Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

NHỮNG VÌ SAO SÁNG-


Rô ma 10:15, 17-18 chép, “Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? Như có chép rằng: "Chân những kẻ giảng Tin Lành đẹp đẽ là dường nào!".. Dường ấy, sự tin do sự nghe, mà sự nghe lại do Lời (rhema) của Christ vậy. Nhưng tôi hỏi: Họ há chưa nghe sao? Thật đã nghe rồi, "Tiếng của chúng đã vang khắp đất, Lời của chúng đã truyền cùng thiên hạ."
Phao-lô diễn giảng “bàn chân” những người rao tin lành đẹp đẽ biết  bao trong câu 15. Đến câu 18 , ông nói về “tiếng” (âm thanh) và “lời” (rhema) của những người ấy, đã vang ra và truyền khắp cùng địa cực.

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

ĐỀ TÀI NÓI CHUYỆN CỦA CHÚA JESUS-


Giăng 3: 3, 14 “Jêsus đáp rằng: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu người nào chẳng được tái sanh, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.” -Ví như Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng cần phải chịu treo lên thể ấy”.

Giăng 4:14, 24, “Jêsus đáp rằng: “Hễ ai uống nước nầy vẫn còn khát nữa, nhưng hễ ai uống nước ta cho, thì đời đời hẳn chẳng hề khát nữa; vì nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời.- Đức Chúa Trời là Linh, nên ai thờ lạy Ngài thì cần phải lấy tâm linh và lẽ thật mà thờ lạy”.
Các vị lang băm chỉ có một toa thuốc căn bản và ông ta gia giảm chút đỉnh khi ra toa cho mọi bệnh nhân đến với ông.

TẠI SAO VỢ KHÔNG MANG TÊN CHỒNG MÌNH?


Epheso 5:22-23 chép, “Hỡi kẻ làm vợ, hãy thuận phục chồng mình như là đối với Chúa.  Vì chồng là đầu vợ, cũng như Đấng Christ là đầu Hội thánh, chính Ngài cũng là Cứu Chúa của Thân Thể”.

Trong mấy câu Kinh thánh nầy Phao-lô so sánh hai vế: Chồng vợ, và Đấng Christ cùng Hội thánh. Đấng Christ là Chồng của Hội thánh.

CĂN BỆNH THỜI ĐẠI—HÂM HẨM—


Kết quả hình ảnh cho photo of the canned foodCuốI cùng muôn vật đến rồi,
Muôn dân sống vội cuộc đời xa hoa,
Mưu cầu hưởng thụ tối đa,
Ăn sang, diện đẹp, bỏ qua tâm hồn,
Thiên dân chịu ảnh hưởng luôn,
Sống đời nông cạn khoa trương bề ngoài;
Chức danh, học vị, năng tài,
Công trình xây dựng nở mày vênh vang,
Sống đời đố kỵ kiêu căng,
Rắp tâm nổi cộm giữa làng thiên dân;
Cậy vào sách vở xa gần,
Trí năng lên mặt bội phần mà thôi.
Tâm linh sơ cứng lâu rồi,
Còn đâu cảm ứng Chúa Trời hôm nay;
Giảng lời khô khốc, sạn chai,
Xức dầu tươi mới đã bay mất rồi;
Cách ly Tác GIả của Lời,
Tối tăm mờ mịt trên người chăn dân,
Đi vay, đánh cắp đa phần,
Những lời sách vở thánh dân giải bày,
Chỉ là đồ hộp lâu ngày,
Còn đâu tươi mới nuôi bầy Chúa giao;
Mục nhân sinh sản chiên nào,
Cũng đều giống tánh có đâu khác gì;
Giống cha, giống mẹ từng li,
Bề ngoài kính Chúa, yếu suy trong lòng,
Thánh kinh dù thuộc nằm lòng,
Linh năng không có, tâm trung mịt mờ,
Chỉ đi xem lễ nhà thờ,
Ngồi không, thụ động, bao giờ đứng lên,
Đọc lời Kinh thánh thuộc thiên,
Tâm linh không cảm nhận riêng điều gì,
Cho nên sức lực quá suy,
Chỉ chờ mục tử cho gì thì ăn.
Bạn ơi, hãy chứng tỏ rằng:
Ngài còn thường phán nghiêm trang qua Lời;
Sách kia tham khảo mà thôi,
Bài gì bạn giảng là lời Chúa ban,
Mới tinh, sinh động, sáng choang,
Cho nên bạn thoát bệnh đang hoành hành,
Tín đồ hâm hẩm trăm phần,
Chúa cho bạn được thoát thân ra rồi;
Hoặc không có được một lời,
Há không do bạn tách rời Ngài sao?
-
Minh Khài 28-1-2015
Giê rê mi 23:30    “Vậy nên Đức Giê-hô-va phán rằng: Nầy, ta nghịch cùng những kẻ tiên tri ăn cắp lẫn nhau về lời của ta”.


Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

Ê-SAU VÀ GIA- CỐP-

Kết quả hình ảnh cho photo of jacob and esau

Rô-ma 9:11-13, “Khi hai con chưa sanh ra, chưa làm điều chi hoặc thiện hoặc ác - hầu cho chỉ định của Đức Chúa Trời theo sự lựa chọn cứ còn mãi, chẳng phải bởi việc làm, bèn là bởi Đấng kêu gọi - thì có lời phán cùng nàng rằng : "Đứa lớn sẽ hầu việc đứa nhỏ;"  chính như có chép rằng: "Ta yêu Gia-cốp, nhưng ghét Ê-sau."
Hê-bơ-rơ 12:16-17, “kẻo có ai gian dâm hoặc phàm tục như Ê sau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền trưởng nam chăng. 17 Vì anh em biết rằng đến sau người muốn thừa thọ phước kia, dẫu người rơi lụy nài xin thì cũng bị loại ra, bởi vì người không tìm được chỗ ăn năn”.

Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

VƯỢT QUA DÒNG XOÁY CUỘC ĐỜI-
Công vụ 27:39-41, “Sáng ra, họ chẳng nhận biết là đất nào, nhưng thấy một cái vịnh có bờ, bèn bàn xem có thể đưa thuyền vào đó được không. Vậy, họ dứt neo bỏ lại dưới biển, cùng tháo dây bánh lái, rồi giương buồm mũi theo gió mà chạy vào bờ. Song chạy nhằm chỗ hai dòng nước xáp nhau, thì họ cho thuyền mắc cạn; đầu mũi cắm xuống không động đậy được, còn đầu lái bị sóng đánh dữ quá nên vỡ lần ra”.

ĐẤNG CHRIST- SỰ KHÔN NGOAN CỦA ĐỨC CHUA! TRỜI-
Kinh thánh miêu tả nhiều phương diện của thân vị Đấng Christ.  1 Cor. 1: 24 chép, “song đối với những người được gọi, bất luận người Do-thái hay người Hi-lạp, thì Đấng Christ là quyền năng của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời”. Rồi Giăng 1:1-2 cũng chép, “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.  Ngôi Lời ấy ban đầu ở cùng Đức Chúa Trời.”
Có ba phương diện của Chúa như sau. Thứ nhất, Ngài là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, kín sâu ở trong Đức Chúa Trời, Ngài lên phương án mọi sự trong cả vũ trụ. Thứ hai, Ngài là Ngôi lời, là sự định nghĩa của Đức Chúa Trời. Vì Lời bên ngoài diễn tả cho sự khôn ngoan ẩn giấu ở bên trong. Thứ ba, Ngài là quyền năng của Đức Chúa Trời, Đấng thi hành và hoàn tất mọi phương án có trong sự khôn ngoan mà Lời đã giải bày ra.

Mời các bạn thưởng thức sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã lên phương án, đã sắp xếp, an bài mọi sự trong vũ trụ và trong các thời đại theo Châm ngôn chương 8 trong bài thơ sau đây..
Bạn hãy tin tưởng và phó thác đời sống mình cho Đấng Christ là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Ngài đang chăm sóc chi tiết nhỏ nhất của cả vũ trụ, huống chi là của đời bạn.

Châm. 8:1, 12, 29, 30 “Sự khôn ngoan há chẳng kêu lên sao? Sự thông sáng há không vang tiếng mình ra ư?-- Ta, là sự khôn ngoan, đồng ở với sự thông minh, Và tìm được sự hiểu biết và sự dẽ dặt.-- Và khi Ngài lập nên trái đất, Thì ta ở bên Ngài làm thợ cái…”

NỖI BUỒN THỜI ĐẠI—


Năm mươi năm chẵn rao Lời,
Lòng tôi trăn trở đôi lời giải phân:
Về tình trạng của thiên dân,
Ở trong hội thánh xa gần khắp nơi:
Dân Ngài tin Chúa lâu rồi,
Nhưng còn con trẻ trong đời thuộc linh;
Bên ngoài ân cứu đời mình,
Họ không còn hiểu thiên trình ra sao;
Lên face book để tương giao,
Những điều vô ích, tầm phào, giởn chơi;
Thiếu năng lực hiểu thấu Lời,
Chủ quan suy nghĩ thiệt thòi đời  linh;
Thiếu ăn, thiếu uống thuộc linh,
Tìm ăn giáo lạ nên sinh bệnh nhiều;
Ít người hầu việc biết bao,
Sống tư kỷ chẳng ngọt ngào với ai,
Ngồi chờ kẻ phục sự hoài,
Không hề san sẻ cho ai điều gì;
Ham tiền nhiều kẻ yếu suy,
Không mua chân lý huyền vi thuộc trời;
Lại mua lời dối của người,
Đem vào hội thánh hại đời thiên dân,
Đồng tiền thế mạnh muôn phần,
Đổi đường hội thánh dần dần bại vong.
Bạn ơi, tỉnh thức hết lòng,
Lắng nghe tiếng Chúa phán trong lòng mình,
Coi chừng Chúa đến thình lình,
Bạn đừng bỏ dịp biến hình lên mây,
Vài lời tâm sự bạn đây,
Ước mong bạn hưởng nước Ngài hiện ra./.

Minh Khải 25-1-2015

Galati 4:19, “Các con bé mọn của ta ơi, ta lại vì cớ các con mà chịu cơn quặn thắt, cho đến chừng nào Christ thành hình trong các con”