Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

NHÂN VẬT THÁNH KINH—IX


  1. Gian-nơ-Giăng 4:46-53; Lu ca 8:1-3
Yêu Chúa, yêu người, yêu kẻ chăn,
Yêu chồng gom góp của trình dâng,
Tạo nguồn cấp dưỡng nuôi môn đệ,
Nhi nữ mấy ai được sánh bằng?

ĐƯỜNG VÀO VƯƠNG QUỐCMathio 5:21-22, “Các ngươi đã nghe phán cho người xưa rằng: 'Chớ giết người; và hễ ai giết người thì khó tránh khỏi cuộc xét đoán.' Song ta nói cùng các ngươi, hễ ai giận anh em mình, thì khó tránh khỏi cuộc xét đoán; ai nhiếc anh em mình rằng: 'Đồ khờ,' thì khó tránh khỏi bị công hội xử; còn ai nhiếc anh em mình rằng: 'Đồ ngu,' thì khó tránh khỏi lửa địa ngục”

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

ĐIỀU CẦN YẾU


 (Lu ca 14:25-35)

Có ai không mến cảnh gia đình:
Chồng vợ, cha con với đệ huynh?
Thập tự trên vai càng gánh nặng:
Mọi điều phần xác lại coi khinh.
Xây nhà tính trước công đa thiểu;
Lâm trận nên toan cuộc bại thành.
Muối tốt giữ cho còn mặn mãi,
Trò đời đừng để họ bia danh.

MS Phan Đình Liệu--1933

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

NHÂN VẬT THÁNH KINH—VIII1.     Ti-mô-thê
Thơ ấu ngoại truyền cho đức tin,
Theo Phao-lô quá đỗi chân tình,
Anh em làm chứng là người tốt,
Giữ đức tin thuần chánh của mình.

CƯA BỚT THÁNH GIÁMột đoàn người vác thập giá của mình, vác đi cực nhọc dưới sức nặng của cây thập giá đè trên vai. Có một người vác một cây thập giá khá dài, không chịu được, ông liền cưa bớt đi một khúc cho nhẹ. Và ông cảm thấy là hài lòng, là khôn ngoan. 

Sau cuộc hành trình gian truân, đoàn người đến trước một vực thẳm: tại đây không có một cây cầu nào để sang bên kia, là nơi được sống cạnh Chúa và hưởng niềm vui muôn đời. 

Sau một lúc do dự, không ai bảo ai, mỗi người đều đặt cây thập giá của mình bắc qua vực thẳm. Lạ lùng thay, chúng vừa khít với bề ngang của vực thẳm, chỉ riêng cây thập giá bị cưa bớt cho đỡ nặng là hụt, và người vác nó phải đứng lại bên kia với niềm tuyệt vọng. 
(Thiên Phúc) 

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

Vác Thánh Giá


christ mang hình ảnh thập giá: Thực hiện các 0dc1e00a.gif đường


Mười bốn chặng đường, người đang ở đâu ?
Sừng sững núi, mênh mông đèo, khúc khuỷu...
Chẳng sợ phong ba, chẳng màng cát bụi
Người vác khổ đau cho cả phận người

VÁC CÂY THẬP TỰ


christ mang hình ảnh thập giá: Thực hiện các 0dc1e00a.gif đường

Mathio 16:24, “Đoạn, Jêsus phán cùng môn đồ rằng: "Nếu ai muốn theo Ta, thì hãy từ chối mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta.”

Luca 9:23, 14;27, “Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng: “Nếu ai muốn theo Ta, thì hãy từ chối mình, hằng ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta.-Hễ ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta, cũng không thể làm môn đồ Ta được”

Tôi thấy nhiều anh chị em tín đồ chưa có cái nhìn sáng tỏ về công tác của Chúa Jesus trên thập tự giá:
Có bốn phương diện trong công tác thập tự giá của Chúa. Những điều nầy không bao giờ lẫn lộn nhau.

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

NHỮNG CHỨNG BỊNH ĐAU MẮT THUỘC LINH


 
Con mắt là mặt đòn cân. Truyền đạo 1:8 nói, “mắt không hề chán ngó”. Châm ngôn 27:20 chép, “cặp mắt con người không bao giờ thoả mãn”.

Con người không bao giờ thoả mãn với khâu nhìn. Khả năng tiếp thu của mắt người dường như vô hạn. Truyền đạo 3:11 chép Đức Chúa Trời đặt cõi đời đời trong lòng con người, nên con người có khả năng tiếp thu hình ảnh xung quanh qua đôi mắt đến vô tận. Mắt con người không bao giờ chán ngó, mắt con người không bao giờ thoả mãn. Con người vẫn còn muốn nhìn điều nầy điều kia đến đời đời.

Đôi mắt con người giống như chiếc máy chụp ảnh. Nhưng điều đáng tiếc là có nhiều máy ảnh có lỗi kỷ thuật, hoặc bị hư hỏng, hoặc đã lỗi thời chưa cập nhật, nên rất nhiều tín đồ chụp được rất nhiều bức ảnh dị dạng từ Kinh thánh.

NHÂN VẬT THÁNH KINH—VII
1.     Ích-ma-ên—Sáng 16:11-12; 20:
Con trưởng Áp-ram chửa cắt bì,
Sản sinh do xác thịt tinh vi;
Ích-ma-ên sống nơi hoang dã,
Cừu địch anh em quá lạ kì.