Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

CHÚNG TA LẦM LẪN KHÔNG HIỂU KINH THÁNH- 31-
Ba Trọng Tội Của Vua Đa-vít
-
Thông thường dân Chúa thích uống sữa ngọt, thích lời giảng êm ái, ru ngủ, thích thuốc bọc đường, không thích lời công nghĩa, không thích lời giảng có pha muối sát trùng, nặng nề. Cho nên khi thấy tôi viết những bài nói thẳng những thất bại của các nhân vật trong kinh thánh thì họ liền lên án tôi kiêu ngạo, là quá đáng, là chửi xiên chửi xéo, rồi hủy kết bạn với tôi.
Các bạn đều thuộc nằm lòng rằng Kinh thánh chép gương người xưa để dạy dỗ chúng ta. Kinh thánh không giấu diếm những tiêu cực của các tôi tớ Ngài bao giờ. Hôm nay tôi muốn bàn về ba trọng tội của vua Đa-vít theo thứ tự như sau:

CHÚNG TA LẦM LẪN KHÔNG HIỂU KINH THÁNH- 30-
Chế Độ Tư Tế Phổ Thông-
-
Đa số dân Chúa tin rằng chỉ có một thiểu số người tạm gọi là mục sư, mục tử, hàng giáo phẩm, hàng tăng lữ mới là tôi tớ, mới là thầy tế lễ, mới là người chịu xức dầu, còn người ngoài chỉ là dân thường. Họ lầm lẫn vì không biết từ nguyên thỉ Chúa ấn định mọi tín đồ phải làm thầy tế lễ. Sau khi sa ngã vì thờ lạy con bê vàng, Chúa chọn nhà Lê vi làm thầy tế lễ. Hội thánh tân ước cũng được Chúa phục hồi chế độ tư tế phổ thông. Nhưng hội thánh Công giáo đã hủy hoại chức tế lễ phổ thông ấy nên mới có đảng nicola đến ngày nay.

CHÚNG TA LẦM LẪN KHÔNG HIỂU KINH THÁNH- 29-
Các Thời Kì Hay các Sự Phân Phát Trong Kinh thánh-
-
Đa số dân Chúa còn lẫm lẫn Cựu ước và Tân ước với nhau. Thậm chí không phân biệt nỗi cứu ân và sự sống đời đời, không nhận thức được thiên đàng và thiên quốc cũng khác nhau như thế nào. Cho nên tôi viết bài nầy để để cứu chữa tình trạng loạn thị thuộc linh ấy. Mong độc giả không nổi giận về nhận định nầy của tôi.
-
Giáo phụ Augustine nói: “ Hãy phân biệt các thời đại thì cả Kinh thánh sẽ hòa hợp”.
Thật vậy, nếu không phân biệt được các thời kỳ, kinh thánh sẽ là một “mê hồn trận”, nhưng một khi đã thực hiện việc ấy, thì Kinh thánh sẽ là một công trình đồ khảm hay một bản nhạc tuyệt đẹp, hoàn toàn hòa hợp, đầy dẫy màu sắc, rất đáng chú ý.

CHÚNG TA LẦM LẪN KHÔNG HIỂU KINH THÁNH- 28-
NGÀY SABÁT VÀ NGÀY CỦA CHÚA
-
Thưa các bạn,
Tôi rất ngạc nhiên tại sao còn quá nhiều người trong vòng dân Chúa lầm lẫn ngày an nghỉ (sa bát) và ngày của Chúa. Nên tôi phải đăng lại lại nầy.
-
    1.Ngày sa bát có tự bao giờ?

   Từ ngữ “sabát” theo tiếng Heboro có nghĩa là “nghỉ ngơi”, tức là ngừng hoạt động. Đó là ngày thứ bảy cuối tuần sau 6 ngày tái tạo trái đất và trời xung quanh trái đất. Sáng 2:1,2 chép “ấy vậy trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi, ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm”. Ngày sabát nhằm ngày thứ bảy, đã có từ thời A-đam  hiện hữu.

CHÚNG TA LẦM LẪN KHÔNG HIỂU KINH THÁNH- 27-
NHỮNG HUYỀN NHIỆM TRONG TÂN ƯỚC

 Trong thời kỳ từ A-đam đến Môi-se, và thời kỳ từ Môi-se đến Chúa Jesus mọi sự đều được tiết lộ, phô bày, không có điều gì là huyền nhiệm cả. Cũng sẽ y như vậy trong thiên hi niên và trời mới đất mới. Mọi sự sẽ được tiết lộ, và sẽ không còn huyền nhiệm nữa. Nhưng từ Chúa Jesus giáng sanh đến vương quốc thiên hi niên, mọi sự đều là huyền nhiệm.

