Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

Điềm Chúa Đến—

-
Lu ca 21:24-28--Họ sẽ ngã dưới lưỡi gươm, bị đem làm phu tù giữa các dân, Giê-ru-sa-lem sẽ bị người Ngoại bang giày đạp cho đến chừng các thời kỳ Ngoại bang được trọn. “Sẽ có các điềm trong mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, còn dưới đất các dân khốn khổ, cùng đường vì biển và sóng ầm ầm. Người ta nhơn vì sợ hãi đợi xem những điều phải đến trên thế gian nên mất hồn, vì các quyền lực của các từng trời đều bị rúng động. Bấy giờ người ta sẽ thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trong mây mà đến. Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng và ngước đầu lên, vì sự cứu chuộc của các ngươi đã gần.”

ĐỊNH MẠNG CỦA KIẾN ỐC
Nhu cầu cuối cùng của người tìm kiếm là sự xây dựng. Chúng ta có thể như bầy ngựa hay được chấn hưng nhiều đến nỗi chúng ta như chim bồ câu hay cái kiệu, nhưng chúng ta cần tiến lên thành phố. Sự xây dựng thành phố là định mạng của chúng ta. Nếp sống Cơ-Đốc nhân của chúng ta phải liên tục được chấn hưng đến khi đạt đến sự xây dựng. Các Cơ-Đốc nhân ngày nay có các mục tiêu về các điều khác nhau. Nhưng trong lời chúng ta thấy rõ ràng định mệnh của nếp sống Cơ-Đốc nhân chúng ta chỉ là sự xây dựng. Không cần chờ đợi đến khi cõi đời đời đụng đến định mệnh nầy. Lời kinh thánh bảo rằng chúng ta sẽ đạt đến điều đó trong thời đại nầy, đang khi chúng ta còn sống trong xác thịt. Nếu chúng ta đọc lại mọi thơ tín với quan điểm về sự xây dựng, chúng ta sẽ thấy rằng tất cả đều vì định mạng nầy. Chúng đều hướng về mục tiêu xây dựng.

Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016

Đừng Tôn thờ Vĩ Nhân Của Chúa—

-
Xuất 20:4-6--Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời ghen tương, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.
Phục 34:5-6- Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, qua đời tại đó, trong đồng bằng Mô-áp theo như lịnh của Đức Giê-hô-va.  Đức Chúa Trời bèn chôn người trong trũng tại xứ Mô-áp, đối ngang Bết-Phê-o; cho đến ngày nay không có ai biết được mộ của người.
Giu đe  9-- Nhưng khi thiên sứ cực phẩm Mi-ca-ên giành với ma quỉ mà tranh biện về thi thể của Môi-se-
-

Cầu Nguyện Chạm Ngai Của Chúa— -
Hebrew 4:16--Vậy, chúng ta hãy dạn dĩ đến gần ngôi thi ân, hầu cho nhận lãnh sự thương xót và tìm được ân điển để giúp đỡ mình trong thì giờ cần dùng.
-
Khi bạn cầu nguyện, bạn có chạm được ngai của Chúa chăng??

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

Đèn Tâm Linh Lu Mờ- -
Châm 20 :27- Tâm linh loài người vốn một ngọn đèn của Đức Giê-hô-va,..
-
Math. 25 :1-9-"Khi ấy nước trời ví như mười gái đồng trinh kia cầm đèn đi nghinh tiếp tân lang. 2 Trong họ năm nàng dại, năm nàng khôn. 3 Các nàng dại cầm đèn mà không đem dầu theo; 4 còn các nàng khôn cầm đèn lại đem dầu theo trong bình. 5 Vả, đương khi tân lang chậm đến, thì họ thảy đều đừ rồi ngủ. 6 Đến nửa đêm có tiếng kêu rằng: 'Kìa, tân lang đến! Hãy đi ra nghinh tiếp chàng.' 7 Các gái đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình. 8 Các nàng dại nói với các nàng khôn rằng: 'Xin chia dầu của các chị cho chúng tôi với, vì đèn chúng tôi gần tắt.' 9 Nhưng các nàng khôn đáp rằng: 'E chẳng đủ cho chúng tôi và các chị; thà các chị đi đến người bán mà mua.'
-

Con Không Muốn Tôn Giáo—


-
Chúa ơi, con không muốn tôn giáo,
Nhạt nhẽo, vô nhân đạo, khô khan,
Con mong kinh nghiệm thiên đàng,
Đời đời, thần cảm, huy hoàng, tươi vui.
-
Con không muốn vô nơi “đền thánh”,
Chỗ vui chơi ví sánh chợ trời,
Khác nơi con muốn học lời
Để con tránh khỏi miếng mồi sa tan.

Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

Chờ Chúa Đến—-
Từ cõi chết Chúa đà sống lại,
Đầu sáng tạo mới ấy tuyệt vời,
Thánh đồ đã được cứu rồi,
Không còn án tội như hồi chưa tin.

