Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

Những Điềm Báo Về Ngày Của ChúaTrong khi các học giả lời tiên tri đang bận rộn với những dấu hiệu lịch sử về sự hiện ra gần kề của Chúa, có ba điềm báo thuộc linh cần được cẩn thận lưu ý.

BA BẢN GIA PHẢ MƯỜI THẾ HỆ


Gia phả dòng tộc


Trong Kinh thánh có chép ba bản gia phả mà mỗi bản đều có 10 thế hệ.

Thứ nhất, Genesis 5:
Adam,Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Methselah, Lamech, Noah.

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

HÒN ĐÁ GÓC NHÀEsai 28:16, “ Nầy, Ta đặt tại Si ôn một hòn đá để làm nền, là đá đã thử nghiệm, là đá góc quí báu, làm nền tảng bền vững, ai tin sẽ chẳng lụp chụp”.

Công. 4:11-12, “Đây là đá bị các ông, là các thợ xây nhà, xem là không ra gì, mà đã trở nên đá đầu góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta cần phải nhờ đó mà được cứu”.

Kinh thánh khải thị Đấng Christ vừa là Chiên Con vừa là Đá (Gi. 1:29; Công 4:10-11). Cơ đốc nhân thường ngọi khen Chúa rằng: “Chiên con thật xứng đáng! Ha lê lu gia Chiên Con! Vinh hiển thay Chiên con! Ngợi khen Chiên con!”

Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

Thế giới tà ác hiện tại này


 

 

Trước khi chúng tôi tiến hành sứ điệp, vì lợi ích của bất kỳ cơ đốc nhân trẻ nào, những người có thể đọc nó, và những người chưa có nghiên cứu việc sử dụng các từ ngữ trong Tân Ước, chúng ta hãy giải thích một chữ  mà đang chiếm lấy tâm trí chúng tôi - 'Thế giới' .


Có ba cách chính trong đó từ
ngữ này được sử dụng:

Tiều Sử Của 5 Vị Giáo Sĩ


send_1Qr2008-2a.jpgĐây là câu chuyện về năm vị giáo sĩ trẻ tuổi đã làm chấn động dư luận cả thế giới vào năm 1956. Năm vị giáo sĩ này là người Mỹ, tên của họ là Jim Elliot, Pete Fleming, Ed McCully, Roger Younderian và Nate Saint. Họ đã dấn thân vào tận rừng già Nam Mỹ để tiếp xúc và chia sẻ tình yêu của Chúa Trời cho các sắc dân thiểu số. Những động lực gì đã thôi thúc họ để lại sau lưng một tương lai rực rỡ, đầy hứa hẹn mà đi rao truyền Tin Lành ở một xứ lạc hậu, nghèo nàn như nước Ecuador. Chúa Trời đã làm việc trong cuộc đời của họ như thế nào?
Đầu tiên tôi xin trình bày sơ lược tiểu sử của năm vị giáo sĩ đáng kính này.

Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Những Người Tiên Phong Của Con Đường Thiên Thượng-1


Hispanic woman snowshoeing up hill Photo (BLD086576)

Chương 1 – Sự thật và bản chất của Con Đường Thiên Thượng

«  Tất cả những người này đều đã chết trong đức tin, chưa nhận được những điều đã được  hứa, nhưng đã nhận được và chào đón từ xa, và cũng xưng nhận mình là những khách lạ và lữ hành trên đất. Vì những người nói những điều như thế này tỏ rõ rằng họ đang tìm một quê hương của họ. Và nếu thật sự họ nhớ đến quê hương mà họ ra khỏi thì cũng sẽ có cơ hội họ trở về đó lại. Nhưng bây giờ họ mong ước một quê hương tốt hơn, đó là, một quê hương thiên thượng : vì vậy Đức Chúa Trời không hổ thẹn về họ, khi xưng mình là Đức Chúa Trời của họ : vì Ngài đã sắm sửa cho họ một thành. ( Hê-bơ-rơ 11 :13-16)

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

Sáng Thế Ký Dưới Lăng Kính Khoa Học Hiện Đại

Sáng Thế Ký có thể nói là một trong những sách lâu đời nhất của Thánh kinh nhưng có giá trị quan trọng hàng đầu. Chữ Sáng Thế Ký theo nguyên văn tiếng Hy bá (Hebrew) ‘bereshith’ có nghĩa là khởi nguyên. Sáng Thế Ký tường thuật lại căn nguyên của vũ trụ, của con người, và của mọi sinh vật sống. Hơn nửa lịch sử nhân loại được chép lại chi tiết trong năm mươi chương của sách. Sáng Thế Ký chứa đựng những chân lý làm nền tảng cho triết lý, đạo đức, và tín lý thần học căn bản.