Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

Cổ Thành Sê-sa-rê

Vả, tại Sê-sa-rê có một người kia, tên là Cọt-nây, đội trưởng của cơ binh gọi là Ý-đại-lợi, 2 là người kỉnh kiền, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời, hay làm nhiều việc bố thí cho dân, và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn."(Sứ 10:1) 

"Vậy, khi Phết-tu đã đáo nhậm được ba ngày rồi, thì từ Sê-sa-rê lên Giê-ru-sa-lem. 2 Các thầy tế lễ cả và các bậc trưởng thượng trong dân Do-thái đầu cáo trước mặt quan, cố nài, 3 xin quan làm ơn bác lại Phao-lô mà đòi người trở về Giê-ru-sa-lem, bởi họ phục mưu giết người dọc đường. 4 Nhưng Phết-tu đáp rằng Phao-lô bị giam tại Sê-sa-rê, và chính mình cũng kíp trở về đó. 5 Lại nói rằng: “Những người quyền thế trong các ngươi hãy cùng xuống với ta, nếu người có điều gì thì hãy cứ tố cáo đi" (Sứ 25:1-4)Cổ thành Sê sa rê

Sê-sa-rê Thành Cổ huyền bí năm xưa bừng thức giấc dưới ánh mặt trời rạng rỡ, cạnh biển xanh mênh mông và giữa dòng Sử Thiêng Trên Ðất Thánh hào hùng. Sê-sa-rê vẫn tiếp tục khơi nguồn thơ nhạc phong phú và làm “phó nhòm” mọi giới say mê.

Các nhà tắm, nhà kho, hý trường nguyên thủy của Hê-rốt và huy hiệu của Phi-lát, sau ngàn năm ngủ yên, nay hân hoan thức giấc chào đón du khách hâm mộ từ bốn phương trời.

Ðây, lâu đài Byzantine đồ sộ của một thời vang bóng! Ðây, đường phố lót đá hoành tráng ngàn xưa và thành quách cũ ra mắt thế giới mới – dưới bầu trời xanh lơ, trong suốt! Hơi thở đại dương, mù sương – trổi nhạc tình, mơn man bờ cát nắng.

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

LÀ ĐẦY TỚ CHÂN CHÍNH  Kinh Thánh Tân Ước có nói rất rõ ràng rằng Chúa muốn chúng ta nhận lấy địa vị khiêm nhường của một đầy tớ hay đúng nghĩa hơn là một nô lệ. Đó không phải là một sự bắt buộc ít quan trọng mà chúng ta có thể chấp nhận hay từ chối theo sở thích của mình; nhưng đó chính là nền tảng ( với sự tan vỡ) của những mối quan hệ chân thật với Đấng Christ và với người chung quanh.

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

ĐẤNG CHRIST TỨ DIỆN
Khải 4:7, “Sanh vật thứ nhứt giống như sư tử, sanh vật thứ nhì như bò con, sanh vật thứ ba có mặt như người, và sanh vật thứ tư như chim ưng đang bay.”

Ezekiel 1:10, “Còn như hình mặt nó, thì bốn con đều có mặt người; bốn con đều có mặt sư tử ở bên hữu; bốn con đều có mặt bò ở bên tả; và bốn con đều có mặt chim ưng”.

Nhân vật Thánh Kinh—X


         

 1.Giu Đa Ích-ca-ri-ốt
  Đáng tiếc thay! Tay đã nhúng chàm,
 Ba mươi miếng bạc kết mưu gian,
 Bán Thầy, hôn Chúa,  tình gian xảo,
 Hối hận, treo thân đã muộn màng.

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

SÁU BÀ MARI

Phi-e-ro và Rhoda


Khi đọc Kinh thánh Tân ước đa số thánh đồ đều lẫn lộn sáu bà Mari . Tôi xin minh định rõ ràng như sau:
Tên “Mari” có gốc rễ từ tên “Mi ri am”, chị Môi se. Chữ nầy có nghĩa “phản loạn”.

  1. Mari , mẹ Chúa--Luca 1:26-38; Giăng 19:25

  1. Mari (em Ma thê) Luca 1):38-42, Giăng 11:-12:

GIẢNG ĐẠO


    Pope-peter pprubens.jpg
       (Công 2:14-38)

Đương cơn dân chúng dạ hoài nghi,
Bỉ Đắc giơ tay biện thị phi:
“Đấng Christ treo mình trên thập tự,
“Ứng lời Cựu ước các tiên tri”.
Giê-xu sống lại lên ngôi báu,
Thần Thánh giáng lâm tỏ dấu kỳ.
Ai nấy nghe qua lòng cảm động,
Hỏi: “tôi được cứu phải làm chi?”.

Ms Phan Đình Liệu—1936
“Bỉ Đắc” là tên của Phi-e- rơ theo Hoa ngữ

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013

CHỨC VỤ CỦA CHÚA
Đọc Kinh Thánh: Mark 10:
45, Luke 22: 26-27; 12: 37

Ba đoạn
kinh thánh nầy mà chúng tôi đã vừa đọc giúp chúng ta thấy Đấng Christ đã phục vụ chúng ta trong quá khứ, vẫn còn phục vụ chúng ta trong hiện tại, và sẽ phục vụ chúng ta trong tương lai.

Chúng ta hãy xem xét  đoạn văn đầu tiên: " Con Người đã đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ người taphó mạng sống mìnhm giá chuộc cho nhiều người" (Mark 10:45). Câu này đề cập đến Con Người đến để phục vụ tất cả mọi người. Bất cứ ai đến với Chúa, Chúa luôn luôn phục vụ họ. Chúa nuôi người đói, Ngài chữa lành những người bệnh. Không quan tâm đến thời gian và địa điểm, Chúa luôn luôn phục vụ chúng ta. Các phục vụ cao nhất của Chúa là ban mạng sống của Ngài như là một giá chuộc cho nhiều người. Ngài đã phó mạng sống của Ngài để phục vụ con người. Vì vậy, nhiều lần, chúng ta mong muốn phục vụ Chúa mà chúng ta bỏ qua thực tế rằng, Chúa chúng ta đến thập giá và đã phó mạng sống của Ngài để phục vụ chúng ta. Trong khi chúng ta còn là tội nhân, Ngài đã phục vụ chúng ta rồi.