Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Giải--KinhNha Ca -1
Nhã Ca -2
Giới Thiệu về hai lối sống
Hai lối sống 2- Cain và Abel
Hai lối sống 3--Cain và hậu duệ
Nhã Ca 3--Hoa huệ trong các thung lũng
Nhã Ca 4--Nhà yến tiệc
Sự sống trong ngày thứ sáu-gia súc, bò sát, thú rừng
Nguoi the ha va nguoi thien thuong
Những kẻ Chúa che giấu 1-Nhã ca
Những Kẻ Chúa Che Giấu 2- Nhã Ca
Đấng Christ là Của Lễ Thiêu Của Chúng Ta
Nhung kẻ Chúa che giấu 3--Nhã Ca
 Sự xức dầu
Những Kẻ Chúa Che Giấu 4- Nhã Ca
Những Kẻ Chúa Che Giấu 5--Nha Ca
Nhung..Các Ngươi
Chua Là Mọi Sự Trong Mọi Sự
Đấng Christ Là Của Lẽ Thức Ăn Của Chúng Ta
Ban Tay Của Người tôi Tớ
Hai Lãnh Vực Của Đời Sống
Những Kẻ Chúa Che Giấu 6-Nhã Ca
Cá Nhân Và Tập Thể
Đấng Christ Là Của Lễ Hòa Bình Của Chúng Ta
Tám Dấu Hiệu Của Chúa Jesus
Hai Loi Song 4- Mot Khoi Dau Moi va Viec Tinh cac nam
Hai Lối Sống 5- Từ việc Được Chỉ Định đến Việc Học cách hạ xuống
Hai Lối Sống 6- Ôn Lại Các Kinh Nghiệm Của Chúng Ta Trên Đường Hướng Sự Sống
Hai Lối Sống 7- Nhu Cầu Về Việc Lẽ Thật Trở Nên Kinh Nghiệm
Hai Lối Sống 8- Enoch: Học Tập Vì Trách Nhiệm
Hai Lối sống 9- Bảy Ngày Học Tập và Bước Đi Với Đức Chúa Trời
Đấng Christ Là Của Lễ Chuộc Tội Lỗi Và Của Lễ Chuộc Sự Vấp phạm
Gánh Nặng Của Thung Lũng Khải Tượng
Cây Và Dòng Chảy Thành Tín
Tân Sinh 1- Được Sinh Lại Nghĩa Là Gì
Tân Sinh 2- Chúng Ta Đã Nhận Được Sự Sống Thần Thượng
Con Người Được Tạo Nên Theo Hình Ảnh Đức Chúa Trời
Nhã Ca  5- Nơi Ẩn Náu
Tân Sinh 3--Chúng Ta Đã Nhận Được Một Sự Sông Mới
Nhã Ca 6- Tìm Kiếm Ngài Đêm Từng Đêm
Tân Sinh 4- Chúng Ta Đã Nhận Được Một Vị Trí Mới
Tân Sinh 5- Vị Trí Mới Kỳ Diệu Của Chúng Ta
Vương quốc cha hãy đến
Điều khó khăn nhất trên thế giới
Chuẩn Bị Cho Sự Trở Lại Của Chúa
Nhã Ca 7-Đồng Vắng
Tân Sinh 6-
TÂN SINH 7
Tân Sinh 8
Tân Sinh 9
Các Dòng Suối
Nhã Ca 9- Một Dược
Tiếng kêu của tuyển dân
Sự Cai Trị Của Các Từng Trời
Lối Đường Ngườii Đắc Thắng Lên Ngôi
Của Lễ Toàn Thiêu
Chúa, Cái Ngai, Bàn Thờ, Tiếng Nói
Eva--Hình Ảnh Của Hội Thánh
Jerico Và Sự Bền Bĩ Của Đức Tin
Đau Khổ Và Vinh Quang
Thời Kỳ Dân Sót Đang Dến Rất Nhanh
Giu đa hôn Thầy
Cơ Đốc giáo giới đang bốc cháy!