   Có tất cả 12 huyền nhiệm trong Tân ước như sau, mà tất cả đều sẽ được hoàn tất, được kết thúc khi kèn thứ bảy thổi lên, vào lúc cuối cơn đại nạn.
   Các sự huyền nhiệm nầy đã giấu kín trải các thời đại trước: Rô. 16:25; Eph. 3:5; Col.1:16.

DƯỠNG LINH-9
Sự Cám Dỗ Của Chúa Và Của Chúng Ta-
-
Vì chúng ta không có một vị thượng tế chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng vị Thượng Tế này đã chịu cám dỗ đủ mọi mặt cũng như chúng ta song không hề phạm tội.. –Heb. 4:15
Có hai loại hay hai cấp bậc sự cám dỗ đối với tín đồ:
-         Trong đời sống ấu trỉ xác thịt:
Gia cơ 1:14-15-“Nhưng mỗi người bị cám dỗ là bị tư dục mình lôi kéo câu nhử. Đoạn, tư dục đã hoài thai thì sanh ra tội lỗi, tội lỗi đã lớn lên thì sản xuất sự chết”.

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

DƯỠNG LINH 8
Đến Bên Bàn Thờ Chúa—
Heb 13:9-10-9 - Đừng để các giáo huấn xa lạ khác lôi cuốn mình, vì nhờ ân sủng tấm lòng được kiên định là tốt, chứ không phải nhờ các thức ăn, là điều không ích lợi gì cho người theo.  Chúng ta có một bàn thờ mà những người phục vụ trong đền tạm không được phép ăn gì từ nơi đó.
-

Dưỡng Linh 7
SỰ CÁM DỖ-
No temptation has overtaken you except such as is common to man… —1 Corinthians 10:13
Chẳng có cơn cám dỗ nào đã chinh phục anh chị em mà vượt quá sức loài người
1 Cor. 10:13-BDM
Những thử thách (cám dỗ). đến với anh em, chẳng có điều nào quá sức loài người.- 1 Cor 10:13. BNC
-
Danh từ  Πειρασμός= peirasmos có thể dịch ra hai nghĩa là sự thử thách và sự cám dỗ.
Đối với chúng ta ngày nay, từ ngữ “cám dỗ” mang một ý nghĩa xấu xa, vì từ ngữ nầy đã bị chúng ta hiểu sai lầm. Chúng ta luôn luôn có khuynh hướng coi chữ “cám dỗ”  ngụ ý sự xấu xa.
Bạn ơi, sự cám dỗ, tự nó không phải là tội lỗi. Sự cám dỗ là một sự việc chúng ta bị buộc phải đối diện bằng tính cách của con người chúng ta. Khi bạn bị cám dỗ thì không có nghĩa bạn đáng là người xấu hổ và đáng bị người khác khinh thường.

Dưỡng Linh 6
CÂY CHÀ LÀ-
Thi thiên 92:12—“Người công chính sẽ lớn mạnh như cây chà là”
-
Trong thánh vịnh 92 này, người tín đồ được so sánh với các cây chà là (cọ). Do từ điển Kinh Thánh chúng ta biết rằng cây chà là một trong những cây thú vị và hữu ích nhất ở Palestine. Nó phát triển từ 9 đến 24 mét chiều cao,  mang những chùm trái lớn và phong phú. treo từ trên ngọn xuống. Một cây chà là thường sản xuất chừng 100 kilo quả hàng năm, và sẽ cứ có trái như vậy đến 70-100 năm. Chủ yếu chúng được trồng gần giếng nước để rút chất ẩm ướt cho mình.
Thật là một biểu hiệu đáng yêu cho đời sống Cơ Đốc nhân! Cao lớn và oai vệ, đầu cây chà là dường vươn lên bầu trời cao. Thật là một minh hoạ về sự kiện người tín đồ ngồi trong các nơi trên trời trong Giêsu Christ -Col. 3: 1-2; Eph 2: 6- “hãy tìm kiếm những việc thiên thượng, là nơi Chúa Cứu Thế đang ngự bên phải Đức Chúa Trời- Đức Chúa Trời làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngự trị trên trời trong Chúa Cứu Thế Giê-su”.

Dưỡng Linh 5-
ĐỊA ĐIỂM ĐẤNG CHĂN CHIÊN CHỌN LỤA CHO BẦY-
-
Là chiên đã theo Chúa lâu năm, bạn phải biết nơi Đấng Chăn Chiên chọn lựa, là nơi bầy chiên có thể an nghỉ bồi dưỡng.
Thi thiên 23:2 chép, “Ngài giúp tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến bên bờ suối yên tịnh”. Chúng ta thấy Ngài có một chỗ dịu ngọt, đồng cỏ tươi xanh cho chiên phục hồi, một chỗ yên tịnh bên dòng nước êm dịu để chiên suy gẫm lời Ngài.
Mác 6:31 chép, “Ngài bảo họ rằng: “Các con hãy lui vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi một chút”.- Ngài có một chỗ thanh vắng, một nơi hoang mạc, để chính mình Ngài phân rẽ khỏi sự náo loạn và hỗn độn của cuộc sống trần gian.