Gặp Chúa Tái lâm—


-
Giữa giông tố đau buồn, tăm tối,
Tia sáng phương đông rọi đến rồi,
Buổi mai phước hạnh tươi vui,
Chúa đang đi đến rước tôi về nhà.
-
Giữa mừng vui an hòa vinh hiển,
Ánh sáng từ trời quyện lấy tôi,
Chúa trông đợi đã lâu rồi,
Chờ tôi được đến bên ngôi của Ngài.
-
Chúa dẫn tôi đường dài gian khổ,
Qua sa mạc nắng gió khô khan,
Kìa ngày rạng rỡ vinh quang,
Chúa, tôi hội ngộ huy hoàng biết bao.
-
Trong cõi tình yêu dào, vinh bấy,
Ngài chờ đợi tôi mấy thiên niên,
Lòng bàn tay khắc tên riêng,
Nên Ngài không thể lãng quên tôi rồi.
-
Ai đang đến rước tôi như thế,
Trên đường đồng vắng thế giới nầy,
Phải chăng là chính Sao Mai,
Báo tin thời đại không mây sáng ngời.
-
Ngài đã đến cứu tôi thuở trước,
Thập tự thô sỉ nhục đau thương,
Trong vinh quang sẽ am tri,
Chúa tôi sau trước không gì đổi thay.
-
Đoàn tụ vui mừng đầy phước hạnh,
Bỏ qua đồng hoang lạnh khổ nàn,
Lời vui “được lắm!” hô vang,
Chúa tôi sẽ nói sau cùng với tôi.
-
Chúa sẽ đi bên tôi vào chốn
Lãnh vực đẹp xinh tận trên cao,
Chúa cho chia sẻ dồi dào,
Tình yêu Cha thánh ngọt ngào vô chung.
-
Nơi không bóng đêm cùng nhơ bẩn,
Vàng tình anh không vẩn đục nào,
Sự thánh khiết Chúa thanh cao,
Tôi cùng Chúa bước vào vinh quang.
-
Kết giao bạn đường hoàng vì Chúa,
Có chính Ngài đứng giữa bạn thân,
Vinh quang ân điển siêu quần,
Chúa Trời bày tỏ đôi phần qua tôi.
-
Thuở trước Ngài đến đồi nhục nhã,
Một mình mang rủa sả con người,
Tôi qua sa mạc vắng rồi,
Giẫm lên lối Chúa một thời đi qua.
-
Trong vinh hiển Chúa và tôi sống,
Sự mừng vui sinh động chia phần,
Sống đời đời với Chúa luôn,
Thuộc về Ngài mãi, Ngài còn thuộc tôi.
Minh Khải cảm tác-
(mùng 3 tết Bính thân—10-2-20160
(Phỏng theo English poem)


Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2016

LƯỢC GIẢI SÁCH THI THIÊN—16
(Jesus Christ Nương Cậy Đức Chúa Trời)
-
1 Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa.
2 Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi;
Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác.
3 Tôi lấy làm thích mọi đàng
Các người thánh trên đất, và những bực cao trọng.
4 Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên:
Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó,
Cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi.
5 Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi:
Ngài gìn giữ phần sản tôi.
6 Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành;
Phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ.
7 Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va, là Đấng khuyên bảo tôi;
Ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi.
8 Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi;
Tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi.
9 Bởi cớ ấy lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ;
Xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn;
10 Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong Âm phủ,
Cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát.
11 Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống;
Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc,
Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.
-
Đa-vít đã được Linh của Đấng Christ cảm thúc phát biểu ra bài cầu nguyện nầy. Jesus  Christ là một con người nương cậy, vui hưởng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời khiến Đấng Christ sống lại và ngồi bên tay hữu mình.
Thi thiên 15 nói quan niệm Đa vít, nếu làm lành lánh dữ, ông sẽ không bị rúng động, và cư trú trong đền thánh, còn thi thiên nầy nói Chúa Jesus không rúng động vì có Đức Chúa Trời hiện diện trước mặt.
-
Tôi nương cậy nơi Ngài, Chúa hỡi,
Xin hãy phù hộ tôi không thôi,
Ngoài Ngài tôi có gì hạnh phước,
Ngài là Chúa Trời của chính tôi.

Lòng tôi thật lấy làm vui thích,
Vì dân thánh trên đất đông vầy,
Là dân Ngài ban cho tôi thật,
Đoàn các em cung chúc danh Ngài.

Chúa là cơ nghiệp của tôi mãi,
Cái chén vui hưởng của chính tôi,
Ô cơ nghiệp Ngài ban đẹp bấy,
Tôi có nơi tốt đẹp muôn đời.

Ban đêm lòng nầy được dạy dỗ,
Tôi cầu nguyện thâu đêm với Ngài,
Ô trước mặt Ngài đang đứng đó,
Tôi nào rúng động giữa nhân loài.

Lòng vui, linh tôi luôn mừng rỡ,
Xác tôi nghỉ an ổn trong Ngài,
Hồn tôi Chúa đem khỏi âm phủ,
Thân nầy không hư nát từ nay.

Tôi đã thấy con đường sự sống,
Trước mặt Ngài ô thỏa thích thay,
Bên tay hữu Chúa ô sung sướng,
Ngày giờ tôi trước mặt Chúa kéo dài.
Minh Khải- 7-2-2016