Bạn thuộc về linh nào
Đấng Christ trên trời và Đấng Christ trong lòng tín đồ
Nguoi Truong Thanh
Nha Ca 10- nguoi yeu dau cua Chua
Vuong quoc DCT va Hoi thanh
Nha ca 11-Cong Chua- A
Nha Ca 11- Cong Chua -B
Tong qian ve vuong quoc DCT
Nha Ca 12  Su Trong Doi B
Nha Ca 12 Su Trong Doi  A
Chúa cấm Li Hôn
Các thi thiên đi lên từ bực--1
Các thi thiên đi lên từ bực--2
Cây Nho, Cây vả, Cây Ô-liu
Vương Quốc Đức Chúa Trời và cuộc chiến thuộc linh
Sách Đa-ni-ên- 1
Sách Đa-ni-ên -2
Sách Đa-ni-ên -3
Sách Đa-ni-ên - 4
Sách Đa-ni-ên -5
Sách Đa-ni-ên - 6
Sách Đa-ni-ên -7
Vài ý tưởng về Sáng thế ký
Giăng giới thiệu Chúa Jesus
Ba ngày trọng đại của Chúa Jesus
Các Thi thiên đi lên từ bực- 3
Các Thi thiên đi lên từ bực- 4
Các Thi thiên đi lên từ bực -5
Các Thi thiên đi lên từ bực- 6
Các Thi thiên đi lên từ bực- 7
Các Thi thiên đi lên từ bực- 8
Các Thi thiên đi lên từ bực- 9
Các Thi thiên đi lên từ bực--10
Các Thi thiên đi lên từ bực--11
Sự Trị Vì Của Ánh Sáng
Hai con chim ưng trong một dụ ngôn
Sự hiệp nhất trong bốn hành động vĩ đại của Đức Chúa Trời
Sách Daniel 8
Sách Daniel 9
Sách Daniel 10
Sách Daniel 11
Sách Daniel 12
Tân Jerusalem--1
Tân Jerusalem--2
Tân Jerusalem- 3
Tân Jerusalem- 4
Tân Jerusalem--5
Tân Jerusalem--6
Tân Jerusalem- 7
Tân Jerusalem-8
Tân Jerusalem--9
Tân Jerusalem-10
Thái hậu Exote có hậu thuẫn Exora và Nehemi?
Lễ Bánh Không Men 
Xây Dựng Trong Tình yêu Thương
Sự Sống là gì?
Thân thế Xa cha ri
Yêu Thương Đấng Christ-Thân Vị
Khải tượng Về Thiên Sứ Đức Giê hô-va
Khải tượng Về Một Người Cầm Dây Đo
Yêu Chúa Vì Mục Đích Của Ngài-
Làm Sao Tiếp Lấy Chúa Như Sự Sống--
Khải tượng Về Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Giê-hô-sua
Khải tượng Vè Giá Đèn vàng Và Hai Cây Ô liu--
Khải tượng về cuốn sách bay
Khải Tượng Về Bốn Cổ Xe
Khuyên Israel Xoay Bỏ Sự Hư Không
Những Lời Tiên Tri Khích Lệ
Lờii Tiên Tri Về Sự Thăm viếng Đầy Yệu thương--
Tám Giai Đoạn Trưởng Tiến Trong Sự Sống-
Lời Tiên Tri Về Đời Sống Dân Israel Dưới Sự Áp Bức Của Đế Quốc La Mã 
Lời Tiên Tri Về Định Mệnh Israel Trong Hat Ma Ghê Đôn 
Về Sự Cứu Rôi Gia Quyến Của Israel-
TRong Thiên Hi Niên
Một Lời Về Nhân Linh Và Đấng Christ Được Khải Thị Trong Sách Xa Cha Ri
Ý Muốn Được Chế Phục Và Phục Sinh--
Sự Chuyển Động Của Một Thân Vị Hằng Sống-
Miếng Vườn Và Thành Phố
Sinh Hoạt tập thể Được nhìn thấy trong miếng vườn
Giăng Và Chân Lý
Người Toàn Thắng
Từ Miếng Vườn Đến Thành phố--
Sản Xuất Thân thể Của Đấng Christ--
Về Lại Jerusalem--
Lập Nền Tảng Duy Nhất Của Đấng Christ-
Sự nhảy múa của hai đội quân
Lược Giải thi thiên 4
Lược Giải Thi thiên- 3
Lược Giải Thi thiên-2
Lược Giải Thi Thiên-1
Lược giải sách thi thiên -5
Được Trang Bị Để Hoạt Động Với Chúa
Biến Hóa Để Gặp Chúa-
Lược giải thi thiên 9
Lược giải thi thiên 10
Lược giải thi thiên 11
Lược giải thi thiên 12
Lược giải Thi thiên 13
Lược giải thi thiên 8