DƯỠNG LINH 4
Bài Ca Của Đê-bô-ra-
-
Gióp 38:7- Khi các sao mai hợp ca, Và các thiên thần reo mừng?
Quan xét 5:1-Trong ngày ấy, Đê-bô-ra và Ba-rác, con trai của A-bi-nô-am hát rằng…
-
Có năm chỗ đề cập đến các ban hát trong Kinh Thánh, và mỗi chỗ đều bày tỏ các ca sĩ thể hiện sự hòa hợp ngọt ngào và niềm vui sâu xa của họ trước mặt Chúa. Các ngôi sao mai đã hát với nhau, và những người con của Đức Chúa Trời hát vang bài hát sự sáng tạo (Gióp 38: 7); Israel đã hát bài ca sự cứu chuộc (Xuất 15:1); Israel đã hát một lần nữa, lần này là bài hát của sự phục hồi (Dân. 21:17.); Đê-bô-ra và Ba-rác và dân thánh cùng hợp ca bài hát với lời tung hô Chúa (Quan xét 5: 1); và Kinh Thánh kết thúc với những người được cứu chuộc  từ mọi quốc gia sẽ hát bài hát của sự viên mãn (Khải Huyền 15: 1).
Bài hát hài hòa về sự sáng tạo đã bị tội lỗi làm hư hỏng, vì vậy ngay sau khi sách Sáng Thề kí mở ra chúng ta đọc: "Ta sẽ tăng thêm nhiều đau đớn (cho) con ” (3:16)  và cuối cùng sách Sáng Thế kí kết thúc với chiếc quan tài tại Ai-cập, mà không có một bài hát nào.

Dưỡng Linh -3-
KHUÔN MẪU TÌNH YÊU THƯƠNG:
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài" (Giăng 3:16).
“Ấy là Ngài đã hy sinh mạng sống mình vì chúng ta. Vậy chúng ta cũng nên hy sinh mạng sống mình vì anh chị em.” (1 Giăng 3:16)
-
Sinh tế hoàn hảo là dấu hiệu rõ ràng của tình yêu Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Cũng vậy, nếu chúng ta sẵn sàng chịu trách nhiệm trong việc chăm sóc  anh em chúng ta, điều đó sẽ chứng minh tình yêu thương của chúng ta dành cho họ. "Hi sinh mạng sống mình vì anh chị em" là ngôn ngữ mạnh mẽ, chính xác như những gì Chúa đã làm cho chúng ta. Điều này có thể không thực sự có nghĩa chúng ta chết cho họ, nhưng liên quan đến cuộc sống phục vụ hy sinh cho họ.

Dưỡng Linh 2-
CẦU NGUYỆN CÙNG CHÚA NƠI ẨN MẬT-
Mathio 6:-6-Riêng phần con, khi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng đóng cửa lại, cầu nguyện với Cha con, là Đấng ở trong nơi kín đáo và Cha con, là Đấng thấy trong nơi kín đáo ấy, sẽ thưởng cho con
-
Tư tưởng đầu nhất trong lãnh vực tín ngưỡng là để mắt nhìn Đức Chúa Trời, không nhìn người ta. Có động cơ khao khát được người khác biết mình là một người cầu nguyện là không tốt. Hãy tìm một phòng kín, rồi bạn vào đó cầu nguyện, thậm chí không ai biết bạn đang cầu nguyện. Hãy đóng cửa và nói chuyện với Đức Chúa Trời trong nơi kín mật. Không nên có động cơ nào khác hơn việc biết Cha của bạn ở trên trời. Bạn không thể tiếp tực cuộc đời làm môn đồ của Chúa nếu bạn không có những thì giờ xác định để cầu nguyện kín nhiệm
-

