nhưng chúng đều hướng về ba điều nầy, bàn thờ, nhà và tường thành.