Lược giải thi thiên 7
Lược giải thi thiên 6
Lược giải thi thiên 14
Lược Giải thi thiên 15
Những Viên Đá Dành cho Kiến ốc--
Lược Giải Sách thi thiên 16
Định Mạng Của Kiến Ốc
Sách nhã Ca -bài 1
Sách nhã Ca --bài 2
Sách nhã Ca -bài 3
Lược Giải thi Thiên 17
Lược Giải thi thiên 18
Lược Giải thi thiên 19
Sách N hã Ca bài 4
Sách Nhã Ca bài 5
Lược giải sách thi thiên 22
Lược giải Thi thiên 21-
Sách Nhã Ca bài 6
Sách Nhã  Ca Bài 7-
Sách Nhã Ca bài 8
Sách Nhã Ca bài 9
Sách Nhã Ca bài 10-
Sách Mác bài 1
Sách Mác bài 2
Lược giải sách thi thiên 24
Lược giải sách thi thiên 25
Lược Giải sách thi Thiên 26
Sách Mác Bài 3
Sách Mác Bài 4
Sách Mác bài 5
Sách Mác bài 6
Sách Mác bài 7
Sách Mác bài 9
Sách Mác bài 8
Sách Mac bài 10
Sách Mác bài 11
Sách Mác bài 12-
Sách Mác Bài 13
Sách Mác Bài 14
Sách Mác Bài 15
Sách Mác bài 16
Lược giải sách Thi thiên 30
Lược giải sách Thi thiên 29
Lược Giải Sách thi thiên 28
Lược Giải Sách thi thiên 31
Lược Giải Sách thi thiên 32
Lược giải Sách Thi thiên 27
Lược Giải Sách thi thiên 23
Lược giải Sách thi thiên 20-
Sách Mác bài 17
Lược giải sách thi thiên 33
Lược giải sách thi thiên 34
Sách Mác bài 18
Sách Mác bài 19
Sách Mác bài 23
Lược Giải sách thi thiên 35
Sách Mác bài 22
Sách Mác bài 21
Sách Mác bài 20
Sách Mac bài 24
Sách Mác bài 25
Sách Mác Bài 26
Sách Mác bài 27
Sách Mác bài 28
Sách Mác bài 29
Sách Mác bài 30
Lược Giải Sách thi thiên 36
Sách Mác Bài 31-
Sách Mác Bài 32-
Sách Mác Bài 33
Sách Mác Bài 34
Sách Mác Bài 35
Sách Mác Bài 36
Sách Mác bài 37
Sách Mác bài 38
Sách Mác bài 39
Sách Mác bài 40
Sách Mác Bài 41
Sách Mác Bài 42
Sách Mác Bài 43
Sách Mác bài 44
Sách Mác bài 45
Sách Mác Bài 46
Sách Mác Bài 47
Sách Mác Bài 48
Sách Mác Bài 49
Sách Mác Bài 50
Sách Mác bài 51
Sách Mác Bài 52
Sách Mác Bài 53
Sách Mác Bài 54
Sách Mác bài 55
Sách Mác Bài 56
Sách Mác Bài 57-
Sách Mác Bài 58
Sách Mác Bài 59
Sách Mác Bài 60
Sách Mác Bài 61
Lược Giải Sách thi thiên 37
Sách Mác Bài 62-
Sách Mác Bài 63-
Sách Mác Bài 64
Sách Mác Bài 65
Sách Mác Bài 66
Sách Mác Bài 67-
Sách Mác Bài 68
Sách Mác Bài 69
Sách Mác Bài 70
Giải Nghĩa Lu ca 17:20-37
Lược Giải Sách thi Thiên- 38
Sách Khải thị -1 
Sách Khải thị-2 
Sách Khải thỉ-3
Sách Khải thị Bài 4
Sách Khải thị bài 5 
Sách Khải Thị Bài 6 
Sách Khải Thị Bài 7 
Sách Khải thị Bài 8
Sách Khải thị Bài 9
Sách Khải thị Bài 10 
Sách Khải thị Bài 11 
Sách Khải thị Bài 12 
Sách Khải thị Bài 13 
Sách khải thị Bài 14 
Sách Khải thị bài 15 
Sách khải thị Bài 16 
Lược giải sách Thi thiên 40- 
Sách Khải thị Bài 17 
Lược giải Sách thi thiên 39- 
Lược giải sách thi thiên42
Lược giải sách thi thiên- 41
Lược giải sách thi thiên 44 
Lược giải sách thi thiên 43- 
Lược giải sách Thi thiên- 45 
Lược Giải sách Thi thiên 46
Thii thiên 47
Thi thiên 48
Thi thiên 49
LG Thi thiên 53
La Mã bài 1
La mã 51
Công Vụ 1--55
Sách Khải Huyền 1-50
Khải huyền 34
Khải Huyền 57