Dưỡng Linh -1
Phải Dứt Bỏ Điều Gì?--What To Renounce?
“Nhưng chúng tôi đã từ bỏ mọi điều giấu kín đáng thẹn, chẳng bước theo sự quỷ quyệt ..-2 Cor. 4: 2
-
Bạn đã "từ bỏ những điều ẩn giấu đáng xấu hổ" trong đời sống của bạn—là những điều mà bạn cảm thấy vinh hạnh hay kiêu hãnh, và sẽ không chịu đưa ra  ánh sáng chưa? Bạn có thể dễ dàng giấu kín chúng. Có một ý nghĩ xấu nào trong lòng của bạn về bất cứ ai đó mà bạn không muốn đem ra ánh sáng chăng?
Sau đó, hãy từ bỏ những loại cảm nghĩ đó ngay khi nó hiện lên trong tâm trí bạn-- hãy dứt bỏ tất cả mọi thứ như vậy cho đến khi không còn sự không trung thực hoặc quỷ quyệt nào trong bạn cả. Đố kỵ, ghen tuông, và xung đột không nhất thiết phát sinh từ bản chất cũ ô tội của bạn, nhưng từ xác thịt mà đã được sử dụng cho các loại điều như vậy trong quá khứ (Rô 6:19 và 1 Phierơ 4: 1-3). Bạn phải duy trì sự tỉnh thức liên tục để không có gì phát sinh trong cuộc sống của bạn sẽ làm cho bạn xấu hổ.
“ Tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt anh em yếu đuối. Như anh em đã dâng chi thể mình làm tôi mọi cho sự ô uế và sự bất pháp mà làm nên sự bất pháp thể nào, thì bây giờ hãy dâng chi thể mình làm tôi mọi cho sự công nghĩa để làm nên sự nên thánh cũng thể ấy.” (Ro 6:19)
“Vậy, vì Christ đã chịu khổ trong xác thịt, thì anh em cũng phải võ trang bằng ý tưởng đó, vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt, thì đã dứt hẳn tội lỗi,  hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu, thì chớ theo tư dục của người ta nữa, nhưng phải theo ý chỉ của Đức Chúa Trời.  Vì ngày trước đã làm nên ý muốn người Ngoại bang, ăn ở theo sự buông tuồng, tư dục, đắm rượu, tiệc tùng liên miên, chè chén li bì, thờ hình tượng gớm ghiếc, thì cũng đã đủ rồi” (1 Phiero 4:1-3).
(Internet)

NHỮNG AI ĐẬU VÀO NƯỚC NGÀN NĂM?- 17
Quăng Nhánh Nho Khô Héo Không Có Trái vào Lửa-
-
Giăng 15:2, 6- Hễ nhánh nào trong ta không kết quả thì Ngài chặt đi .Nếu ai chẳng cứ ở trong Ta, thì bị ném ra như nhánh kia, khô héo, rồi người ta lượm lấy, quăng vào lửa mà đốt đi.
Exech. 15: 6- Vậy, CHÚA phán như vầy: Như ta đã lấy gỗ cây nho giữa những cây khác trong rừng làm củi đốt, ta cũng sẽ làm như vậy với dân cư Giê-ru-sa-lem.
1 Cor. 3: 15-Nếu công trình của ai bị thiêu huỷ, thì người ấy sẽ bị lỗ, còn chính người thì sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy.
1 Cor 3:15 the builder will suffer loss but yet will be saved—even though only as one escaping through the flames.

TRUYỆN KÍ CUỘC ĐỜI-

Không vì động cơ khoe khoang, nhưng tôi thấy hầu hết các bậc tôi tớ già nua của Chúa đều được Ngài thúc đẩy kể lại chuyện kí đời mình ít nhiều trước khi họ ra đi. Đó là các cụ Gia- cốp, Môi-se, Đa-vít, Phao-lô… để đoàn hậu tấn, để học trò của họ thấy được ân huệ của Đức Chúa Trời mà học tập… Vì họ đều biết rằng mình sắp ra đi…
1-    Nữ thi sĩ mù Fanny J. Crosby hát:
Nầy là truyện kí tôi, bản hát của tôi; Tôn vinh danh Cứu Chúa không khi nào thôi; Nầy trang sử tôi, bản ca của tôi, Ngợi khen Cứu Chúa tôi, không lúc nào thôi! TC TL số 269.
2-    Minh Khải hát đối đáp:
A/ Tiếng Ngài, ôi hỡi Chúa- Nhỏ nhẹ lắm thay:
Khải thị cho ánh sáng, Dẫn đường bữa nay;
Lúc lòng tôi bối rối, chú tâm tiêu cực,
Nhờ nghe tiếng Chúa rồi; Tươi mới liên tục.
B/. Thuở ngày xanh, hõi Chúa, Tiếng Ngài đáng tin,
Cảm động tôi chuyển hướng, hiến trọn tất sinh;
Tiếng nầy tôi nhớ mãi, Khắc sâu cao độ;
Nhờ nghe tiếng Chúa rồi, Đi đúng thiên lộ.
C/.Tiếng Ngài thôi thúc nữa, Vác thâp giá xưa,
Chúa dìu tôi tiến thẳng, Tiếp tục chức năng;
Lúc đường tôi bế tắc, Tối tăm vô vọng,
Nhờ nghe tiếng Chúa rồi, Tôi vẫn sinh động.
( Điệu TC KP số 727)